Hotărârea nr. 63/2020

HCL aprobare Program minimal activitati +calendar competitional 2020 la FC Arges

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului și a Calendarului competițional


i minimal de activități pe anul 2020 petițional pe anul 2020 la Fotbal Club Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 5945/04.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

 • - Adresa Fotbal Club Ă-rgeȘ nr.230/04.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 5902/04.02.2020;

Văzând prevederile 311.129 alin. (2) lit. d) coroborate cu ale alin. (7) lit.f) din Codul ulterioare, ale Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, cu

administrativ, cu completările

modificările și completările interioare, precum și ale H.C.L. nr. 405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv „Sport Club


Municipal Pitești”, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alip. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă Programul minimal de activități al Fotbal Club Argeș, pe anul 2020, potrivit Anexei nr. 1.

 • (2) Validează Calendarul competițional pentru perioada 04.01-19.02.2020, potrivit Anexei nr. 2.

 • (3) Aprobă Calendarul competițional aferent perioadei 20.02-13.12.2020, potrivit Anexei nr. 2.

 • (4) Anexele nr. 1 și nr.

  2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 • (5) Finanțarea cheltuielilor pentru realizarea programului prevăzut la alin. (1) se face în condițiile legii, din sumele alocate de la bugetul Fotbal Club Argeș, pe anul 2020.

 • (6) Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.2. în situația în ca|e programul minimal stabilit potrivit art. 1 nu este realizat, Primarul Municipiului Pitești, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, poate diminua alocația bugetară stabilită inițial.

Art,3. Fotbal Club Argeș și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărârț, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘF.DINTEIjEȘEDINȚA,

Iuliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăjin Călugăru

Pitești,

Nr. 63 din 20.02.2020

Anexa nr. 1

La H.C.L. nr£Ș / -^ 0^ .      &

PROGRAMUL MINIMAL DE ACTIVITĂȚI AL FOTBAL CLUB ARGEȘ PE ANUL 2020

NATURA ACTIVITĂȚII

Secții sportive ale F.C. Argeș

Număr de acțiuni

Volei feminin divizia „Al“

20

Baschet masculin seniori “LNBM”

13

Aeromodelism

35

Atletism

6

Tenis de Masa

22

Judo

57

Karate

18

Box

7

Anexa nr.2

La H.C.L. nr.^J //<?.

CALENDARUL COMPETIȚIONAL ANUL 2020

Luna

Dat:

