Proces verbal din 09.04.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara 09.04.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 09.04.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de îndată, conform art. 134 alin. (4) din codul Administrativ, cu completările ulterioare, de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr. 628/08.04.2020.

La ședință participă de drept:

-dl. Cornel-Constantin lonică-Primarul Municipiului Pitești;

-dl. Andrei-Cătălin Călugăru-Secretarul General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai Direcției Economice și Direcției Tehnice.

Domnul Secretar General Andrei Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • -     consilieri în funcție -23;

 • -     consilieri prezenți   -23;

Președinte de ședință este domnul consilier lonuț Popescu.

Domnul președinte de ședință supune spre aprobare consiliului local proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință solicită avizele comisiilor de specialitate pentru punctele suplimentare introduse pe ordinea de zi. Cele cinci comisii prezintă avize favorabile pentru cele două puncta încrise pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Am convocat această ședință de îndată datorită situației în care ne aflăm. Domnul Secretar General a lucrat la o procedură privind desfășurarea ședințelor consiliului local în perioada următoare. În ceea ce privește bugetul, trebuie să avem grijă cu cheltuielile care urmează. Vom continua cu investițiile demarate și vom vedea ce va fi și cu fondurile europene. La nivel național, bugetul de regândește.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: La acest punct de pe ordinea de zi, fiind vorba despre bani, vă anunț că, atât eu cât și colegii mei din comisie, vom fi de acord cu orice propunere din partea primăriei în ceea ce privește finanțele pentru a putea face față cât mai bine acestei situații. Poate va mai fi nevoie de o altă rectificare. Vă cer scuze tuturor pentru tonul pe care l-am folosit în ședința trecută a consiliului local în legătură cu platformele on-line pentru desfășurarea cursurilor până la sfârștul acestui an școlar. Dar, vă anunț că avem deja trei oferte la nivel național de utilizare în mod gratuit a acestor fel de platforme.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Redistribuirea sumelor se face prin rectificare bugetară. Acest lucru se întâmpla după iulie, august, dar acum se face în funcție de situație.

În municipiul Pitești, străzile au fost spălate cu soluții corespunzătoare pentru dezinfectare. Nu toate orașele fac acest lucru pentru că nu au banii necesari. Acest lucru se va face la 3 sau 4 săptămâni. De asemenea, s-au montat dispenserele pentru dezinfectant la scările de bloc. Mai sunt unele defecte, dar vor fi imediat înlocuite. În ceea ce privește dezinfectarea spațiilor comune de pe scările blocurilor, deocamdată nu am demarat această acțiune căci ne trebuie aviz de la DSP pentru substanțele folosite. Nu vrem să avem ulterior vreo problemă legată de soluțiile folosite, așa cum s-a întâmplat la Craiova. Până nu avem aceste avize nu facem nimic. Ne-ar trebui cam 16 mii de litri.

Au fost donate peste 40 de atomizoare noi pe care le vom folosi la dezinfecția spațiilor publice și, pe acestă cale, le mulțumim foarte mult tuturor celor care se implică.

Conform situației pe care o avem, la nivelul municipiului Pitești, avem peste 31.000 de persoane peste 65 de ani, dar dintre aceștia sunt mai puțin de 100 care nu au nici un sprijin și trebuie să-i ajutăm.

Adăposturile de noapte sunt pline și în timpul zilei. Oamenii străzii rămân acolo tot timpul și le asigurăm trei mese pe zi.

Căminul pentru oamenii aflați în carantină a fost pus la dispoziție cu toate condițiile, dar s-au făcut multe distrugeri. Am investit foarte mulți bani acolo. Costurile sunt de 300 lei pe zi pentru fiecare persoană. Avem probleme și cu hotelurile destinate celor carantinați și există riscul să ajungem în instanță. Proprietarii hotelurilor țin oameni acolo, pe diverse perioade de timp, iar la sfârșitul perioadelor respective vin să încheie contracte cu noi. Dar nu știm de la început situația reală și nu putem plăti decât pe bază de contract.

Vom achiziționa tunele pentru dezinfectare și le vom monta în locurile aglomerate, cum sunt piețele și la Spitalul de Pediatrie.

