Hotărârea nr. 47/2020

HCL buget institutii invatamant preuniversitar de stat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aplrobarea bugetului instituțiilor de învățământ preyniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7514/2020 al Direcției Economice și al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

- Avizele comisiildr de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 0, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020;

nr.8870/2020, nr.8871/202 In conformitate cu p modificările și completări precum și ale art. 129 alin.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.


•revederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu e ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

„a” din Codul administrativ, cu

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ă bugetul Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești pe anul 1 și nr. 2.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 16,45 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Pitești pe anul 2020.


Art.l. (1) Se aprob 2020, potrivit anexelor nr.

secțiunea de funcționare a Național „Ion C. Brătianu’

Art.2. (1) Se aprotjă bugetul Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr.

3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 1,20 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru cugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Pitești pe anul 2020.

igetul Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești pe anul 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10.

:area sumei de 15,29 mii lei din excedentul anilor anteriori, din pentru secțiunea de funcționare, iar suma de 8,00 mii lei pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului


secțiunea de dezvoltare a Național „Zinca Golescu”

Art.3. Se aprobă bu 2020, potrivit anexelor nr.

(2) Se aprobă utili2; care suma de 7,29 mii lei secțiunea de dezvoltare a Național „Alexandru Odoț>escu” Pitești pe anul 2020.

1 bugetul Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești pe anul


Art.4. (1) Se aprob 2020, potrivit anexelor nr. 11, nr. 12, nr. 13 și nr. 14.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 35,25 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului

secțiunea de dezvoltare a Economic „Maria Teiuleaau” Pitești pe anul 2020.

Art.5. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic „Costin D. 2020, potrivit anexelor nr. 15 și nr. 16.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 22,48 mii lei din excedeȚfijfeanwț^iht^rîpfi pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din ver^îi^rdjfr Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești pe anul 2020.
Art.6. (1) Se aprobă)bugetul Colegiului Tehnic „Armând Călinescu” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 17 și nr. 18.

(2) Se aprobă utilizatea sumei de 99,24 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Armând Călinescu

i” Pitești pe anul 2020.


Art.7. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr.

19 și nr. 20,

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 15,66 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului


secțiunea de funcționare a Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești pe anul 2020.

Art.8. (1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 21 și nr. 22.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 144,28 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2020.

Art.9. (1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 23 și nr. 24.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 68,02 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești pe anul 2020.

Art.10. (1) Se aprobă bugetul Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 25 și nr. 26.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 82,54 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești pe anul 2020.

Art.ll. Se aprobă bugetul Liceului de Arte „Dinu Lipatti” Pitești pe anul 2020, potrivit anexei nr. 27.

Art.12. Se aprobă bugetul Liceului Teologic „Elim” Pitești pe anul 2020, potrivit anexei nr. 28.

Art.13. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic ..Dacia” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 29, nr

30, nr. 31 și nr. 32.

:area sumei de 346,94 mii lei din excedentul anilor anteriori, din lei pentru secțiunea de funcționare, iar suma de 10,00 mii lei oltare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al :.a” Pitești pe anul 2020.

oă bugetul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești pe


(2) Se aprobă utiliz care suma de 336,94 mii pentru secțiunea de dezv> Liceului Tehnologic „Dac:

Art.14. (1) Se apro anul 2020, potrivit anexelor nr, 33 și nr. 34,

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 4,56 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești pe anul 2020.

Art.15. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Astra” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 35, nr.

. 36, nr. 37 și nr. 38.

area sumei de 134,34 mii lei din excedentul anilor anteriori, din 25,00 mii lei in- v i proprii al 1 \ țt*

a<p Șfrițo'nijtțe^ ficșii Pe anul //


(2) Se aprobă utiliz; care suma de 109,34 mii lei pentru secțiunea de funcționare, iar < pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților fin^nțâte, " Liceului Tehnologic „Astra” Pitești pe anul 2020,          // 'f / I


Art.16. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „NiCțola* 2020, potrivit anexelor nr.

39 și nr. 40.


(2) Se aprobă utilizarea sumei de 6,12 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Nicolae Simohide” Pitești pe anul 2020.

Art.17, (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu” Pitești pe anul 2020 potrivit anexelor nr. 4


1 si nr. 42.

i


(2) Se aprobă utilizarea sumei de 22,52 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu” Pitești pe anul 2020.

Art.18. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 43 și nr. 44.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 17,16 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2020.

Art.19. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Traian” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 45 și nr. 46.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 26,60 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Traian” Pitești pe anul 2020.

Art.20. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 47 și nr. 48.

Art.21. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 49 și nr. 50.

Art.22. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Arghezi” Pitești pe anul 2020, potrivit anexei nr. 51.

Art.23. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Marin Preda” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 52 și nr. 53.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 1,98 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii ’ Pitești pe anul 2020.

)bă bugetul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești pe anul 54 și nr. 55.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 12,43 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii seu” Pitești pe anul 2020.

aă bugetul Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” Pitești pe anul 2020,


secțiunea de funcționare ; Gimnaziale „Marin Preda”

Art.24. (1) Se apro 2020, potrivit anexelor nr.


secțiunea de funcționare ; Gimnaziale „Mihai Eminp

Art.25. (1) Se apro potrivit anexelor nr. 56 și ar. 57.

(2) Se aprobă utiliz secțiunea de funcționare Gimnaziale „Negru Vodă’

Art.26. Se aprobă 2020, potrivit anexelor nr.

Art.27. Se aprobă 2020, potrivit anexelor nr.

Art.28. Se aprobă 2020, potrivit anexelor nr.

Art.29. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnazial 2020, potrivit anexelor nr


area sumei de 1,34 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii ” Pitești pe anul 2020.

bugetul Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Pitești

58 și nr. 59.

. bugetul Școlii Gimnaziale „Alexandru Davila” Pitești

. 60 și nr. 61.

bugetul Școlii Gimnaziale ,

62 și nr. 63.


pe


anul


64 și nr. 65.pe


pe


pe


anul


anul


anul


Art.30. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Mușatescu” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 66 și nr. 67.

irea sumei de 0,68 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru i bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii :scu” Pitești pe anul 2020.

agetul Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” Pitești pe anul 2020,


(2) Se aprobă utilizai secțiunea de funcționare a Gimnaziale „Tudor Mușate:

Art.31. Se aprobă b potrivit anexelor nr. 68 și nr. 69.

Art.32. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 70 și nr. 71.

Art.33. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 72 și nr. 73.

Art.34. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Normal „Istețel” Pitești pe anul 2020, potrivit anexei nr. 74

irobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 75 și nr. 76.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 12,62 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței


Art.35. (1) Se ap secțiunea de funcționare a cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești pe anul 2020.

Art.36. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești pe anul 2020, potrivit anex

elor nr. 77 și rtr. 78.

rea sumei de 47,14 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței


(2) Se aprobă utiliza secțiunea de funcționare a cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești pe anul 2020.

,5>


Art.37. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor secțiunea de funcționare a

Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 79 și nr. 80.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 18,17 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței


cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești pe anul 2020.

Art.38. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 81 și nr. 82.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 42,89 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței >are de Colț” Pitești pe anul 2020.

secțiunea de funcționare a cu Program Prelungit „Fio

Art.39. (1) Se aprol


bă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 83 și nr. 84.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 22,93 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței

secțiunea de funcționare a cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” Pitești pe anul 2020.

Art.40. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Rază de Soare’ Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 85 și nr. 86.

(2) Se aprobă utiliz secțiunea de funcționare a cu Program Prelungit „Rază de Soare” Pitești pe anul 2020.

Art.41. Se aprobă anul 2020, potrivit anexelor nr. 87 și nr. 88.

Art.42. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Prograi


,area sumei de 1,96 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței


bugetul Grădiniței cu Program

,--A'l£>ă ca Zăpada”


Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 89 și nr. 90.

(2) Se aprobă utilizatea sumei de 10,01 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Pitești pe anul 2020.

Art.43. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Fermecat' Pitești pe anul 2020, potrivi

Art.44. (1) Se aprob pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 93 și nr. 94.

(2) Se aprobă utiliza secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Mic

Art.45. (1) Se apro


.15


t anexelor nr. 91 și nr. 92.

ă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” Pitești


ea sumei de 16,12 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru


al Prinț” Pitești pe anul 2020.

?ă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Aripi Deschise” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 95 și nr. 96.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 33,78 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Aripi Deschise” Pitești pe anul 2020.

Art.46. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Pui de Lei” Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 97 și nr. 98.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,04 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței fe Lei” Pitești pe anul 2020.

oă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Magic”


secțiunea de funcționare a cu Program Prelungit „Pui

Art.47. (1) Se apro Pitești pe anul 2020, potrivit anexelor nr. 99 și nr. 100.

  • (2) Se aprobă utiliza:ea sumei de 32,94 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a cugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Magic” Pitești pe anul 2020.

  • (3) Anexele nr. 1-10'

Art.48. Ordonatori


0 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

u terțiari de credite răspund de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.49. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și ordonatorii terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prez General al municipiului Pit


entei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul ești.

PREȘ EBTNTEDExȘEDINȚĂ Tțiliu-R^p BunicăContrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăttn Călugăru


Pitești

Nr. 47 din 20.02.2020


laAnexa nr. 1 din 2020


Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Național ,,I.C. Brătianu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023


Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

ip I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

1107

0

1125

1143

1160

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

1107

0

1125

1143

1160

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

C+50+51SF+

01F

1107

0

1125

1143

1160

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

C, 10.01 + 10.C

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

<1 10.02.06+’

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

704

0

722

740

757

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

614

0

0

0

0

Reparații curente

2002

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

70

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

)2)

57

2

0

2

2

2

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

2

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59 02 + 59.(

59

400

0

400

400

400

Burse

5901

400

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

15

0

15

15

15

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

15

0

15

15

15

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

0+50+51SF+

01F

15

0

15

15

15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

15

0

15

r            15

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^

+20.0130)

2001

15

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

1092

0

1110

1128

1145

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

1092

0

1110

1128

1145

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

1092

0

1110

1128

1145

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cb

d 10.01 +10.C

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20 06+20

20

689

0

707

725

742

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.OH

+20.01.30)

2001

599

0

0

0

0

Reparații curente

2002

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

70

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.C

11+20.06.02)

2006

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

2

0

2

2

2

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

2

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

400

0

400

400

400

Burse

5901

400

0

0Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „I.C. Brătianu", pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

n---------

h I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00,1€

+00.17+45.'

