• Hotărârea 234/2021 - Municipiul Ploiești - 06.07.2021

  Hotãrârea nr. 234 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploieşti să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”
 • Hotărârea 233/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 233 privind includerea unor mijloace de transport în comun  în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
 • Hotărârea 232/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 232 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2021
 • Hotărârea 231/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 231 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 230/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 230 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 229/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 229 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”, Municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 228/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 228 privind aprobarea colaborării municipiului Ploieşti cu Asociaţia Energy Policy Group/Grupul de Politici Energetice şi Liceul Tehnologic Energetic ,,Elie Radu” Municipiul Ploieşti, în cadrul Proiectului ,,România Eficientă”
 • Hotărârea 227/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 227 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/2020 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, modificată
 • Hotărârea 226/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 226 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești
 • Hotărârea 225/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 225 privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 224/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 224 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de zi pentru copii preșcolari din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 223/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 223 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului social de urgență pentru persoane fără adăpost din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 222/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 222 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cantinei Sociale din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 221/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 221 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti
 • Hotărârea 220/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 220 privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorităţii publice tutelare pentru ocuparea posturilor de membru în cadrul Consiliului de administrație la  S.C. Transport Călători Expres S.A. Ploiești
 • Hotărârea 219/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 219 privind numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 218/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 218 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.160/26.05.2021
 • Hotărârea 217/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 217 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010,  modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010
 • Hotărârea 216/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 216 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti
 • Hotărârea 215/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 215 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti
 • Hotărârea 214/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 214 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 400/2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Ploiești, modificată
 • Hotărârea 213/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 213 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploieşti să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”
 • Hotărârea 212/2021 - Municipiul Ploiești - 30.06.2021

  Hotãrârea nr. 212 privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești Profesorului Universitar Doctor Georgeta Mariana Filitti
 • Hotărârea 211/2021 - Municipiul Ploiești - 17.06.2021

  Hotãrârea nr. 211 privind aprobarea modificării poziţiei 1 din Anexa-Buget parteneri 5D2 la Acordul de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2020
 • Hotărârea 210/2021 - Municipiul Ploiești - 17.06.2021

  Hotãrârea nr. 210 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Maramureș nr. 9
 • Hotărârea 209/2021 - Municipiul Ploiești - 17.06.2021

  Hotãrârea nr. 209 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 3
 • Hotărârea 208/2021 - Municipiul Ploiești - 17.06.2021

  Hotãrârea nr. 208 privind atribuirea prin licitație publică a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros
 • Hotărârea 207/2021 - Municipiul Ploiești - 11.06.2021

  Hotãrârea nr. 207 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 206/2021 - Municipiul Ploiești - 07.06.2021

  Hotãrârea nr. 206 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 – Revizia I al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL
 • Hotărârea 205/2021 - Municipiul Ploiești - 07.06.2021

  Hotãrârea nr. 205 privind modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 189/26.05.2021 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea anexelor la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Casa de Cultură „I.L.Caragiale”, respectiv Spitalul de Pediatrie Ploiești
 • Hotărârea 204/2021 - Municipiul Ploiești - 07.06.2021

  Hotãrârea nr. 204 privind repartizarea unei locuințe de necesitate
 • Hotărârea 203/2021 - Municipiul Ploiești - 07.06.2021

  Hotãrârea nr. 203 privind aprobarea transformării gradului profesional a 10 (zece) posturi din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 202/2021 - Municipiul Ploiești - 07.06.2021

  Hotãrârea nr. 202 privind îndreptarea erorii materiale din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2021 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL
 • Hotărârea 201/2021 - Municipiul Ploiești - 07.06.2021

  Hotãrârea nr. 201 privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova și constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat ”Termo Prahova”
 • Hotărârea 200/2021 - Municipiul Ploiești - 07.06.2021

