Hotărârea nr. 122/2021

HCL aprobare buget institutii de invatamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind a probarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Pitești pe anul 2021

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 20030/2021 al Direcției Economice și al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiiler de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr.21541/2021, nr.21542/2021, nr.21543/2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul admihiștrațivi, cu modificările și completările ulterioare,                                         / ^/r” ’    ■ \*

HOTĂRĂȘTE:         '

Art.L (1) Se aprobă bugetul Colegiului Național „Ion C. Brătiănu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 19,18 mii lei din excedentul anilor anteriori, din care suma de 12,18 mii lei pentra secțiunea de funcționare, iar suma de 7,00 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești pe anul 2021.

Art.2. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 5 și nr. 6.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 2,03 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești pe anul 2021.

 • Art .3. Se aprobă bugetul Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 'J, nr. 8, nr. 9 și nr. 10.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 20,51 mii lei din excedentul anilor anteriori, din care suma de 11,51 mii lei pentru secțiunea de funcționare, iar suma de 9,00 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești pe anul 2021.

 • Art .4. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 11, nr. 12, nr. 13 și nr. 14.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 40,41 mii lei din excedentul anilor anteriori, din care suma de 35,41 mii lei pentiu secțiunea de funcționare, iar suma de 5,00 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești pe anul 2021.

 • Art.5. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 15, nr. 16, nr. 17 și nr. 18.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 6,78 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești pe anul 2021.

Art.6. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic „Armând Călinescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 19 și nr. 20.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 110,80 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Armând Călinescu” Pitești pe anul 2021.

Art.7. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 21 și nr. 22.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 19,40 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Dimitrie Dima'’ Pitești pe anul 2021.

Art.8. (1) Se aprobă augetul Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 23 și nr. 24.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 144,59 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2021.

Art.9. (1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 25 și ni. 26.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 231,50 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești pe anul 2021.

Art.10. (1) Se aprobă bugetul Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 27 și nr. 28.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 70,79 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești pe anul 2021.

Art.ll. Se aprobă bugetul Liceului de Arte „Dinu Lipatti” Pitești pe anul 2021, potrivit anexei nr. 29.

Art.12. Se aprobă bugetul Liceului Teologic „Elim” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 30 și nr. 31.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,27 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teologic „Elim” Pitești pe anul 2021.

Art.13. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Dacia” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 32 și n". 33.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 390,01 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului

Tehnologic „Dacia” Pitești pe anul 2021.

Art.14. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 34 și nr. 35.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 6,14 mii le; din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din y ipȚproprii al Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești pe anul 2021.


Art.15. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Asti'ă”.Pitești pe     2Q21, potrivit

anexelor nr. 36, nr. 37, nr. 38 și nr. 39.


(2) Se aprobă utilizarea sumei de 124,75 mii lei din excedentul anilor anteriori, din care suma de 115,75 mii lei pentru secțiunea de funcționare, iar suma de 9,00 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Astra” Pitești pe anul 2021.

Art.16. (1) Se aprotă bugetul Școlii Gimnaziale „Nicolae Simonide” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 40 și nr. 41.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 6,24 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare e bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Nicolae Simonide” Pitești pe anul 2021.

Art.17. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu” Pitești pe anul 2021 potrivit anexelor nr. 42 și nr. 43.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 24,25 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu” Pitești pe anul 2021.

Art.18. (1) Se aproaă bugetul Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 44, nr. 45, nr. 46 și nr. 47.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 19,34 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2021.

Art.19. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Traian” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 48 și nr. 49.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 29,86 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Traian” Pitești pe anul 2021.

Art.20. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Nicolae lorga” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 50 și ni'. 51.

Art.21. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexei nr. 52.

Art.22. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Arghezi” Pitești pe anul 2021, potrivit anexei nr. 53.

Art23. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Marin Preda” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 54 și nr. 55.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 2,05 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Marin Preda” Pitești pe anul 2021.

Art.24. (1) Se aprebă bugetul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 56 și nr. 57.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 12,43 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești pe anul 2021.

Art.25. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 58 și nr. 59.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 1,44 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” Pitești pe anul 2021.

Art.26. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrârf’-Pifeșli pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 60 și nr. 61.                                r< -—.

Art.27. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Alexandni Pavila^Plțcșțr pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 62 și nr. 63.

U “ k ■       ■

Art.28. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexei nr. 64.

 • Art.29. (1) Se aprobi! bugetul Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 65 și nr 66.

 • 2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,02 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a. bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale’' Pitești

Art.30. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Mușatescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 67 și nr. 68.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,91 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Tudor Mușatescu” Pitești pe anul 2021.

Art.31. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 69 și nr. 70.

Art.32. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 71 și nr. 72.

Art.33. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 73 și nr. 74.

Art.34. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Normal „Istețel” Pitești pe anul 2021, potrivit anexei nr. 75.

Art.35. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești pe anul 2021, potriv.t anexelor nr. 76 și nr. 77.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 21,53 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești pe anul 2021.

Art.36. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 78 și nr. 79.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 47,82 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești pe anul 2021.

Art.37. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 80 și nr. 81.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 47,75 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești pe anul 2021.

Art.38. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 82 și nr. 83.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 33,05 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a augetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești pe anul 2021.

Art.39. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 84 și nr. 85.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 23,12 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a augetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” Pitești pe anul 2021.

Ărt.40. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Rază du Soare” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 86 și nr. 87.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 2,00 mii lei din excedentul anilor anteripri pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din v^nițdri'proprii al ^Grădiniței cu Program Prelungit „Rază ds Soare” Pitești pe anul 2021.         .

Art.41. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Armonia” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 8$ și nr. 89.

Art.42. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Pitești pe anul 2021, potrivit anexei or nr. 90 și nr. 91.

■ (2) Se aprobă utilizarea sumei de 10,02 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Pitești pe anul 2021.

Art.43. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Fermecat” Pitești pe anul 2021, potrivit anexe or nr. 92 și nr. 93.

Art.44. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 94 și nr. 95.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 24,06 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” Pitești pe anul 2021.

Art.45. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Aripi Deschise” Pitești pe anul 2021, potrivit anexe lor nr. 96 și nr. 97.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 34,04 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Aripi Deschise” Pitești pe anul 2021.

Art.46. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Pui de Lei” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 98 și nr. 99.

 • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,45 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Pui de Lei” Pitești pe anul 2021.

Art47. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Magic” Pitești pe anul 2021, potrivit anexelor nr. 100 și nr. 101.

 • (2) Se aprobă utilizîrea sumei de 32,93 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Magic” Pitești pe anul 2021.

 • (3) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.48. Ordonatorii terțiari de credite răspund de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.49. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și ordonatorii terțiari de credite din învățămâniul preuniversitar de stat din Municipiul Pitești vor aduce ia îndeplinire dispozițiile preî.entei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chivu

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătăiin Călusăru

Pitești

Nr. 122 din 22.04.2021

Anexa nr. 1 din 2021

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Național ,,lon C. Brătianu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul

2021 și estimări pentru anii 2022-2024


Capitolul 6502 Invatamant. TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATOR

LOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC

"IGNARE

1954

0

2136

2160

2182

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79-»

85)

F

1954

0

2136

2160

2182

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+5

3+51SF+

01F

1954

0

2136

2160

2182

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 11

1.01+10.(

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

1.02.06+'

1002

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la :

0.06+20

20

835

0

1017

1041

1063

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

01.30)

2001

722

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2C

.05.01+2

2005

80

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

25

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

27

0

27

27

27

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

27

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.

32 + 59. C

59

1090

0

1090

1090

1090

Burse

5901

1090

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC

IGNARE

35

0

41

41

41

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +79+

85)

F

35

0

41

41

41

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+5

0+51SF+

01F

35

0

41

41

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

I0 06+20

20

35

0

41

41

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

01.30)

2001

35

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC

IGNARE

1919

0

2095

2119

2141

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (Cod 01+79+

85)

F

1919

0

2095

2119

2141

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+5

0+51SF+

01F

1919

0

2095

2119

2141

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (Cod 1

>.01+10.{

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

). 02.06+'

1002

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la

IO.06+20

20

800

0

976

1000

1022

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

01.30)

2001

687

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2C

.05.01+2

2005

80

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

25

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

27

0

27

27

27

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

27

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59

02 + 59.C

59

1090

0

1090

1090

1090

Burse

5901

1090

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate di i venituri proprii al Colegiului Național „Ion ,C. Brătîanu" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

-mii lei -

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402__________

DENUMIREA INDICATC

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

6+00.17+45/

000110

39,48

0

46

51

56

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1!

