• Hotărârea 70/2020 - Municipiul Ploiești - 17.03.2020

  Hotãrârea nr. 70 privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Ploiesti pe anul 2020
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Ploiești - 17.03.2020

  Hotãrârea nr. 69 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2020
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Ploiești - 17.03.2020

  Hotãrârea nr. 68 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  Serviciului Public Local ComuniOMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  Ploieşti
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 67 privind suplimentarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/20.02.2020
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 66 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare Consiliul
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 65 privind modificarea si completarea Regulamentului de înfiintare, atribuire, folosire, organizare si functionare a locurilor de parcare, în parcarile de resedinta si de domiciliu din municipiul PLOIESTI aprobat prin Hotarârea de Consiliu Local nr. 521/2019
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 64 privind includerea unor imobile – terenuri în patrimoniul municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 63 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire două imobile P+3+4r cu destinația de locuințe colective, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare” Strada Cornățel nr. 12 B, Ploiești
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 62 privind vânzarea terenului în suprafata de 61,56 m2, cota indiviza din terenul de 578 m2, aferent spatiului vândut, situat în Ploiesti, str. Cameliei nr. 27A – Complex Comercial Ideal
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 61 privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Piața Victoriei – Pietonal Nichita Stănescu
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 60 privind constituirea unei comisii de negociere pentru închirierea/dobândirea terenului aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale – Fero din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 59 privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecţie specială, pentru anul 2020
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 58 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 57 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de funcţii contractuale din cadrul Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 56 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent, al unei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 55 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unei funcții publice de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 54 privind aprobarea procedurii şi a criteriilor în vederea organizǎrii concursului pentru ocuparea posturilor de conducǎtori ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 53 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2020 și Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2020
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 52 privind aprobarea plantării de puieți forestieri (detaliat în Anexa nr. 1) în cadrul Parcului Municipal Ploiești Vest, în vederea demarării procedurilor legale pentru acordarea sponsorizării de către REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ PRAHOVA
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 51 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2020
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Ploiești - 27.02.2020

  Hotãrârea nr. 50 privind acoperirea diferenţei dintre veniturile efectiv încasate şi cheltuielile înregistrate de Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2018
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 49 privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 48 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale  învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2020  și estimări pentru anii 2021-2023
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 47 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local şi al bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii  al Centrului Creșă Ploieşti pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 46 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 45 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 44 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 43 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi estimări 2021-2023 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 42 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 41 privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 40 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 si estimări pentru anii 2021-2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 39 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,,  Ploieşti pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 - 2023
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 38 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploieşti  pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 37 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 36 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021- 2023 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Ploiești - 20.02.2020

  Hotãrârea nr. 35 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Ploiești - 18.02.2020

  Hotãrârea nr. 34 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a contribuţiei proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie pentru obiectivul MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL, cod SMIS 127261
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Ploiești - 18.02.2020

  Hotãrârea nr. 33 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 495/16.11.2018
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Ploiești - 18.02.2020

  Hotãrârea nr. 32 privind alegerea președintelui de ședință  pentru ședinţa extraordinară din data de 18 februarie 2020
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Ploiești - 13.02.2020

  Hotãrârea nr. 31 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in vederea deplasarii la Targul de Turism de la Chisinau, in perioada 13-16.02.2020
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Ploiești - 13.02.2020

  Hotãrârea nr. 30 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente, precum si a contributiei proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selectie, pentru obiectivul de investitii REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE SI AUTOBUZE), cod My SMIS 128249
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Ploiești - 13.02.2020

  Hotãrârea nr. 29 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții "REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ, CENTRALĂ TERMICĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA ȘI INCĂRCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITĂ PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE ȘI VOPSITORIE ȘI C7-HALA INTREȚINERE", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/20.12. 2018; Anexa ...
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Ploiești - 13.02.2020

  Hotãrârea nr. 28 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.613/20.12.2018; Anexa...
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Ploiești - 13.02.2020

  Hotãrârea nr. 27 privind alegerea presedintelui de sedinţă pentru sedinţa extraordinară din data de 13 februarie 2020
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 26 privind măsuri de desfășurare a unor activități cu caracter ocazional pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 25 privind aprobarea proiectului “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR – ETAPA II” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 24 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.41
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 23 privind înstrăinarea prin vânzare a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 și a terenului aferent acestuia
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 22 privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 283 m.p. Carte Funciară 122505, număr cadastral 122505, precum și a suprafeței de 89 m.p. Carte Funciară 144942, număr cadastral 144942,  situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 21 privind includerea unor mijloace de transport în comun  în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”  şi transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 20 privind aprobarea achiziționării de către municipiul Ploiești a Bazei sportive, proprietatea S.C. Petrotel Lukoil S.A. situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 19 privind includerea unui imobil – teren în patrimoniul municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 18 privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.2652/03.02.2015 privind transmiterea în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiești a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 17 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 406 m2  situat în Ploieşti, str. Rareș Voda nr. 13, număr cadastral 137993, Carte Funciară 137993
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 16 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 320 m2  situat în Ploieşti, str. Luminișului nr. 10B, număr cadastral 127087, Carte Funciară 127087
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 15 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 259 m2 situat în Ploieşti, str. Tătărani nr.  40 (fosta str. Ghighiului nr. 2, locaţia G 40), număr cadastral 127016, Carte Funciară 127016
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 14 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 13 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale      
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 12 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţe retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 11 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent a două funcții publice de execuție din cadrul  Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 10 privind numirea candidatului selectat de către comisia de selecție din lista scurtă a candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti  
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 9 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 547/19.12.2019
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 8 privind propunerea autorității publice tutelare locale de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru ocuparea postului vacant
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 7 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 243/2017 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, modificată
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 6 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti, modificată
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 5 privind revocarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Ploiești nr.468/28.11.2019 privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiul Ploiești
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 4 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2020  în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Ploiești - 30.01.2020

  Hotãrârea nr. 3 privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcţiile cu gradaţia 0 care se află sub nivelul de 2230 lei şi menţinerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019  modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.02.2019
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Ploiești - 22.01.2020

  Hotãrârea nr. 2 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 507/09.12.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Ploiești - 22.01.2020

  Hotãrârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru ședinţa extraordinară din data de 22 ianuarie 2020