Proces verbal din 19.03.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara 19.03.2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 19.03.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 524 din 13.03.2020.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) și alin.(5) din Codul administrativ, a fost întocmită adresa nr. 13378/13.03.2020 prin care a fost transmis documentul de convocare.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dna. Mihaela-Carmen Ștefănescu - Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios - înlocuitor de drept al Secretarului General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați:   directorii executivi ai direcțiilor și șefii

compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Doamna director Mihaela Carmen Ștefănescu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 22;

 • - consilieri prezenți - 20;

 • - consilieri absenți - domnii consilieri Apostoliceanu Sorin și Sofianu Narcis-Ionuț.

Președinte de ședință este domnul consilier Olariu Gheorghe lonuț.

Domnul președinte de ședință acordă câteva minute comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru a acorda avize proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepțiile la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții „Reabilitare și modernizare cămin școlar -Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, „Racord termic cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, „Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În acest proiect este vorba de trei componente investiționale, este gata de trei luni dar acum am primit avizul Ministerului Educației.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 94/19.03.2020.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț. Consilieri prezenți - 21.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, a unui imobil-construcție, situat în B-dul Eroilor nr.26-28 (fost 4-6)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au avut loc alte luări de cuvânt .

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 95/19.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 121/29.03.2018 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Din data de 10.03.2020 avem Arhitect Șef, venit prin concurs și vom intra și noi în rândul lumii, iar cu acest prilej s-a întregit și Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 96/19.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest material a generat această ședință extraordinară, suntem în proces de modernizare a sistemului de iluminat public, în mare parte o facem pe banii noștri, dar am avea niște oportunități privind accesarea fondurilor norvegiene nerambursabile. Cei cu care suntem în parteneriat ne-au impus termene limită. Mâine este o dată limită, de aceea a fost urgentă realizarea acestei ședințe extraordinare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 97/19.03.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: “ Informare privind măsurile de prevenție a răspândirii COVID-19 și protejarea cetățenilor împotriva infecției cu noul coronavirus SARS-CoV2, stabilite la nivelul municipiului Pitești”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am fost obligați ca sarcină de serviciu pentru împiedicarea răspândirii acestui virus să luăm toate măsurile necesare și vi le prezentăm în această informare.

Pentru spălarea străzilor, am obținut foarte greu avizul am luat legătura cu DSP și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Începând de vineri, orele 21.00, acționăm în toate parcurile pentru dezinfectarea acestora, recomandările sunt ca, copiii să stea în casă cât mai mult.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am urmărit activitatea primăriei și am observat că v-ați implicat și ați luat măsurile necesare.

Sfătuiesc la precauție, deoarece sunt persoane din primărie care dau tot felul de informații nefondate, care pun primăria într-o situație proastă. N-ar trebui să se facă politică mai ales în aceste momente și sunt sigur că veti lua în continuare toate măsurile.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am luat toate măsurile la timpul potrivit, am avut întâlniri repetate și discuții cu Prefectura, cu compartimentele și cu DSP-ul. Nu m-am lăudat și nu am făcut propagandă. Pentru spălatul străzilor am avut nenumărate discuții peste tot și din primele zile am luat toate măsurile.

Privind transportul public s-au luat toate măsurile și s-a pus dezinfectant în toate autobuzele. În aceste momente ar trebui să fim foarte uniți . Avem un buget care va trebui rectificat deoarece nu-l mai putem duce la bun sfârșit.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Domnul consilier Gentea Cristian a fost delicat privind declarațiile unor colegi privind politicul. Consider că trebuie să fim uniți, să luăm cele mai bune decizii pentru cetățeni, fără a scoate în față pe unul dintre noi față de ceilalți.

La video-conferinta avută cu Ministrul Educației si Cercetării s-a avut în vedere 5                                                                                           5            5

să venim în întâmpinarea elevilor cu servicii on-line. Ar fi momentul ca pentru cei 27 de mii de elevi din municipiul Pitești să venim cu soluții clare pentru procesul de învățare. O să fie o perioadă îndelungată în care ținem copiii acasă, recuperarea nu se va întâmpla într-un program normal, materia este greu de recuperat, iar copiii se decuplează de la sistemul de a învăța de la programul zilnic.

Vin cu solicitarea ca noi, Consiliul Local, să investim într-o aplicație în această perioadă, astfel fiecare unitate de învățământ să aibă acces la această aplicație on-line și fiecare profesor să posteze lecțiile și fiecare elev să aibă acces la lecții. Să ne gândim împreună și să oferim servicii educaționale în format on-line în această perioadă.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Să vedem de la un specialist care să ne dea toate informațiile privind costurile, deoarece presiunea pe buget este foarte mare.

Domnul primar Tudosoiu Dumitru: Înțeleg ce se întâmplă ca și economie, dar trebuie să facem ceva pentru copii și să găsim o formulă pentru a veni în întâmpinarea lor. În București sunt două sectoare care au făcut lucrul acesta. Știu că este vorba de bani, dar o să mă interesez ce costuri presupune această platformă.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Să dezvoltăm această platformă în funcție de nevoile profesorilor și elevilor.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Să avem în vedere acest lucru, la București știu că fiecare profesor are un ID și o parolă, părinții au acces gratuit și dacă copilul a absentat la un curs, sistemul îi transmite acest lucru părintelui. În această aplicație toți profesorii și diriginții pot fi interactivi în același sistem. Acum se lucrează pe WhatsApp și pe Teleșcoală, dar altfel se poartă discuțiile cu profesorul de la clasă. Ar fi momentul oportun să decidem o chestiune de genul acesta și o să mă interesez de costuri.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Să vedem dacă avem de unde să ne inspirăm să facem o comparație și ce costuri ar presupune.