000110

134,06

0

130

130

130

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

134,06

0

130

130

130

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

14)

0012

134,06

0

130

130

130

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

1.10+31.10)

0013

27,96

0

30

30

30

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

1.08+30.10.C

3010

27,96

0

30

30

30

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

27,96

0

30

30

30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

itre instituții!'

30100530

27.96

0

30

30

30

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cc

d 33.10+34

0014

106,10

0

100

100

100

Venituri din prestări de servicii si alte activit

îti (cod 33.1

3310

106,10

0

100

100

100

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

106,10

0

100

100

100

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

ÎE (cod 00.0

000110

134,06

0

130

130

130

l. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

134,06

0

130

130

130

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.

14)

0012

134.06

0

130

130

130

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

1.10+31.10)

0013

27,96

0

30

30

30

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

).08+30.10.0

3010

27,96

0

30

30

30

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

27,96

0

30

30

30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiil

30100530

27,96

0

30

30

30

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (o

id 33.10+34.

0014

106,10

0

100

100

100

Venituri din prestări de servicii si alte activi

ati (cod 33.1

3310

106,10

0

100

100

100

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

106,10

0

100

100

100

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

150,51

0

130

130

130

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

150,51

0

130

130

130

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

150,51

0

130

130

130

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

150,51

0

130

130

130

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

6

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

j 20.05.01+2

2005

59,51

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

75

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

16,45

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

16,45

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

1---------------

hlLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

JCTIONARE

1102

0

1120

1138

1155

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

f9+85)

F

1102

0

1120

1138

1155

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

i+50+51 SF+

01F

1102

0

1120

1138

1155

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

1 10.01+10.C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 I

3 10.02.06+

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

694

0

712

730

747

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

574

0

0

0

0

Reparații curente

2002

13

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coi

20.05 01+2

2005

20

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.C

1+20.06 02)

2006

6

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

45

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

6

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

7

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

30.06+20.3

2030

20

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

400

0

400

400

400

Burse

5901

400

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Zinca Golescu", pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402- mii lei -

--------------------------------p-------

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

DENUMIREA INDICATO

kl LOR

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

3+00.17+45.'

000110

15,69

0

16

16

16

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

)

0002

15,69

0

16

16

16

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00

14)

0012

15,69

0

16

16

16

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

5,80

0

6

6

6

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10. C

3010

5,80

0

6

6

6

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

10.05.30)

301005

5,80

0

6

6

6

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

litre institutiili

30100530

5,80

0

6

6

6

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

Ud 33.10+34.

0014

9,89

0

10

10

10

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

9,89

0

10

10

10

Alte venituri

361050

9,89

0

10

10

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare pt

ntru finanțări

371003

-4,80

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

4,80

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

RE (cod 00.0

000110

10,89

0

16

16

16

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

)

0002

10,89

0

16

16

16

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

10,89

0

16

16

16

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

5,80

0

6

6

6

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.q

3010

5,80

0

6

6

6

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

10.05.30)

301005

5,80

0

6

6

6

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre insti tu fiii

30100530

5,80

0

6

6

6

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

jd 33.10+34.

0014

5,09

0

10

10

10

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

9,89

0

10

10

10

Alte venituri

361050

9,89

0

10

10

10

Transferuri voluntare, altele decât subvent

ile (cod 37.10

3710

-4,80

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare p

întru finantar

371003

-4,80

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTAf

E (cod 00.02

000110

4,80

0

0

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

0002

4,80

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

4,80

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

Od 36.10+37.

0014

4,80

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvent

ile (cod 37.11

3710

4,80

0 A

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

4,80

0 Z-

o

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

16,89

0

te

\ , \ 16

16

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

10,89

01

V. 16

16

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

0+50+51SF+

01F

10,89

-

II

16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

10,89

0

"!/ 16

16

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

2

0

' . ., ... .0

w o

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06

31+20.06.02)

2006

1

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2

3.30.06+20.3

2030

7,89

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+58+70

D

6

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

)

70

6

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

6

0 0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

1.30)

7101

6

0 | 0

0

0

Deficit (93.01.97)

9301

1,20

0 0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

1,20

0 | 0

0

0

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local        diofo.Q^2020

Programul de investiții al Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2020

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări si

Program 2020

Capacit./

din care finanțat din :

Alte

din care:

alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit leg»

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Termen

P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

6

6

din care:

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

6

6

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

6

6

Dotări

6

6

6

6

12.2020

Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 47"   din/0,0^2020

Lista de dotări a Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2020

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

Deni

imire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem de calc

al

buc.

2

6

TOTAL

6

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Național „Al. Odobescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

piLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

791

0

805

818

832

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

-79+85)

F

791

0

805

818

832

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

791

0

805

818

832

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10T

10

7

0

7

7

7

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

fa 10.02.06 + '

1002

7

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01

la 20.06+20

20

543

0

557

570

584

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

-20.01.30)

2001

479,20

0

0

0

0

Reparații curente

2002

30

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05.01+2

2005

16

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.

1+20.06 02)

2006

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13.80

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

12

0

12

12

12

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 04

5702

12

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

229

0

229

229

229

Burse

5901

229

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

21,10

0

20,70

21,10

21,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

■79+85)

F

21,10

0

20,70

21,10

21,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

0+50+51S F+

01F

21,10

0

20,70

21,10

21,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

16,10

0

15,70

16,10

16,50

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.0S

+20.01.30)

2001

15,30

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

0,80

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

5

0

5

5

5

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 04

5702

5

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

nctionare|

769,90

0

784,30

796,90

810,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

r79+85)

F

769,90

0

784,30

796,90

810,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

I0+50+51SF+

01F

769,90

0

784,30

796,90

810,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

>d 10.01+10.C

10

7

0

7

7

7

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+

1002

7

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

526,90

0

541,30

553,90

567,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0!

+20.01.30)

2001

463,90

0

0

0

0

Reparații curente

2002

30

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (o;

d 20.05.01+2

2005

16

9:         ■■

0

0

Deplasați, detasari, transferări (cod 20.OS

01+20.06.02)

2006

4

//o- xo

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

°-y' /

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

7

, țl

\i i 17

li

7

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

7

v..-A'.

i ’ 0 /1 i yy

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.

59

229

/ 7^29,

/       229

229

Burse

5901

229

Ws

0

0

Bugetul activităților finanțate din vjenituri proprii al Colegiului Național „Al. Odobescu", pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402

- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

1----------

h I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

^+00.17+45,'

000110

19,40

0

19,70

20,30

21,60

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

19,40

0

19.70

20,30

21,60

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

19,40

0

19,70

20,30

21,60

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

(1.10+31 10)

0013

15,40

0

15,60

16

17

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

).08+30 10.0

3010

15,40

0

15,60

16

17

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

15,40

0

15,60

16

17

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

stre institutiili

30100530

15,40

0

15,60

16

17

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

>d 33 10+34.

0014

4

0

4,10

4,30

4,60

Venituri din prestări de servicii si alte activi

ati (cod 33.1

3310

0,60

0

0,70

0,80

1

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0,60

0

0,70

0,80

1

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

3,40

0

3,40

3,50

3,60

Alte venituri

361050

3,40

0

3,40

3,50

3,60

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

RE (cod 00.0

000110

19,40

0

19,70

20,30

21,60

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

)

0002

19,40

0

19,70

20,30

21,60

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

19,40

0

19,70

20.30

21,60

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

15,40

0

15,60

16

17

Venituri din proprietate (cod 30 10.05+30.1

0 08+30.10.C

3010

15,40

0

15,60

16

17

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

10.05.30)

301005

15,40

0

15,60

16

17

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiil

30100530

15,40

0

15,60

16

17

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

od 33.10+34.

0014

4

0

4,10

4.30

4,60

Venituri din prestări de servicii si alte activi

ati (cod 33.1

3310

0,60

0

0,70

0,80

1

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

0,60

0

0,70

0.80

1

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

3,40

0

3,40

3,50

3,60

Alte venituri

361050

3,40

0

3,40

3,50

3,60

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

34,69

0

19,70

20,30

21,60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

-79+85)

F

26,69

0

19,70

20,30

21,60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+.

0+50+51SF+

01F

26,69

0

19,70

20,30

21,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

26,69

0

19,70

20,30

21,60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^

+20.01.30)

2001

3

0

0

0

Reparații curente

2002

2

0

q M 4

' 0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

18,69

0     i

\ 0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.

71+20.06.02)

2006

3

0 #

" / z ...

'' ' 0

0

Deficit 93.01.96

9301

7,29

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

7,29

0 -

It I

L ,U

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+.

55+56+58+70

D

8

0 A

Z- // °

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7(5

)

70

8

0 \

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

8

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

1.30)

7101

8

0

0

0

Deficit (93.01.97)

9301

8

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

8

0

0

0

0

Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. di <^2020

Programul de investiții al Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2020

- mii lei -

Nnrnin jliz^rf» pp obiective de investiții, dotări și

Program 2020

Capacit./

Termen P.I.F.

din care finanțat din :

din

care:

alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse con st. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

8

8

din care:

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

8

8

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8

8

Dotări

8

8

8

8

12.2020Anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local nr. din$-0^i2020

Lista de dotări a Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2020

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

Deni

imire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Tablă interacti

buc.

1

8

------- — . — ■■

TOTAL

8

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Economic „Maria Teiuleanu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                     I                                                                              - mii lei -

DENUMIREA INDICATO

n---------

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

637

0

649

661

673

SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE (cod 01 +

?9+85)

F

637

0

649

661

673

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

O+5O+51SF+

01F

637

0

649

661

673

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01 + 10.C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10,02.01

a 10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

521

0

533

545

557

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

384

0

0

0

0

Reparații curente

2002

40

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

i 20.05.01+2

2005

51

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.(

1+20.06.02)

2006

3

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

37

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

i.30.06+20.3(

2030

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

18

0

18

18

18

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

18

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59,(

59

90

0

90

90

90

Burse

5901

90

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

612

0

624

636

648

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0T

79+85)

F

612

0

624

636

648

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+»

0+50+51SF+

01F

612

0

624

636

648

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c<

d 10.01 +1 o.q

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

496

0

508

520

532

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.OS

+20.01.30)

2001

359

0

0

0

0

Reparații curente

2002

40

0

// ț

:.o

' ■ t i

■," p

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2C

04.01 la 20.0

2004

2

0

//

0

\ 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

d 20.05.01+2

2005

51

0

[î        ’

Q

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

91+20.06.02)

2006

3

0

..ș

' -o

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

2

0

  • V  “

  • V   ''

0

,'J)

0

Pregătire profesionala

2013

37

0

0

.■

■' " 0

# 0

Protecția muncii

2014

1

0

. X\

", 0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2

.30.06+20.3(

2030

1

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

18

0

""ÎS

18

18

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0^.