i

Acțiunea

Secția

IANUARIE

04.01.2020

BCM U FC Argeș Pitești - CSA Steaua București

Baschet

11.01.2020

BS CSU Sibiu - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet

11.01.2020

FC Argeș - CSM Lugoj

Volei

Turneu Internațional Cupa Severinului

Judo

18.01.2020

BCM U FC Argeș Pitești - Dinamo Știința București

Baschet

18.01.2020

FC Argeș - CSM Volei Alba Blaj

Volei

18 - 19.01201

20

Cupa României F3P, Cheile Gradistei

Aeromodelism

22.01.2020

CSU Belor Galați - FC Argeș

Volei

22 -23.01.20

20

Cupa României Juniori 1,11 - Buzău

Tenis de Masă

25.01.2020

CS Municipal Galați - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet

Grand Prix seniori indv. m/f Tel Aviv, Israel

Judo

European Open women seniori indv,

Odivelas, Portugalia

Judo

European Open men indv. Sofia Bulgaria

Judo

30.01.-01.02

.2020

Campionatul Național Echipe Juniori III, Dumbrăvița, Timiș

Tenis de Masă

FEBRUARIE

01.02.2020

BCM U FC Argeș Pitești - CSO Voluntari

Baschet

01.02.2020

CS Medgidia - FC Argeș

Volei

03 -09.02.2020

Campionatul național de box, finala, seniori

Box

05.02.2020

CSM 2007 Focșani - BCM U FC

Argeș Pitești

Baschet

06-09.02.20

>0

Campionatul Național Echipe Juniori II, Buzău

Tenis de Masă

07-09.02.20

!0

Câmp. Nat. Maxindoor + FIN, Brașov

Aeromodelism

08.02.2020

FC Argeș - CS U NTT Data Cluj

Volei

12.02.2020

CS Rapid București - FC Argeș

Volei

Stagiu pregătire centralizată U-X87 U-21, U-23, m/f, Oradea

Judo

14.02.2020

Maxindoor, Brașov

Ae^omd^elism

15.02.2020

FC Argeș - CSO Voluntari 5005

(Vojei

Finala Campionatului NaționakU-18 (jun. 2 ) indv. m/f                , ,, ,

Judo

20 -23.02.20

20

Campionatul Național Echipe Juniori

I, Câmpulung, Argeș

Tenis de Masă

21 -23.0l.20g0

Cupa Romaneie, F3P, Cheile

Gradistei

Aeromodelism

Grand Slam seniori indv m/f Paris, Franța

Judo

22.02.2020

CS Dinamo București - FC Argeș

Volei

Grand Prix seniori indv. m/f

Dusseldorf, Germania

Judo

26.02.2020

F C Argeș - CS Știința Bacău

Volei

29.02.2020

CSM Târgoviște - FC Argeș

Volei

MARTIE

01.03.2020

BCM U FC Argeș Pitești - CS

Municipal Mediaș

Baschet

07.03.2020

BCM U FC Argeș Pitești - SCM U Craiova

Baschet

07.03.2020

Etapă Faza a Il-a, locurile 7-12

Volei

07 -08.03.20

20

Campionatul Balcanic de Karate, seniori, Tirana, Albania

Karate

09 - 15.03.20

20

Campionatul Național de box, finala, tineret

Box

11.03.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

13.03.2020

Cupa României F3P, Cheile Gradistei

Aeromodelism

13 - 15.03.20

20

Câmp. Nat. F3P, Cheile Gradistei

Aeromodelism

14.03.2020

BCM U FC Argeș Pitești - CS

Municipal Galați

Baschet

14.03.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

Finala Campionatului Național seniori indv. m/f

Judo

Finala Campionatului Național U-23, indv.

Judo

18.03.2020

r           ’

CSO Voluntari - BCM U FC Argeș

Pitești

Baschet

European Open m/f Varșovia, Polonia

Judo

19 -22.02.20(20

Campionatul Naional Individual

Copii 8-10 ani, Bistrița

Tenis de Masa

Cupa Europeană și stagiu pregătire cădeți U-18, indv. m/f, Antalya, Turcia

Judo

Cupa Europeană și stagiu pregătire Cădeți U-18, indv m/f, Zagreb, Croația

Judo

21.03.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

Campionatul Național în sală, tineret,

400 m

Atletism

25 -29.03.20

20

Campionatul European de Kartae EKF, Seniori, Baku, Azerbaidjan

Karate

Grand Slam seniori indv, m/f,

Ekaterinburg, Rusia

Judo

25 -29.03.20(20

Cupa Bistrița, Mem. GH. Bozga

Tenis de Masa

25.03.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

Cupa Europeană juniori U-21, indv.-m/f, Atena Grecia

Judo

26-29.03.2020

C.M. F1D Slanic

Aeroinodelism

Cupa Europeană seniori indv/nj/f, Saraievo, Bosnia

jJu'^d-' A

; 1           T

Grabd Prix seniori indv. m/f, Ti'bilisi, Georgia

28.03.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

28.03.2020

BCM U FC Argeș Pitești - CSM 2007 Focșani

Baschet

Campionatul Balcanic seniori indv. m/f, Bulgaria

Judo

APRILIE

02-05.04.20

20

Campionatul Naional Individual

Juniori II, C-lung

Tenis de Masa

04.04.2020

CS Municipal Mediaș - BCM U FC

Argeș Pitești

Baschet

04.04.2020

Campionatul National de Kartae interstiluri, cădeți, juniori U-21, seniori, Buzău

Karate

04.04.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

04.04.2020

Cupa României FIA, F1B, Simeria

Aeromodelism

10.04.2020

SCMU Craiova - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet

11.04.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

11 - 12.04.20

?o

Cupa Romanieie FIN, Baicoi

Aeromodelism

12.04.2020

Campionatul National Cupa Rusidava, Dragasani, Valcea

Tenis de Masa

15.04.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

■■

Finala Campionatului Național U-21 (juniori 1 ) indv. m/f

Judo

Grand Prix seniori indv, m/f Antalya, Turcia

Judo

Cupa Europeană și stagiu pregătire

Cădeți U-18, indv, m/f, Teplice, Cehia

Judo

Cupa Europeană și stagiu pregătire

Juniori U-21, indv, m/f, Ligniano, Italia

Judo

21 -22.04.20

20

Campionatul National „Trofeul Drobeta”, Dr. Tumu Severin

Tenis de Masa

Cupa Europeană și stagiu pregătire Juniori U-21, indv, m/f, St.

Petersburg, Rusia

Judo

24-26.04.20

20

Câmp. Nat. F2, F1H, G, Cristurul

Secuiesc

Aeromodelism

24 - 26.04.20i20

Golden Belt, seniori, Cacak, Serbia

Karate

25.04.2020

Etapă Faza a II-a, locurile 7-12

Volei

25 -26.04.20

20

Campionatul National de Kartae Shotokan - WSF, copii, cădeți, juniori U-21, seniori, veterani, Craiova

Karate |

| ?[ t'Y        17 I

1,         \ I ’              1    / C

.

