Hotărârea nr. 103/2020

HCL transmiterea unor bunuri din adm. SPEP in adm. Centrului Cultural

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri - mijloace fixe din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Centrului Cultural al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Pitești;


- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

- Raportul nr. 12165/06.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.


15557/2020, nr. 15558 /2020, nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.3901/04.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.l 1725/04.03.2020;

Văzând prevederile

art.867 și următoarele din Codul Civil, precum și ale art.362 din


Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se transmit din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Centrului Cultural al Municipiului Pitești unele bunuri -mijloace fixe.

(2) Datele de identificare ale bunurilor menționate la alin.(l) sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Transmiterea bunurilor menționate la art.l se face pe bază de protocol de predare-•irecției Servicii Publice și Achiziții, între Serviciul Public de icipiului Pitești și Centrul Cultural al Municipiului Pitești, în termen

preluare încheiat prin grija D Exploatare a Patrimoniului Muni de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.


Art.3. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Centrul Cultural al Municipiului Pitești, Direcția Economică, precum și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Gheorghe-Ionuț Olariu


Pitești,

Nr. 103 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătâlin Călugăru


ANEXĂ LA H.C.L. Nr.


!.oi.......


LISTĂ MIJLOACE FIXE

Nr. crt

Nr.inventar

Denumire mijloc fix

Um

Can titat e

Data PIF

Data incepere amortizare

Durata

Valoare inventar

Domeniu

Amortizare cumulata inclusiv luna martie 2020

Valoare ramasa de amortizat

Clasificatie

Cont MF

Cont amortizar e

1

3.1.2.242

ECRAN MULTIMEDIA LED (6m/3.5m)

buc

1

13.12.2018

01.01.2019

24

190.400,00

Privat

119.000,00

71.400,00

3.1.2.

2141

2814

2

3.1.2.206.1

MIXER VIDEO ROLAND

buc

1

27.09.2018

01.10.2018

24

5.938,00

Privat

4.453,50

1.484,50

3.1.2.

2141

2814

3

3.1.2.206.2

CAMERA VIDEO PANASONIC

buc

1

27.09.2018

01.10.2018

24

10.579,00

Privat

7.934,25

2.644,75

3.1.2.

2141

2814

4

3.1.2.206.3

TREPIED FANCIER

buc

1

27.09.2018

01.10.2018

24

1.785,00

Privat

1.338,75

446,25

3.1.2.

2141

2814

5

3.2.1.120

CAMERA SONY VIDEO EXTRALARGE WBHDC 7000

buc

1

28.11.2019

01.12.2019

48

17.820,25

Privat

1.485,02

16.335,23

3.2.1.

2141

2814

6

3.4.282

GEANTA CAMERA FOTO VIDEOEXTRALARGE WBHDC 700

buc

1

28.11.2019

01.12.2019

96

1.999,20

Privat

83,30

1.915,90

3.4.

2142

2814

7

3.4.283

GEANTA CAMERA FOTO VIDEOEXTRALARGE WBHDC 700

buc

1

28.11.2019

01.12.2019

96

1.999,20

Privat

83,30

1.915,90

3.4.

2142

2814

8

2.1.22.6.2.105

KIT SUNET WIRELESS MICROFON COMBO FARA FIR

buc

1

27.11.2019

01.12.2019

96

3.927,00

Privat

163,62

3.763,38

2.1.22.6.2.

2131

2813

9

2.1.22.6.2.106

KIT SUNET WIRELESS MICROFON COMBO FARA FIR

buc

1

27.11.2019

01.12.2019

96

3.927,00

Privat

163,62

3.763,38

2.1.22.6.2.

2131

2813

10

2.2.9.291 ”

LAPTOP DELL PRECISION 17 16GM RAM

buc

1

03.10.2019

01.11.2019

24

9.954,35

Privat

2.073,82

7.880,53

2.2.9.

2141

2814

11

2.2.9.292

CALCULATOR DELL INTEL CORE i7 16 GB RAM CU MONITOR SMART VIEW

buc

1

29.10.2019

01.11.2019

24

12.599,72

Privat

2.624,94

9.974,78

2.2.9.

2141

2814

12

2.2.9.287

CALCULATOR LENOVO INTEL i7 QUAD CARE 3.4 GHz CU TUNER TV SI MONITOR

buc

1

09.07.2019

01.08.2019

24

4.938,50

Privat

1.646,17

3.292,33

2.2.9.

2141

2814

13

3.1.5.106

ECHIPAMENT PENTRU TRANSMISIE LIVE PE TEREN DE ORIUNDE LIVE U LU 200 KIT EMITATOR RECEPTOR PROFI HD

buc

1

18.12.2019

96.369,77

Privat

6.023,11

90.346,66

3.1.5.

2141

2814