Domnul consilier Dinu Dănuț: De patru ani am învățat că suntem o echipă, suntem oameni de bună credință și trăim niște vremuri foarte grele și numai ordinea și disciplina ne vor salva. Să dăm un mesaj solidar, să facem lucruri bune și să fim alături în asemenea momente.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Aș dori să mulțumesc domnului 5                                                                        5                                             5

primar pentru măsurile luate privind transportul public în comun, spălatul străzilor și dezinfectarea parcurile. În ultimul timp ne-am îndreptat atenția numai asupra acestui virus, dar în spital vin oameni cu viroze, gripe și boli grave în fiecare zi. Ne pregătim de trei luni de drame și este important să știm că avem sprijinul serviciilor publice în lupta cu această pandemie.

Domnul consilier Preda Marian: Nimeni nu știe apogeul pandemiei, dar când va crește focarul va fi foarte greu să gestionăm situația.

În legătura cu platforma on-line ar trebui să fie sponsorizată la nivelul municipiului Pitești, deoarece bugetul nu o să poată acoperi așa ceva. O să fie probleme cu bugetul și domnul primar va trebui să-l prioritizeze și să ia numeroase măsuri. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu este momentul să ne războim între noi și trebuie să luptăm cu toții împotriva virusului.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: La sectorul 3 în București s-a implementat o licență prin care pentru un cont pentru copil și părinți să plătește 1 euro, deci ar fi 27 mii de euro pe lună, ar însemna 100 mii de euro pe trei luni.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Bucureștiul are foarte mulți bani, o să vedem ce putem face, dar bani nu sunt și ar trebui luați de undeva.

Domnul Janță Constantin-Daniel: Această problemă influențează totul la nivel mondial și alegeri nu vor mai fi in iunie cu siguranță. Domnul primar a făcut totul conform legii și vin cu rugămintea să respectăm regulile, să fim o echipă și să tragem toți pentru binele orașului.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: S-a întârziat cu spălarea străzilor deoarece trebuia să avem o corespondență cu DSP-ul privind substanțele de dezinfectare și cantitățile.

În legătură cu platforma on-line, am fost la București, am vorbit și cu primarul Robert Negoiță și cu cei care au implementat platforma pe învățământ. Ei ne-au propus să facem ceva la nivel de țară și organizat, să nu implementăm singuri deoarece vor fi costurile foarte mari, să luăm legătura și cu Ministerul Educației și vor scădea și costurile pentru aceste pachete de programe achiziționate la nivel la țară. Există deja o platformă, AEL unde se dezvoltă lecții și teste, există deja colaborare între profesori și elevi.

Trebuie un sistem centralizat care să arate frecvența și participarea copilului la ore și modul de însușire al cunoștințelor. Este nevoie de o platformă integrată la nivelul județului și inspectoratului.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Această platformă trebuie să vină în ajutorul copiilor, să intre în contact cu profesori pe diferite teme: lecții și activități extrașcolare. O platformă pilot cu specific de predare care poate fi multiplicată la nivelul județului.

Dacă se impune să convocați o ședință de îndată vă puteți baza pe noi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: ”Punct de vedere referitor la plângerile prealabile formulate de Financiar Urban S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș privind H.C.L. nr. 40/2020”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: După cum știți, prin propunerile pe care le-ati făcut dumneavoastră și cetățenii, am decis împreună, ca Salubritatea s-o gestionăm prin procedura de încredințare directă.

Am făcut toate demersurile legale să protejăm comunitatea. S.C. Salubritate 2000 S.A. a plecat de jos și în momentul de față este una din cele mai dotate din țară. Exista pericolul să dispară de pe harta prestatorilor de servicii. De aceea partenerii care au licitat la momentul respectiv, fac demersuri ca să nu lăsăm Salubritatea să dispară, astfel am înaintat punctul nostru de vedere în concordanță cu deciziile anterioare și prevederile legale.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Respectăm foarte mult societatea și suntem aici votați pentru a oferi cetățenilor servicii serioase de calitate la costuri reduse. Lăsăm la latitudinea executivului, care-și asuma moral și financiar acest demers destul de curajos. Voi susține punctul de vedere al executivului.

Domnul consilier Preda Marin: Materialul acesta vine în sprijinul cetățenilor. Ne-am chinuit foarte mult să obținem aprobările necesare și cunoaștem care au fost problemele. Din punctul meu de vedere este bine că se trece la fapte, ci nu la vorbe și se aprobă acest material.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Scopul este de a proteja cetățenii.

Domnul președinte de ședință supune la vot ”Punct de vedere referitor la plângerile prealabile formulate de Financiar Urban S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș privind H.C.L. nr. 40/2020.” care este aprobat în unanimitate de voturi, cu consecința rămânerii în vigoare a HCL nr. 40/ 28.01.2020.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor 1ex.