Hotărârea nr. 141/2001

Hotararea nr. 141 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2001, initiata de domnul Primar

HOTARAREA Nr. 141

Privind aprobarea bugetului local rectificat al municipiului Ploiesti pe anul 2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand  Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 2001 si rapoartele serviciilor de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti,

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul local al municipiului Ploiesti rectificat pe anul 2001, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2001, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Regularizarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale si servicii si a cheltuielilor de capital prevazute in bugetul local al municipiului Ploiesti ce urmeaza a se transfera unitatilor si serviciilor din subordinea Primariei Ploiesti se va face la 1 iulie 2001, conform statelor de functii si bugetelor de venituri aprobate pentru acestea.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale unitatilor si serviciilor din subordinea Primariei municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 iunie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 2

LISTA   OBIECTIVELOR    DE    INVESTITII    PE   ANUL   2001

Rectificare   I

 

 

 

 

 

    mii lei

 

NR.

D E N U M I R E

Val.

Valoare

Valoare

              B U G E T 

 

 

CRT.

O B I E C T I V

totala

totala

realizata

2001

 

 

 

 

Actualiz.

cumulata

TOTAL

Buget

Buget de

Surse

 

 

 

1/1/01

1/1/01

2001

local

stat

atrase

Cap. 51.02.70

 

 

 

 

 

 

 

1

Dotari Primaria Ploiesti

 

 

 

520248

520248

 

 

2

Sistem informatic Primaria Ploiesti

 

 

 

5000000

5000000

 

 

3

Bloc M5-M5A+RTE ans Democratiei

 

 

 

3917790

3917790

 

 

4

Achizitionare camine nefamilisti

 

 

 

700000

700000

 

 

 

Listi (TC IND -2 cam.,Lukoil - 1 cam.-loc.soc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL alte cheltuieli

 

 

 

10138038

10138038

0

 

 

TOTAL GENERAL    51.02.70

 

 

 

10138038

10138038

0

 

Cap. 57.02.70

 

 

 

 

 

 

 

  A.    Obiective de investitii in continuare

 

 

 

 

 

 

 

1

Consolidare si reabilitare Liceul Petrol

 

 

 

2000000

2000000

 

 

2

Transformare PT in CT Liceul

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrol Teleajen

5200000

6340000

2921000

2000000

2000000

 

 

3

Modernizare  centrala termica

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoala 20

1100000

1100000

100000

800000

800000

 

 

 

TOTAL ob. de inv. in continuare

5200000

6340000

2921000

4800000

4800000

0

0

  B.     Obiective de investitii noi

 

 

 

 

 

 

 

1

Sala concerte Liceul de Arta

22596245

25000000

45000

400000

400000

 

 

2

Imobil  Gradinita 26

 

 

 

2000000

2000000

 

 

3

Consolidare si reabilitare Scoala Normala

 

 

 

2000000

2000000

 

 

4

Consolidare Colegiul M.Viteazul

 

 

 

3000000

3000000

 

 

5

Consolidare Colegiul I.L.Caragiale

 

 

 

3000000

3000000

 

 

6

Scoala nr.11

 

 

 

350000

350000

 

 

7

Consolidare Scoala nr.23

 

 

 

300000

300000

 

 

8

Amenajare CT Scoala nr.17

 

 

 

1000000

1000000

 

 

9

CT Gr. Nr.8

 

 

 

150000

150000

 

 

10

PT  Liceul  1 Mai

 

 

 

1220248

1220248

 

 

 

TOTAL ob. de inv. noi

22596245

25000000

45000

13420248

13420248

0

0

  C.      Alte cheltuieli de investitii

 

 

 

 

 

 

 

1

S. F. Consolidare Gradinita 37

 

 

 

25000

25000

 

 

2

S.F. Consolidare Scoala 23

 

 

 

70000

70000

 

 

3

S.F. Amenajare CT la Scoala 17

 

 

 

14000

14000

 

 

4

S.F. Amenajare CT la Gradinita 8

 

 

 

0

0

 

 

5

S.F. Scoala nr.11

 