)

0002

39,48

0

46

51

56

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

39,48

0

46

51

56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 1

0.10+31.10)

0013

15,60

0

16

16

16

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.C

3010

15,60

0

16

16

16

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.

10.05.30)

301005

15,60

0

16

16

16

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre instilutiili

30100530

15,60

0

16

16

16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

od 33.10+34.

0014

23,88

0

30

35

40

Venituri din prestări de servicii si alte activi

lati (cod 33.1

3310

22,88

0

30

35

40

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

22,88

0

30

35

40

Transferuri voluntare, altele decât subvent

ile (cod 37.1(

3710

1

0

0

0

0

Donatii si sponsorizări

371001

1

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare p<

întru finanțau

371003

-20

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

20

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

RE (cod 00.0

000110

19.48

0

46

51

56

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.11

)

0002

19,48

0

46

51

56

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

19.48

0

46

51

56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

15,60

0

16

16

16

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.'

0.08+30.10.C

3010

15,60

0

16

16

16

Venituri din concesiuni si inchirieri {cod 30.

10.05.30)

301005

15,60

0

16

16

16

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

atre institutiil

30100530

15,60

0

16

16

16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

jd 33.10+34.

0014

3,88

0

30

35

40

Venituri din prestări de servicii si alte activi

ati (cod 33.1

3310

22,88

0

30

35

40

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

22,88

0

30

35

40

Transferuri voluntare, altele decât subvent

ile (cod 37 1C

3710

-19

0

0

0

0

Donatii si sponsorizări

371001

1

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare p<

intru finanțau

371003

-20

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTAF

E (cod 00.02

000110

20

0

0

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

0002

20

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

20

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

od 36.10+37.

0014

20

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvent

ile (cod 37 1C

3710

20

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

20

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

58.66

0

46

51

56

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

■79+85)

F

31,66

0

51

56

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

0+50+51SF+

01F

31,66

0 /

1 7^ 51

56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

31,66

0 /

*      ue

x v\51

56

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

6

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

10,18

0 I jr

0

Consultanta si expertiza

2012

3

0 17

\

/ Ik f

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30.04+2

>.30 06+20.31

2030

12,48

0 ’ >

1Â'

0

Deficit 93.01.96

9301

12,18

0

^*7^ 0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

12,18

0

®

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

>5+56+58+70

D

27

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATC

Rl LO R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7:

)

70

27

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71 01 + 71.0

71

27

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

1.30)

7101

27

0

0

0

0

Deficit (93.01.97)

9301

7

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

7

0

0

0

0

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local nr. Z-D?.din 2021

Programul de investiții al Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2021

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și

Program 2021

Canacit./

din care finanțat din :

Alte

din care:

alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T O T A L,

27

27

27

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

27

27

27

Dotări

27

27

27

27

27

12.2021

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. /2Z din 2021

Lista de dotati a Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești finanțată din venituri proprii

pe anul 2021

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

Deni

unire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Mașină de spăl

at pardoseli

buc.

1

10

2

Monodisc

buc.

1

10

3

Imprimantă co

or

buc.

1

7

TOTAL

27

Detalierea cheltuielilor bugetului C

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402

olegiului Național „Zinca Golescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

-mit lei-

DENUMIREA INDICATO

RiLO R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUI

4CTIONARE

1848

0

2025

2048

2070

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (Cod 01 +

79+85)

F

1848

0

2025

2048

2070

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+41

1+50+51SF4

01F

1848

0

2025

2048

2070

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (coi

I 10.01+10.(

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

110.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

786

0

963

986

1008

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0109r

20.01 30)

2001

696

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

>4.01 la 20.£

2004

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

28

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferau (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

8

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3<

2030

3

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

1054

0

1054

1054

1054

Burse

5901

1054

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Zinca Golescu” pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402                          ।                                                                              - mii lei -

DENUMIREA INDICATC

RILO R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.15+00.17+45.

000110

3.82

0

5

5

5

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1;)

0002

3.82

0

5

5

5

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00 14)

0012

3,82

0

5

5

5

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod !0.10+31.10)

0013

1.13

0

2

2

2

Venituri din propnetate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.C

3010

1,13

0

2

2

2

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

301005

1.13

0

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil

30100530

1.13

0

2

2

2

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII {cod 33.10+34.

0014

2,69

0

3

3

3

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

2,69

0

3

3

3

A!te venituri

361050

2,69

0

3

3

3

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0

000110

3,82

0

5

5

5

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1: )

0002

3,82

0

5

5

5

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00 14)

0012

3,82

0

5

5

5

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ; 0.10+31.10)

0013

1.13

0

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1 0.08+30 10.0

3010

1,13

0

2

2

2

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

1,13

0

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil

30100530

1,13

0

2

2

2

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.

0014

2,69

0

3

3

3

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

2,69

0

3

3

3

Alte venituri

361050

2,69

0

3

3

3

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI NCTIONARE

5.85

0

5

5

5

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 -79+85)

F

5,85

0

5

5

5

CHELTUIELI CURENTE (cod 1O+2O+3O+-JO+50+51SF+

01F

5.85

0

5

5

5

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

5.85

0

5

5

5

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.C

2004

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2 1.30.06+20.3

2030

4,85

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

2,03

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

2.03

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Cplegiului Național „Alexandru Odobescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole

pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATOI

?ILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUh

CTIONARE

1025

0

1162

1179

1197

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+1

9+85)

F

1025

0

1162

1179

1197

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF+

01F

1025

0

1162

1179

1197

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.1

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

a 20.06+20

20

606

0

743

760

778

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01 30)

2001

548

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

15

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20 05.01+2

2005

24

0

0

0

0

Carii, publicatii si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

^0.06+20.31

2030

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

2)

57

43

0

43

43

43

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

43

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

i9.02 + 59.C

59

368

0

368

368

368

Burse

5901

368

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUh

CTIONARE

39

0

42

43

43

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +1

9+85)

F

39

0

42

43

43

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SFr

01F

39

0

42

43

43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01

3 20.06+20

20

14

0

17

18

18

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

Î0.01.3O)

2001

14

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

2)

57

25

0

25

25

25

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

25

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUh

CTIONARE

986

0

1120

1136

1154

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

986

0

1120

1136

1154

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

1-50+51SF+

01F

986

0

1120

1136

1154

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10. c

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

î 20.06+20

20

592

0

726

742

760

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

>0.01.30)

2001

534

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

15

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

24

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

30.06+20.3!

2030

3

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

2)

57

18

0

18

18

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

18

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

>9.02 + 59.(

59

368

0 A

V / 7^

368

Burse

5901

368

0 '

7 \ * ib

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Alexandru Odobescu" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402

- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1 ij+00.17+45.'

000110

9

0

7

1

1

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

9

0

7

1

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

9

0

7

1

1

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

7,10

0

6

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.ip.08+30.10.C

3010

7,10

0

6

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

301005

7,10

0

6

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiit

30100530

7.10

0

6

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cjdd 33.10+34.

0014

1.90

0

1

1

1

Venituri din prestări de servicii si alte activi'ati (cod 33.1

3310

1,90

0

1

1

1

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

1.90

0

1

1

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0

000110

9

0

7

1

1

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12[)

0002

9

0

7

1

1

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

9

0

7

1

1

CUVENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

7.10

0

6

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.C

3010

7,10

0

6

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

7.10

0

6

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchineri de c

atre instituirii

30100530

7.10

0

6

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

>d 33.10+34.

0014

1,90

0

1

1

1

Venituri din prestări de servicii si alte activi

ati (cod 33.1

3310

1,90

0

1

1

1

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

1,90

0

1

1

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

29,51

0

7

1

1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

20.51

0

7

1

1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

20,51

0

7

1

1

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

20,51

0

7

1

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

i 20.05.01+2

2005

20,01

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

it+20.06.02)

2006

0,50

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

11,51

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

11,51

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+f

5+56+58+70

D

9

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

I

70

9

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 +71.0

71

9

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

9

0

0

0

0

Deficit (93.01.97)

9301

9

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

9

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr, 9 din 2021


Programul de investiții al Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2021

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și

Program 2021

Capacit./

din care finanțat din :

Alte

din care:

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Termen P.I.F.