5702

18

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.

59

90

0

90

90

90

Burse

5901

so

0

0

0

0

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

25

0

25

25

25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0^

+79+85)

F

25

0

25

25

25

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

0+50+51SF+

01F

25

0

25

25

25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C 1

la 20.06+20

20

25

0

25

25

25

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

25

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr

Anexa nr. 12 4/din 2020


Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Economic ,,Maria Teiuleanu", pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

|R l L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00 15+00.1

E+00.17+45.

000110

8.19

0

20

20

20

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

8,19

0

20

20

20

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

I4)

0012

8,19

0

20

20

20

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

8,02

0

20

20

20

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

1)08+30.10.0

3010

8,02

0

20

20

20

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

8,02

0

20

20

20

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

stre institutiili

30100530

8,02

0

20

20

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

>d 33.10+34

0014

0.17

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

0,17

0

0

0

0

Alte venituri

361050

0,17

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pr

intru finantar

371003

-8,19

0

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

8.19

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

RE (cod 00.0

000110

0

0

20

20

20

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

)

0002

0

0

20

20

20

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

0

0

20

20

20

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31,10)

0013

8,02

0

20

20

20

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10. C

3010

8,02

0

20

20

20

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

10.05.30)

301005

8,02

0

20

20

20

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

atre institutiil

30100530

8,02

0

20

20

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

od 33.10+34.

0014

-8,02

0

0

0

0

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

0,17

0

o

0

Alte venituri

361050

0,17

0

/ ,i.>

\ 0

Transferuri voluntare, altele decât subvent

ile (cod 37.1C

3710

-8,19

0

/ ■ ■ X

\ 0

Varsaminte din secțiunea de funcționare p

întru finantar

371003

-8,19

0

=- " ' 0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTAI

IE (cod 00.02

000110

8,19

0

A

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

0002

8,19

0

u-L'»

1 'o

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

8,19

0

'' >

7    ' Z75

/ 0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (<

od 36.10+37.

0014

8,19

0

\'i 7,0

7 7      . ,/â-

0

Transferuri voluntare, altele decât subvenl

ile (cod 37.1C

3710

8,19

0

--<0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

8,19

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

43,44

0

20

20

20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

r79+85)

F

0

0

20

20

20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+)=

10+50+51SF+

01F

0

0

20

20

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

0

0

20

20

20

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+58+70

D

43.44

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7 5

)

70

43,44

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

43,44

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

1.30)

7101

43,44

0

0

0

0

Deficit (93.01.97)

9301

35,25

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

35,25

0

0

0

0

Anexa nr.13

la Hotărârea Consiliului Local nr^^ dins^.Q^’2020

Programul de investiții al Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2020

- mii lei -

-Nominalizarea pe ohiective de investiții, dotări și

Program 2020

Capacit./

din care finanțat din :

din care:

alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Termen

P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

43,44

43,44

din care:

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

43.44

43.44

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

43.44

43,44

1. Proiectare

5,44

5,44

Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local nr. dinRo? 2020

Lista de dotarea Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2020

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Centrală termi*

buc.

2

38

TOTAL

38

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                                           - mii lei -

DENUMIREA INDICATO

fîILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUh

CTIONARE

576

0

590

603

616

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

9+85)

F

576

0

590

603

616

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

576

0

590

603

616

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01+10.(

10

15

0

15

15

15

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

10.02.06+'

1002

15

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

525

0

539

552

565

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

460

0

0

0

0

Reparații curente

2002

30

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

t+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3I

2030

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.C

2)

57

11

0

11

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.04)

5702

11

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE)

543

0

590

603

616

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

543

0

590

603

616

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

)+50+51 SF+

01F

543

0

590

603

616

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

I 10.01+10.C

10

15

0

15

15

15

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

i 10 02.06+

1002

15

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

492

0

539

552

565

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-1

20.01.30)

2001

427

0

0

0

0

Reparații curente

2002

30

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co<

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

92)

57

11

0

11

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

11

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0 X

” M ;

0

0

Paragraful 0403

X

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

33

/ *

.. o

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

33

i

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF

01F

33

E ■■

Q

r“              0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

33

! TTX

-■ '■ 0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

33

o\ ■ ■

0

0

u,- -

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402 I- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

hlLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.15

+00.17+45.'

000110

8.77

0

8

8

8

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

8,77

0

8

8

8

C VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

4)

0012

8.77

0

8

8

8

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

'.10+31.10)

0013

5,53

0

5

5

5

Venituri din proprietate (cod 30.10 05+30 1

l.08+30.10.C

3010

5,53

0

5

5

5

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

5,53

0

5

5

5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

i're institutiit

30100530

5,53

0

5

5

5

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cc

d 33.10+34.

0014

3,24

0

3

3

3

Venituri din prestări de servicii si alte activii

aii (cod 33 1

3310

3,24

0

3

3

3

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

3,24

0

3

3

3

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

IE (cod 00.0

000110

8,77

0

8

8

8

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

8.77

0

8

8

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.

14)

0012

8,77

0

8

8

8

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

J.10+31.10)

0013

5,53

0

5

5

5

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.0

3010

5,53

0

5

5

5

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

5,53

0

5

5

5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutul

30100530

5,53

0

5

5

5

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (o

>d 33.10+34.

0014

3,24

0

3

3

3

Venituri din prestări de servicii si alte activi

ati (cod 33.1

3310

3,24

0

3

3

3

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

3,24

0

3

3

3

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

31,25

0

8

8

8

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OU

79+85)

F

31,25

0

8

8

8

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

0+50+51SF+

01F

31,25

0

8

8

8

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

31,25

0

8

8

8

Reparații curente

2002

19,01

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

d 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2!

.30.06+20.3

2030

2,24

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

22,48

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

22,48

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

1

h 1 L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ICTIONARE

592

0

604

617

629

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

^9+85)

F

592

0

604

617

629

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF-J

01F

592

0

604

617

629

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

1 10.01 +10.(

10

10

0

10

10

10

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

3 10.02.06+'

1002

10

0

0

0

0

TITLUL II 8UNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

498

0

510

523

535

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

403

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

04.01 ia 20.0

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co.

20.05.01+2

2005

23

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

45

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

15

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

24

0

24

24

24

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

24

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

60

0

60

60

60

Burse

5901

60

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402 i- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

?ILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

-00.17+45.'

000110

25,69

0

25,69

25,69

25,69

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

25,69

0

25,69

25,69

25,69

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.1

4)

0012

25,69

0

25,69

25,69

25,69

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30

10+31.10)

0013

20,22

0

20,22

20,22

20,22

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10

08+30.10.C

3010

20,22

0

20,22

20,22

20,22

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

1.05.30)

301005

20,22

0

20,22

20,22

20,22

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ca

tre institutiih

30100530

20,22

0

20,22

20,22

20,22

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (CO

i 33.10+34.

0014

5,47

0

5,47

5,47

5,47

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

5,47

0

5,47

5,47

5,47

Alte venituri

361050

5,47

0

5.47

5.47

5,47

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONAR

E (cod 00.0

000110

25,69

0

25,69

25,69

25,69

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

25,69

0

25,69

25,69

25,69

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00 1

4)

0012

25,69

0

25,69

25,69

25.69

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30

.10+31.10)

0013

20,22

0

20,22

20,22

20,22

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1C

.08+30 10.C

3010

20,22

0

20,22

20,22

20,22

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

0.05.30)

301005

20,22

0

20,22

20,22

20,22

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de cr

tre institutiil

30100530

20,22

0

20,22

20,22

20.22

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (co

d 33.10+34.

0014

5,47

0

5,47

5,47

5.47

Diverse venituri (cod36.10 04+ 36.10.50)

3610

5,47

0

5.47

5,47

5,47

Alte venituri

361050

5,47

0

5,47

5,47

5,47

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUP

CTIONARE

124,93

0

25,69

25,69

25,69

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

’9+85)

F

124,93

0

25,69

25,69

25,69

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

124,93

0

25,69

25,69

25,69

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

124,93

0

25,69

25,69

25,69

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

66,93

0

0

0

0

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.(

4.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06 02)

2006

26

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

99,24

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

99,24

0

0

0

0

Anexa nr, 19

din 2020

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                                           - mii lei -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

401

0

411

421

431

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

401

0

411

421

431

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

401

0

411

421

431

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01 + 10.(

10

14

0

14

14

14

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02 01

a 10.02.06+'

1002

14

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

l|a 20.06+20

20

367

0

377

387

397

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

-20.01.30)

2001

353

0

0

0

0

Reparații curente

2002

4

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

■i +20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

02)

57

12

0

12

12

12

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

12

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 +

59.02 + 59 (

59

8

0

8

8

8

Burse

5901

8

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

40

0

41

42

43

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

40

0

41

42

43

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

40

0

41

42

43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

40

0

41

42

43

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

40

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

313

0

321

329

337

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

313

0

321

329

337

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

313

0

321

329

337

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01 + 10.C

10

14

0

14

14

14

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

14

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0^

la 20.06+20

20

279

0

287

295

303

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09

+20.01.30)

2001

265

0

0

0

0

Reparații curente

2002

4

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

02)

57

12

0

12

12

12

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 04)

5702

12

0 ,

’■ /. ti

\ 0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

8

0

.■ a

8

8

Burse

5901

8

A ' 7

'V

0

0

Paragraful 05

II x                         -

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F J

NCTIONARE

48

TA

. ..

■' .7       50

51

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0^+

79+85)

F

48

teâ

50

51

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3044

3+50+51SF+

01F

48

0 \ :

iy     50

51

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

48

50

51

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^

+20.01.30)

2001

48

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402- mii lei -

DENUMIREA INOICATO

“I--------------

fk l L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

(oo.17+45.

000110

35,76

0

37

37

37

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

35,76

0

37

37

37

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

14)

0012

35,76

0

37

37

37

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31

1.10+31.10)

0013

31,66

0

32

32

32

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.K

3.O8+3O.1O.C

3010

31,66

0

32

32

32

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30,1

0.05.30)

301005

31,66

0

32

32

32

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

tre institut iii

30100530

31,66

0

32

32

32

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cc

d 33.10+34.

0014

4,10

0

5

5

5

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

4,10

0

5

5

5

Alte venituri

361050

4,10

0

5

5

5

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

ÎE (cod 00.C

000110

35,76

0

37

37

37

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

35,76

0

37

37

37

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

I4)

0012

35,76

0

37

37

37

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

1.10+31.10)

0013

31,66

0

32

32

32

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

J.08+30.10. C

3010

31,66

0

32

32

32

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

31,66

0

32

32

32

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiil

30100530

31,66

0

32

32

32

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c<

>d 33.10+34.

