Hotărârea nr. 270/2020

HCL privind aprobarea organigramei Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 38615/21.08.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/20^0, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

  • -Adresa nr. 5724/19.08.2020 a Poliției Locale a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 38614/21.08.2020;

Văzând prevederile arț. 129 alin. (3) lit.” c”, ale art. 478 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă statiul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Poliția Locală, a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 412/12.12.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

pr^șe6inte de ședință,

luliu-Radii Bă.nicăContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 270 din 27.08.2020

ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

                          Anexa nr. 1 la H.C.L.           /2020


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL


PRIMAR
51

SERVICIUL SIGURANȚĂ 5

RUTIERĂ        46

0

BIROUL INFORMATICĂ MONITORIZARE VIDEO

8

1

7

0COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

2

0

2

0


BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

7

1

6

0


COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

4

0

4

0


funcții publice specifice de poli * de conducere ‘ de execuție

funcții publice generale, din

  • * de conducere

  • * de execuție


personal contractual, din care;

‘ de conducere

* de execuție177

141

13

128

23

3

20

13

0

13


POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI                                                                      Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. £ frj               , 2020

STAT DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Funcția publică

Funcția contractuală

Treapta profesionala

o

nr.

crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

clasa

Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

zi în

>

Z

poziție din stat electronic

1

director general’

I

II

S

2

director general adjunct"

I

II

s

3

director general adjunct"

I

II

s

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

4

șef serviciu*

I

II

s

BIROUL DISCIPLINĂ RUTIERĂ

5

șef birou*

I

II

s

6

polițist local

III

superior

M

7

polițist local

I

superior

s

3

polițist local

III

superior

M

9

polițist local

I

superior

S

10

polițist local

III

principal

M

11

polițist local

I

asistent

S

12

polițist local

III

superior

M

13

polițist local

III

superior

M

L“

14

polițist local

I

superior

S

1

15

polițist local

I

principal

S

//              I

16

polițist local

I

asistent

S

17

polițist local

I

principal

S

I '

/

*

18

polițist local

III

superior

M

11                i

v. * ■

1

19

polițist local

I

asistent

S

-

20

polițist local

I

principal

S

V1 <

X

21

polițist local

I

superior

s

22

polițist local

III

superior

M

23

polițist local

I

superior

S

24

polițist local

I

asistent

S

25

polițist local

I

asistent

S

26

polițist local

III

superior

M

27

polițist local

I

debutant

s

BIROUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ

28

șef birou*

I

II

s

29

polițist local

I

asistent

s

30

polițist local

I

superior

s

31

polițist local

I

asistent

s

32

polițist local

III

superior

M

33

polițist local

I

asistent

S

3J

polițist local

I

asistent

S

35

polițist local

1

asistent

s

36

polițist local

III

asistent

M

37

polițist local

III

principal

M

38

polițist local

1

debutant

S

39

polițist local

III

superior

M

BIROUL INFORMATICĂ, MONITORIZARE VIDEI

40

șef birou*

1

II

S

41

polițist local

1

superior

S

42

polițist local

III

superior

M

43

polițist local

III

superior

M

44

polițist local

III

superior

M

45

polițist local

III

superior

M

46

polițist local

Iii

superior

M

47

polițist local

III

superior

M

BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

48

șef birou*

1

II

S

49

polițist local

1

superior

S

50

polițist local

III

superior

M

51

polițist local

1

asistent

S

52

polițist local

III

superior

M

53

polițist local

1

asistent

S

54

polițist local

1

superior

S

SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl RESURSE UMANE

// ______________ti

. /

55

șef serviciu

1

II

s

1

56

consilier juridic

1

principal

s

L1

I

57

consilier juridic

1

superior

s

/

58

consilier

1

asistent

s

59

consilier

1

superior

s

60

consilier

1

superior

s

61

consilier

1

superior

s

62

consilier juridic

1

principal

s

COMP. RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

63

consilier

1

principal

s

64

consilier

1

asistent

s

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN

65

consilier

1

superior

s

SERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ

66

șef serviciu*

1

II

s

BIROUL ORDINE PUBLICĂ

67

șef birou*

I

II

S

68

polițist local

I

Superior

S

69

polițist local

I

superior

S

70

polițist local

II

superior

SSD

71

polițist local

I

superior

S

72

polițist local

III

superior

M

73

polițist local

I

superior

S

74

polițist local

I

superior

S

75

polițist local

I

superior

s

76

polițist local

I

superior

s

77

polițist local

III

superior

M

78

polițist local

I

asistent

S

79

polițist local

I

superior

S

80

polițist local

I

asistent

S

61

polițist local

nr

superior

M

82

polițist local

I

principal

S

83

polițist local

III

superior

M

84

polițist local

I

superior

S

85

polițist local

III

superior

M

86

polițist local

I

superior

S

87

polițist local

III

superior

M

88

polițist local

I

superior

S

89

polițist local

III

superior

M

90

polițist local

III

superior

M

91

polițist local

I

superior

S

92

polițist local

III

superior

M

93

polițist local

I

superior

S

Z

z

94

polițist local

III

superior

M

f/ * Xr

95

polițist local

I

superior

S

.7 ■'