 

 

125752

125752

 

 

6

SF Sala de sport tip

 

 

 

50000

50000

 

 

7

SF Consolidare Gr.28,Gr.1,Gr.10

 

 

 

75000

75000

 

 

8

SF Gradinita nr.29

 

 

 

50000

50000

 

 

9

SF Consolidare Scoala 10

 

 

 

70000

70000

 

 

10

SF Extindere Scoala nr.9,2,12

 

 

 

100000

100000

 

 

11

Expertize tehnice pt. Scoli

 

 

 

200000

200000

 

 

12

Dotari invatamant

 

 

 

1000000

1000000

 

 

 

TOTAL alte cheltuieli

 

 

 

1779752

1779752

 

 

 

TOTAL GENERAL  57.02.70

27796245

31340000

2966000

20000000

20000000

 

 

   Cap. 60.02.70

 

 

 

 

 

 

 

A. Obiective de investitii in continuare

 

 

 

 

 

 

 

1

Transformarea imobilului din strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantacuzino in cantina sociala

3227000

3400000

950000

385000

385000

 

 

 

TOTAL ob. de inv. in continuare

3227000

3400000

950000

385000

385000

 

 

 

TOTAL GENERAL    60.02.70

3227000

3400000

950000

385000

385000

 

 

  Cap. 63.02.70

 

 

 

 

 

 

 

 A.  Obiective de investitii in continuare

 

 

 

 

 

 

 

1

Bloc 85 Ans. 9 Mai + LTE

8793725

11000000

4557380

6000000

3500000

2500000

 

2

Bloc 86 Ans. 9 Mai + LTE

8793725

11000000

3913500

6000000

3500000

2500000

 

3

LTE  bloc 85,86 Ans. 9 Mai,Gara de Vest

3575000

4200000

2700000

2600000

2600000

 

 

4

Retehnologizare statie de pompare

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord -Gageni din mun. Ploiesti in vederea

3785000

6450000

242000

1000000

200000

 

800000

 

 reducerii consumului specific energetic

 

 

 

 

 

 

 

5

Canalizari stradale in mun.Pl.-etapa  I

898000

6985000

5740000

1000000

1000000

 

 

6

Canalizari stradale in mun.Pl.
etapa a II a

1250000

14182805

3086824

3000000

3000000

 

 

7

Extindere canalizare in municipiul

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploiesti - etapa a III a

8800000

38164220

925360

3000000

3000000

 

 

8

Refaceri retele de apa  a mun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploiesti - etapa a III a

1946247

19520857

1327767

28000

28000

 

 

9

Remedieri degradari carosabil si

 

 

 

 

 

 

 

 

eliminarea efectelor precipitatilor

550000

1000000

266500

600000

600000

 

 

10

Dezvoltarea utilitatilor mun. - sisteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de incalzire in Ploiesti

74692890

546600566

213146185

77555550

3000000

74555550

 

11

Modernizare PT  zona Locomotivei

 

 

 

300000

300000

 

 

 

TOTAL ob. de inv. in continuare

113084587

659103448

235905516

101083550

20728000

79555550

800000

  B.   Obiective de investitii noi

 

 

 

 

 

 

 

1

Semaforizare Intersectie Gh. Gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantacuzino+Torcatori+Podul Inalt

900000

1350000

65000

1000000

1000000

 

 

2

Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino

112500000

150750000

387000

1500000

1500000

 

 

3

Regularizare si reprofilare Paraul Dambu  in municipiul Ploiesti

210000000

281400000

405000

2000000

2000000

 

 

4

Modernizare str.Lupeni

 

 

 

5400000

5400000

 

 

5

Modernizare str.Bunavestire

 

 

 

5350000

5350000

 

 

6

Refacere sistem rutier str. Unghiului

16000000

2400000

45000

1800000

1500000

 

 

7

Refacere sistem ruiter str. Barbu Stirbei

750000

1125000

30000

1800000

1500000

 

 

8

Refacere sistem rutier str. Banesti

900000

1350000

30000

1000000

1000000

 

 