0014

4,10

0

5

5

5

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

4,10

0

5

5

5

Alte venituri

361050

4,10

0

5

5

5

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

51,42

0

37

37

37

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 (

79+65)

F

51,42

0

37

37

37

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

0+50+51SF+

01F

51,42

0

37

37

37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0’

la 20.06+20

20

51,42

0

37

37

37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

10

0

0

0

0

Reparații curente

2002

26,42

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cq<

20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Deficit 93.01 96

9301

15,66

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

15,66

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

1-------------

klLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUt

ICTIONARE

374

0

384

394

403

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+'

9+85)

F

374

0

384

394

403

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

374

0

384

394

403

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01 + 10.(

10

6

0

6

6

6

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 l

1 10.02.06+'"

1002

6

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

344

0

354

364

373

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-i

20.01.30)

2001

328

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

5

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

6

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.(

2)

57

4

0

4

4

4

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

4

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

20

0

20

20

20

Burse

5901

20

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

1

hl LO R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

+00 17+45.

000110

84,65

0

60

70

80

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12

0002

84,65

0

60

70

80

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.

4)

0012

84,65

0

60

70

80

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3(

10+31.10)

0013

84,65

0

60

70

80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1(

. 08+30.10.C

3010

84,65

0

60

70

80

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

0.05 30)

301005

84,65

0

60

70

80

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ct

itre institutiil

30100530

84,65

0

60

70

80

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONAF

!E (cod 00.0

000110

84,65

0

60

70

80

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.12)

0002

84,65

0

60

70

80

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

14)

0012

84,65

0

60

70

80

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3(

1.10+31.10)

0013

84,65

0

60

70

80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.11

1.08+30.10. C

3010

84,65

0

60

70

80

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

84,65

0

60

70

80

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiil

30100530

84,65

0

60

70

80

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

228,93

0

60

70

80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

228,93

0

60

70

60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

228,93

0

60

70

80

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

228,93

0

60

70

80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

20.01.30)

2001

151

0

0

0

0

Reparații curente

2002

46,88

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

23,05

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.(

1+20.06.02)

2006

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

144,28

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

144,28

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

■4-----------------

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

IjICTIONARE

478

0

490

502

513

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

+9+85)

F

478

0

490

502

513

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

478

0

490

502

513

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01 + 10.C

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+’

1002

2

0

0

0

0

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

441

0

453

465

476

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

381

0

0

0

0

Reparații curente

2002

13

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

14.01 la 20.C

2004

1,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1 + 20.06 02)

2006

0,50

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

10

0

10

10

10

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONAR0

408

0

490

502

513

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

408

0

490

502

513

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

0+50+51SF+

01F

408

0

490

502

513

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c<

d 10.01+10.C

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

371

0

453

465

476

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

311

0

0

0

0

Reparații curente

2002

13

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 ia 20.C

2004

1,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

d 20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

31+20.06.02)

2006

0,50

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

10

0

10

10

10

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59 02 + 59.C

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0

0

0

0

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

70

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

70

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

70

0

. 0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

70

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^

+20.01.30)

2001

70

-—- 4^ S

--+:---X V

\ 0

---

0

- mii lei -

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 05

DENUMIREA INDICATO

-I----------------

kl LO R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

5+00.17+45.'

000110

367,39

0

430

435

440

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

367,39

0

430

435

440

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

'4)

0012

367,39

0

430

435

440

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

r.10+31.10)

0013

2,99

0

3

3

3

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

4 08 + 30.10 C

3010

2.99

0

3

3

3

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

2,99

0

3

3

3

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiili

30100530

2,99

0

3

3

3

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

:d 33.10+34.

0014

364,40

0

427

432

437

Venituri din prestări de servicii si alte activi

îti (cod 33.1

3310

364,40

0

427

432

437

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

364,40

0

427

432

437

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

<E (cod oo o

000110

367.39

0

430

435

440

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

367,39

0

430

435

440

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

367,39

0

430

435

440

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

3.10+31.10)

0013

2,99

0

3

3

3

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

3.06+30.10.C

3010

2,99

0

3

3

3

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

I0.05.30)

301005

2,99

0

3

3

3

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

sire institutiil

30100530

2,99

0

3

3

3

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

)d 33.10+34.

0014

364,40

0

427

432

437

Venituri din prestări de servicii si alte activi

ati (cod 33.1

3310

364,40

0

427

432

437

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

364,40

0

427

432

437

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

435,41

0

430

435

440

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

435.41

0

430

435

440

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

0+50+51SF+

01F

435,41

0

430

435

440

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01 + 10.

10

355

0

360

365

370

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+1

0.01.03 la 10

1001

347

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

70,41

0

70

70

70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.06

+20.01.30)

2001

37,41

0

0

0

0

Reparații curente

2002

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2C

04 01 la 20.C

2004

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c<

d 20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.0

59

10

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

încadrate

5940

10

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

68.02

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

68,02

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402>-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

dLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

891

0

899

907

915

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

891

0

899

907

915

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF-t

01F

S91

0

899

907

915

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10. C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+’

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

328

0

336

344

352

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

>0.01.30)

2001

278

0

0

0

0

Reparați: curente

2002

2

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.C

4.01 la 20.C

2004

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

20

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3(

2030

10

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.C

2)

57

505

0

505

505

505

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

505

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

50

0

50

50

50

Burse

5901

50

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

R 1 L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

+00.17+45.’

000110

117,12

0

120

125

130

I. VENITURI CURENTE (cod 00 03+00.12

0002

117,12

0

120

125

130

C VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

14)

0012

117,12

0

120

125

130

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (CC

id 33.10+34

0014

117,12

0

120

125

130

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

117,12

0

120

125

130

Alte venituri

361050

117,12

0

120

125

130

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

IE (cod 00.0

000110

117,12

0

120

125

130

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

117,12

0

120

125

130

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

14)

0012

117,12

0

120

125

130

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c<

)d 33.10+34.

0014

117,12

0

120

125

130

Diverse venituri (cod36,10.04+ 36.10.50)

3610

117,12

0

120

125

130

Alte venituri

361050

117,12

0

120

125

130

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

199,66

0

120

125

130

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

199,66

0

120

125

130

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

199,66

0

120

125

130

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

169,66

0

87

90

92

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

80

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20 05.01+2

2005

50

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2(

.30 06+20.3

2030

34,66

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

02)

57

30

0

33

35

38

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04'

5702

30

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

82,54

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

82,54

0

0

0

0

Capitolul 6502 lnvatamant

TOTAL

- mii lei -

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

DENUMIREA INDICATO

Fjt I L O R

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

383

0

392

401

409

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

383

0

392

401

409

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

) +50+51 SF-t

01F

383

0

392

401

409

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01+10X

10

13

0

13

13

13

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+'

1002

13

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

335

0

344

353

361

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.09r

20.01.30)

2001

290

0

0

0

0

Reparații curente

2002

12

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

C4.01 la 20.C

2004

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

2

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

15

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

15

0

15

15

15

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

15

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.t

59

20

0

20

20

20

Burse

5901

20

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

40

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

40

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF-*

01F

40

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

40

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

40

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

133

0

133

133

133

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

133

0

133

133

133

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

133

0

133

133

133

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (CC

d 10.01 +10.C

10

3

0

—3

3

3

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

3

0

.. . . . *

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

115

---+15

115

115

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

115

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

5

(o

■ .r

5

5

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

5

I0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 -

59.02 + 59.C

59

10

, ..      ,V>

10

10

Burse

5901

10

0. ■ .

? <■ -■?

/■ 0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

210

0

'            259

268

276

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

210

0

259

268

276

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

210

0

259

268

276

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (Cd

d 10.01 + 10.

10

10

0

10

10

10

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

10

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

180

0

229

238

246

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20 01.30)

2001

135

0

0

0

0

Reparații curente

2002

12

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (o

d 20.05.01+2

2005

2

0

0

0

0

- mii lei -

DENUMIREA INDICATOF

IILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

c

Consultanta si expertiza

2012

15

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

!)

57

10

0

10

10

10

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

9.02 + 59.C

59

10

0

10

10

10

Burse

5901

10

0

0

0

0

Anexa nr. 28

la Hotărârea Consiliului Local nr.


din


2020


Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402,- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

R I LO R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUt

ICTIONARE

52

0

53

54

55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

'9+85)

F

52

0

53

54

55

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4t

*+50+51SF-*

01F

52

0

53

54

55

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

I 10.01 + 10.c

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 l<

i 10.02.06+J

1002

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

47

0

48

49

50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01,30)

2001

42

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de nalura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

2

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

3

0

3

3

3

Burse

5901

3

0

0

0

0

Capitolul 6202 Invatamant

TOTAL                                      l                                                                             - mii lei -

DENUMIREA INDICATOF

11 L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

OTIONARE

447

0

458

469

480

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

1+85)

F

447

0

458

469

480

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

■50+51SF+

01F

447

0

458

469

480

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 + 10.C

10

7

0

7

7

7

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+’

1002

7

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

1 20.06+20

20

420

0

431

442

453

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+t

0.01,30)

2001

384

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

22

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

6

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.,

>0.06+20.3!

2030

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

!)

57

15

0

15

15

15

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

15

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

9.02 + 59.(

59

5

0

5

5

5

Burse

5901

5

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

317

0

325

333

341

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

317

0

325

333

341

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF+

01F

317

0

325

333

341

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 + 10.c

10

7

0

7

7

7

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 Ic

10.02.06+

1002

7

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

a 20.06+20

20

290

0

298

306

314

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+.

20.01.30)

2001

257

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

22

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30.04+20.

30 06+20.3(

2030

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

2)

57

15

0

15

15

15

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.04)

5702

15

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

>9.02 + 59.C

59

5

0

5

5

5

Burse

5901

5

0

0

0

0

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

CTIONARE

92

0

94

96

98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+1

9+85)

F

92

0

94

96

98

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

92

0

94

96

98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

92

0

94

96

98

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

90

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

Paragraful 05

VA A H

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

CTIONARE

38

0

/ '   39

+ - *

41

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+^

9+85)

F

38

0

li fi

__

41

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+41

+50+51SF^

01F

38

0

39

..

40

| T |      41

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

38

0

I

A -F39

40

; F II 41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

37

0

t

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

°


Anexa nr. 30

la Hotărârea Consiliului Local nr/^yt. din 2020

Bugetul activităților finanțat^ din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Dacia", pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATOF

HOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16-

00.17+45.'