/ '

96

polițist local

III

superior

M

h - i

97

polițist local

III

superior

M

■ ' ■ ■x

i l

98

polițist local

III

superior

M

.. - -

99

polițist local

I

asistent

S

1 1 . . V

100

polițist local

I

asistent

S

1

101

polițist local

I

asistent

S

102

polițist local

III

superior

M

103

polițist local

I

debutant

S

104

polițist local

III

superior

M

105

polițist local

III

superior

M

106

polițist local

III

superior

M

107

polițist local

III

superior

M

108

polițist local

III

superior

M

109

polițist local

III

superior

M

110

polițist local

III

superior

M

111

polițist local

1

principal

S

112

polițist local

1

asistent

S

113

polițist local

1

principal

S

114

polițist local

III

superior

M

115

polițist local

III

superior

M

116

polițist local

III

superior

M

1 17

polițist local

1

superior

S

1 18

polițist local

1

asistent

S

1 19

polițist local

1

asistent

S

120

polițist local

1

superior

s

121

polițist local

III

superior

M

122

polițist local

1

superior

s

123

potîțisTîocal

Tll

Suporter

M

124

polițist local

1

asistent

S

125

polițist local

1

asistent

s

126

polițist local

1

asistent

s

127

polițist local

1

asistent

s

COMPARTIMENTUL PAZĂ

128

paznic (agenl de securitate)

M.G

129

X

paznic (agenl de securitate)

M.G

130

r——

•A

paznic (agenl de securitate)

M.G

131

pr^;'

■ % 1 i.                                                      .

paznic (agenl de securitate)

M.G

132

/ . ' ---             v'S’ _

paznic (agent de securitate)

M.G

133

paznic (agent de securitate)

M,G

134

paznic (agent de securitate)

M.G

135

paznic (agent de securitate)

M,G

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STRADAL

136

polițist local

I

superior

S

137

polițist local

III

superior

M

138

polițist local

I

superior

S

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

139

polițist local

I

superior

S

140

polițist local

I

superior

S

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIAL

E

141

polițist local

I

superior

S

142

polițist local

I

principal

S

143

polițist local

I

superior

S

144

polițist local

I

superior

s

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

145

șef serviciu

I

II

s

—1^6

147

consilier consilier

I

__supeiior__ superior

_s_ s

148

consilier

I

superior

s

149

consilier

I

principal

s

150

m calif

III

M.G

151

îngrijitor

M,G

152

îngrijitor

M.G

SERVICIUL LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV

?l ARHIVĂ

153

șef serviciu

I

II

s

____

154

consilier achiziții publice

I

superior

s

A A/

X

155

consilier achiziții publice

I

superior

s

//

156

consilier achiziții publice

i

superior

s

J

H

157

consilier achiziții publice

I

asistent

s

158

referent de specialitate

II

superior

SSD

159

magaziner

M,G

160

arhivar

IA

M

161

inspector

I

superior

s

SERVICIUL MANDATE, EVIDENȚA PERSOANELOR,

PROTECȚIE Și INTERVENȚIE

162

șef serviciu*

_

H

S

BIROUL MANDATE, EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SOLUȚIONARE SESIZĂRI

163

șef birou*

I

II

s

164

polițist local

I

superior

s

165

polițist local

I

superior

s

166

polițist local

ill

superior

M

167

polițist local

III

superior

M

168

polițist local

III

superior

M

169

polițist local

III

superior

M

170

polițist local

1

asistent

S

BIROUL INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

171

șef birou*

1

II

S

/72

polițist local

1

asistent

S

173

polițist local

III

superior

M

174

polițist local

1

superior

S

175

polițist local

III

superior

M

176

polițist local

1

asistent

S

177

polițist local

III

superior

M

* statut de polițist local

NOTA

TOTAL PERSONAL, din care;

Total funcții publice

Personal contractual, din care


Funcții publice specifice polițist local, din care ds conducere ‘ de execuție

Funcții publice generale, din care de conducere

' de execuție

de conducere

' de execuție

177

164 141

13

128

23

3

20

13

0

13