Proces verbal din 21.01.2021

Proces-verbal sedinta extraordinara 21.01.2021

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 21.01.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată conform prevederilor art.133 alin. (2) și ale art.134 alin. (1) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” și alin. (5) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,. În acest sens a fost emisă Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 56/15.01.2021

La ședință participă de drept:

 • - dl. Cristian Gentea          - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

Domnul Secretar General Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 21;

 • - consilieri prezenți   - 20;

 • - consilieri online - 1 (domnul consilier Șerbănoiu Răzvan - Ionuț);

 • - consilieri absenți   -   1 (domnul consilier Tudosoiu Dumiru).

Președinte de ședință este domnul Apostoliceanu Sorin.

Domnul președinte de ședință: Din păcate, colegul nostru, domnul Neacșu Mariean a decedat și am rugămintea să ținem un moment de reculegere în memoria acestuia.

Se ține un moment de reculegere în memoria fostului domn consilier Neacșu Mariean.

Domnul președinte de ședință anunță că va depune jurământul domnul Bănică Iuliu-Radu validat prin Decizia Civilă a Tribunalului Argeș nr.128/14.01.2021.

Se derulează procedura de depunere a jurământului.

Domnul consilier declarat ales și validat, Bănică Iuliu-Radu, depune jurământul.

Consilieri în funcție: 22.

Consilieri prezenți: 20.

Consilieri online:     1 (domnul consilier Șerbănoiu Răzvan - Ionuț);

Executivul precizează că sunt următoarele modificările și completări la ordinea de zi:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 19.01.2021 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 21.01.2021

I. La punctul nr.16 de pe proiectul ordinii de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021” și a ”Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2021” , Anexa nr.2 se retrage, iar Anexa nr.1 devine Anexa.

Produsul Automacara - 1 buc cu o valoare de 1.334 mii lei inclusiv TVA se va regăsi pe Lista de dotări a Municipiului Pitești pe anul 2021 determinat de faptul că pentru furnizarea produsului menționat există un contract aflat în derulare al cărui termen a fost prelungit determinat de situația pandemică existentă precum și determinat de faptul că până la aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2021 nu se efectuează plăți decât pentru lucrările în continuare nu și pentru dotări.

MODIFICĂRI DIN DATA DE 21.01.2021 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 21.01.2021

 • I. La punctul nr.16 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021” și a ”Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2021” , titlul proiectului de hotărâre se modifică și devine ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021”.

 • II. La punctul nr.17 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2021”:

 • 1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2021”;

 • 2. Art. 1 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă utilizarea sumei de 31.117 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2021”.

Domnul președinte supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului 2

local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Gentea Cristian: Domnule președinte, față de lista pe care dumneavoastră împreună cu doamnele și domnii consilieri ați completat-o la ședințele pe comisii, intervine o singură modificare în sensul că, domnul consilier absent de la această ședință să fie scos de pe aceasta, urmând ca în funcție de locurile rămase libere, acesta să-și manifeste opțiunea, atunci când va fi prezent.

Domnul președinte de ședință: Domnul consilier Tudosoiu Dumitru a fost informat de către cei din executiv că poate participa la ședințe on-line?

Domnul Secretar General Andrei Cătălin-Călugăru: Vreau să menționez că sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 22 de consilieri în funcție, domnul Șerbănoiu Răzvan-Ionuț și-a manifestat dorința de a participa on-line la ședință fiind în concediu medical, domnul consilier Tudosoiu Dumitru se află în concediu medical dar nu și-a exprimat opțiunea de a intra on-line.

Domnul președinte de ședință menționează că procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret vor avea loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Gentea Cristian: Rămân valabile precizările făcute la proiectul anterior.

