Hotărârea nr. 244/2020

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui președinte de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Văzând dispozițiile art. 123 alin. (3) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Domnul consilier Bănică luliu-Radu se alege președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 27.08.2020.

E ȘEDINȚĂ, iu-îl^uȚ3ănicăContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

R GENERAL, tălin Călugăru


Pitești, Nr. 244 din 27.08.2020