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

9

9

din care:

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

9

9

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

9

9

Dotări

9

9

9

9

12.2021


Lista de dotări a| Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești finanțată din venituri proprii

pe anul 2021

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

Denu

mire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Tablă interactiv

ă

buc.

1

9

TOTAL

9

Detalierea cheltuielilor bugetului C

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

olegiului Economic ,,Marla Teiuleanu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

iCTIONARE

856

0

975

990

1005

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

'9+85)

F

856

0

975

990

1005

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+41

I+50+51SF+

01F

856

0

975

990

1005

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (co<

10.01 + 10.(

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02 01 1

a 10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20 .06+20

20

530

0

649

664

679

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09'

20.01.30)

2001

468

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar {cot

20.05.01+2

2005

34

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

20

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3<

2030

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.।

)2)

57

26

0

28

28

28

Ajutoare sociate (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

28

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

290

0

290

290

290

Burse

5901

290

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

831

0

950

965

980

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01^9+85)

F

831

0

950

965

980

CHELTUIELI CURENTE (cod 1O+2O+3O+4|O+5O+51SF+

01F

831

0

950

965

980

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.1

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

505

0

624

639

654

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

i-20.01.30)

2001

443

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (oo

i 20.05.01 + 2

2005

34

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferau (cod 20.06.C

d+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

20

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.3O.O4+2C

.30.06+20.31

2030

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

02)

57

28

0

28

28

28

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

28

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

290

0

290

290

290

Burse

5901

290

0

0

0

0

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

25

0

25

25

25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

25

0

25

25

25

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

0+50+51SF+

01F

25

0

25

25

25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

25

0

25

25

25

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09

+20.01.30)

2001

25

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Economic „Maria Teiuleanu" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402                                                    ____ ______________________________________■ mii lei -

DENUMIREA INDICATf

-

k R I L O R . ?°dt indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.

6+00.17+45.' 000110

5.16

0

5

5

5

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1

>)               0002

5,16

0

5

5

5

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0(^.14)           0012

5,16

0

5

5

5

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ^0.10+31.10)    0013

4,45

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30 ^0.08+30.10.0   3010

4,45

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)      301005

4,45

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de patre institutiil 30100530

4,45

0

4

4

4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (<|»d 33.10+34.   0014

0,71

0

1

1

1

Venituri din prestări de servicii si alte actiyitati (cod 33.1     3310

0.71

0

1

1

1

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0,71

0

1

1

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTION;

(RE (cod 00.0 000110

5,16

0

5

5

5

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.1

2)               0002

5,16

0

5

5

5

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0C

114)           0012

5.16

0

5

5

5

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)    0013

4,45

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.

10.08+30.10.C 3010

4,45

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3(

.10.05.30)      301005

4,45

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiih 30100530

4,45

0

4

4

4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (

cod 33.10+34.   0014

0.71

0

1

1

1

Venituri din prestări de servicii si alte acti^itati (cod 33.1     3310

0,71

0

1

1

1

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

0,71

0

1

1

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

45,57

0

5

5

5

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0^+79+85)        F

40,57

0

5

5

5

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+   01F

40.57

0

5

5

5

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20     20

40,57

0

5

5

5

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0

9+20.01.30)     2001

3,50

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

□d 20.05.01+2   2005

27.07

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

35,41

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

35,41

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-j-55+56+58+70 D

5

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)                  70

5

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coil 71.01 + 71.0    71

5

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.1

31.30)           7101

5

0

0

0

0

Deficit (93.01.97)

9301

5

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

5

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 13

din 2021


Programul de investiții al Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2021

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și

Program 2021

Capacit/

din care finanțat din :

din care:

alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Termen P.l.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

T O T A

5

5

din care:

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

5

5

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

5

5


Lista de dotări a Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești finanțată din venituri proprii

pe anul 2021

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

Den

urnire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Licență Windc

)WS

buc.

15

5,00

TOTAL

5,00

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATC

Rl L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI NCTIONARE

1206

0

982

999

1015

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-79+85)

F

853

0

982

999

1015

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3O+40+50+51SF-I

01F

853

0

982

999

1015

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (a|d 10.01+10.C

10

15

0

15

15

15

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+’

1002

15

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0' la 20.06+20

20

574

0

703

720

736

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09+20.01.30)

2001

514

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

24

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (ccd 20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.t>1+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2^.30.06+20.3<;

2030

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

32

0

32

32

32

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04j

5702

32

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.C

59

232

0

232

232

232

Burse

5901

232

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

353

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe neca

58

353

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvol are Regional

5801

353

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1168

0

982

999

1015

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0l}79+85)

F

815

0

982

999

1015

CHELTUIELI CURENTE (cod 1O+2O+3O+4o+5O+51SF+

01F

815

0

982

999

1015

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c^rd 10.01 +10.(

10

15

0

15

15

15

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+’

1002

15

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0’ la 20.06+20

20

536

0

703

720

736

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,0S+20.01.30)

2001

476

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

24

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (ccd 20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

32

0

32

32

32

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

32

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

■ 59.02 + 59.t

59

232

0

232

232

232

Burse

5901

232

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

>5+56+70+79

O

353

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

externe nera

58

353

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvol

are Regional

5801

353

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 16

din 2021


Programul de investiții al Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești pe anul 2021

- mii lei -

Program 2021

din care finanțat din :

rl i n noro*

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit legii

Total alocații buget

UTII Azd 1 Vi       -

Capacit./ Termen P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

53

53

53

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

53

53

53

Dotări

53

53

53

53

53

12.2021


Anexa nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. /^- din 2021

Lista de dotări a Colegiului Tehnic „Cpstin D. Nenițescu” Pitești pe anul 2021

Capitolul 65.02 - învățământ

Proiect „Stagii de pregătire practică pentru un viitor european”

Nr. crt.

Den

unire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Laptop

buc.

10

40

2

Multifunction;

ilă

buc.

1

13

TOTAL

53

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402                                                                                                         - mii lei -

DENUMIREA INDICAT

D R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00

16+00 17+45/

000110

11,38

0

10

10

10

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.^2)

0002

11,38

0

10

10

10

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+0^1.14)

0012

11,38

0

10

10

10

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

3.71

0

3

3

3

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10.08+30.10.C

3010

3.71

0

3

3

3

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3(

>10.05.30)

301005

3,71

0

3

3

3

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către instituții!-

30100530

3,71

0

3

3

3

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (

cod 33.10+34.

0014

7,67

0

7

7

7

Venituri din prestări de servicii si alte acti’

/itati (cod 33.1

3310

7.67

0

7

7

7

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

7,67

0

7

7

7

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTION

ARE (cod 00.0

000110

11,38

0

10

10

10

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.'

2)

0002

11,38

0

10

10

10

C. VENITURI NEFISCALE {cod 00.13+0

0.14)

0012

11,38

0

10

10

10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

3,71

0

3

3

3

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30 10.08+30.10.C

3010

3.71

0

3

3

3

Venituri din concesiuni si inchirieri {cod 30.10.05.30)

301005

3,71

0

3

3

3

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil-

30100530

3.71

0

3

3

3

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ^COd 33.10+34.

0014

7,67

0

7

7

7

Venituri din prestări de servicii si alte actibitati (cod 33 1

3310

7.67

0

7

7

7

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

7.67

0

7

7

7

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F UNCTIONARE

18,16

0

10

10

10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

18,16

0

10

10

10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30--40+50+51SF+

01F

18,16

0

10

10

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

18,16

0

10

10

10

Reparatii curente

2002

7,71

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +2

2005

6,07

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+^0.30.06+20.31

2030

4,38

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

6,78

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

6,76

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului (polegiului Tehnic „Armând Călinescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402_______________________-mii lei-


DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

930

0

1069

1087

1104

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

930

0

1069

1087

1104

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4|0+50+51SFJ

01F

930

0

1069

1087

1104

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (ca

d 10.01 +10.C

10

11

0

11

11

11

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+'

1002

11

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

615

0

754

772

789

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

535

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.(

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.1

)1+20.06.02)

2006

3

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

6

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

35

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

15

0

0

0

0

TITLUL JX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

39

0

39

39

39

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

39

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 4

59.02 + 59.C

59

265

0

265

265

265

Burse

5901

265

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Armând Călinescu" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402                                                                                                         - mii lei -

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00

16+00.17+45 '

000110

20,64

0

21

21

21

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.