  Hotãrârea nr. 200 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2021
 • Hotărârea 199/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 199 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, Str. Cumpătul, nr. 8, bl. H11 adiacent apartamentului 3 din blocul H11, scara A, parter
 • Hotărârea 198/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 198 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2022-2023
 • Hotărârea 197/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 197 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești
 • Hotărârea 196/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 196 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 575/20.12.2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești
 • Hotărârea 195/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 195 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren, în vederea construirii unui imobil de locuințe în regim S+P+6 ”, beneficiar Tarida Mariana și Tarida Florian, municipiul Ploiești, str. Mircea Cel Bătrân nr. 119, jud. Prahova
 • Hotărârea 194/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 194 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă cu regim de înălțime P+2”, beneficiar Mihăilescu Teodor Răzvan municipiul Ploiești, Intrarea Lăcăuți nr. 11, jud. Prahova
 • Hotărârea 193/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 193 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reglementare zonă și stabilire indicatori urbanistici construire locuință individuală P+1E+M”, beneficiar Ciolacu Constantin – Giani și Ciolacu Mihaela – Sofica, municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 182 H, jud. Prahova
 • Hotărârea 192/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 192 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 4 unități locative (locuințe unifamiliale) P+1E+M în condominiu”, beneficiar Scridon Alina, municipiul Ploiești, str. Lupeni nr.78, județul Prahova
 • Hotărârea 191/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 191 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I, şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Modernizare B-dul Independenţei (tronson cuprins între sensul giratoriu Gara de Sud - strada Gh. Lazăr)
 • Hotărârea 190/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 190 privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de serviciu unităţii locative situate în Municipiul Ploieşti, str. B. P. Haşdeu, nr. 12
 • Hotărârea 189/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 189 privind modificarea anexelor la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, respectiv Spitalul de Pediatrie Ploiești
 • Hotărârea 188/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 188 privind modificarea Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploieşti, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale şi Pieţe S.A. şi Fundaţia “Nini Măcelaru”
 • Hotărârea 187/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 187 privind compensarea sumelor achitate cu titlu de chirie cu obligațiile viitoare și suspendarea chiriei pentru contractele de închiriere încheiate pentru Pietonal Nichita Stănescu
 • Hotărârea 186/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 186 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 97, bl. 86, ap. 18, carte funciară nr. 136944-C1-U18, nr. cadastral 136944-C1-U18, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 185/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 185 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 97, bl. 86, ap. 4, carte funciară nr. 136944-C1-U4, nr. cadastral 136944-C1-U4, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 184/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 184 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 97, bl. 86, ap. 13, carte funciară nr. 136944-C1-U13, nr. cadastral 136944-C1-U13, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 183/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 183 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T5, ap. 4, Carte funciară nr. 136695-C1-U12, nr. cadastral 136695-C1-U12, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 182/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 182 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T2, ap. 3, Carte funciară nr. 136691-C1-U27, nr. cadastral 136691-C1-U27, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 181/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 181 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului municipiului Ploiești aflate în administrarea ,,Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”
 • Hotărârea 180/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 180 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploieşti și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești
 • Hotărârea 179/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 179 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, Șoseaua Vestului, nr.18 adiacent apartamentului 48 din blocul 102, scara D, parter
 • Hotărârea 178/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 178 privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 177/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 177 privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a obiectivului de investiții „Realizarea Sistemului de supraveghere video a Pârâului Dâmbu, Municipiul Ploiești” – Faza I
 • Hotărârea 176/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 176 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 175/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 175 privind includerea unor imobile–terenuri în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești’’
 • Hotărârea 174/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 174 privind modificarea Acordului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploieşti, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova şi Tribunalul Prahova în vederea execuției de reparații curente la imobilul situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 19, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.385/2019
 • Hotărârea 173/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 173 privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a fi executate în anul 2021 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi antepreșcolar din Municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 172/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 172 privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecţie a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administraţie la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
 • Hotărârea 171/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 171 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti
 • Hotărârea 170/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 170 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti
 • Hotărârea 169/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 169 privind mandatul reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.
 • Hotărârea 168/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 168 privind mandatul reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.
 • Hotărârea 167/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 167 privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000
 • Hotărârea 166/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 166 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiţii Fond prioritar obligație concesionar pentru anul 2021 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
 • Hotărârea 165/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 165 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2020 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne
 • Hotărârea 164/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 164 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2021 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”
 • Hotărârea 163/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 163 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2021
 • Hotărârea 162/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 162 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 161/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 161 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.
 • Hotărârea 160/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 160 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 159 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Ploiești - 26.05.2021