9

Refacere sistem rutier str. Tismana

750000

1125000

30000

1800000

1500000

 

 

10

Refacere sistem rutier str. Sinaii

1000000

1500000

25000

1000000

1000000

 

 

11

Refacere sistem rutier str. Spatar Milescu

1000000

1500000

25000

1050000

1050000

 

 

12

Refacere sistem rutier str. Zanoaga

300000

490000

10000

450000

450000

 

 

13

Refacere sistem rutier str. Taninului

970000

1455000

10000

900000

900000

 

 

14

Refacere sistem rutier str.Horei

 

 

 

500000

500000

 

 

15

Bloc 12B Ans. Mihai Bravu III/4+RTE

3547000

7,000,000

66000

2000000

2000000

 

 

16

Bloc 21B Ans. Mihai Bravu III/1+RTE

3563000

7,000,000

88000

200000

200000

 

 

17

Bloc 41B Ans. Mihai Bravu III/1+RTE

3571000

7,000,000

99000

200000

200000

 

 

18

Bloc M5-M5a ans.Democratiei

 

 

 

3000000

3000000

 

 

19

Reabilirare camin

 

 

 

4000000

4000000

 

 

20

Reabilitarea blocului 36 Laurilor

 

 

 

10000000

1000000

 

 

21

Reabilitare sistem iluminat

 

 

 

44534000

44534000

 

 

22

Semaforizare Intersectie Rond 1

 

 

 

1000000

1000000

 

 

23

Asigurare utilitati zona Carino

 

 

 

10000000

10000000

 

 

24

Asigurare utilitati zona 9 Mai

 

 

 

3000000

3000000

 

 

25

Canalizari stradale in mun.Pl. –et. a IV a

20500000

20500000

 

3000000

3000000

 

 

26

Extindere retea de apa potabila

 

 

 

 

 

 

 

 

in mun. Ploiesti - etapa

2050000

9616500

1500

1500000

1500000

 

 

27

Alimentare cu gaze cartier Ploiesti Vest

 

 

 

1900000

1900000

 

 

 

TOTAL ob. de inv. noi

378301000

495598392

1353392

109884000

99984000

0

0

   C.   Alte cheltuieli de investitii

 

 

 

 

 

 

 

1

Plan cadastral

 

 

 

5028000

4228000

800000

 

2

Ridicari TOPO , delimitare teren

 

 

 

100000

100000

 

 

3

PUZ zona centrala

 

 

 

120000

120000

 

 

4

PUZ prelungire str.Marasesti

 

 

 

120000

120000

 

 

5

PUZ str. Strandului

 

 

 

250000

250000

 

 

6

PUZ Hipodrom

 

 

 

0

0

 

 

7

PUZ Cartier Albert

 

 

 

55000

55000

 

 

8

PUZ Prelungire str.Cantacuzino

 

 

 

0

0

 

 

9

PUZ Mihai Bravu

 

 

 

100000

100000

 

 

10

PUZ str. Postei

 

 

 

0

0

 

 

11

PUZ Mitica Apostol

 

 

 

160000

160000

 

 

12

PUZ Gara de Vest

 

 

 

50000

50000

 

 

13

Studiu privind

 

 

 

220000

220000

 

 

 

amplasarea suporturilor pentru firme

 

 

 

 

 

 

 

 

si reclame pe domeniu public al

 

 

 

 

 

 

 

 

municipiului Ploieti

 

 

 

 

 

 

 

14

Studiu privind crearea

 

 

 

260000

260000

 

 

 

unui aspect peisagistic deosebit

 

 

 

 

 

 

 

 

pe axa de comunicatie Sud - Nord

 

 

 

 

 

 

 

15

Studiu privind construirea si

 

 

 

500000

500000

 

 

 

amplasarea comertului stradal si

 

 

 

 

 

 

 

 

spatiilor comerciale cu caracter

 

 

 

 

 

 

 

 

provizoriu pe domeniul public al

 

 

 

 

 

 

 

 

municipiului Ploiesti

 

 

 

 

 

 

 