Domnul președinte de ședință menționează că procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret vor avea loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că se autopropune să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale ”Carol Davila” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale ”Carol Davila” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că a fost propus domnul consilier Șerb Dragoș să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale ”Carol Davila” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că a fost propusă doamna consilier Preduț Mariana Tatiana să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că au fost propuși doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana și domnul consilier Dinu Dănuț să facă parte din consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Tudor's House Kids” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Tudor's House Kids” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că a fost propusă doamna consilier Stan Ana să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Tudor's House Kids” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” 5

Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că a fost propus domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că a fost propusă doamna consilier Stan Ana să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că a fost propus domnul consilier Mihai Coteț să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că a fost propus domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că dorește dumnealui să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că a fost propusă doamna consilier Coman Sorina-Marilena să facă parte din consiliul de administrație al 7

Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții ”Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)” din cadrul proiectului ”Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești, cod SMIS 129120.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Gentea Cristian: În urma transmiterii către SICAP a documentației a fost solicitat avizul MCSI care la rândul lui a necesitat actualizarea Studiului de fezabilitate. A fost realizat fără costuri suplimentare și s-a obținut avizul.

Domnul președinte de ședință: Sunt proiectele pe axa 4.1 care vor veni vara următoare.Chiar zilele trecute s-a terminat licitația pentru cele 40 de autobuze electrice, cele 40 de stații de încărcare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.1/21.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr. 382/26.11.2020 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință menționează că domnul consilier Bănică Iuliu-Radu trebuie să-și exprime opțiunea de a face parte din comisia de specialitate nr.1-economico-financiară sau comisia nr.2 -pentru urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectură și protecția mediului.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu menționează că dorește să fac parte din comisa nr.2 - pentru urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectură și protecția mediului, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Programului provizoriu 8

de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021” și a ”Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2021.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Gentea Cristian: Trezoreria nu permite plata în continuare la dotări decât la lucrări, atunci automacaraua va intra pe lista de dotări pentru anul 2021.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.2/21.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2021.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Gentea Cristian: Suma este necesară pentru plata obiectivelor de investiții până la aprobarea bugetului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.3/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că domnii și doamnele consilieri locali au fost desemnați conform anexei prezentate la buletinul de vot secret.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.4/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că domnii și doamnele consilieri locali au fost desemnați conform anexei prezentate la buletinul de vot secret.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.5/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că domnia sa a fost desemnat să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.6/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale ”Carol Davila” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că domnul consilier Șerb Dragoș a fost desemnat să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale ”Carol Davila” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.7/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana a fost desemnată să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.8/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că doamna consilier Preduț Mariana - Tatiana și domnul consilier Dinu Dănuț au fost desemnați să facă parte din consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.9/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Tudor's House Kids” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că doamna consilier Ana Stan a fost desemnată să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Tudor's House Kids” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.10/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan a fost desemnat să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.11/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că doamna consilier Ana Stan a fost desemnată să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.12/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că domnul consilier Mihai Coteț a fost desemnat să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Altina” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.13/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț a fost desemnat să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.14/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că domnia sa a fost desemnat să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.15/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că doamna consilier Coman Sorina-Marilena a fost desemnată să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.16/21.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru modificarea HCL nr.382/26.11.2020 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora.

Domnul președinte de ședință menționează că domnul consilier Bănică Iuliu-Radu a fost desemnat să facă parte din comisia nr.2-pentru urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectură și protecția mediului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.17/21.01.2021.

Domnul primar Gentea Cristian: La ședința trecută dumneavoastră domnule președinte și domnii consilieri Coteț Mihai și Mihăilescu Mihai-Ioan ați solicitat informări în legătură cu situațiile de la SC Orentex SA, terenul de la Stadionul Aripi, Sala Polivalentă, strada Jean Constantinescu, Podul de peste râul Doamnei, Podul de peste râul Argeș și voiam să vă spun că o să le primiți la ședința de săptămâna viitoare.

Domnul președinte de ședință: La informarea despre podul peste râul Doamnei să ni se dea și o copie de pe expertiza care a fost făcută de către primărie acum doi ani, dacă nu mă înșel.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Apostoliceanu

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.

Gabriela-Mădălina Oprea