  Hotãrârea nr. 158 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015, modificată și completată
 • Hotărârea 157/2021 - Municipiul Ploiești - 21.05.2021

  Hotãrârea nr. 157 privind aprobarea documentaţiei de atribuire necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 156/2021 - Municipiul Ploiești - 21.05.2021

  Hotãrârea nr. 156 referitoare la aprobarea Studiului de fundamentare privind oportunitatea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Ploiești pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire
 • Hotărârea 155/2021 - Municipiul Ploiești - 14.05.2021

  Hotãrârea nr. 155 privind aprobarea participării Municipiului Ploieşti în proiectul ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” în vederea obţinerii finanţării prin programul ELENA – European Local Energy Assistance
 • Hotărârea 154/2021 - Municipiul Ploiești - 14.05.2021

  Hotãrârea nr. 154 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2021
 • Hotărârea 153/2021 - Municipiul Ploiești - 14.05.2021

  Hotãrârea nr. 153 privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Municipiul Ploiești, Județul Prahova”
 • Hotărârea 152/2021 - Municipiul Ploiești - 14.05.2021

  Hotãrârea nr. 152 privind completarea Hotărârii nr. 322/2020 privind aprobarea Decontului anual pentru calculul compensației aferent anului 2019 însoțit de raportul de audit financiar conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr.21980/04.11.2019
 • Hotărârea 151/2021 - Municipiul Ploiești - 14.05.2021

  Hotãrârea nr. 151 privind imputernicirea primarului municipiului Ploiesti să voteze cu privire la rezilierea “Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 2 – Boldești-Scăeni și 6 – Valea Doftanei” încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A., ca urmare a solicitării formulată de comuna Blejoi
 • Hotărârea 150/2021 - Municipiul Ploiești - 14.05.2021

  Hotãrârea nr. 150 privind demararea procedurii de reziliere a Acordului-cadru nr. 3635/20.02.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în Municipiul Ploiești și a contractului subsecvent nr. 10257/29.04.2021
 • Hotărârea 149/2021 - Municipiul Ploiești - 04.05.2021

