Proces verbal din 31.10.2019

Proces verbal sedinta ordinara 31.10.2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 31.10.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.1240 din 25.10.2019.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică          - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru           - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție    - 23;

 • - consilieri prezenți      - 21;

 • - consilieri absenți      -   2 (domnul consilier Iuliu-Radu Bănică și Florea

Daniel).

Președinte de ședință este domnul consilier Gardin Florin.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 29.10.2019

I.    Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.35: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele locuințe de necesitate situate în municipiul Pitești.»

La punctul nr.36: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor” și a cheltuielilor legate de proiect.»

La punctul nr.37: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a unei hotărâri judecătorești.»

La punctul nr.38: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei ”Piteșteni Centenari”.»

La punctul nr.39: «Proiect de hotărâre inițiat de consilierii municipali Apostoliceanu Sorin, Gentea Cristian, Preduț Mariana-Tatiana, Tudosoiu Dumitru, Costescu Cătălin, Janță Daniel-Constantin, Olariu Gheorghe-Ionuț, Zidaru Ionuț Gabriel, Morlova Eduard, Florea Daniel privind propunerea de instituire a regimului de arie naturală protejată și declararea ca rezervație naturală pentru zona naturală ”Pădurea Trivale” ».

La punctul nr.40: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.39, județul Argeș, identificată cu nr. Cadastral 98787 - C1 -U1».

La punctul nr.41: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.39, județul Argeș, identificată cu nr. Cadastral 98787 - C1 -U2».

Punctele 35 - 37 de pe proiectul ordinii de zi inițial se renumerotează și devin punctele nr.42 - 44.

La punctul nr.45: «Informare privind dosarul nr.20247/280/2016.»

La punctul nr.46: «Informare privind dosarul nr.6215/109/2017.»

MODIFICĂRI DIN DATA DE 31.10.2019

I. Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.42: «Proiect de hotărâre inițiat de consilierii municipali Bârlogeanu Marioara, Gentea Cristian, Sofianu Narcis-Ionuț, Tudosoiu Dumitru, Zidaru Ionuț-Gabriel pentru modificarea și completarea HCL nr.204/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești».

La punctul nr.43: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise” și a cheltuielilor legate de proiect.»

La punctul nr.44: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași” și a cheltuielilor legate de proiect.»

Punctele 42 - 44 de pe proiectul ordinii de zi se renumerotează și devin punctele nr.45 - 47.

Punctele 45- 46 de pe proiectul ordinii de zi se renumerotează și devin punctele nr.48 - 49.

 • II.    La punctul nr. 3 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.09.2019” anexa se modifică după cum urmează:

La indicatorii „Total Cheltuieli” și „Cheltuielile secțiunii de funcționare”:

I.    Titlul II „Bunuri si servicii ”:

- coloana „Prevederi bugetare anuale„ se va citi 99.266 în loc de 119.266;

- coloana „Prevederi bugetare trimestriale” se va citi 80.435 în loc de 95.502;

- coloana „Plati efectuate” se va citi 62.965 în loc de 78.029.

II.     Titlul IV „Subvenții”:

- coloana „Prevederi bugetare anuale” se va citi 47.300 în loc de 27.300;

- coloana „Prevederi bugetare trimestriale” se va citi 36.507 în loc de 21.440;

- coloana „Plati efectuate” se va citi 36.207 în loc de 21.143.

III. Capitolul 81.02 „Combustibil și Energie”:

- titlul II „Bunuri și servicii”:

~~                  5

- coloana „Prevederi bugetare anuale” se va citi 57 în loc de 20.057;

- coloana „Prevederi bugetare trimestriale” se va citi 0 în loc de 15.067;

- coloana „Plati efectuate” se va citi 0 în loc de 15.064.

- titlul IV „Subvenții” :

~~                 5

- coloana „Prevederi bugetare anuale” se va citi 20.000 în loc de 0;

- coloana „Prevederi bugetare trimestriale” se va citi 15.067 în loc de 0;

- coloana „Plati efectuate” se va citi 15.064 în loc de 0.

