Hotărârea nr. 144/2001

Hotararea nr. 144 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Administratiei Domeniului Public Ploiesti, initiata de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 144

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Administratiei Domeniului Public Ploiesti pe anul 2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

văzand  Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public Ploiesti pe anul 2001,

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 Legea bugetului de stat pe anul 2001,

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public Ploiesti pe anul 2001, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărare.

Art. 2

Aproba rectificarea listei de investitii a Administratiei Domeniului Public Ploiesti pe anul 2001, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale Administratiei Domeniului Public Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari.

 

Data in Ploiesti, astăzi, 19 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

BUGET   VENITURI   SI   CHELTUIELI    2001

 

NR.

DENUMIRE  INDICATORI

PREVEDERE

PREVEDERE

REALIZAT

PREVEDERE

PRELIMINAT

INFLUENTE

RECTIFICARE

CRT.

 

2001

5  LUNI

5  LUNI

7  LUNI

7  LUNI

 

BUGET  2001

 

TOTAL  VENITURI

38,089,437

14,775,000

12,462,518

23,314,437

22,426,919

-3,200,000

34,889,437

1

VENITURI  PROPRII

6,089,437

2,502,000

1,582,168

3,587,437

4,507,269

0

6,089,437

2

ALOCATII

23,800,000

9,046,000

9,172,700

14,754,000

14,627,300

0

23,800,000

3

SUBVENTII

8,200,000

3,227,000

1,707,650

4,973,000

3,292,350

-3,200,000

5,000,000

 

TOTAL CHELT. A+B

38,089,437

14,775,000

12,191,049

23,314,437

22,698,388

-3,200,000

34,889,437

A

CHELT.  CURENTE

31,904,172

12,124,750

11,328,119

19,779,422

18,076,053

-2,500,000

29,404,172

I A

CHELT. PERSONAL

13,020,600

5,342,905

5,907,928

7,677,695

7,112,672

0

13,020,600

 

CHELT. CU SALARII

9,258,600

3,847,250

4,235,870

5,411,350

5,022,730

0

9,258,600

 

   CAS

2,804,800

1,170,000

1,437,685

1,634,800

1,367,115

0

2,804,800

 

FOND  SOMAJ+CAS

900,200

304,005

215,231

596,195

684,969

0

900,200

 

CHELT.DEPLASARE

57,000

21,650

19,142

35,350

37,858

0

57,000

II A

CHELT. MATERIALE

18,883,572

6,781,845

5,420,191

12,101,727

10,963,381

-2,500,000

16,383,572

1A

MAT.PRIME SI  MAT

4,012,793

947,120

354,154

3,065,673

1,958,639

-1,700,000

2,312,793

2A

 UTILITATI  TOTAL:

1,723,982

728,780

580,757

995,202

943,225

-200,000

1,523,982

 

      INCALZIRE

629,220

262,542

270,545

366,678

258,675

-100,000

529,220

 

ILUMINAT  FORTA

480,630

205,263

119,046

275,367

311,584

-50,000

430,630

 

APA CANAL SALUB

399,692

166,421

68,286

233,271

231,406

-100,000

299,692

 

POSTA  TELEFON

214,440

94,554

122,880

119,886

141,560

50,000

264,440

3A

   CARBURANTI  LUBRIFIANTI

1,400,000

547,000

430,582

853,000

969,418

0

1,400,000

4A

   CHELT. INTRET. GOSP.

1,886,586

746,742

872,918

1,139,844

863,668

-150,000

1,736,586

5A

   MEDICAMENTE

55,036

22,853

13,415

32,183

41,621

0

55,036

6A

   HRANA  OAMENI

3,762,518

1,545,030

1,172,286

2,217,488

2,490,232

-100,000

3,662,518

7A

   HRANA  ANIMALE

450,000

177,500

171,981

272,500

278,019

0

450,000

8A

   REPARATII  CU  TERTII

1,739,800

470,639

178,456

1,269,161

1,311,344

-250,000

1,489,800

9A

ALTE  CHELTUIELI

3,848,857

1,594,181

1,642,936

2,254,676

2,105,921

-100,000

3,748,857

10A

CHELT. PROTOCOL

4,000

2,000

2,706

2,000

1,294

0

4,000

B

CHELT.DE CAPITAL

6,185,265

2,650,250

862,930

3,535,015

4,622,335

-700,000

5,485,265

I B

   LUCRARI 

4,254,800

1,686,000

220,516

2,568,800

3,834,284

-200,000

4,054,800

II B

   DOTARI

1,930,465

964,250

642,414

966,215

788,051

-500,000

1,430,465

 

 

Anexa nr.  2

 

LISTA INVESTITIILOR LA 1 IUNIE 2001

 
I. DOTARI

NR.