000110

537,87

0

537,57

537,57

537,57

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00 12)

0002

537,87

0

537,57

537,57

537,57

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.1

1)

0012

537,87

0

537,57

537,57

537,57

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30

10+31.10)

0013

10,25

0

10,25

10,25

10,25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10

08+30.10.C

3010

10,25

0

10,25

10,25

10,25

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

1.05.30)

301005

10,25

0

10,25

10,25

10,25

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ca

re institutiih

30100530

10,25

0

10,25

10,25

10,25

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cor

1 33.10+34.

0014

527.62

0

527,32

527,32

527,32

Venituri din prestări de servicii si alte activita

.i (cod 33.1

3310

527,32

0

527,32

527,32

527,32

Contribuția elevilor si studenților pentru inter

late, cămin

331014

493,32

0

493,32

493,32

493,32

Alte venituri din prestări de servicii si alte ac

ivitati

331050

34

0

34

34

34

Transferuri voluntare, altele decât subventiilr

> (cod 37.1 (

3710

0,30

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

371001

0,30

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONAR

E (cod 00.0

000110

537,87

0

537,57

537,57

537,57

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

537,67

0

537,57

537,57

537,57

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.1

4)

0012

537,87

0

537,57

537,57

537,57

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30

10+31.10)

0013

10,25

0

10,25

10,25

10,25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10

08+30.10.0

3010

10,25

0

10,25

10,25

10,25

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

>.05.30)

301005

10,25

0

10,25

10,25

10,25

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ca

re institutiil

30100530

10,25

0

10,25

10,25

10,25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (co

i 33.10+34.

0014

527,62

0

527,32

527,32

527,32

Venituri din prestări de servicii si alte activita

ti (cod 33.1

3310

527,32

0

527,32

527,32

527,32

Contribuția elevilor si studenților pentru inter

late, cămin

331014

493,32

0

493,32

493,32

493,32

Alte venituri din prestări de servicii si alte ac

ivitati

331050

34

0

34

34

34

Transferuri voluntare, altele decât subventiil

1 (cod 37.1C

3710

0,30

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

371001

0.30

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUb

CTIONARE

884,81

0

537,57

537,57

537,57

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+1

9+85)

F

874,81

0

537,57

537,57

537,57

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

874,81

0

537,57

537,57

537,57

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cor

10.01+10.C

10

72

0

72

72

72

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 + 10

01.03 la 10

1001

70

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

799,81

0

462,57

462,57

462,57

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

307,35

0

0

0

0

Reparații curente

2002

40,31

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

309,15

0

0

> M A o

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

63,50

0

Z 0

-Q

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

9

0

TT-     o-

\'4 0

Materiale de laborator

2009

1

0

I :b

:‘ .. ,q

' " 0

Consultanta si expertiza

2012

9

0

li ii

A J 0

Pregătire profesionala

2013

10

0

V?

A 7 0

Protecția muncii

2014

3

0

... ; °

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

16

0

A

IUI

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

31,50

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

3

0

3

3

3

Burse

5901

3

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

336,94

0

0

0

0

- mii lei -

DENUMIREA INDICATOI

?ILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

336,94

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+58+70

D

10

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

10

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.

30)

7101

10

0

0

0

0

Deficit (93.01.97)

9301

10

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

10

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUL

CTIONARE

40,35

0

10,25

10,25

10,25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

40,35

0

10,25

10,25

10,25

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF+

01F

40.35

0

10,25

10,25

10,25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

a 20.06+20

20

40,35

0

10,25

10,25

10,25

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

21,35

0

0

0

0

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

50.06+20.3(

2030

4

0

0

0

0

Paragraful 1103

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

767,15

0

493,32

493,32

493,32

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

757,15

0

493,32

493,32

493,32

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF-+

01F

757,15

0

493,32

493,32

493.32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.(

10

72

0

72

72

72

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 10

01.03 la 10

1001

70

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01

a 20.06+20

20

685,15

0

421,32

421.32

421,32

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

228

0

0

0

0

Reparații curente

2002

23

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

309,15

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

59,50

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06,0

+20.06.02)

2006

4

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

1

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

9

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

8

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

- A, 0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

lin acțiuni ir

2025

16

0

.0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

30.06+20.3

2030

25,50

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+58+7C

D

10

0

' ■' 0

’d

\\ 0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10

0

A ‘o

i i

A °

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

10

0

-A Q

1 0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

10

0

■■■ .' c.

■ . .r

//        c

Paragraful S0

11 +<■

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUF

CTIONARE

77,31

0

34

34

34

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+'

9+85)

F

77,31

0

34

34

34

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

77,31

0

34

34

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01

a 20.06+20

20

74,31

0

31

31

31

Bunuri si servicii (cod 20,01.01 la 20.01.09+

30.01.30)

2001

58

0

0

0

0

Reparații curente

2002

7,31

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

2

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

3

0

3

3

T

Burse

5901

3

0

0

0

0

Anexa nr. 31 la Hotărârea Consiliului Local nr. din>$\Gkf2020

Programul de investiții al Liceului Tehnologic „Dacia” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2020

- mii lei -

-Nominalizarea pe ohiertive de investiții, dotări y

Program 2020

din care finanțat din :

din

care:

alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații

buget

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Capacit./ Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

10

10

din care:

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

10

10

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

10

10

Dotări

10

10

10

10

12.2020

Anexa nr. 32 la Hotărârea Consiliului Local nr. dir^o.^2020

Lista de Rotari a Liceului Tehnologic „Dacia” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2020

A

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

Deni

îmire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Mașină de curî

itat cartofi J

buc.

1

6

2

Mixer profesie

nai planetar

buc.

1

jlj

TOTAL

10

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                                           - mii lei -

DENUMIREA INDICATC

-]---------------

Ir i l o r

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

270

0

276

282

288

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85}

F

270

0

276

282

288

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

3+50+51SF+

01F

270

0

276

282

288

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (<x

jj 10.01+10.C

10

5

0

5

5

5

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02 01

la 10.02.06+’

1002

5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

237

0

243

249

255

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

216

0

0

0

0

Reparații curente

2002

16

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

d 20.05.01+2

2005

3

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.

>1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

18

0

18

18

18

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.(

59

10

0

10

10

10

Burse

5901

10

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

'NCTIONARq

237

0

240

245

250

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

237

0

240

245

250

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51SF+

01F

237

0

240

245

250

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

Xl 10.01+10.C

10

5

0

5

5

5

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+

1002

5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

204

0

207

212

217

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.OS

+20.01.30)

2001

183

0

0

0

0

Reparații curente

2002

16

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c<

d 20.05.01+2

2005

3

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06

01+20.06.02)

2006

1

0

9

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

A .

"A 0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 51

02)

57

18

0

■■

//

/ - 18

A v A? »

18

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0'

)

5702

18

0 /

7

\ r

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.C

59

10

0 1

A     ; 16:

11= °

10

Burse

5901

10

0

Ax. .    °

//°

0

Paragraful 0403

Vc’âV;         //

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

JNCTIONARE

30

0

36

37

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0'

+79+85)

F

30

0

A’   36

37

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

4O+5O+51SF+

01F

30

0

34

36

37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

30

0

34

36

37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.OS

+20.01.30)

2001

30

0

0

0

0

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE

3

0

2

1

1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

3

0

2

1

1

CHELTUIELI CURENTE (cod 1O+2O+3ol

40+50+51SF+

01F

3

0

2

1

1

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

3

0

2

1

1

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 OS

+20.01.30)

2001

3

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din vlenituri proprii al Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși", pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

7-----------------'

RILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

i+00.17+45.-

000110

4,86

0

6

6

6

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

I

0002

4,86

0

6

6

6

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00

14)

0012

4,86

0

6

6

6

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

110+31.10)

0013

4,68

0

5

5

5

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

108+30.10.C

3010

4,68

0

5

5

5

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.

I0.05.30)

301005

4,68

0

5

5

5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiil

30100530

4,68

0

5

5

5

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII (c

33,10+34.

0014

0,18

0

1

1

1

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

0,18

0

1

1

1

Alte venituri

361050

0,18

0

1

1

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA^

RE (cod 00.0

000110

4,86

0

6

6

6

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

)

0002

4,86

0

6

6

6

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

4,86

0

6

6

6

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod t

0.10+31.10)

0013

4,68

0

5

5

5

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.0

3010

4.68

0

5

5

5

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30

10.05.30)

301005

4,68

0

5

5

5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de <

atre institutiil

30100530

4,68

0

5

5

5

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII (c

od 33.10+34.

0014

0,18

0

1

1

1

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

0,18

0

1

1

1

Alte venituri

361050

0,18

0

1

1

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

9,42

0

6

6

6

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

h79+85)

F

9,42

0

6

6

6

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

0+50+51SF+

01F

9,42

0

6

6

6

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

9,42

0

6

6

6

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.00

+20.01.30)

2001

4

0

0

0

0

Reparații curente

2002

2,42

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04 01 la 20.0

2004

0,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

2

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06

31+20.06.02)

2006

0,50

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

4,56

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

4,56

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 35

din 2020


Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului Tehnologic „Astra" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATC

)|R I LOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

HCTIONARE

562

0

575

587

599

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

562

0

575

587

599

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+-

3+50+51SF+

01F

562

0

575

587

599

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

jj 10.01 + 10.C

10

13

0

13

13

13

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+’

1002

13

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

512

0

525

537

549

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0£

+20.01.30)

2001

422

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

1 20.05.01+2

2005

80

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

.02)

57

22

0

22

22

22

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

22

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.(

59

15

0

15

15

15

Burse

5901

15

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

17

0

17

17

17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

-79+85)

F

17

0

17

17

17

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51 SF-t

01F

17

0

17

17

17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

17

0

17

17

17

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0t

+20.01.30)

2001

17

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE

307

0

320

332

344

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

307

0

320

332

344

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+

01F

307

0

320

332

344

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

0d 10 01 + 10.c

10

13

0

13

13

13

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+'

1002

13

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

1 la 20 06+20

20

277

0

290

302

314

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0'

1+20.01.30)

2001

187

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

id 20.05.01+2

2005

80

0 // •

f '       o

X    0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

-

; 0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5i

.02)

57

2

2

2

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0'

)

5702

2

d 4

L Ț 0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.C

59

15

%

■r

15

15

Burse

5901

15

‘ -s-

0

0

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

JNCTIONARE

210

0

\   “2 i'irf

210

210

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0’.