  Hotãrârea nr. 149 privind aprobarea „Actualizării Studiului privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 148 privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 147 privind stabilirea destinaţiei de locuinţă socială unei unităţi locative din imobilul proprietatea municipiului Ploieşti de la adresa poştală Elena Doamna, nr. 51 şi transmiterea acesteia în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale şi Comunitare
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 146 privind aprobarea unui schimb de locuinţe, destinate închirierii, aflate în proprietatea municipiului Ploiești
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 145 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 144 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la strada Andrei Ioachimescu
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 143 privind aprobarea transformării gradelor profesionale a două posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 142 privind alegerea președintelui de ședinţă
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 141 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 140 cu privire la compensarea către S.C. Hale şi Pieţe S.A. a sumei de 14.658 lei urmare emiterii de către Agenţia Naţională  de Administrare Fiscală a Dispoziţiei Obligatorie nr. AIF 2356/12.11.2020
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 139 privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr.23513/04.05.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova pentru extinderea spațiului în care își desfășoară activitatea și prelungirea duratei contractului
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 138 privind novarea contractului de arendare nr. 19722/26.08.2013,  cu modificările ulterioare, prin schimbarea arendașului S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L cu S.C. AGRONATURA GECO S.R.L.
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 137 privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 136 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Libertăţii, nr. 1, bl. 30A, ap. 20, Carte funciară nr. 141393-C1-U20, nr. cadastral 141393-C1-U20, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 135 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Libertăţii, nr. 1, bl. 30A, ap. 16, Carte funciară nr. 141393-C1-U16, nr. cadastral 141393-C1-U16, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 134 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, bl.33U1, ap. 21, Carte funciară nr. 137156-C1-U24, nr. cadastral 137156-C1-U24, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 133 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 97, bl. 86,  ap. 7, carte funciară nr. 136944-C1-U7, nr. cadastral 136944-C1-U7, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 132 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T16, ap. 8, Carte funciară nr. 136726-C1-U27, nr. cadastral 136726-C1-U27, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 131 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T16, ap. 4, Carte funciară nr. 136726-C1-U23, nr. cadastral 136726-C1-U23, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 130 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T15, ap. 8, Carte funciară nr. 136726-C1-U18 nr. cadastral 136726-C1-U18, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 129 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T13, ap. 7, Carte funciară nr. 136731-C1-U7, nr. cadastral 136731-C1-U7, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 128 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T3, ap. 2, Carte funciară nr. 136730-C1-U2, nr. cadastral 136730-C1-U2, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 127 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T2, ap.2, Carte funciară nr. 136691-C1-U26, nr. cadastral 136691-C1-U26, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 126 privind prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și Asociația Română de Luptă Împotriva Drogurilor
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 125 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale situate în municipiul Ploiești, strada Libertății nr.3 aflate în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 124 privind aprobarea structurii organizatorice, numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 123 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice locale  pentru anul 2021 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010, actualizată
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 122 privind numirea reprezentantului autorității publice tutelare pentru ocuparea postului vacant de administrator în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 121 rivind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2021 și Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2021
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 120 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 119 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2021 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 118 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 117 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 116 privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiesti pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 115 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024 al  SERVICIULUI   PUBLIC   FINANŢE   LOCALE   PLOIEŞTI
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 114 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local și al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 113 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 112 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti și estimări pentru anii 2022-2024
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 111 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 110 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii ,,Paul   Constantinescu“ Ploieşti pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 109 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 108 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 107 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 106 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 105 privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Ploiești - 23.04.2021

  Hotãrârea nr. 104 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimări 2022-2024 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 103 privind aprobarea Acordului de Parteneriat şi a Procedurii de Colaborare cu Societatea de Educație Contraceptivă şi Sexuală în vederea depunerii şi implementării proiectului „MATERNAHUB” finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 102 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea efectuării unui schimb de imobile
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 101 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Ploiești  în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 100 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective S/D + P + 4 + 5R”, municipiul Ploiești, str. Văleni nr. 51
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 99 privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „Asigurarea utilităților și dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblu 9 Mai Ploiești Etapa a II a”
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 98 privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 97 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2021 la 01 ianuarie 2022 a  Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea spaţiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 96 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 95 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 94 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 93 privind modificarea poziţiei 246 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Stegarului, Nr. 13) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 92 rivind modificarea poziţiei nr.103 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str.Romană, Nr. 52 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.133/2007 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 91 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti a imobilului teren cu numărul cadastral 146448, situat în Ploieşti tarlaua 44, arabil 638/40 şi stabilirea destinaţiei de drum
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 90 privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 89 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Imo Property Investments Bucureşti SA
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 88 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.278475/05.05.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Fundaţia Spurgeon România
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 87 privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.5278/11.02.1998 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Ralma Design S.R.L. pentru terenul situat în Ploieşti, str. Poligonului, nr. 5A
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 86 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T1, ap. 6, Carte funciară nr. 136691-C1-U22, nr. cadastral 136691-C1-U22, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 85 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Libertăţii, nr. 1, bl. 30A, ap.14, Carte funciară nr. 141393-C1-U14, nr. cadastral 141393-C1-U14, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 84 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 5, Carte funciară nr. 135690-C1-U50, nr. cadastral 135690-C1-U50, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 83 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T11, ap.1, Carte funciară nr. 136712-C1-U9, nr. cadastral 136712-C1-U9, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 82 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T4, ap. 2, Carte funciară nr. 136695-C1-U2, nr. cadastral 136695-C1-U2, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 81 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate si finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti pentru anul 2021
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 80 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 79 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii CNI SA, a amplasamentului, precum şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Construire sală de educație fizică școlară la Școala Gimnaziala Toma Caragiu, str. Minerva nr. 4, Municipiul Ploiești, judeţul Prahova
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 78 privind transformarea gradului profesional al unor posturi vacante de medici și asistenți medicali din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 77 privind aprobarea statului de funcţii al Clubului  Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 76 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea continuității activităților de salubrizare în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 75 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Veolia Energie Prahova SRL Ploieşti şi în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Apa Nova Ploiești SRL
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 74 privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecţie şi evaluare pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 73 privind propunerile autorității publice locale de numire a reprezentanților  în Consiliul Coordonator al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 72 privind încheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE între Municipiul Ploiești și SC VEROSKIP TRADING SRL
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 71 privind asigurarea măsurilor de continuitate a Serviciului Public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție în Municipiul Ploiești,  în vederea avizării unui preț unic pentru toți utilizatorii ca urmare a liberalizării prețului la gaze naturale conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2020
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Ploiești - 30.03.2021