Cupa Europeană și stagiu pregătire

Cădeți U-18, indv, m/f, Berlin, Germania

Judo

Campionatul Balcanic Cădeți U-18, indv. m/f Turcia

Judo

MAI

01 -03.05.20^0

Youth League, minicadeti, cădeți, juniori, Limasol, Cipru

Karate

05 -06.06.2020

Cupa României FIN, Pucioasa

Aeromodelism

06 -09.05.20

20

Campionatul National Individual

Juniori I, Bistrița

Tenis de Masa

09.05.2020

Cupa României FIA, FIB, Salonta

Aeromodelism

Stagiu internațional pregătire U-18,

U-21, Cluj Napoca

Judo

----------------r

Cupa României + Campionatul Național Ne-waza seniori, indv. m/f

Judo

14-17.05.20^

0

Campionatul National Individual Juniori III, Dumbrabita, Timiș

Tenis de Masa

Cupa Europeană și stagiu pregătire cădeți U-l 8 , indv. m/f, Cluj, România

Judo

Campionatul European seniori indv, m/f, Praga, Cehia

Judo

Grand Slam seniori indv. m/f, Baku, Azerbaijdan

Judo

Campionatul Național Montan, 40 km.

Atletism

21 -24.05.201

0

Câmp. Nat. FI A,B,C,P, Simeria

Aeromodelism

Cupa Europeană și stagiu pregătire cădeți U-l8, indv. m/f Bielsko Biala, Polonia

Judo

1

Campionatul Balcanic Juniori U-21, indv. m/f, Muntenegru

Judo

25 -30.05.201

0

Campionatul național de box U-22, fmala

Box

29 -31.05.201

0

Câmp. Nat. F3K, Ghimbav

Aeromodelism

30-31.05.201

0

Cupa României, FIE, Turda

Aeromodelism

Cupa Europeană și stagiu pregătire juniori indv, m/f, Leibnitz, Austria

Judo

IUNIE

05 -07.06.202

0

Top 12 Juniori II, Constanta

Tenis de Masa

05 -07.06.202

0

Campionatul Mondial de Karate Shotokan- WSF, minicadeti, cădeți, juniori U-21, seniori, Istanbul, Turcia

Karate

05.06.2020

Maxindoor, Pucioasa

Aeromodelism

06.06.2020

Cupa României FIA, Salonta

Aeromodelism

07.06.2020

Cupa României F1B, Salonta

Aeromodelism

09.06.2020

Memorialul Gh. Ilie, Valcea

Tenis de Masa

16 -21.06.202

0

Centura de Aur, senoiri

Box

Open European sniori indv. m/f

Judo

L

Grand Prix seniori indv. m/f, Budapesta

Judo

Campionatul European Skyrunning;

36 km.                         1

Atletism

/ 1 \ \ \

17 -21.06.202

0

Campionatul National „Paleta de Argint”, Buzău

Tenis de Mjasa)

Cupa Europeană Juniori U-21, indv. m/f, Sarajevo, Bosnia

Țțido

19 -21.06.202:0

Karate Seria A, seniori, Istanbul, Turcia

'Karate

20.06.2020

CupaRomanieie FIA, Simeria

Aeromodelism

21.06.2020

Cupa Romanieie FIB, Simeria

Aeromodelism

25 -28.06.202

F”

Cupa Federației - Individual Juniori 111, Zalau

Tenis de Masa

26 -28.06.202

:o

Câmp. Nat. G5J, Ghimbav

Aeromodelism

7

IULIE

03 -05.07.201

-p

Câmp. Nat. F1E, Turda

Aeromodelism

03 -05.07.202

in

Youth League, minicadeti, cădeți, juniori, Porec, Croația

Karate

1

Campionatul European Cădeți U-l8, indv. m/f, Riga, Lituania

Judo

06- 12.07.201

!p

Cupa României la box, finala

Box

Cupa Europeană și stagiu de pregătire Juniori U-21, indv, m/f, Paks, Ungaria

Judo

Campionatul Național vară, tineret, 400m și 200 m

Atletism

20-24.07.202

0

Campionatul European FIE, Turda

Aeromodelism

20 -25.07.20?

0

Cupa României FIE, Turda

Aeromodelism

Cupa Europeană și stagiu de pregătire Juniori U-21, indv, m/f, Berlin, Germania

Judo

Jocurile Olimpice, Tokyo, Japonia

Judo

AUGUST

01 -07.08.20?0

_

Concurs International Albena, Bulgaria

Tenis de Masa

01.08.2020

Cupa României FIA, Simeria

Aeromodelism

01 -07.08.20^

_

0

Campionatul Mondial FI A, B, P

Juniori, Deva, Romania

Aeromodelism

06 -08.08.20?