+79+85)

F

210

0

210

210

210

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF-*

01F

210

0

210

210

210

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 200

1 la 20.06+20

20

190

0

190

190

190

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.C<

1+20.01.30)

2001

190

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

.02)

57

20

0

20

20

20

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

)

5702

20

0

0

0

0

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

JNCTIONARE

28

0

28

28

28

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

28

0

28

28

28

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30 +

40+50+51SF+

01F

28

0

28

28

28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.3

1 la 20.06+20

20

28

0

28

28

28

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .lp

3+20.01.30)

2001

28

0

0

0

0

Anexa nr. 36


din


2020


Bugetul activităților finanțare din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Astra", pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

TOTAL

mii lei

DENUMIREA INDICATC

R I L O R

i

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

6+0017+45.'

000110

722

0

733

733

733

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1!

!i

0002

722

0

733

733

733

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

722

0

733

733

733

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

110+31.10)

0013

82

0

90

90

90

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

3.08+30.10.C

3010

82

0

90

90

90

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30

I0 05.30)

301005

82

0

90

90

90

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

latre institutiili

30100530

82

0

90

90

90

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

od 33.10+34.

0014

640

0

643

643

643

Venituri din prestări de servicii si alte activ

ati (cod 33.1

3310

640

0

643

643

643

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

5

0

5

5

5

Contribuția elevilor si studenților pentru int

irnate, cămin

331014

258

0

258

258

258

Venituri din organizarea de cursuri de calif

care si conve

331017

377

0

380

380

380

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

JrE (cod 00.0

000110

722

0

733

733

733

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.1!

')

0002

722

0

733

733

733

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

722

0

733

733

733

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

0.10+31.10)

0013

82

0

90

90

90

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.

0.08+30.10.C

3010

82

0

90

90

90

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30

10.05.30)

301005

82

0

90

90

90

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de

;atre institutiil

30100530

82

0

90

90

90

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

od 33.10+34.

0014

640

0

643

643

643

Venituri din prestări de servicii si alte activ

tati (cod 33.1

3310

640

0

643

643

643

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

5

0

5

5

5

Contribuția elevilor si studenților pentru ini

ernate, cămin

331014

258

0

258

258

258

Venituri din organizarea de cursuri de călii

care si conve

331017

377

0

380

380

380

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARfi

856,34

0

733

733

733

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

831,34

0

733

733

733

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+

01F

831,34

0

733

733

733

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

od 10.01+10.C

10

102,12

0

116,

116

116

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +

0.01.03 la 10

1001

97,12

0

o

: ,/\.o

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

5

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

729,22

0

' •.

,.'0.17

617

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0

+20.01.30)

2001

171

0

0

1 °

Reparații curente

2002

120

0

' ! 'o

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

316

0

V vi

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

>d 20 05.01+2

2005

100,22

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06

01+20.06.02)

2006

5

0

0

+ o'

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2

0.30 06+20.3

2030

10

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

109,34

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

109,34

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+58+70

D

25

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

25

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coc

71.01 + 71.0

71

25

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71.C

1.30)

7101

25

0

0

0

0

Deficit (93.01.97)

9301

25

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

25

0

0

0

0

mii lei

DENUMIREA INDICATO

|R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

754,22

0

617

617

617

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

729.22

0

617

617

617

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF+

01F

729,22

0

617

617

617

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

729,22

0

617

617

617

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

-20.01.30)

2001

171

0

0

0

0

Reparații curente

2002

120

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

316

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05.01+2

2005

100,22

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

11+20.06.02)

2006

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2!

.30.06+20.3!

2030

10

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+1

5+56+58+70

D

25

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

25

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

25

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0

.30)

7101

25

0

0

0

G

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

102,12

0

116

116

116

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

102,12

0

116

116

116

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+.

0+50+51SF+

01F

102,12

0

116

116

116

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (ci

d 10.01+10.C

10

102,12

0

116

116

116

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 1

0.01.03 la 10

1001

97,12

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

5

0

0

0

0

Anexa nr. 37 la Hotărârea Consiliului Local nr.^^- diq^rp/12020

Programul de investiții al Liceului Tehnologic „Astra” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2020

- mii lei -

-Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

din care finanțat din :

din

care:

alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte—

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

25

25

din care:

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

25

25

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

25

25

Dotări

25

25

25

25

04.2020

Anexa nr. 38 la Hotărârea Consiliului Local nr. din 2020

Lista de Rotari a Liceului Tehnologic „Astra” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2020

_                         A

Capitolul 65.10 - învățământ

Nr. crt.

— ----------------------------------

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Mașină de curi J

itat cartofi »

buc.

1

7

2

Hotă inox de p

erete profesională

buc.

1

r îs

TOTAL

25

Anexa nr. 39

la Hotărârea Consiliului Local nr.


din


2Q20


Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                                           - mii lei -

DENUMIREA INDICATO

m--------

h I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

208

0

212

216

220

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

-79+85)

F

208

0

212

216

220

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

208

0

212

216

220

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

1 10.01+10.C

10

3

0

3

3

3

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+'

1002

3

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

175

0

179

183

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

-20.01.30)

2001

151

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

19

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

10

0

10

10

10

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.04

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.(

59

20

0

20

20

20

Burse

5901

20

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

nctionare!

18

0

'o

\\ 0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

■79+85)

F

18

0

/'         /.o

M       o

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

0+50+51SF+

01F

18

0

. . -.0

I 0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

18

0

■ ■' /

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0$

+20.01.30)

2001

18

0

V:,., o-

- '. 0

0

Paragraful 0302

>/r V     ... y

% + S

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

70

0

o

' ■ ■■■ " 0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

70

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51SF+

01F

70

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

70

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0t

+20.01.30)

2001

70

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

120

0

212

216

220

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

120

0

212

216

220

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51SF+

01F

120

0

212

216

220

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

5d 10.01 +10.C

10

3

0

3

3

3

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+

1002

3

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

87

0

179

183

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0:

+ 20.01.30)

2001

63

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

d 20 05.01+2

2005

19

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5 7

02)

57

10

0

10

10

10

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0 4

)

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01

59.02 + 59 (

59

20

0

20

20

20

Burse

5901

20

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401■ mii lei -

DENUMIREA INDICATO

-1----------------------

Ir i l o r

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

+00.17+45/

000110

3,32

0

4

4

4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

3,32

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

3,32

0

4

4

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

>.10+31.10)

0013

3,32

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

).08+30.10 C

3010

3,32

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.

0.05 30)

301005

3,32

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

3tre institutiili

30100530

3,32

0

4

4

4

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

RE (cod 00.0

000110

3,32

0

4

4

4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

F

0002

3,32

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

3,32

0

4

4

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

3,32

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.C

3010

3,32

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

10.05.30)

301005

3,32

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiil

30100530

3,32

0

4

4

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONAR^

9,44

0

4

4

4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

9,44

0

4

4

4

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

0+50+51SF+

01F

9,44

0

4

4

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 0

la 20.06+20

20

9,44

0

4

4

4

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.OS

+20.01.30)

2001

2

0

0

0

0

Reparații curente

2002

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

d 20.05.01+2

2005

5,44

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

6,12

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

6,12

0

0

0

0

Anexa nr. 41 la Hotărârea Consiliului Local nr. zz din 2020

Detalierea cheltuielilor bugetului Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei -

DENUMIREA INDICATC

>|R1LOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

636

0

649

662

674

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

636

0

649

662

674

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

► 3+50+51 SF-f

01F

636

0

649

662

674

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (C

Dd 10.01 + 10.0

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10 02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20.

20

477

0

490

503

515

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0E

+20.01.30)

2001

431

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

)d 20.05.01+2

2005

17

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06

11+20.06.02)

2006

4

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

11

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

71

0

71

71

71

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

)

5702

71

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

- 59.02 + 59.(

59

80

0

80

80

80

Burse

5901

80

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

INCTIONARd

38

0

38

38

38

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

38

0

.38

L38,

38

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+

01F

30

0

38

38

38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

38

0

: ■>

5’ - V36.

, V     38

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.01

1+20.01.30)

2001

38

0

b

Vi 1

Paragraful 0302

u zJ J'J

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE Fi

JNCTIONARE

196

0

196

- 1 196

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+05)

F

196

0

> ' : ' -1,96

196

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+

01F

196

0

196

; ■    7 1.96

196

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20

20

164

0

îei

J ;                      ;

164-

164

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0

5+20.01.30)

2001

164

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.C

59

32

0

32

32

32

Burse

5901

32

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE

402

0

415

428

440

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

402

0

415

428

440

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30-

40+50+51SF+

01F

402

0

415

428

440

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

od 10.01 + 10.

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

1 la 20.06+20

20

275

0

288

301

313

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0

3+20.01.30)

2001

229

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 21

5.04 01 la 20.0

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

5d 20.05.01+2

2005

17

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06

01+20.06.02)

2006

4

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

11

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

3

0

0

0

0

-mii lei -

DENUMIREA INDICATOF

IILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

?)

57

71

0

71

71

71

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

71

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + t

9.02 + 59.C

59

48

0

48

48

48

Burse

5901

48

0

0

0

0

2Q20

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401 - mii lei -

DENUMIREA INDICATO

Ț"-----------

Ir i l o r

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1

i+00.17+45.

000110

3,65

0

4

4

4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

3.65

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00

14)

0012

3.65

0

4

4

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

110+31.10)

0013

3,65

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

108+30.10.0

3010

3,65

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.

I0.05.30)

301005

3,65

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiili

30100530

3,65

0

4

4

4

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

7E (cod 00.0

000110

3,65

0

4

4

4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

)

0002

3,65

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

3,65

0

4

4

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

3,65

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10 05+30.1

0.08+30.10.C

3010

3,65

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

10.05.30)

301005

3,65

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutul

30100530

3,65

0

4

4

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

26,17

0

4

4

4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

26,17

0

4

4

4

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

0+50+51SF+

01F

26,17

0

4

4

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20 06+20

20

26,17

0

4

4

4

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0S

+20.01.30)

2001

5

0

0

0

0

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

d 20.05.01+2

2005

11,17

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

22.52

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

22,52

0

0

0

0

Anexa nr. 43

din 2020

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATC

H--

>Irilor

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

ACȚIONARE

412

0

422

432

442

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

412

0

422

432

442

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+-

10+50+51SF+

01F

412

0

422

432

442

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

5d 10.01 + 10.(

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+'

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

381

0

391

401

411

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.05

+20 01.30)

2001

32S

0

0

0

0

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

d 20.05.01+2

2005

12

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06.