III. Punctul nr. 32 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel:

«Art.4. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Salomea și Constantin Dincu, domiciliată în municipiul Pitești, str. Carpenului nr.8, bl. E7, sc. A, et.3, ap. 20, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 4-22 se renumerotează și devin art. 5-23

9                                                                                     9

«Art.24. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Sofiea și Constantin Soare, domiciliată în municipiul Pitești, str. Craiovei, bl. 13, sc. C, et.1, ap. 8, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 23-27 se renumerotează și devin art. 25 - 29

IV. Punctul nr. 33 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” - nunta de diamant se modifică și se completează astfel:

«Art.4. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Constanța și Ilie Mitru, domiciliată în municipiul Pitești, str. Negru Vodă, bl. C3, sc. A, ap. 12, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 4-6 se renumerotează și devin art. 5-7

 • V. Punctul nr.40 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric “Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, Str.Victoriei Nr.39, județul Argeș, identificată cu nr.cadastral 98787-C1-U1, se modifică în sensul că la art.1 alin1 sintagma ,,nr. cadastral 98787-C1-U2” se înlocuiește cu sintagma ,,nr.cadastral 98787 - C1-U1”.

 • VI. Punctul nr.41 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric “Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, Str.Victoriei Nr.39, județul Argeș, identificată cu nr.cadastral 98787-C1-U1, se modifică în sensul că în titlul proiectului de hotărâre sintagma ”nr. cadastral 98789 -C1 - U2” se înlocuiește cu sintagma ”nr. cadastral nr.98787 - C1 - U2”.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absenței domnului consilier Tudosoiu Dumitru de la ședința ordinară din data de 26.09.2019, care este aprobată cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesul-verbal al ședinței din 26.09.2019, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Doresc să le mulțumesc colegilor care au votat proiectul privind amenajarea acestei săli de ședință precum și domnului primar și colegilor dumnealui care au contribuit la realizarea ei. Modul în care arată această sală mă copleșeste.

Sosește în sală domnul consilier Florea Daniel. Consilieri prezenți:22.

Domnul consilier Gentea Cristian: În cadrul materialelor aflate pe proiectul ordinii de zi astăzi se regăsesec patru documentații de urbanism reintroduse de la ședința de luna trecută. La ședința comisiilor de specialitate am stat de vorbă cu domnul arhitect și l-am întrebat ce modificări au fost aduse acestor documentații și mi s-a spus că nu există nimic modificat, deși s-a consemnat în procesul verbal al ședinței din data de 26.09.2019 ceea ce am solicitat.

În ceea ce privește documentația de pe strada Gârlei nr.74 era vorba de acel răspuns de la Ordinul Arhitecților, la Gârlei FN domnul consilier Sofianu Narcis a avut o intervenție legată de regimul forestier, la cel din zona Poștei vechi tot dumnealui a spus că nu se respectă spațiile verzi. Domnul arhitect ne-a arătat că se renunță la un post trafo pentru a se crea o nouă cale de acces către bulevard ceea ce nu înseamnă că se va crea spațiu verde. La documentația de pe strada Tache Ionescu s-a solicitat un studiu de trafic care nu a fost adus. Având în vedere că nu au fost aduse cele solicitate îl rog pe domnul primar să retragă de pe ordinea de zi toate aceste proiecte până vor fi completate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este o observație corectă. Având în vedere că, în comisie s-a luat hotărât să motivăm deciziile noastre, pentru necorelarea unor documente, pentru a le pune cap la cap, sunt de acord să retrag cele patru proiecte de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am rugămintea să dați o dispoziție astfel încât la fiecare ședință de consiliu să fie prezent în sală un reprezentant de la urbanism.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Am și eu câteva întrebări către domnul primar. Eu personal am făcut ceva, am vreo atribuție, ca aceste planuri de urbanism să apară azi pe ordinea de zi?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu aveți ce atribuție să aveți.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Nu am nici o atribuție, acesta este primul neadevăr pe care domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț l-a spus astăzi în conferința de presă. Nu sunt nici măcar în comisia de avizare a planurilor de urbanism.

Domnul primar mi-a delegat, în data de 07.10.2019, anumite atribuții, însă nimic din acest domeniu. Este atributul dumnealui. În organigramă există, să zicem așa, o dublă subordonare.

5    ~

Regret că nu se află în sală domnul arhitect, deoarece ieri am vrut să-l întreb despre un Plan Urbanistic Zonal și mi-a explicat că domnul primar i-a comunicat că eu nu mai am nici o treabă cu activitatea de acolo. Într-adevăr, în ședința operativă domnul primar a spus că nu am ce să caut acolo.