  Hotãrârea nr. 70 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Ploiești - 26.03.2021

  Hotãrârea nr. 69 privind aprobarea Acordului de Parteneriat şi a Procedurii de Colaborare cu FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE ȘI INDEPENDENTE ”PETROL ENERGIE” (FSLI Petrol Energie) în vederea depunerii şi implementării proiectului „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Ploiești - 26.03.2021

  Hotãrârea nr. 68 privind aprobarea Acordului de Parteneriat şi a Procedurii de Colaborare cu Asociaţia ARES’EL în vederea depunerii şi implementării proiectului „Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Ploiești - 26.03.2021

  Hotãrârea nr. 67 privind aprobarea Acordului de Parteneriat şi a Procedurii de Colaborare cu Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în vederea depunerii şi implementării proiectului „Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Ploiești - 26.03.2021

  Hotãrârea nr. 66 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea depunerii spre finanţare a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova – (AtenuareClimPh)”
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 65 privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C.”Hale și Piețe” S.A. Ploieşti, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 64 privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.521/2019 pentru aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 63 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC INDUSTRIAL PLOIEȘTI” Șos. PLOIEȘTI – TÂRGOVIȘTE (DN 72), KM 8, jud. PRAHOVA
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 62 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL CP „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEXE ÎN ZONA MIXTA INSTITUȚII ȘI SERVICII/LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, ALINIAMENT ȘI ALINIERE”, municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 9, jud. Prahova
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 61 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (17221 mp) DIN ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ZONĂ LOCUINȚE ÎN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI SERVICII PENTRU CONSTRUIRE ȘI DOTARE SPAȚIU DE PRODUCȚIE NEPOLUANT, CONSTRUIRE ȘI DOTARE CLĂDIRI BIROURI, AMENAJARE INCINTĂ” Str. Narciselor nr. 5-7, Ploiești
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 60 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie «R.T.E. - Sală de educaţie fizică școlară la Școala Gimnazială „George Coșbuc”»
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 59 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „SF - Amenajare maluri pârâu Dâmbu, zona Polux“ aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/20.12.2018
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 58 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Restaurare faţadă şi înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” - aripa nord» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/20.12.2017
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 57 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei «Proiectare și Execuție lucrări pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu la unităţile de învățământ: Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Liceul Tehnologic de Transporturi, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu”, Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Grădinița cu program normal „Crai Nou”, Grădiniţa cu program prelungit nr. 28»
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 56 privind completarea componenței comisiei de negociere constituită prin Hotărârea nr.187/30.05.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22 cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 55 privind modificarea componenței Comisiei care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizarea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 54 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.494403/24.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr. 6, bloc 4B, ap. 3
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 53 privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 52 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Partidul PRO România – Filiala Prahova pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 51 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, B-dul Independenței nr. 21, corp C11
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 50 privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 768 m.p.,Carte Funciară 144128, număr cadastral 144128, precum și a suprafeței de teren de 769 m.p., Carte Funciară 144129, număr cadastral 144129, situate în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79 către cei 8 beneficiari de locuințe construite prin intermediul Asociaţiei Habitat for Humanity România
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 49 privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință – cabinete medicale şi/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 48 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 97, bl. 86, ap. 3, carte funciară nr. 136944-C1-U3, nr. cadastral 136944-C1-U3, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 47 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 1, Carte funciară nr. 135690-C1-U5, nr. cadastral 135690-C1-U5, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 46 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T15, ap. 7, Carte funciară nr. 136726-C1-U17, nr. cadastral 136726-C1-U17, către titularul contractului de închiriere
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 45 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 44 privind modificarea Hotărârii nr. 46/27.02.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în folosinţă gratuită către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova, a imobilului proprietatea Municipiului Ploieşti situat în str. Ştefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 43 privind repartizarea unei locuințe sociale
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 42 privind repartizarea de locuințe sociale
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 41 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti a imobilelor situate în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B și bl. 31C
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 40 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe sociale
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 39 privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsura de protecţie specială, pentru anul 2021
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 38 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2021-2022
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 37 privind aprobarea de principiu a modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 36 privind aprobarea transformării a 3 (trei) posturi vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 35 privind aprobarea transformării a 3 posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 34 privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 408/26.11.2020 în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 33 privind numirea candidaților pentru ocuparea celor două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 32 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2017 privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 31 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru înhumarea beneficiarilor Căminului de Bătrâni care nu au aparținători și nici venituri
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 30 privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 29 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2021
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Ploiești - 25.02.2021