CRT.

DENUMIRE   DOTARI

PREVEDERE

BUGETARA 
2001

PROPUNERI

MODIFICARE  2001

CANTITATE

VALOARE
(mii lei)

CANTITATE

VALOARE(mii lei)

1

CALCULATOR

4

120,000

4

88,785

2

PROGRAM  SALARII

1

60,000

1

60,000

3

CALCULATOR

1

31,000

1

22,188

4

DRUJBA

5

45,000

5

45,000

5

TRIMER  HS 80

2

19,000

2

21,200

6

HT 75

1

14,500

1

13,800

7

POMPA  SUMERSIBILA

3

180,000

1

11,800

8

CULTIVATOR  U 415

1

60,000

1

14,080

9

DISLOCATOR  PEPINIERA

1

8,000

0

0

10

TRIMER  COSIT

1

20,000

0

0

11

FRIGIDER

1

6,000

0

0

12

CALCULATOR

5

163,000

5

110,943

13

ARO  CU  PLATFORMA

1

200,000

1

181,929

14

DOTARI  AGREMENT

 

100,000

0

0

15

POMPA  SUMERSIBILA

1

15,000

1

11,800

16

STRUNG  SN 400

1

273,700

0

0

17

FREZA  FUS  250

1

214,200

0

0

18

APARAT  MAVO

1

5,950

0

0

19

FIERASTRAU  PENDULAR

1

6,545

1

5,212

20

GRUP  CONVERTIZOR  SUDURA

1

59,500

1

59,500

21

TRUSA  SCULE  AUTO

2

17,850

2

17,850

22

CRIC  5 T

1

9,520

1

7,850

23

PICAMER  ELECTRIC

1

71,400

1

13,891

24

APARAT  SPALAT  CU  JET

1

23,800

1

19,950

25

PLATFORMA  AUTO

1

178,500

1

100,719

26

POLIZOR  UNGHIULAR

1

8,000

0

0

27

BIAX

1

5,000

0

0

28

MASINA  GAURIT

1

5,000

0

0

29

SET  APARAT  MASURA

1

10,000

0

0

30

DACIA  1307 ( PAPUC )

0

0

1

100,000

31

LOGOSOL

0

0

2

116,968

32

BORMASINA  STATIONARA

0

0

1

40,000

33

POLIZOR  DREPT

0

0

1

10,000

34

TELELIFT

0

0

1

327,000

35

APARAT  AER  CONDITIONAT

0

0

1

30,000

 

 T O T A L 

 

1,930,465

 

1,430,465

 

II.  LUCRARI                                                                             

NR.

CRT.

DENUMIRE   LUCRARI

PREVEDERE

BUGETARA 
2001

PROPUNERI

MODIFICARE  2001

1

CONSTRUCTIE  PUNCT  LUCRU  NORD

 

168,000

 

27,142

2

OBIECTE  JOACA

 

168,000

 

168,000

3

DENISIPAT  PUT  LA  SEDIUL  A.D.P.

 

20,000

 

20,000

4

FORAT  PUT  PEPINIERA  JUDETEAN

 

200,000

 

0

5

IMPREJMUIRE  GARD  PEPINIERA  JUDETEAN

 

301,000

 

241,468

6

EXTINDERE  INSTALATIE  APA  SI  ILUMINAT

 

200,000

 

200,000

 

PEPINIERA  JUDETEAN

 

 

 

 

7

INSTALATIE  GAZE  SI  ILUMINAT

 

100,000

 

0

8

STUDIU  IMPACT  CIMITIRE

 

180,000

 

130,000

9

ADAPOST  CU  IMPREJMUIRE  CAINI

 

1,800,000

ETAPA I

1,971,681

 

COMUNITARI

 

 

ETAPA II

652,686

10

VESTIAR  BARBATI

 

217,800

 

217,800

11

COPERTINA  MIJLOACE  AUTO

 

350,000

 

0

12

INSTALATIE  INCALZIRE  SERA

 

400,000

 

299,973

13

ILUMINAT  VEGHE  SCARI  BLOCURI

 

150,000

 

126,050

 

T O T A L

 

4,254,800

 

4,054,800