JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.32509/16.07.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33174/2020, nr. 33175/2020, nr. 33176/2020, nr. 33177/2020, nr. 33178/2020;

Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;


domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Dumitru Barbu, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gheorghița și Gheorghe Burciu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Paulina și Mihail Coman, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Iulian Drunea, domiciliată în municipiul Pitești,                                       pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Nicolae Florea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Tudora și Florea Ghiță, domiciliată în municipiul Pitești,                                      pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia și Dan lonescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Sabina și Valeriu lonescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Ionel Mihai, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Anicuța și Marin Nicolae, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Ion Stănescu, domiciliată în municipiul Pitești,                        pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Angela și Ion Tatu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Ștefan Păunescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valerica și Ion Stanică, domiciliată în municipiul Pitești,                                       pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Tămbescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                     pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Olga și Ilie Vlășceanu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Constanța și Vasile Țelu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                     pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Filoftia și Marin Văduva, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.21.Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al MunicipiuluiContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălfti Călugăru

Pitești, Nr. 227 din 22.07.2020