O să solicit la Biroul Management Resurse Umane și Serviciul Juridic să-mi spună clar ce atribuții am sau nu am. Eu de anul trecut nu am mai intrat la ei în birou, particip la comisiile de avizare a planurilor de urbanism, dar pur și simplu ca prezență, mai prezint câte o idee, însă nu votez.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nici nu are cum să aibă atribuții viceprimarul deoarece acum direcția se numește ”Direcția Arhitect Șef”. Înainte, neavând arhitect aceasta se numea ”Direcția Tehnică și de Urbanism”. Acum arhitectul

5                                      5

șef are atribuții legale și răspunde în totalitate de ceea ce înseamnă urbanism în conformitate cu legea.

Nu cred că există în țară situații în care să semneze altcineva decât 5                                5

președintele, primarul sau înlocuitorul lui de drept, Direcția juridică și arhitectul. Aceste lucruri sunt stipulate în lege. Eliberarea autorizațiilor se face sub autoritatea primarului.

Domnul consilier Florea Daniel: Domnule primar, vă rog să dați dispoziție ca începând de data viitoare, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate, la proiectele de hotărâre pentru planurile de urbanism să avem și procesul verbal al comisiei tehnice, cele doisprezece persoane care semnează și avizul de oportunitate al acestei comisii.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest lucru îl spune și domnul consilier Gentea Cristian. Trebuie să motivăm exact modul în care au fost parcurse documentele, dacă au fost respinse să menționăm motivele pentru care s-a luat această decizie.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Organigrama aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Pitești este cea valabilă ca anexa nr.1 la HCL nr.265/29.08.2019?

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Am explicat că, într-adevăr acolo este o dublă subordonare. Domnul primar a spus foarte clar că eu nu am nicio atribuție, chiar dacă este acea liniuță.

5

Domnul consilier Sofianu Narcis - Ionuț: Din punct de vedere juridic, atâta timp cât avem organigrama și avem niște liniuțe, cum spuneți dumneavoastră, domnului viceprimar îi sunt subordonate atât Direcția Tehnică cât și Direcția Arhitect Șef.

5

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Știți foarte bine că și în luna aprilie am mai avut o astfel de discuție. Mi s-a interzis să intru acolo. Acesta era subiectul pe care voiam să-l deschid la punctul ”Diverse”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În Codul Administrativ este prevăzut foarte clar: viceprimarii își desfășoară activitatea în baza atribuțiunilor pe care le deleagă primarul, ce consideră el că poate să facă viceprimarul. Liniuța aceea de acolo trebuia ștearsă de mult, pentru că acum avem Direcția Arhitectului Șef.

În altă ordine de idei, domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin poate să-și spună părerea în comisia tehnică.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Organigrama aparatului de specialitate este inițiată ca hotărâre de dumneavoastră. Pe baza organigramei pe care noi, consilierii locali, am aprobat-o, domnul viceprimar are în subordine Direcția Tehnică și Direcția Arhitectului Șef.

Domnul consilier Preda Marin: Întotdeauna, în spatele organigramei există o fișă a postului în care se regăsesc atribuțiunile. Oglinda este fișa postului în care se spune foarte clar ce responsabilități, ce competențe are.

Domnul consilier Gentea Cristian: Îmi cer scuze, însă domnul președinte Gardin Florin are dreptate, intervenția mea se referea strict la ordinea de zi. Aceste discuții sunt pentru punctul ”Diverse”.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Domnule consilier Sofianu Narcis-Ionuț, după cele aflate acum, vă cereți scuze pentru cele declarate astăzi?

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Îmi cer scuze și consider nedrept că domnul viceprimar se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile conform organigramei aprobate în consiliul local.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte menționează că la punctul ”Diverse” s-au înscris următoarele persoane: domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Gentea Cristian, Zidaru Ionuț-Gabriel, Sofianu Narcis - Ionuț, Preda Marin și Florea Daniel.

Domnul președinte de ședință supune la vot participarea domnului Mohor Gheorghe, cetățean al municipiului Pitești, la punctul ”Diverse”, care se aprobă cu 20 de voturi ”pentru” și unul ”împotrivă” (domnul consilier Tudosoiu Dumitru).

Domnul consilier Florea Daniel părăsește sala. Consilieri prezenți:21.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 326/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul consilier Florea Daniel intră în sală. Consilieri prezenți:22.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 327/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.09.2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 328/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifului pentru accesul la Festivalul Național de Muzică Lăutărescă Veche ”Zavaidoc” - ediția a XlV-a.”