Domnul consilier Cristian Gentea: Legat de dezinfecția scărilor de bloc, nu cred că va fi o problemă cu soluțiile. Mă refer la cel achiziționat de la Vâlcea care are proporția de hipoclorit de sodiu stabilită de Organizația Mondială a Sănătății.

Domnul director de la Apă Canal, Mihai Marinescu a sărit în ajutorul celor de la Salpitflor cu soluții de hipoclorit de sodiu.

În perioada următoare lucrurile se vor agrava. La mine la serviciu se dezinfectează peste tot de două ori pe săptămână pe toată suprafața de 70 de hectare. De luni, majoritatea salariaților vor intra în concediu pentru o lună de zile și tot se va face dezinfecția o dată pe săptămână. Perioada de 3-4 săptămâni între dezinfecție mi se pare mare, dar dumneavoastră stiți, domnule primar care sunt banii alocați.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Putem face aceste operațiuni de de dezinfecție și mai des, dacă așa hotărâm împreună. Doar trebuie să ne permită vremea. Avem utilaje noi de ultimă generație și soluțiile potrivite. În ceea ce privește dezinfecția scărilor de bloc, sper că se va rezolva cât mai repede.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Ar trebui să dezinfectăm de două pe lună.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Până nu ni se dă avizul de la DSP pentru subsatnțele folosite nu putem demara această acțiune.

Domnul consilier Marin Preda: Ar trebui să se dezinfecteze mai des acolo unde se circulă foarte mult, ca de exemplu în fața magazinelor.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Ultimul cartier care a fost dezinfectat este cel din Tudor Vladimirescu. Vom mai dezinfecta încă o dată în tot orașul până în Paști.

Domnul consilier Cristian Gentea: În cartierul Trivale s-a făcut recent și dacă se mai face înainte de Paști, vor fi exact două săptămâni.

Domnul consilier Eduard Morlova: Este departe vârful crizei. În legătură cu oamenii carantinați la Căminul de la ”Maria Teiuleanu”, am văzut că nu se respectă nicio regulă. Când am fost de gardă, se vedea de la Spitalul de Pediatrie ce petreceri erau acolo. Nu stau izolați. Ar trebui să fie mai multă disciplină. Educația este cea care ne ferește.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Așa este. Am fost la acel cămin și oamenii stăteau pe balcoane și nu respectau regulile de distanțare socială.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Sunt de aceeași părere cu colegii mei. Trebuie să facem mai des dezinfecția, la 10 zile sau 2 săptămâni. Aceste servicii se efectuează numai de către firmele autorizate sau, în cazuri excepționale, cu supravegherea instituțiilor abilitate, și aici mă refer la DSP, iar în unele cazuri și DSV. Substanțele produse la Vâlcea sunt autorizate la nivel european. Atunci când nu sunt probleme de genul acesta se acționează lunar, preventiv. Este imperios necesar să acționăm mai des. De asemenea, este recomandat să se alterneze substanțele. Dacă aveți posibilitatea ca următoarea acțiune să se facă cu altă substanță activă, ar fi foarte bine.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Sunt de acord. Avem posibilitatea să reluăm această activitate.

În perioada trecută, a fost o acțiune de dezinfecție la nivelul primăriei și, din cauza substanței, o colegă a avut probleme. S-a făcut un control. Acum, conform ordonanței, DSP-ul este împuternicit să avizeze substanțele care se folosesc.

Vom face dezinfecția la o perioadă de două săptămâni, dacă așa hotărâm acum. Avem și utilajele necesare și soluții.

Domnul consilier Marin Preda: Avem vreo situație cu numărul de oameni infectați la nivel de municipiu?

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Astfel de situații sunt gestionate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț: În Pitești, situația este mai bună față de unele comune din județ. Domnule primar, avizul dat de DSP conține și periodicitatea?

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Încă nu știm ce va conține acest aviz.

Doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț: Domnule consilier Neacșu, cât este activ hipocloritul?

Domnul consilier Mariean Neacșu: Hipocloritul este activ cam 10 zile, dacă sunt favorabile condițiile meteo.

Doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț: Vor fi perioade când va fi mai rău. Trebuie să știm care sunt locurile unde este mai multă aglomerație.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Dacă nu aveam aceste utilaje, costurile erau imense.