0

Jocurile Olimpice Tokyo, seniori

Karate

__ ■ .

07 -09.08.202

0

Cupa CSS Gobe Juniori III, Odorheiu Secuiesc

Tenis de Masa

Stagiu internațional pregătire

București U-21, U-23

Judo

(l* fl ?

Campionatul Mondial Lungă Distanță, 42 km.

Atletism

! i- te W ;\ l •     ■ Ă\..

17-23.08.202

0

Campionatul European FI A, B, C, Seniori, Prilep, Macedonia

Aeromodelism

Cupa Europeană și stagiu de pregătire Juniori U-21, indv, m/f, București, România

Judo

SEPTEMBRIE

04 -06.09.202

0

Câmp. Nat. Optimist T, E , Fulga

Aeromodelism

10 - 13.09.202

Q

Campionatul National Individual Copii 8-10 ani, Câmpulung

Tenis de Masa

Finala Campionatului Național indv. seniori, m/f

Judo

15 -20.09.202

0

Turneu internațioanl de box Italia,

Box

Finala Campionatului național echipe m/f + ne-waza U-18, cădeți indv.

Judo

Campionatul European Juniori U-21, indv, m/f, Luxemburg

Judo

18 -20.09.202

O

Cupa Mondiala FI E,Turda

Campionatul Balcanic seniori, 400 m, 4x400m

Atletism

Cupa Europeană seniori indv, m/f, Slovacia, Bratislava

Judo

24 -26.09.202

p

Cupa României Copii 8-10 ani Câmpulung

Tenis de Masa

i

Grand Prix seniori indv, m/f, Zagreb, Croația

Judo

25 -27.09.202

t

1

Cupa României Juniori III, Câmpulung

Tenis de Masa

25 -27.09.202

b

Câmp. Nat. F3F, Ranca

Aeromodelism

3

OCTOMBRIE

03 -04.10.202

P

Cupa României FIA, Fulga

Aeromodelism

03 -04.10.202

0

Câmp. National de Karate Shotokan Traditional-WSF, copii, minicadeti, cădeți, juniori, U-21, seniori, veterani, Moscova, Rusia

Karate

Finala Campionatului Național echipe seniori, m/f

Judo

19 - 25.10.20d(

Cupa României la box, finala

Box

23 -24.10.202

3

Câmp. European de Kartae Shotokan -WSF, minicadeti, cădeți, juniori U-21, seniori, veterani, Albena, Bulgaria

Karate

24,10.2020

i

Cupa României la Karate -

Jnterstiluri, minicadeti, cădeți, juniori

U-21, seniori. Mioveni

Karate

24 -25.10.20^

0

Cupa Romanieie FIE, Turda

Aeromodelism

Finala Campionatului Național echipe U-21 m/f + ne-waza U-21 m/f indv.

Judo

1

J

Grand Prix seniori indv, m/f, Taskent, Uzbekistan

Judo

25-27.10.202!

0

Cupa Mondiala FIA, B

Aeromodelism

Grand Slam seniori indv, m/f, Abu Dhabi, EAU

Judo

Campionatul European seniori, echipe mixt

Judo

30.10-01.11.1

020

Venice Cup, U-21, seniori, Veneția, Italia

Karate

NOIEMBRIE

02-04.11.202

0

Turneul Campionilor, Circuit Amator

Tenis de Masa

Finala Campionatului Național rchipe

U-23 m/f + ne-waza U-23 m/f indv

Judo

-

05 -08.11.202

6

FISU - Campionatul Mondial Universitar, seniori, Brasilia, Brazilia

Karate

Z     / \

07-08.11.202

tZ

Cupa Romanieie FIN, Slanic

Aeromodelism

Campionatul European Tineret U-23, indv. m/f, Porec, Croația

Judo

Ol

17-22.11.202

Campionatul Mondial WKF, seniori, Dubai, EAU

Karate

19 -25.11.202

Câmp, Nat. F1D, Slanic Prahova

Aeromodelism

Cupa Europeană și stagiu pregătire cădeți U-18, indv. m/f, Gyor, Ungaria

Judo

27-29.11.202

9

Memorialul „Dobolyi Aladar”, Targu Secuiesc, Covasna

Tenis de Masa

DECEMBRIE

04-06.12.202Q

Youth League, minicadeti, cădeți, juniori, Veneția, Italia

Karate

Grand Slam seniori indv, m/f, Tokyo, Japonia

Judo

11 - 13.12.202

0

Campionatul Balcanic, cădeți, juniori, U-21, Rijeka, Croația

Karate

1

Europa League - Champions League for Clubs

Judo

 • •    Pentru perioada august - decembrie 20^0, calendarul competitional se completează cu următoarele activitati ale secțiilor:

 • - Volei feminin

 • - Baschet masculin

 • •    Acestea vor fi aprobate ulterior