Hotărârea nr. 2/2021

HCL privind aprobarea Programului provizoriu de investitii al mun.Pitesti 2021

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea “Programului provizoriu de investitii al municipiului Pitești pe anul 2021”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.2157/14.01.2021 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3173/2021, nr. 3174/2021, nr. 3175/2021, nr. 3176/2021, nr. 3177/2021;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă “Programul provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivele de investiții și alte cheltuieli de investiții, precum și sumele aferente acestora, aprobate conform anexei la prezenta hotărâre, vor fi cuprinse în Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021, care se va aproba ca anexă la bugetul municipiului Pitești pe anul 2021.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

trasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cată^n Călugăru

Pitești, Nr. 2 din 21.01.2021

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa


la HCL nr.


PROGRAMUL PROVIZORIU DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2021


- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

30.117

30.117

30.117

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

13.126

16.991

13.126

16.991

13.126

16.991

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

5.755

5.755

5.755

A. Lucrări în continuare, din care:

888

888

888

Primăria Municipiului Pitești

888

888

888

-Lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul National Zinca Golescu"

321

321

100

100

100

12.2021

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

165

165

165

12.2021

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.752

1.752

580

580

580

12.2021

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

514

514

39

39

39

05.2021-

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

96

96

4

4

4

05.2021

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

4.867

4.867

4.867

1“

1. Proiectare

329

329

329

Primăria Municipiului Pitești

329

329

329Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

29

29

29

12.2021

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Scobi Gimnaziale Tudor V Iad i mirese ii"

45

45

45

45

45

12.2021

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

29

29

29

12.2021

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

29

29

29

12.2021

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

29

29

29

12.2021

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

29

29

29

12.2021

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

29

29

29

12.2021

-Branșament apa, hidranti si racord canalizare menajera cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești"

30

30

30

30

30

12.2021

-Branșament utilități Proiect pilot -Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială "Adrian Păunescu"

90

90

80

• A

80

80

12.2021

3. Reabilitări

4.538

4.538

4.538

Primăria Municipiului Pitești

4.538

4.538

4.538

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

1.818

________a

1.818

1.818

06.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare termică Școala Gimnazială " Nicolae Bălcescu" în locația din strada Negru Vodă

1.260

1.260

30

30

30

12.2021

-Reabilitare termică Școala Gimnazială " Nicolae lorga"

1.456

1.456

3

3

3

12.2021

-Reabilitare instalaie termică și montare de centrale termice noi, Corp CI și Corp C4, Colegiul Economic Maria Teiuleanu

574

574

534

534

534

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

11.382

11.382

250

250

250

12.2021

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

645

645

645

12.2021

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.104

1.104

1.104

12.2023

-Reabilitare termică clădire grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

154

154

154

12.2021

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

3.726

3.726

3.726

A. Lucrări în continuare, din care:

3.117

3.117

3.117

Primăria Municipiului Pitești

1.717

1.717

1.717

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16.599

16.599

179

179

179

12.2021

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35, jud. Argeș („C.N.I. S.A.)

11.500

11.500

1.538

1.538

1.538

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești

1.400

7 /

-l / •<

/ >

I

1.400

1.400

-Amenajare teren de sport str.Florilor FN

1.067

1.067

400

A (

400

400

04.2021

-Modernizare teren sintetic Stadion Nicolae Dobrin

1.201

1.201

1.000

1.000

1.000

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

209

209

209

1. Proiectare

209

209

209

Primăria Municipiului Pitești

209

209

209

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

493

90

90

90

12.2021

-Bazin didactic deînot- - -

----45----

—45—

__45___

45

45

122021

-Construire bază sportivă de Tip 1, AL Anghel Saligny nr. IA, municipiul Pitești, județul Argeș

50

50

7

7

7

12.2021

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

67

67

67

12.2021

3.Reabilitări

400

400

400

Administrația Domeniului Public Pitești

400

400

400

Reabilitare Gradina Zoologica etapa a-II-a, zona lac

680

680

400

400

400

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

523

523

523

A. Lucrări în continuare, din care:

523

523

523

Primăria Municipiului Pitești

523

523

523

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a Il-a

700

700

523

523

523

12.2021

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", din care:

13.364

13.364

13.364

A. Lucrări în continuare, din care:

4.648

4.648

4.648

Primăria Municipiului Pitești

4.332

■'7^

4.332

4.332

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

30

ț/C

------1\ Li

30

30

12.2021

-Promovarea spiritului Antreprenori al prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14.627

14.627

3.057

' 7 7L

•'2 ;

1

7/

3.057

3.057

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

7.224

7.224

250

250

250

12.2021

-Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson II

296i—

-----296-----

—256—

----256-----

---256---

06.2021

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

779

779

739

739

739

06.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

316

316

316

-Refacere cupola pasaj Sfanta Vineri

316

316

316

316

316

12.2021

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8.716

8.716

8.716

1. Proiectare

1.145

1.145

1.145

Primăria Municipiului Pitești

1.145

1.145

1.145

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

12.2021

-Studiu arheologic

135

135

135

135

135

03.2021

-Transformare Cămin C3 -Liceul Tehnologic

"Dimitrie Dima" , în clădire de locuințe sociale

261

261

10

10

10

12.2021

3. Reabilitări

7.571

7.571

7.571

Primăria Municipiului Pitești

7.571

7.571

7.571

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

7.571

0

A

7.571

7.571

02.2021

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

1.910

(/ A\

1.910

1.910

A. Lucrări în continuare, din care:

1.870

A

1.870

1.870

Primăria Municipiului Pitești

1.870

..•y. ■.

1.870

1.870

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

1.961

1.961

1.870

4 ? ,. /

1.870

1.870

06.2021

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

40

40

40

1. Proiectare

40

40

40

Primăria Municipiului Pitești

40

40

40

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Combatere eroziune canal de scurgere Pârâu Turcești - strada Dimitrie Butculescu

40

40

40

40

40

02.2021

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

4.839

4.839

4.839

A. Lucrări în continuare, din care:

2.080

2.080

2.080

Primăria Municipiului Pitești

2.030

2.030

2.030

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

57.754

57.754

600

600

600

12.2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.865

42.865

500

500

500

12.2021

-Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3.225

3.225

80

80

80

12.2022

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3.819

3.819

100

100

100

12.2022

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2021

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Infrastructură

3.411

3.411

200

200

200

12.2022

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

500

3.039

3.039

12.2021

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

3.UJ9

2.

5(J

50

50

12.2021

Administrația Domeniului Public Pitești

50

50

50

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10

479

479

50

50

50

04.2021

C.Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.759

2.759

2.759

1. Proiectare

155

155

155

Primăria Municipiului Pitești

155

155

155

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2021

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

60

60

44

44

44

12.2021

-Actualizare documentație strada Depozitelor

48

48

36

36

36

02.2021

3. Reabilitări

2.604

2.604

2.604

Primăria Municipiului Pitești

2.604

2.604

2.604

-Reabilitare B-dul I.C.Brătianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

4.163

4.163

2.604

2.604

2.604

06.2021