Domnul consilier Mariean Neacșu: Domnule primar, vă recomand să vă interesați de apa oxigenată căci și aceasta este un bun dezinfectant. Este posibil ca dezinfecția cu soluție de apă oxigenată să suporte un interval de timp de mai mare între acțiuni.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Dacă plouă, substanțele sunt active aproximativ o oră.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Este o situație foarte complicată și o perioadă grea. După părerea mea, activitatea operatorilor de transport în comun și de taxi ar trebui închisă în această perioadă. Taximetriștii nu poartă mască de protecție. Trebuie să luăm mai multe măsuri.

Doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț: Nu suntem în situația de transmitere comunitară a virusului.

Domnul consilier Cristian Gentea: Am văzut în proiectul de rectificare a bugetului că este cuprinsă suma de 200.000 lei pentru achiziționarea a 13 tuneluri de dezinfecție. V-aș recomanda tunelurile pe bază de abur umed care, la trei bari degajă aburul la o temperatura de 130 gr. C. Se poate trece și cu bicicleta prin ele. Acestea ar fi cam la 2500 euro, fără transport, deci prețurile sunt foarte bune.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Da, tocmai urma să vă prezint. Cu privire la acest aspect nu am luat încă nicio hotărâre și orice propunere este binevenită. De asemenea, dorim să facem o achiziție de tunuri de substanță care se pun pe mașini, acestea având o arie de împrăștiere foarte mare. Costurile se amortizează într-un timp foarte scurt, chiar din primul an. Și, mai mult decât atât, se pot folosi și la dezinsecție când va veni sezonul cald și să nu mai folosim elicopterele. Vrem să achiziționăm trei astfel de tunuri, unul mare și două mai mici.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Insist să vă gândiți la propunerea mea de a închide transportul în comun.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Trebuie să ne gândim foarte bine că este puțin mai complicat. Ar rămâne oamenii fără mijloace de transport.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 142/09.04.2020.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Pitești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Și dumneavoastră v-ați exprimat opțiunea pentru desfășurarea ședințelor de consiliu printr-o platformă online de videoconferință în această perioadă. Mai multe primării din țară apelează la acest mod de desfășurare. În țară nu există o aplicație unitară. Noi vom merge pe această procedură cu o aplicație pe care va trebui să o instalați. În aplicație se vor regăsi toate variantele de vot, inclusiv cea a votului secret, dacă va fi cazul. Este vorba despre o aplicație care se poate instala și pe telefonul mobil și pe PC, singura obligație ar fi existența unei camere video să vă putem vedea. Vom face o simulare săptămâna viitoare cu fiecare dintre dumneavoastră, împreună cu colegii de la Biroul Informatică. Singura condiție a acestei aplicații este aceea de accesare a opțiunilor de audio și video. În ceea ce privește ședințele pe comisii puteți accesa această aplicație, dar aș recomanda ca cele cinci ședințe să se desfășoare la ore diferite. Dacă doriți, puteți apela și la un alt mijloc pe care îl considerați util pentru a vă consulta cu privire la proiectele de hotărâre. Avizele exprimate de dumneavoastră îmi vor fi transmise pe mail. În ceea ce privește ședința în plen, veți accesa aplicația și ne vom vedea cu toții. Eu voi fi împreună cu domnul primar și cu domnul președinte de ședință. Pentru a fi stabilită ora de desfășurare a ședințelor, înainte de convocare se vor consulta liderii de grup.

Vă mai informez că există un proiect de ordonanță de urgență prin care să se completeze Codul administrativ cu o prevedere prin care se consideră prezenți consilierii la ședințele consiliului, inclusiv la cele desfășurate prin mijloace electronice.

Domnul consilier Cristian Gentea: Mi se pare interesant, dar perioada cred că o să fie scurtă și nu vom putea să stabilim o oră pe care o vom menține și la celelalte ședințe. Trebuie să ne consultăm cu toții, să ne punem de acord în privința orei.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Ora de desfășurare a ședințelor poate fi schimbată.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 143/09.04.2020.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lonuț Popescu

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Elena-Irina Chiriță 1ex.