JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


pri


HOTĂRÂRE ivind conferirea Diplomei de fidelitate
Consiliul Loca;

Având în vedeli

-Referatul de

Municipiului Pitești;

-Raportul nr.3010/21.01.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3886/23.01.2020,     nr.3 887/23.01.2020,


il al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

|re:

aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


nr.3882/23.01.2020,     nr.3883/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se accpr

domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ruxanda domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Dumitra și domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 <Je ani viv vaoaiunu uciiiuui upLd..

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Constanța

Bratu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eugenia și Ion Ciotei, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Chiriță Chivulescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                            , pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Violeta și Marian Constantinescu domiciliată în municipiul Pitești,                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ilie Cotoroș domiciliată în municipiul Pitești, Pitești,                                             pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Nicolae Dumitru domiciliată în municipiul Pitești,                                   pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.


Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ileana și Ion Andrei,

pentru


și Ion


Florea


Birău, pentru


Boian,


și Constantin


Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Emil Encuțu domiciliată în municipiul Pitești,                                   pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă,

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria si Marian Miclescu domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia și Mircea Radu Oprescu, domiciliată în municipiul Pitești,                               pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Anghelina și Constantin Pârvu, domiciliată în municipiul Pitești,                           pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Doina si Gheorehe Savin, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie iicmuciupia.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Paul Stoica, domiciliată în municipiul Pitești,                                                        pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Georgeta și Iosif Ștefu, domiciliată în municipiul Pitești,                   , pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea si Nicolae Tută, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsăi Art.18. Se aco!r< domiciliată în municipiul Pi 50 de ani de căsătorie neîntr<

Art.19. Se a<


?—„ «n j : j., ~X-Atorie nv.n ti vi upia.

■dă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Dorin Teodor, ițești,                                             pentru împlinirea a

eruptă.

icordă Diploma de fidelitate familiei Mihaela si Dumitru Vasilescu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.21. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


E ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CâtăVn Călueăru

Pitești,

Nr.23 din 28.01.2020