2)

0002

20,64

0

21

21

21

C. VENITURI NEFÎSCALE ( cod 00.13+C

0.14)

0012

20.64

0

21

21

21

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

13.93

0

14

14

14

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10.08+30.10.0

3010

13,93

0

14

14

14

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3

). 10.05.30)

301005

13,93

0

14

14

14

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiit

30100530

13,93

0

14

14

14

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

cod 33.10+34.

0014

6.71

0

7

7

7

Diverse venituri (cod 36 10.04+36 10.50)

3610

6,71

0

7

7

7

Alte venituri

361050

6,71

0

7

7

7

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTION

ARE (cod 00.0

000110

20,64

0

21

21

21

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.

2)

0002

20.64

0

21

21

21

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0

0.14)

0012

20.64

0

21

21

21

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

13.93

0

14

14

14

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+3(^.10.08+30.10.0

3010

13.93

0

14

14

14

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3f).10.05.30)

301005

13.93

0

14

14

14

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiit

30100530

13.93

0

14

14

14

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

cod 33.10+34.

0014

6.71

0

7

7

7

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50;

3610

6.71

0

7

7

7

Alte venituri

361050

6,71

0

7

7

7

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

UNCTIONARE

131,44

0

21

21

21

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

I+79+85)

F

131,44

0

21

21

21

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

-40+50+51SF+

01F

131,44

0

21

21

21

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

)1 la 20.06+20

20

131,44

0

21

21

21

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.

9+20.01.30)

2001

74,44

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2

0.04.01 la 20.0

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (

:Od 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.0

i.01+20,06.02)

2006

20

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

7

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+j20.30.06+20.3

2030

3

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

110,80

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

110,80

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului Tehnologic „Dimitrie Dima" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant TOTAL

- mii lei -


DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUh

CTIONARE

462

0

560

572

585

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+'

9+85)

F

462

0

560

572

585

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

462

0

560

572

585

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01 + 1 o.c

10

9

0

9

9

9

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

9

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 a 20.06+20

20

432

0

530

542

555

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

397

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

24

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.^2)

57

11

0

11

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

11

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + [59.02 + 59.(

59

10

0

10

10

10

Burse

5901

10

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUI

JCTIONARE

36

0

66

76

78

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+^9+85)

F

36

0

66

76

78

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4^1+50+51 SFr

01F

36

0

66

76

78

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

36

0

66

76

78

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09^20.01.30)

2001

36

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUI

JCT1ONARE

376

0

417

418

428

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+|79+85)

F

376

0

417

418

428

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4j)+50+5lSF+

01F

376

0

417

418

428

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coji 10.01+10.ț

10

9

0

9

9

9

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+J

1002

9

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII {cod 20.01

la 20.06+20

20

346

0

387

388

398

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09-

20.01.30)

2001

311

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

24

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.(j

1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.1

)2)

57

11

ox> '

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02 04)[

5702

11

/<>■-■

X- . b

>         o

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +j 5S.02 + 59.C

59

10

//o /"/

10

■ X        10

10

Burse

5901

10

0,

7

+           0

0

Paragraful 05

li.zL        L >

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

50

’0'v 1 ' '

’       ! '      77

78

79

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 {79+85)

F

50

\ a’ " ' .

--77

7     78

79

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+{0+50+51SF+

01F

50

78

79

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0{

la 20.06+20

20

50

0

77

78

79

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09^

-20.01.30)

2001

50

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Dimitrie Dima" pe anul 2021 și estimări pentru I                 anii 2022-2024

- mii lei -

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402__________

DENUMIREA INDICATOF

I

11 L ° R       . Coci

indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

3+00.17+45.' 000110

21,70

0

23

23

23

!. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

)               0002

21,70

0

23

23

23

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)           0012

21.70

0

23

23

23

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)    0013

17,38

0

18

18

18

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.C 3010

17,38

0

18

18

18

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.

10 05.30)     301005

17.38

0

18

18

18

Alte venituri din concesiuni si închirieri de c

atre instituții 1 30100530

17,38

0

18

18

18

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cbd 33.10+34.   0014

4,32

0

5

5

5

Diverse venituri (Cod 36.10.04+36.10.50)                 3610

4,32

0

5

5

5

Alte venituri                                               361050

4.32

0

5

5

5

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0 000110

21,70

0

23

23

23

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1^)             0002

21.70

0

23

23

23

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)           0012

21,70

0

23

23

23

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ^0 10+31.10)    0013

17.38

0

18

18

18

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.'

0.08+30.10.C   3010

17,38

0

18

18

18

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30

10.05.30)     301005

17.38

0

18

18

18

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de <

.atre institutiil' 30100530

17,38

0

18

18

18

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII (<

od 33.10+34.   0014

4,32

0

5

5

5

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

4,32

0

5

5

5

Alte venituri

361050

4,32

0

5

5

5

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

41,10

0

23

23

23

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)          F

41,10

0

23

23

23

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+   01F

41.10

0

23

23

23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20     20

41,10

0

23

23

23

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^+20.01.30)      2001

10

0

0

0

0

Reparatii curente                                        2002

13.10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2   2005

18

0

0

0

0

Deficit 93.01.96                                            9301

19,40

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare                           930196

19,40

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului Teoretic „Ion Barbu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant         |

Paragraful 0402                     |         _____ ______ __________ ___________ _________________________-mii lei-


DENUMIREA INDICATO

Rl L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

864

0

961

973

985

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+|79+85}

F

864

0

961

973

985

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+413+50+51SF+

01F

864

0

961

973

985

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coci 10.01+10.(

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli satariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+J

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

430

0

527

539

551

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

386

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co<

20.05.01+2

2005

14

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

10

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

30

0

30

30

30

Ajutoare sociate (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

30

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

403

0

403

403

403

Burse

5901

403

0

0

0

0

i

Bugetul activităților finanțate din [venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Barbu", pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

- mii lei -

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402

DENUMIREA INDICAU

I

jlRILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.

6+00.17+45.

000110

62,67

0

60

65

70

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00 1

2)

0002

62,67

0

60

65

70

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0C

.14)

0012

62,67

0

60

65

70

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

50.10+31.10)

0013

62,67

0

60

65

70

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.

I0.08+30. IOC

3010

62,67

0

60

65

70

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30

10.05.30)

301005

62,67

0

60

65

70

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

latre institutiil

30100530

62.67

0

60

65

70

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTION,

'.RE (cod 00.0

000110

62,67

0

60

65

70

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1

2)

0002

62,67

0

60

65

70

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0I

^.14)

0012

62.67

0

60

65

70

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

62,67

0

60

65

70

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.

10.08+30.10.0

3010

62,67

0

60

65

70

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3C

.10.05 30)

301005

62,67

0

60

65

70

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiil

30100530

62,67

0

60

65

70

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

JNCTtONARE

207,26

0

60

65

70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0^+79+85)

F

207,26

0

60

65

70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+[40+50+51SF+

01F

207,26

0

60

65

70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20

20

207,26

0

60

65

70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0

3+20.01.30)

2001

140,67

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

39,54

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cjod 20.05.01+2

2005

19,05

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06

01+20.06.02)

2006

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

144,59

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

144,59

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului Teoretic „Ion Cantacuzlno" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant TOTAL

-mii lei-DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

574

0

690

705

720

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0n|79+85)

F

574

0

690

705

720

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

574

0

690

705

720

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10 01+10.(

10

3

0

3

3

3

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+'

1002

3

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

517

0

633

648

663

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

-20.01.30)

2001

446

0

0

0

0

Reparatii curente                         |

2002

18

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.j04.0l la 20.<

2004

4

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cop 20.05.01+2

2005

18

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.^1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

25

0

25

25

25

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04;

5702

25

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 i

59.02 + 59.C

59

29

0

29

29

29

Burse

5901

29

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

490

0

690

705

720

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

490

0

690

705

720

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

0+50+51SF+

01F

490

0

690

705

720

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (CC

d 10.01 +10.C

10

3

0

3

3

3

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02 01

a 10.02.06+

1002

3

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0“

la 20.06+20

20

433

0

633

648

663

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

362

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

18

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

4

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cqd 20.05.01+2

2005

18

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.^)1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

25

0

25

25

25

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

25

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 i

59.02 + 59.C

59

29

0

29

29

29

Burse

5901

29

0

0

0

0

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

84

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE {cod 01

79+85)

F

84

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+j0+50+51SF+

01F

84

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

84

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^+20.01.30)

2001

84

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din vbnituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 tnvatamant

- mii lei -

Paragraful 05

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00 02+00.15+00.1

5+00.17+45.'

