Hotărârea nr. 103/2001

Hotararea nr. 103 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii „Sala de sport – Scoala Generala nr. 15 Ploiesti”

HOTARAREA Nr. 103

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii                „Sala de sport – Scoala Generala nr. 15 Ploiesti”

         

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

vazand Raportul Expunere de Motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Serviciului Lucrari Publice prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico - economice a  obiectivului de investitii "Sala de sport -  Scoala Generala nr. 15 Ploiesti";

avand in vedere prevederile art. 16 alin.5,6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art. 20 lit. „d” din Legea nr. 69/1991 republicata in 1996 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic

Aproba documentatia tehnico - economica a obiectivului de investitii "Sala de sport - Scoala generala nr. 15 Ploiesti", cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici din anexa.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 mai 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

RAPORT  EXPUNERE DE MOTIVE

privind documentatia tehnico - economica pentru obiectivul de investitii                                  "SALA DE SPORT - SCOALA GENERALA NR. 15 PLOIESTI"

 

Scoala Generala nr. 15 este situata pe str. Barcanesti Anasamblul Calea Bucuresti.

In decembrie 2000 S.C. PROREP S.R.L. a intocmit documentatia  in faza S.F. “Sala de sport Scoala Generala nr.15 Ploiesti” judetul Prahova care cuprinde constructia unei sali de sport pentru jocul de basket.

In prezent Scoala Generala nr. 15 nu dispune de sala de sport, activitatea sportiva se desfasoara pe terenul de sport sau pe holurile scolii in perioada de timp nefavorabil.

Sala de sport este propusa a se realiza in partea de nord a incintei, in conformitate cu planul de situatie anexat.

Sala de sport are dimensiunile in plan 18,5 x 30,5 m si este dimensionata pentru desfasurarea jocului de basket, inclusiv spatiile anexa.

Caracteristicile fizice:

-         suprafata construita  564,25 mp;

-         suprafata desfasurata  864,25 mp;

-         finisajele interioare si exterioare: obisnuite;

-         structura de rezistenta: stalpi si grinzi din beton armat, in fundatii izolate tip pahar;

-         planseele intermediare in zona axelor se vor realiza din beton armat monolit;

-         inchiderile laterale si acoperis se vor realiza in sisteme usoare din tabla cutata cu termoizolatie inglobata, montate pe structura de beton armat.

Valoarea totala a investitiei “Sala de sport Scoala Generala nr. 15” este de 66.363.000 mii lei din care constructii montaj 5.315.909 mii lei.

Alimentarea cu utilitati se face de la retelele existente in inincinta.

Se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice “Sala de sport Scoala nr. 15 Ploiesti” conform art.16 alin 5, 6 si 9 din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998 si art 23 alin. 3 din Legea bugetului de stat.