  Hotãrârea nr. 28 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 453/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Ploiești - 12.02.2021

  Hotãrârea nr. 27 referitoare la modificarea anexelor Hotărârii de Consiliu Local nr. 403/2020 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Ploiești - 12.02.2021

  Hotãrârea nr. 26 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/2020 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Ploiești - 12.02.2021

  Hotãrârea nr. 25 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 409/2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Ploiești - 12.02.2021

  Hotãrârea nr. 24 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Dr. Bagdazar, nr. 4
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Ploiești - 12.02.2021

  Hotãrârea nr. 23 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 400/2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Ploiești
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Ploiești - 12.02.2021

  Hotãrârea nr. 22 privind încheierea unui contract de comodat între S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L. şi Municipiul Ploieşti pentru folosința gratuită a spaţiului din str. Plugari nr. 1 Bis pentru amenajarea unui Centru de vaccinare împotriva COVID 19
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Ploiești - 12.02.2021

  Hotãrârea nr. 21 privind stabilirea amplasamentului necesar construirii Spitalului Municipal de Urgență pe terenul situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 25
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 20 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Partidul Prahova în Acțiune pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Democrației, nr. 56, bloc H5, parter
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 19 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti al imobilului-teren situat in str. Sondelor, nr.64B
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 18 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 17 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea construcţiei situată în Bulevardul Independenţei nr. 24
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 16 privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 15 privind încheierea unui nou contract de comodat între Municipiul Ploiești și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova pentru folosința spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploiești, str. M. Kogălniceanu nr. 1, bl. B, subsol
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 14 privind prelungirea duratei unor contracte încheiate  pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 13 privind aprobarea listelor de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 12 privind aprobarea achiziționării imobilului – teren, situat în Ploiești,  str.Mihai Bravu nr. 231, aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale – Fero din Ploiești
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 11 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 10 privind aprobarea transformării gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 9 privind Revizia la „Studiul de oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție – transport – distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 8 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2020 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 7 privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2.300 lei pentru funcţiile cu gradaţia 0 care se află sub nivelul de 2.300 lei şi menţinerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019  modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 6 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Zoia Staicu
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Ploiești - 28.01.2021

  Hotãrârea nr. 5 privind alegerea președintelui de ședinţă
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Ploiești - 15.01.2021

  Hotãrârea nr. 4 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 18.000.000 lei
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Ploiești - 15.01.2021

  Hotãrârea nr. 3 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Ploiești - 15.01.2021

  Hotãrârea nr. 2 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Restaurare parţială faţadă şi acoperiş la clădirea Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 502/20.12.2017
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Ploiești - 15.01.2021

  Hotãrârea nr. 1 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local din municipiul Ploiești