000110

453.19

0

455

460

465

I. VENITURI CURENTE ( COd 00.03+00.12

)

0002

453,19

0

455

460

465

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00

14)

0012

453,19

0

455

460

465

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (COd 3

0.10+31.10)

0013

0,74

0

1

2

3

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.C

3010

0.74

0

1

2

3

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.

10.05 30)

301005

0,74

0

1

2

3

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către institutiil

30100530

0,74

0

1

2

3

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.

0014

452,45

0

454

458

462

Venituri din prestări de servicii si aite activi ati (cod 33.1

3310

452.45

0

454

458

462

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

452,45

0

454

458

462

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0

000110

453,19

0

455

460

465

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

453.19

0

455

460

465

C. VENITURI NEFISCALE ( COd 00.13+00 14)

0012

453,19

0

455

460

465

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 20.10+31.10)

0013

0,74

0

1

2

3

Venrturi din propnetate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.0

3010

0,74

0

1

2

3

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10 05.30)

301005

0,74

0

1

2

3

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de qatre institutiil

30100530

0.74

0

1

2

3

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (clod 33.10+34.

0014

452,45

0

454

458

462

Venituri din prestări de servicii si alte activizați (cod 33.1

3310

452,45

0

454

458

462

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

452,45

0

454

458

462

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

684,69

0

455

460

465

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

-79+85)

F

684,69

0

455

460

465

CHELTUIELI CURENTE (COd 10+20+30+r

0+50+51SF+

01F

684,69

0

455

460

465

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (o

d 10.01+10.C

10

457

0

350

355

360

Cheltuieli satariale in bani (cod 10.01.01+1

0.01.03 la 10

1001

445

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

12

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

212

0

95

95

95

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.OS

+20.01.30)

2001

80

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

85

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20r04.01 la 20.C

2004

7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (ccd 20.05.01+2

2005

40

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (COd 59.01 ■■ 59.02 + 59.C

59

15,69

0

10

10

10

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

15,69

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

231.50

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

231,50

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului cu Program Sportiv „Viitorul" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 șl estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402                     i             _______________________________________________________________________-mii lei-


DENUMIREA INDICATO

I

R I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

950

0

1029

1039

1049

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

950

0

1029

1039

1049

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

950

0

1029

1039

1049

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

1 10.01+10.1

10

9

0

9

9

9

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

9

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

353

0

432

442

452

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

310

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

3

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.0

2004

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

i 20.05.01+2

2005

13

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

AUe cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+21

.30.06+20.31

2030

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

02)

57

513

0

513

513

513

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 04;

5702

513

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

75

0

75

75

75

Burse

5901

75

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate dinj venituri proprii al Liceului cu Program Sportiv „Viitorul" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

- mii lei -

0402

DENUMIREA INDICATE

(rilor

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00 15+00.1

6+00.17+45.

000110

43,26

0

103

110

115

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.11

&

0002

43,26

0

103

110

115

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

.14)

0012

43,26

0

103

110

115

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

Od 33.10+34.

0014

43.26

0

103

110

115

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

43,26

0

103

110

115

Alte venituri

361050

43,26

0

103

110

115

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTION4RE (cod 00.0

000110

43.26

0

103

110

115

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1:

*)

0002

43,26

0

103

110

115

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0C

14)

0012

43.26

0

103

110

115

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (<

«d 33.10+34.

0014

43,26

0

103

110

115

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

43,26

0

103

110

115

Alte venituri

361050

43,26

0

103

110

115

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE

114.05

0

103

110

115

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

114.05

0

103

110

115

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+|

W+50+51SF+

01F

114.05

0

103

110

115

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

94,05

0

78

85

90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01 .OS

+20.01 30)

2001

49,05

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

30

0

0

0

0

Alte ctieltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+^

0.30.06+20 3(

2030

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5f

.02)

57

20

0

25

25

25

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0^

)

5702

20

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

70.79

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

70,79

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului de Arte „Dinu Lipatti" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                                 - mii lei -

DENUMIREA INDICATO

i

k I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ȘICTIONARE

926

0

1018

1030

1042

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

{9+85)

F

926

0

1018

1030

1042

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

ț+50+51 SF+

01F

926

0

1018

1030

1042

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

{ 10.01 + 1 OC

10

15

0

15

15

15

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02,01

ii 10.02.06+'

1002

15

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

ia 20.06+20

20

411

0

503

515

527

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-1

20 01.30)

2001

366

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

14.01 la 20.C

2004

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cor

20.05.01+2

2005

8

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

12

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04+20

30.06+20.3(

2030

2

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.p2)

57

54

0

54

54

54

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

54

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59 C

59

446

0

446

446

446

Burse

5901

446

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

29

0

29

29

29

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

29

0

29

29

29

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF4

01F

29

0

29

29

29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

29

0

29

29

29

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

+20.01.30)

2001

29

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

282

0

282

282

282

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

282

0

282

282

282

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

282

0

282

282

282

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01+10.C

10

5

0

5

5

5

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02 06+'

1002

5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

111

0

111

111

111

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

111

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57^02)

57

20

0

20

20

20

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04'

5702

20

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

146

0

146

146

146

Burse

5901

146

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

615

0

707

719

731

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 {79+85)

F

615

0

707

719

731

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+{0+50+51SF+

01F

615

0

707

719

731

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c<J>

d 10.01+10.C

10

10

0

10

10

10

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

10

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20 06+20

20

271

0

> ,

„         375

387

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.OS

+20.01.30)

2001

226

y/

■p : i 9

X   0

0

Reparații curente

2002

15

', - Xo'

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2cl

04.01 la 20.C

2004

2

P X

• ^xx

\ 0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cd

d 20.05.01+2

2005

8

0. -. /

. / 0

0

0

Carii, publicatii si materiale documentare

2011

2

€ X<

"■ ■■ / >

0

0

Pregătire profesionala

2013

12

XirX

-X xo

X.,            1 -

0

0

DENUMIREA INDICATOF

IILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Protecția muncii

2014

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.:

0.06+20.3(

2030

2

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0:

>)

57

34

0

34

34

34

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

34

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + t

9.02 + 59.(

59

300

0

300

300

300

Burse

5901

300

0

0

0

0

Anexa nr. 30

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului Teologic ,,Elim" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și ।         estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402_________________________________________________________________________________________________________-mii lei-


DENUMIREA INDICATO

?ILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

60

0

72

73

75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+'

9+85)

F

60

0

72

73

75

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4(j+50+51SF4

01F

60

0

72

73

75

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cor

10,01+10.(

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02 01 Ir

10.02.06+

1002

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

53

0

65

66

68

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-^20.01.30)

2001

46.50

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2,50

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59 (

59

5

0

5

5

5

Burse

5901

5

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate dim venituri proprii al Liceului Teologic „Elim" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402

- mii lei -

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

UNCTIONARE

0.27

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

I+79+85)

F

0,27

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

■40+50+51SF+

01F

0,27

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

11 fa 20.06+20

20

0.27

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.C

9+20.01 30)

2001

0.27

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

0,27

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

0,27

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Lideului Tehnologic „Dacia" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024


Capitolul 6202 Invatamant

TOTAL                                                               ___~ mii 'ei -


DENUMIREA INDICATO

Ț

INILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

CT1ONARE

517

0

625

639

652

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

^9+85)

F

517

0

625

639

652

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+41

Î+50+51SF +

01F

517

0

625

639

652

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cor

10 01 + 10.(

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

480

0

588

602

615

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01 30)

2001

433

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

6

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

20

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

I +20.06 02)

2006

2

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

9

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.31

2030

6

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.1

j>2)

57

11

0

11

11

11

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.04)

5702

11

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

18

0

18

18

18

Burse

5901

18

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

348

0

421

430

439

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

348

0

421

430

439

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF^

01F

348

0

421

430

439

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01 + 10.C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10 02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

311

0

384

393

402

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20 01.30)

2001

270

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

6

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

20

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.1

1+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Carii, publicatii si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2p

30.06+20.3

2030

6

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

11

0

11

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04}

5702

11

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + S9.C

59

18

0

18

18

18

Burse

5901

18

0

0

0

0

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE Flj

NCTIONARE

131

0

~ 158

162

165

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

131

>

162

165

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

0+50+51SF^

01F

131

162

165

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0|l

la 20.06+20

20

131

# -y 1

\\ 162

165

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^1

+20.01.30)

2001

126

■ '

H          0

0

Pregătire profesionala

2013

5

7         0

0

Paragraful 05

• ■■ '

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE Fț)

NCTIONARE

38

47

48

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

38

- Ji/^46

47

48

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+|40+50+51SF+

01F

38

0

46

47

48


DENUMIREA INDICATO

IILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

38

0

46

47

48

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20 01.30)

2001

37

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Dacia" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

TOTAL                                   I                                                                              - mii lei -

DENUMIREA INDICATC

}RI LOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

5+00.17+45.'