>1 +20.06.02)

2006

10

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

r 0

0

0

0

Pregătire profesionala

r

2013

20

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

5

0

5

5

5

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

)

5702

5

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

■ 59.02 + 59.C

59

25

0

25

■ ■ .... 25

25

Burse

5901

25

0

. .. P

0

0

Paragraful 0302

IL-J £J

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI,

INCTIONARE

159

0

■li

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

159

0

■ , >

w 0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+

01F

159

0

o

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

159

0

- .- ■

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.Oi

>+20.01.30)

2001

139

0

'Q

U          0

0

Pregătire profesionala

2013

20

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

JNCTIONARE

253

0

422

432

442

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

253

0

422

432

442

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+

01F

253

0

422

432

442

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

od 10.01+10.

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.0'

la 10.02.06+

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

1 la 20.06+20

20

222

0

391

401

411

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 0c

3+20.01.30)

2001

187

0

0

0

0

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2C

04.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

jC 20.05.01+2

2005

12

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06

01+20.06.02)

2006

10

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

.02)

57

5

0

5

5

5

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.C4

)

5702

5

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.C

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401

- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

1------------------

(?1LOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

+00.17+45.'

000110

10,88

0

12

12

12

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

10,88

0

12

12

12

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

4)

0012

10,88

0

12

12

12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3C

10+31.10)

0013

10,88

0

12

12

12

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1C

.08+30.10.C

3010

10,88

0

12

12

12

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

0.05.30)

301005

10,88

0

12

12

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ct

itre instituirii!

30100530

10,88

0

12

12

12

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONAf

!E (cod 00.0

000110

10,88

0

12

12

12

l. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

10,88

0

12

12

12

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

14)

0012

10,88

0

12

12

12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3(

). 10+31.10)

0013

10,88

0

12

12

12

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.11

). 08+30.10.q

3010

10,88

0

12

12

12

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.’

0.05.30)

301005

10,88

0

12

12

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

itre institutiil

30100530

10,88

0

12

12

12

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

ACȚIONARE

28,04

0

12

12

12

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

28,04

0

12

12

12

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

28,04

0

12

12

12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

28,04

0

12

12

12

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (CO’

20.05.01+2

2005

8

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.(

1+20.06.02)

2006

10,04

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

17,16

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

17,16

0

0

0

0

<Jin


2020Anexa nr. 45 la Hotărârea Consiliului Local nr.^^_ din 2020

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

1------------

INILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUF

JCTIONARE

401

0

410

419

428

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

9+85)

F

401

0

410

419

428

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

401

0

410

419

428

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01 + 10.(

10

6

0

6

6

6

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 L

10.02.06+'

1002

6

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

360

0

369

378

387

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

300

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

40

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

20

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.C

2)

57

10

0

10

10

10

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUt

ICTIONARE

155

0

156

158

160

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

'9+85)

F

155

0

156

158

160

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+41

J+50+51SF+

01F

155

0

156

158

160

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

155

0

156

158

160

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

145

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUI

•JCTIONARE

246

0

254

261

268

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

246

0

"  264

261

268

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+5O+51SF+

01F

246

0

254

X     261

268

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

10.01+10.C

10

6

0   . z'

0

6

6

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

a 10.02.06+

1002

6

i

\°-

\\ 0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

205

llk.

2)3-

220

227

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

155

1 0

••

L-O

ii         0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

40

12

4 X

; o

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

,-\o

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

)2)

57

10

0

10

10

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0

0

0

0

2020

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401 i■ mii lei -

DENUMIREA INDICATOF

IILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16-1

00.17+45.'

000110

7,83

0

8

8

8

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

7,83

0

8

8

8

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.1

4)

0012

7,83

0

8

8

8

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30

10+31 10)

0013

7,83

0

8

8

8

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10

08+30.10.0

3010

7,83

0

8

8

8

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1 C

I.05.30)

301005

7,83

0

8

8

8

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ca

re institutiili

30100530

7,83

0

8

8

8

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONAR

E (cod 00.0

000110

7.83

0

8

8

8

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

7,83

0

8

8

8

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.1

4)

0012

7,83

0

8

8

8

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30

10+31.10)

0013

7,83

0

8

8

8

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10

08+30.10.C

3010

7,83

0

8

8

8

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1(

1.05.30)

301005

7,83

0

8

8

8

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ca

re institutiili

30100530

7,83

0

8

8

8

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUL

CTIONARE

34/3

0

8

8

8

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

34,43

0

8

8

8

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

I-50+51SF+

01F

34,43

0

8

8

8

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

a 20.06+20

20

34,43

0

8

8

8

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

28,43

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0'

+20.06.02)

2006

6

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

26,60

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

26,60

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                                           -mii lei-

DENUMIREA INDICATO

J--

k I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

385

0

393

401

408

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

-79+85)

F

385

0

393

401

408

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

385

0

393

401

408

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01+10.(

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10,02.01

a 10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

300

0

308

316

323

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

-20.01.30)

2001

247

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

i 20.05.01+2

2005

36

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

'1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

7

0

7

7

7

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

7

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.C

59

70

0

70

70

70

Burse

5901

70

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

152

0

155

158

162

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

152

0

155

158

162

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

0+50+51SF+

01F

152

0

155

158

162

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

152

0

155

158

162

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,0L

+20.01.30)

2001

152

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

233

0

238

243

246

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

233

0

238

243

246

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

0+50+51SF+

01F

233

0

238

243

246

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

>d w.01+10.

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06 + '

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

148

0

153

158

161

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

95

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c:

d 20.05.01+2

2005

36

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06,

01+20.06 02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5’r

02)

57

7

0

7

7

7

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0-jl

5702

7

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59,

59

70

0

70

70

70

Burse

5901

70

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

1-----------

kt LOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.1E

+00.17+45.

000110

1.41

0

1,50

1,50

1,50

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

1,41

0

1,50

1,50

1,50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

I4)

0012

1.41

0

1,50

1,50

1,50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

I 10+31.10)

0013

1,41

0

1,50

1,50

1,50

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

). 08+30.10. C

3010

1,41

0

1,50

1,50

1,50

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05.30)

301005

1.41

0

1,50

1,50

1,50

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

itre institutiil

30100530

1,41

0

1.50

1.50

1,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

(cod 00.0

000110

1,41

0

1,50

1,50

1,50

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12

0002

1,41

0

1,50

1,50

1,50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

14)

0012

1,41

0

1,50

1,50

1,50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

1,41

0

1,50

1,50

1,50

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

3.08+30.10.0

3010

1,41

0

1,50

1,50

1,50

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.

0.05 30)

301005

1.41

0

1,50

1,50

1,50

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

atre institutiil

30100530

1,41

0

1,50

1,50

1,50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

1,41

0

1,50

1,50

1,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

1,41

0

1,50

1,50

1,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

1,41

0

1,50

1,50

1,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

1.41

0

1,50

1,50

1,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

1,41

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATC

"1--------------

|R 1 L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

443

0

452

461

470

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

443

0

452

461

470

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

ID+50+51SF+

01F

443

0

452

461

470

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c<

5l 10.01 +10.C

10

12

0

12

12

12

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+'

1002

12

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

336

0

345

354

363

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

-20.01.30)

2001

286

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cc

■ 1 20.05.01+2

2005

35

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

C11+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

55

0

55

55

55

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

55

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 59.C

59

40

0

40

40

40

Burse

5901

40

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

INCTIONARE

6

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

6

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

t0+50+51SF-»

01F

6

0

. o

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

I la 20.06+20

20

6

0

■ .              A

" . \ 0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0S

+20.01.30)

2001

6

0

Z

■ 0

0

Paragraful 0302

■= / 1 ■" • ri . r,

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE

140

0 V

i            0

o

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

140

0 \v

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+

01F

140

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

140

0

Wb ; o

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.01

+20.01.30)

2001

140

0

■ 0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE^

297

0

452

461

470

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

297

0

452

461

470

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51SF+

01F

297

0

452

461

470

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

□d 10.01+10.C

10

12

0

12

12

12

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.0'

la 10.02.06+

1002

12

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

la 20.06+20

20

190

0

345

354

363

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

1+20.01.30)

2001

140

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

>d 20.05.01+2

2005

35

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06

01+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

.02)

57

55

0

55

55

55

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.C4

)

5702

55

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01

+ 59.02 + 59.C

59

40

0

40

40

40

Burse

5901

40

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

1---------

klLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

+00.17+45.'

000110

3,13

0

4

4

4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

3,13

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

0012

3,13

0

4

4

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3C

.10+31.10)

0013

3,13

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1C

.06+30.10.C

3010

3,13

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

0.05.30)

301005

3,13

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ct

tre institutiil.

30100530

3,13

0

4

4

4

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONAI

ÎE (cod 00.0

000110

3,13

0

4

4

4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12;

0002

3,13

0

4

4

4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

4)

0012

3,13

0

4

4

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31

.10+31.10)

0013

3,13

0

4

4

4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

.08+30.10.0

3010

3,13

0

4

4

4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30. |

0.05.30)

301005

3,13

0

4

4

4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c

ttre institutiil

30100530

3,13

0

4

4

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

3,13

0

4

4

4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

3,13

0

4

4

4

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

J+50+51SF+

01F

3,13

0

4

4

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0l|

la 20.06+20

20

3,13

0          )                     4

4

4

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co|c

20.05.01+2

2005

3,13

0 | 0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL                                                                                                           -mii lei-

DENUMIREA INDICATO

-[----------------

hlLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

232

0

237

242

246

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

1'9+85)

F

232

0

237

242

246

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

ți+50+51SF+

01F

232

0

237

242

246

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

<l 10.01 +10.C

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01

10.02.06+'

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

191

0

196

201

205

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

120.01.30)

2001

175

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

I 20.05.01+2

2005

12

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

02)

57

15

0

15

15

15

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

15

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

12

0

12

12

12

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

12

0

12

12

12

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

12

0

12

12

12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

12

0

12

12

12

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

d 20.05.01+2

2005

12

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

66

0

64

64

64

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

-79+85)

F

66

0

64

64

64

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

0+50+51SF+

01F

66

0

64

64

64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

66

0

64

64

64

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

65

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

154

0

161

166

170

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

-79+85)

F

154

0

161

166

170

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

0+50+51SF+

01F

154

0

161

166

170

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c:

d 10.01+10.C

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

113

0

120

125

129

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

110

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

15

0

15

15

15

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.0n

5702

15

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01

59.02 + 59 C

59

25

0

25

25

25

Burse

5901

25

0 . ’

0

0

0

-mii lei-

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

DENUMIREA INDICATO

1----------------

RILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

528

0

539

550

561

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0H

79+85)

F

528

0

539

550

561

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51 SF-t

01F

528

0

539

550

561

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01 + 10.(

10

17

0

17

17

17

Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01

a 10.02.06+'

1002

17

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

407

0

418

429

440

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

360

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

27

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

24

0

24

24

24

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

5702

24

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.(

59

80

0

80

80

80

Burse

5901

80

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

69

0

70

72

74

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

■79+85)

F

69

0

70

72

74

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

0+50+51SF+

01F

69

0

70

72

74

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

69

0

70

72

74

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

69

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI]

NCTIONARE

155

0

157

159

161

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

155

0

157

159

161

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+.