16

Studiu de strategie privind alimentarea cu agent termic al mun.Ploiesti

 

 

 

385000

385000

 

 

17

Studiu circulatie str.Cosbuc

 

 

 

0

0

 

 

18

SF Pasaj Strejnic

 

 

 

0

0

 

 

19

S.F. Introducere conducta de gaze

 

 

 

100000

100000

 

 

 

in cartierul Ploiesti Vest

 

 

 

 

 

 

 

20

S.F. Semaforizare rond 1 B-dul

 

 

 

 

 

 

 

 

Independentei - Ploiesti

 

 

 

15000

15000

 

 

21

ET+SF Transformare camin scolar in

 

 

 

150000

150000

 

 

 

locuinte sociale (Bl. 27 B  Nord )

 

 

 

 

 

 

 

22

Expertize tehnice pt. S.A.F.I.

 

 

 

300000

300000

 

 

23

S.F. Alimentare cu apa,canalizare si reţea distributie semnal RTv.cartier CARINO

 

 

 

100000

100000

 

 

24

S.F.Drumuri si accese cartier CARINO

 

 

 

100000

100000

 

 

25

S.F. Asigurare utilitati zona 9 Mai

 

 

 

200000

200000

 

 

26

S.F. Asfaltare strazi mun.Ploiesti

 

 

 

100000

100000

 

 

 

TOTAL alte cheltuieli

 

 

 

8413000

7613000

800000

 

 

TOTAL GENERAL    63.02.70

491385587

1154701840

237258908

219380550

128325000

80355550

800000

  Cap. 68.02.70

 

 

 

 

 

 

 

  A.   Obiective de investitii in continuare

 

 

 

 

 

 

 

1

Consolidare si modernizare

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaj Ploiesti Sud, pe Dn1

12500000

65800000

48600

6400000

6400000

 

 

2

Extindere transport electric cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

troleibuzul Podul Inalt - Centru

32000

17830000

9900000

50000

50000

 

 

3

Extindere transport electric cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

troleibuzul Centru - Gara de Sud

29000

51224000

1035000

6695000

6695000

 

 

4

Dispeceriz. Trafic circulatie RATP

12000000

20000000

357000

2000000

2000000

 

 

5

Dispeceriz. Statii redresare RATP

8000000

20000000

590000

2000000

2000000

 

 

6

Consolidare + modernizare

 

 

 

 

 

 

 

 

pavilion administrativ RATP

2500000

5500000

2500000

2000000

2000000

 

 

7

Extindere baza intretinere tramvaie

29000

7869000

642000

1000000

1000000

 

 

 

TOTAL ob. de inv. in continuare

35090000

188223000

15072600

20145000

20145000

0

0

  B.   Obiective de investitii noi

 

 

 

 

 

 

 

1

Consolidare Pasaj Bucov

 

 

 

3300

3300

 

 

2

Centrala termica si alimentare cu gaze 

 

 

 

0

0

 

 

 

depou troleibuze Podul Inalt

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ob. de inv. noi

0

0

0

3300

3300

0

0

   C.    Alte cheltuieli de investitii

 

 

 

 

 

 

 

1

S.F. Oportunitatea transp.cu troleibuzul

 

 

 

65000

65000

 

 

2

Program de urmarire in timp a constructiilor

 

 

 

240000

240000

 

 

3

Dotari  - Modernizare vagoane tramv.

 

 

 

2000000

2000000

 

 

 

TOTAL alte cheltuieli

 

 

 

2305000

2305000

 

 

 

TOTAL GENERAL    68.02.70

35090000

188223000

15072600

22453300

22453300

0

0

  Cap. 72.02.70

 

 

 

 

 

 

 

  C.    Alte cheltuieli de investitii

 

 

 

 

 

 

 

1

Dotari A.L.A.

 

 

 

440000

440000

 

 

 

TOTAL alte cheltuieli

 

 

 

440000

440000

 

 

 

TOTAL GENERAL    72.02.70

 

 

 

440000

440000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TOTAL    GENERAL   

557498832

1377664840

256247508

272796888

181741338

80355550

800000