000110

238.90

0

230

230

230

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.11

)

0002

238,90

0

230

230

230

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

238.90

0

230

230

230

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

0.10+31.10)

0013

9,03

0

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.

0.08+30.10.0

3010

9,03

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30

10.05.30)

301005

9,03

0

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

atre institutiil'

30100530

9,03

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (dod 33.10+34.

0014

229,87

0

230

230

230

Venituri din prestări de servicii si alte activ

tati (cod 33.1

3310

229,57

0

230

230

230

Contribuția elevilor si studentilor pentru int

srnate, cămin

331014

223,04

0

223

223

223

Alte venituri din prestau de servicii si alte

ictivitati

331050

6,53

0

7

7

7

Transferuri voluntare, altele decât subven

iile (cod 37.1C

3710

0,30

0

0

0

0

Donatii si sponsorizări

371001

0,30

0

0

0

0

VENITURILE SECTlUNfl DE FUNCTIONZ

.RE (cod 00.0

000110

238,90

0

230

230

230

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1

0002

238,90

0

230

230

230

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0C

.14)

0012

238,90

0

230

230

230

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

10.10+31.10)

0013

9,03

0

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.

0.08+30.10.C

3010

9,03

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30

10.05.30)

301005

9.03

0

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil

30100530

9.03

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (<^od 33.10+34.

0014

229.87

0

230

230

230

Venituri din prestări de servicii si alte activ^tati (cod 33.1

3310

229.57

0

230

230

230

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămin

331014

223,04

0

223

223

223

Alte venituri din prestări de servicii si alte

ictivitati

331050

6,53

0

7

7

7

Transferuri voluntare, altele decât subven

iile (cod 37.1

3710

0,30

0

0

0

0

Donatii si sponsorizări

371001

0,30

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE

628,91

0

230

230

230

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

628.91

0

230

230

230

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^10+50+51SF+

01F

628,91

0

230

230

230

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cjod 10.01 + 10.C

10

72

0

72

72

72

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +

0.01.03 la 10

1001

70

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20

20

553,91

0

155

155

155

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0

3+20.01.30)

2001

214,71

0

0

0

0

Reparații curente

2002

29,20

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

189

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

3d 20.05.01+2

2005

48

0

0

0

0

Deplasau, detasari, transferări (cod 20.06

01+20.06.02)

2006

6

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

1

0 /

0

0

Consultanta si expertiza

2012

9

0

. î d

0

Pregătire profesionala

2013

8

// s

0

Proiecția muncii

2014

3

\ V Ă 0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare deriva

e din acțiuni ir

2025

16

.0

b-1 0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+:

0.30.06+20.3

2030

30

- V'    /o

/c /    0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.<

59

3

r?”         3

3

Burse

5901

3

0

0

Deficit 93.01.96

9301

390,01

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

390,01

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATC

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

dtn care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE EL

Acționare

43,60

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

43,60

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

0+50+51SF-+

01F

43,60

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

43.60

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

24.60

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cold 20.05.01 +2

2005

4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2

1.30.06+20.3(

2030

4

0

0

0

0

Paragraful 1103

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

552,13

0

223

223

223

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

■79+85)

F

552,13

0

223

223

223

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

0+50+51SF+

01F

552,13

0

223

223

223

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (CC

ri 10.01+10.q

10

72

0

72

72

72

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+1

0.01.03 la 10

1001

70

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

480,13

0

151

151

151

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0!

+20.01.30)

2001

165.13

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

18

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

189

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (ct

d 20.05.01+2

2005

44

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

01+20.06.02)

2006

4

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

1

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

9

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

8

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare denvat

e din acțiuni ir

2025

16

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2

0.30.06+20.3

2030

24

0

0

0

0

Paragraful 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE f(

NCTIONARE

33,18

0

7

7

7

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

33,18

0

7

7

7

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-4

IO+5O+51SF+

01F

33,18

0

7

7

7

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

30,18

0

4

4

4

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.Ol

+20.01.30)

2001

24,98

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

1.20

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

01+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+i

0.30.06+20.3

2030

2

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.C

59

3

0

3

3

3

Burse

5901

3

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Licleului Tehnologic „Constantin Brâncuși" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 șl estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Jnvatamant

TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATOR

ILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNC

TIONARE

362

0

421

429

436

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79

+35)

F

362

0

421

429

436

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+

50+51SF+

01F

362

0

421

429

436

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

0 01+10.(

10

5

0

5

5

5

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la •

0.02.06+'

1002

5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20.06+20

20

264

0

323

331

338

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+2C

>01.30)

2001

236

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

14

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2

0.05.01+2

2005

6

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +

20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

7

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02

57

46

0

46

46

46

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

46

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 55

.02 + 59.(

59

47

0

47

47

47

Burse

5901

47

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC

TIONARE

301

0

421

429

436

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79

+85)

F

301

0

421

429

436

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+

50+51SF+

01F

301

0

421

429

436

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

0.01 + 10.C

10

5

0

5

5

5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.0

1.03 la 10

1001

0

0

5

5

5

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

0.02.06+

1002

5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20 06+20

20

220

0

323

331

338

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2(

1.01.30)

2001

192

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

14

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

6

0

0

0

0

Deplasați, detasari, transferări (cod 20.06.01+^20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

7

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02

57

38

0

46

46

46

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

38

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 5£

.02 + 59.C

59

38

0

47

47

47

Burse

5901

38

0

0

0

0

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC

TIONARE

61

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79

+85)

F

61

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+

50+51SF-»

01F

61

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la

p0. 06+20

20

44

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2(

.01.30)

2001

44

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

8

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 5E

.02 + 59.(

59

9

(

; <7 4^

0

0

Burse

5901

9

X          0

0

la

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

- mii lei -

DENUMIREA INDICAT*

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.

16+00.17+45 '

000110

6,93

0

10

10

10

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1

0002

6,93

0

10

10

10

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0

r

•14)

0012

6,93

0

10

10

10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

2,68

0

5

5

5

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10.08+30.10.C

3010

2,68

0

5

5

5

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3(

1.10.05.30)

301005

2,68

0

5

5

5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiil

30100530

2,68

0

5

5

5

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

cod 33.10+34

0014

4,25

0

5

5

5

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

4,25

0

5

5

5

Alte venituri

361050

4,25

0

5

5

5

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTION

ARE (cod 00.0

000110

6,93

0

10

10

10

I VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.

2)

0002

6,93

0

10

10

10

C VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+0

0.14)

0012

6,93

0

10

10

10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

2,68

0

5

5

5

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10 08+30.10.0

3010

2,68

0

5

5

5

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3

110.05.30)

301005

2,68

0

5

5

5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiil

30100530

2,68

0

5

5

5

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

cod 33.10+34.

0014

4,25

0

5

5

5

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

4,25

0

5

5

5

Alte venituri

361050

4,25

0

5

5

5

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

UNCTIONARE

13,07

0

10

10

10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod o|

l+79+85)

F

13,07

0

10

10

10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30(<

1-40+50+51 SF-t

01F

13,07

0

10

10

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2o)

)1 la 20 06+20

20

13,07

0

10

10

10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.^

9+20.01.30)

2001

1,57

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

11

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2

0.04.01 la 20 C

2004

0,50

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

6,14

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

6,14

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului Tehnologic „Astra" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                                     ~mii lei~


DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

673

0

806

823

840

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

673

0

806

823

840

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF4

01F

673

0

806

823

840

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01+10.(

10

14

0

14

14

14

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

14

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20 06+20

20

594

0

727

744

761

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

536

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

47

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

11

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

50

0

50

50

50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

50

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59 02 + 59.C

59

15

0

15

15

15

Burse

5901

15

0

0

0

0


Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

14

0

25

25

25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

14

0

25

25

25

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

14

0

25

25

25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 0)1 la 20 06+20

20

14

0

25

25

25

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

14

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

317

0

331

348

365

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

317

0

331

348

365

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SFh

01F

317

0

331

348

365

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.C

10

14

0

14

14

14

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

14

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0|1 la 20 06+20

20

288

0

302

319

336

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

230

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

47

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

11

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ^+ 59.02 + 59.(

59

15

0

15

15

15

Burse

5901

15

0

0

0

0

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

288

0

370

370

370

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

288

0

370

370

370

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-t|40+50+51SF4

01F

288

0

370

370

370

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

1 la 20.06+20

20

238

0

320

320

320

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

238

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5'

7.02)

57

50

0

50

50

50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0<

1)

5702

50

0

0

0

0

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

54

0

80

80

80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod oj+79+85)

F

54

—<âo

> Vk     80

80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

54

/.> 80

\\    80

80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

54

z/w fi

80

80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

54

—A (

4® / /o

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Astra" pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024


Capitolul 6510 Invatamant

mii lei

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00

16+00.17+45.'