S0+5O+51SF+

01F

155

0

157

159

161

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (d

5d 10.01 + 10 C

10

17

0

17

17

17

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+

1002

17

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

114

0

116

118

120

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 OS

+20.01.30)

2001

114

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

24

0

24

24

24

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04

)

5702

24

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

JNCTIONARE

304

0

312

319

326

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

304

0

312

319

326

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51SF+

01F

304

0

312

319

326

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

224

0

232

239

246

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0!

+20 01.30)

2001

177

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c|

>d 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

1

Q L

/        o

0

0

Pregătire profesionala

2013

27

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

4

7 Q /<

L

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 59.

59

80

■ . -

■ \ ed

80

80

Burse

5901

80

La '■

, :           o

0

0

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Marin Preda”, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

Total

- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

fjî 1 L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

-00.17+45.-

000110

165,70

0

166

166

166

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

165,70

0

166

166

166

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

4)

0012

165,70

0

166

166

166

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3C

10+31.10)

0013

1,70

0

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1C

.08+30.10. C

3010

1.70

0

2

2

2

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30 1

J.05.30)

301005

1,70

0

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ct

tre institutiih

30100530

1.70

0

2

2

2

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (co

1 33.10+34.

0014

164

0

164

164

164

Venituri din prestări de servicii si alte activit

iti (cod 33.1

3310

164

0

164

164

164

Contribuția elevilor si studenților pentru inte

nate, cămin

331014

164

0

164

164

164

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONAF

IE (cod 00.0

000110

165,70

0

166

166

166

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

165,70

0

166

166

166

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

4)

0012

165,70

0

166

166

166

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3C

.10+31.10)

0013

1,70

0

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1C

08+30.10. C

3010

1,70

0

2

2

2

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

0.05.30)

301005

1.70

0

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c<

stre institutul

30100530

1,70

0

2

2

2

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cc

d 33.10+34.

0014

164

0

164

164

164

Venituri din prestări de servicii si alte activit

ati (cod 33.1

3310

164

0

164

164

164

Contribuția elevilor si studenților pentru inte

rnate, cămin

331014

164

0

164

164

164

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONAR^

167,68

0

166

166

166

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

167,68

0

166

166

166

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

167,68

0

166

166

166

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

167,68

0

166

166

166

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

164

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

3,68

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

1,98

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

1,98

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE Fl|

MCTIONARE

164

0

164

164

164

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

164

0

164

164

164

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

3+50+51SF+

01F

164

0

164

164

164

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0J

la 20.06+20

20

164

0

164

164

164

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

164

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

3,68

0

2

2

2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod Olj-79+85)

F

3,68

0

2

2

2

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^1

0+50+51SF+

01F

3,68

0

2

2

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2O.o|

la 20.06+20

20

3,68

0

2

2

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c<k

20.05.01+2

2005

3,68

o... .

-------------------------i------------------------------------------------

, ' 0

—,-------

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

i--

fjlLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUL

IDTIONARE

799,53

0

763

780

796

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+'

p+85)

F

799,53

0

763

780

796

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

*-50+51SF+

01F

799,53

0

763

780

796

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01 + 10 (

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10,02.01 le

10.02.06+'

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20 06+20

20

681,53

0

645

662

678

Bunuri Si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+

20.01.30)

2001

566,53

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

50

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

10

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

40

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.C

2)

57

17

0

17

17

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

17

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.<ț

59

100

0

100

100

100

Burse

5901

100

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUI

4CTIONARE

747

0

763

780

796

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

747

0

763

780

796

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4'

J+50+51SF+

01F

747

0

763

780

796

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

10.01+10.C

10

1

0

1

1

1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

i 10.02.06+

1002

1

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01

a 20.06+20

20

629

0

645

662

678

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

554

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

10

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

40

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

)2)

57

17

0

17

17

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

17

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

100

0

100

100

100

Burse

5901

100

0

0

0

0

Bugetul activităților finanțate din Menituri proprii al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401

- mii iei -

DENUMIREA INDIC ATO

RILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.11

3+00.17+45.'

000110

46,82

0

46,82

46,82

46,82

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

46,82

0

46,82

46,82

46,82

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

14)

0012

46,82

0

46,82

46,82

46,82

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

11,42

0

11,42

11,42

11,42

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.0

3010

11,42

0

11,42

11,42

11,42

Alte venituri din proprietate

301050

11,42

0

11,42

11,42

11,42

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

3d 33.10+34.

0014

35,40

0

35,40

35,40

35,40

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

35.40

0

35,40

35,40

35,40

Alte venituri

361050

35,40

0

35,40

35,40

35,40

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA

RE (cod 00.0

000110

46,82

0

46,82

46,82

46,82

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

0002

46,82

0

46,82

46,82

46,82

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

46,82

0

46,82

46,82

46,82

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3

0.10+31.10)

0013

11,42

0

11,42

11,42

11,42

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1

0.08+30.10.C

3010

11,42

0

11,42

11,42

11,42

Alte venituri din proprietate

301050

11,42

0

11,42

11,42

11,42

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

ad 33.10+34.

0014

35,40

0

35,40

35,40

35,40

Diverse venituri (cod36.10.04 + 36.10.50)

3610

35,40

0

35,40

35,40

35,40

Alte venituri

361050

35,40

0

35,40

35,40

35,40

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

59,25

0

46,82

46,82

46,82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

59,25

0

46,82

46,82

46,82

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

0+50+51SF+

01F

59,25

0

46,82

46,82

46,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0'

la 20.06+20

20

59.25

0

46,82

46,82

46,82

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

36

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.1

31+20.06.02)

2006

23,25

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

12,43

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

12,43

0

0

0

0


2020
Paragraful 1201

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

NCTIONARE

52,53

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

■79+85)

F

52,53

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

0+50+51SF-*

01F

52,53

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

52,53

0. '

- ' ■■•, 0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.Of

+20.01.30)

2001

12,53

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c<

d 20.05.01+2

2005

40

■ '                  o'

0

0Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

ftl LOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

309

0

315

320

325

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

309

0

315

320

325

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

t+50+51SF +

01F

309

0

315

320

325

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

10.01 + 10.C

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

10.02.06+'

1002

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

230

0

236

241

246

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.094

20.01.30)

2001

185

0

0

0

0

Reparații curente

2002

6

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

28

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.0

1+20 06.02)

2006

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

12)

57

47

0

47

47

47

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

47

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.t

59

30

0

30

30

30

Burse

5901

30

0

0

0

0

Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

31

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

31

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

1+50+51SF+

01F

31

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01

la 20.06+20

20

31

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

■20.01.30)

2001

25

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

5

0

■ -0

0

0

Paragraful 0302

’-r

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

116

0

2

2

2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

116

0

/r &

i \    2

2

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

116

0

2

2

I                      2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01 +10 C

10

2

0

A j’2

!f 2

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

2

0

0

•'0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

99

0

*     ' -o

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

85

0

.'Q

0

0

Reparații curente

2002

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

1 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 4

59.02 + 59

59

15

0

0

0

0

Burse

5901

15

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FI

NCTIONARE

162

0

313

318

323

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

162

0

313

318

323

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

0+50+51SF+

01F

162

0

313

318

323

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.0 I

la 20.06+20

20

100

0

236

241

246

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.OS

+20.01.30)

2001

75

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cu

d 20.05.01+2

2005

13

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

)1 +20.06.02)

2006

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

-mii lei-

DENUMIREA INDICATOF

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02

)

57

47

0

47

47

47

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

47

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 5

9.02 + 59.

59

15

0

30

30

30

Burse

5901

15

0

0

0

0

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0401,- mii lei -

DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

+00.17+45.'

000110

8,92

0

9,36

9,83

10,33

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

8,92

0

9,36

9,83

10,33

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

4)

0012

8,92

0

9,36

9,83

10,33

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3(

.10+31.10)

0013

8,92

0

9,36

9,83

10,33

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1C

.08+30.10.C

3010

8,92

0

9,36

9,83

10,33

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

0.05.30)

301005

8,92

0

9,36

9,83

10,33

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de ca

tre institutiil

30100530

8,92

0

9,36

9,83

10,33

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONAF

IE (cod 00.0

000110

8,92

0

9,36

9,83

10,33

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00 12)

0002

8,92

0

9,36

9,83

10,33

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

4)

0012

8,92

0

9,36

9,83

10,33

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3C

.10+31.10)

0013

8,92

0

9,36

9,83

10,33

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10

.08+30.10.C

3010

8,92

0

9,36

9,83

10,33

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.1

0.05 30)

301005

8,92

0

9,36

9,83

10,33

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de cs

tre institutiil

30100530

8,92

0

9,36

9,83

10,33

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUt

ICTIONARE

10,26

0

9,36

9,83

10,33

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

’9+85)

F

10,26

0

9,36

9,83

10,33

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

10,26

0

9,36

9,83

10,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

10,26

0

9,36

9,83

10,33

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

10,26

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

1,34

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

930196

1,34

0

0

0

0

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATOF

O

—i

--

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

836

0

855

874

892

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

3+35)

F

836

0

855

874

892

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF+

01F

836

0

855

874

892

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

1 20.06+20

20

680

0

699

718

736

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

>0.01.30)

2001

630

0

0

0

0

Reparații curente

2002

7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

5

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01

+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

2)

57

48

0

48

48

48

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

48

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

F9.O2 + 59,(

59

100

0

100

100

100

Burse

5901

100

0

0

0

0

Paragraful 0302

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

100

0

100

100

100

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

100

0

100

100

100

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF+

01F

100

0

100

100

100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

100

0

100

100

100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

>0.01.30)

2001

100

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

736

0

755

774

792

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

736

0

755

774

792

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

736

0

755

774

792

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01+10.C

10

8

0

8

8

8

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I;

10.02.06+

1002

8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

580

0

599

618

636

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

530

0

0

0

0

Reparații curente

2002

7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

5

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

4

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.C

2)

57

48

0

48

48

48

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

48

0

' a