000110

330

0

420

420

420

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.

12)

0002

330

0

420

420

420

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0

0.14)

0012

330

0

420

420

420

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

77

0

90

90

90

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10.08+30.10.0

3010

77

0

90

90

90

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3

). 10.05.30)

301005

77

0

90

90

90

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiili

30100530

77

0

90

90

90

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

cod 33.10+34.

0014

253

0

330

330

330

Venituri din prestări de servicii si alte act

yitati (cod 33.1

3310

253

0

330

330

330

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

9

0

10

10

10

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămin

331014

134

0

220

220

220

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conve

331017

110

0

100

100

100

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0

000110

330

0

420

420

420

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.

12)

0002

330

0

420

420

420

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+C

0 14)

0012

330

0

420

420

420

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

77

0

90

90

90

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+3C

10.08+30.10.C

3010

77

0

90

90

90

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3j0.10.05.30)

301005

77

0

90

90

90

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiili

30100530

77

0

90

90

90

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.

0014

253

0

330

330

330

Venituri din prestări de servicii si alte actjvitati (cod 33.1

3310

253

0

330

330

330

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

9

0

10

10

10

Contribuția elevilor si studentilor pentru ipternate, cămin

331014

134

0

220

220

220

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conve

331017

110

0

100

100

100

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE ^UNCTIONARE

454,75

0

420

420

420

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod C

1+79+85)

F

445,75

0

420

420

420

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

445,75

0

420

420

420

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

cod 10.01+10 C

10

24

0

50

50

50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 •

HO.01.03 la 10

1001

23

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

01 la 20.06+20

20

421,75

0

370

370

370

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.

39+20.01.30)

2001

144,75

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

88

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

141

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod

>0.04 01 la 20.0

2004

8

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

25

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.(36.01+20.06.02)

2006

3

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3(

2030

5

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

115,75

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

115,75

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5)1+55+56+58+70

D

9

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72-(

75)

70

9

l u 40

o

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (de

)d 71.01 + 71.0

71

9

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71

.01 30)

7101

9

/° //

V U 0

0

Deficit (93.01.97)

9301

9

I

I *

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

9

* A

7 °

0

0

Paragraful 0402DENUMIREA INDICATC

)RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE

430,75

0

370

370

370

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

*79+85)

F

421,75

0

370

370

370

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51SF*

01F

421,75

0

370

370

370

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

1 la 20.06+20

20

421,75

0

370

370

370

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 Ol

1+20.01.30)

2001

144,75

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

88

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20 03.02)

2003

141

0

0

0

0

Medicamente si matenale sanitare (cod 2(

).04.01 la 20.C

2004

8

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (o

Dd 20.05.01+2

2005

25

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06

01+20.06.02)

2006

3

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+;

0.30.06+20.3(

2030

5

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 -

55+56+58+70

D

9

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

9

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coc

71 01 +71.0

71

9

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.

>1.30)

7101

9

0

0

0

0

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

UNCTIONARE

24

0

50

50

50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

I+79+85)

F

24

0

50

50

50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30H

•40+50+51SF*

01F

24

0

50

50

50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

:od 10.01+10.(

10

24

0

50

50

50

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +

10.01.03 la 10

1001

23

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 38

din 2021


Programul de investiții al Liceului Tehnologic „Astra” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2021

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și

Program 2021

Capacit./

din care finanțat din :

Alte

din care:

alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

9

9

din care:

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

9

9

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

9

9

Dotări

9

9

9

9

12.2021


Anexa nr. 39 la Hotărârea Consiliului Local nr. din 2021

Lista de dotări a Liceului Tehnologic „Astra” Pitești finanțată din venituri proprii

pe anul 2021

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Acumulator centrală pentru apă caldă menajeră 500 L

buc.

1

4,50

2

Pompă circulație B60/220.40M

buc.

1

4,50

TOTAL

9,00

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Nicolae Simonide" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATC

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

307

0

346

351

356

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0lf79+85)

F

307

0

346

351

356

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

307

0

346

351

356

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

3

0

3

3

3

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+'

1002

3

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20 06+20

20

177

0

216

221

226

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

158

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

14

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

21

0

21

21

21

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

21

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 59.02 + 59 C

59

106

0

106

106

106

Burse

5901

106

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

17

0

20

21

22

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 011+79+85)

F

17

0

20

21

22

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

17

0

20

21

22

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

17

0

20

21

22

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

17

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

80

0

100

102

104

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

80

0

100

102

104

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

80

0

100

102

104

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

80

0

100

102

104

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

80

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

210

0

226

228

230

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0*1+79+85)

F

210

0

226

228

230

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

210

0

226

228

230

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (Cod 10 01+10.C

10

3

0

3

3

3

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

3

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

80

0

96

98

100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

61

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c{od 20.05.01+2

2005

14

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5i7.02)

57

21

0

21

21

21

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

21

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59 C

59

106

0

106

106

106

Burse

5901

106

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Nicolae Simonide” pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401                   ___- mii lei -

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00

16+00.17+45.'

000110

0,95

0

4

4

4

I VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00

2)

0002

0,95

0

4

4

4

C VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+0

0.14)

0012

0,95

0

4

4

4

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

0,95

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10.08+30.10.C

3010

0,95

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 3

0.10.05.30)

301005

0,95

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si închirieri de

către institutiil

30100530

0,95

0

4

4

4

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00 0

000110

0,95

0

4

4

4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.12)

0002

0,95

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+Q0.14)

0012

0,95

0

4

4

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

0,95

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.C

3010

0,95

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

0,95

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil

30100530

0,95

0

4

4

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

7,19

0

4

4

4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 011+79+85)

F

7,19

0

4

4

4

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

7,19

0

4

4

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20J

01 la 20.06+20

20

7,19

0

4

4

4

Reparatii curente

2002

7,19

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

6,24

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

6,24

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                              -mii lei -

DENUMIREA INDICATC

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

927

0

1088

1103

1119

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-|-79+85)

F

927

0

1088

1103

1119

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

927

0

1088

1103

1119

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2O.oj la 20 06+20

20

556

0

680

695

711

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

492

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2C

.04.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

40

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

80

0

117

117

117

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02.04

5702

80

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 •

59.02 + 59.C

59

283

0

283

283

283

Burse

5901

283

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

48

0

100

105

110

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod Olf+79+85)

F

48

0

100

105

110

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

48

0

100

105

110

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0)1 la 20 06+20

20

48

0

100

105

110

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

48

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

281

0

303

308

314

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

281

0

303

308

314

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

281

0

303

308

314

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

198

0

220

225

231

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

198

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.011+ 59.02 + 59.(

59

83

0

83

83

83

Burse

5901

83

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

598

0

685

690

695

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

598

0

685

690

695

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

598

0

685

690

695

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.0

la 10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

310

0

360

365

370

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

246

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2^ 04.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

40

0

/

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

---

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

tt *

/

\ 0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5j7.02)

57

80

C

117

=

117

117

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0

4)

5702

80

ol

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01

+ 59 02 + 59.(

59

200

ow*'.

/ 200

200

Burse

5901

200

0

^7^

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu” pe anul 2021 și estimări pentru

anii 2022-2024


Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401                                                                                                     - mii lei -

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45/

000110

1.72

0

2

2

2

I VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1^)

0002

1.72

0

2

2

2

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

1.72

0

2

2

2

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

1.72

0

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10 C

3010

1.72

0

2

2

2

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

1.72

0

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiili

30100530

1.72

0

2

2

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00 0

000110

1,72

0

2

2

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00 12)

0002

1.72

0

2

2

2

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

1.72

0

2

2

2

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 10+31.10)

0013

1.72

0

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.C

3010

1,72

0

2

2

2

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3^.10.05.30)

301005

1 72

0

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil

30100530

1 72

0

2

2

2

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

25,97

0

2

2

2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

25,97

0

2

2

2

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

25,97

0

2

2

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

25,97

0

2

2

2

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

10

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

10,97

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

24,25

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

24,25

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Ion Pillat" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și

estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATOF

* I L O R

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1625

0

584

596

608

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+70+85)

F

491

0

584

596

608

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

491

0

584

596

608

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.C

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

a 20.06+20

20

421

0

514

526

538

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

353

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

20

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.p4.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

17

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.Q2)

57

22

0

22

22

22

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

22

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.(

59

46

0

46

46

46

Burse

5901

46

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

1134

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri e

«terne nera

58

1134

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01

5802

1134

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

213

0

260

266

272

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

213

0

260

266

272

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

213

0

260

266

272

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

213

0

260

266

272

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

183

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 45

din 2021


Programul de investiții al Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2021

- mii lei -

Program 2021

din c

are finanța

it din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

_amj

De la bugetul local

care;

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Capacit./ Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

14

14

14

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

14

14

14

Dotări

14

14

14

14

14

12.2021

Anexa nr. 46

la Hotărârea Consiliului Local nr. /2Z din 2021

Lista de dotări a Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2021

Capitolul 65.02 - învățământ

Proiect „E-SPER - Stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate din Regiunea Sud Muntenia”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Tablă interactivă

buc.

5

14

TOTAL

14

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401                        _________________________________________________________________- mii lei ~

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.(16+00.17+45.

000110

5,60

0

10

10

10

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.12)

0002

5,60

0

10

10

10

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

5,60

0

10

10

10

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

5,60

0

10

10

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10.08+30.10.C

3010

5,60

0

10

10

10

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3(

). 10.05.30)

301005

5,60

0

10

10

10

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiit

30100530

5,60

0

10

10

10

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0

000110

5,60

0

10

10

10

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1

2)

0002

5,60

0

10

10

10

C VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

5,60

0

10

10

10

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30 10+31.10)

0013

5,60

0

10

10

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10.08+30.10.C

3010

5,60

0

10

10

10

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

5,60

0

10

10

10

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiil

30100530

5,60

0

10

10

10

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

24,94

0

10

10

10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 011+79+85)

F

24,94

0

10

10

10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

24,94

0

10

10

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 C

)1 la 20.06+20

20

24,94

0

10

10

10

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

8,80

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

6,14

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

19,34

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

19,34

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Traian" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                        -mii lei-

DENUMIREA INDICATOR

ILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

482

0

570

582

592

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

482

0

570

582

592

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF4

01F

482

0

570

582

592

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.(

10

6

0

6

6

6

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

6

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

397

0

485

497

507

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

338

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ^0.05.01+2

2005

35

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

24

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02

)

57

17

0

17

17

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

17

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + Ș9.02 + 59.C

59

62

0

62

62

62

Burse

5901

62

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

181

0

210

222

225

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

181

0

210

222

225

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF4

01F

181

0

210

222

225

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

181

0

210

222

225

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

169

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

12

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

301

0

360

360

367

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

301

0

360

360

367

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+

01F

301

0

360

360

367

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.C

10

6

0

6

6

6

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

6

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

216

0

275

275

282

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

169

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+2

2005

35

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

12

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

17

0

17

17

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

17

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 (

59

62

0

62

62

62

Burse

5901

62

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Traian” pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401                                            __- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.

16+00.17+45.'

000110

3,26

0

4

4

4

I VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.12)

0002

3,26

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

3,26

0

4

4

4

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

3,26

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10 08+30.10.C

3010

3,26

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 3(

5.10.05.30)

301005

3,26

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiif

30100530

3,26

0

4

4

4

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00 0

000110

3,26

0

4

4

4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

3,26

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

3,26

0

4

4

4

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10+31.10)

0013

3,26

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30

10.08+30.10.C

3010

3,26

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

3,26

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

către institutiil

30100530

3,26

0

4

4

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

33,12

0

4

4

4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

33,12

0

4

4

4

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

33,12

0

4

4

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2O.(

51 la 20 06+20

20

33,12

0

4

4

4

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

27,12

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

6

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

29,86

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

29,86

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Nicolae lorga" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul

2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                        -mii lei-


DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

572

0

643

653

662

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

572

0

643

653

662

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

572

0

643

653

662

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

322

0

393

403

412

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

280

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

25

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

02)

57

20

0

20

20

20

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

20

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

222

0

222

222

222

Burse

5901

222

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

134

0

160

165

170

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

134

0

160

165

170

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

134

0

160

165

170

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

134

0

160

165

170

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

134

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

438

0

483

488

492

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

438

0

483

488

492

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

438

0

483

488

492

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

188

0

233

238

242

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

146

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

25

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

20

0

20

20

20

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

20

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 +| 59 02 + 59 C

59

222

0

222

222

222

Burse

5901

222

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Nicolae lorga” pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401                                                                              __- mii lei -

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.-

000110

0,67

0

2

2

2

I VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

0,67

0

2

2

2

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

0,67

0

2

2

2

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

0,67

0

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.C

3010

0,67

0

2

2

2

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

0,67

0

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiili

30100530

0,67

0

2

2

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0

000110

0,67

0

2

2

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

0,67

0

2

2

2

C VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

0,67

0

2

2

2

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

0,67

0

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10 08+30.10.C

3010

0,67

0

2

2

2

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

0,67

0

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil

30100530

0,67

0

2

2

2

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,67

0

2

2

2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

0,67

0

2

2

2

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

0,67

0

2

2

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

0,67

0

2

2

2

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

0,67

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATOR

ILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

755

0

875

886

896

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

755

0

875

886

896

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF4

01F

755

0

875

886

896

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10 01+10.C

10

12

0

12

12

12

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+

1002

12

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

a 20.06+20

20

373

0

456

467

477

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

330

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20 05.01+2

2005

22

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

173

0

210

210

210

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 04)

5702

173

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

197

0

197

197

197

Burse

5901

197

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

7

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

7

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

7

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

7

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

7

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

220

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

220

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-»

01F

220

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

220

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

220

0

0

0

0

Paragraful 0401

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Tudor Arghezi" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                        -mii lei-

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

363

0

413

419

425

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

363

0

413

419

425

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF^

01F

363

0

413

419

425

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

223

0

273

279

285

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

193

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

39

0

39

39

39

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

39

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

100

0

100

100

100

Burse

5901

100

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

20

0

20

20

20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

20

0

20

20

20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF4

01F

20

0

20

20

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

20

0

20

20

20

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

92

0

92

92

92

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

92

0

92

92

92

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

92

0

92

92

92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

92

0

92

92

92

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

82

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

251

0

301

307

313

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

251

0

301

307

313

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF^

01F

251

0

301

307

313

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 +10.C

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

111

0

161

167

173

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

111

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

2)

57

39

0

39

39

39

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

39

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59.02 + 59.(

59

100

0

100

100

100

Burse

5901

100

0

0

0

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Marin Preda" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

753

0

865

879

893

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

753

0

865

879

893

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

753

0

865

879

893

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.(

10

18

0

18

18

18

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

18

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

503

0

615

629

643

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

443

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

27

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

8

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

79

0

79

79

79

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

79

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 +

59 02 + 59.C

59

153

0

153

153

153

Burse

5901

153

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

79

0

95

99

100

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0Hț79+85)

F

79

0

95

99

100

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

79

0

95

99

100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

79

0

95

99

100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

79

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

227

0

256

259

262

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 f79+85)

F

227

0

256

259

262

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

227

0

256

259

262

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 (

10

18

0

18

18

18

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

18

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

130

0

159

162

165

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

130

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5Ă02)

57

79

0

79

79

79

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

79

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

447

0

514

521

531

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

447

0

514

521

531

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-t

01F

447

0

514

521

531

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

294

0

361

368

378

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

234

0

0

0

0

Reparatii curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

27

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

8

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.C

59

153

^<*153

153

153

Burse

5901

153

11^^

\co

o

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Marin Preda” pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Capitolul 6510 Invatamant Total

- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.’</