5                                                                                                                                                                               5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: pentru ediția a XIV-a tariful este stabilit la 20 lei/persoană.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 329/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea ”Zilei Naționale a României” și a ”Sărbătorilor de Iarnă 2019 - 2020.”

5                                                                    5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 330/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.191/20.06.2019 privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din municipiul Pitești, în anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În fiecare an acordăm burse, cuantumul este stabilit de lege.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 331/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință precizează că procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret urmează să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință menționează că punctele nr.8-11 de pe ordinea, respectiv «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Extindere și supraînălțare imobil existent (spații servicii și locuințe colective)”, amplasată în municipiul Pitești, bulevardul Republicii nr.55-57», «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă și Tache Ionescu nr.2, 4, 8, 10 și 3», «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru investiția ”Construire locuințe individuale și împrejmuire teren” situată în intravilanul municipiului Pitești, strada Gârlei nr.11 și f.n» și «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Gârlei nr.74» de zi au fost retrase de inițiator.

5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unui mandat SC Apă Canal 2000 SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnu consilier Janță Constantin Daniel nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 332/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Apă Canal 2000 SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri în comisia de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Apă Canal 2000 SA.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși domnii consilieri Popescu Ionuț și Sofianu Narcis - Ionuț pentru comisia de selecție și domnul consilier Tudosoiu Dumitru și doamna consilier Stanciu Alexandrina pentru comisia de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Apă Canal 2000 SA, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de Societatea Salpitflor Green SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 333/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.332/27.09.2018, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Activitatea direcției trebuie corelată cu noul Cod Administrativ și inspectorii din cadrul acesteia se vor numi consilieri de achiziții.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 334/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea SC Apă Canal 2000 SA pentru mandatul 2020 - 2024.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Janță Constantin Daniel nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 335/31.10.2019

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, precum și îndreptarea unor erori materiale.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 336/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezmembrării unui imobil -teren, situat în Municipiul Pitești, strada Dromichete, bl.D4.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de o suprafață de 10 m2, este procedură legală în vederea construirii de balcoane.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 337/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea elaborării unui studiu de oportunitate privind modalitatea de organizare și gestionare a serviciului de salubrizare în municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de problemele legate de salubritate. În acest mandat am lucrat într-o asociere care nu ne-a adus mari servicii, din contră veniturile au fost prejudiciate și trebuie să ne gândim bine la ce avem de făcut în perioada următoare. Există trei posibilități: fie vom continua în această asociere, scoaterea la licitație a serviciului sau încredințarea directă către operatorii care fac acest lucru de foarte mulți ani.

5

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Prin aceste soluții, cu siguranță la anul putem introduce și taxa de habitat și multe din probleme vor fi rezolvate.

Domnul consilier Gentea Cristian: Nu este posibil să aprobăm această hotărâre într-una din următoarele ședințe, cu aplicare din ianuarie 2020?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Astăzi, dacă aprobați acest proiect de hotărâre se deschide un drum pe care-l avem de parcurs.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vital să rezolvăm problema pentru că nu se încasează zeci de miliarde. Nu poți să ai pretenții la servicii de calitate în condițiile în care 40% din populație nu plătește aceste servicii. Tocmai dacă această taxă de habitat ar fi introdusă și toată lumea ar plăti am putea să venim cu un tarif mai mic.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: O mare rugăminte pentru domnul primar, ca și inițiator, ca pentru următoarea propunere în domeniu să se asigure o dezbatere publică, afișarea cu cel puțin de 30 de zile înainte a proiectului de hotărâre propus, inclusiv cu taxa de habitat.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Cu siguranță, este obligatoriu.

Domnul consilier Preda Marin: Consider că soluția cea mai bună ar fi

5

încredințarea directă.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 338/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Centrului Cultural Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a unor spații situate la parterul blocului G1, b-dul Republicii nr.81, în scopul reamenajării.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de două spații. Unul va fi birou pentru FC Argeș, a aparținut Centrului Cultural.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 339/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sper să fie ultima prelungire. Tot așteptăm de ani buni să implementăm proiectul celor 106 stații de transport public de călători în municipiul Pitești. Aș propune ca prelungirea să fie făcută nu pentru o lună ci până la 31.01.2020.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Putem prelungi până la 31.01.2020 pentru că avem clauză și în situația în care încep lucrările putem rezilia.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 340/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În conformitate cu prevederile Codului Administrativ domnul secretar se va numi Secretar General al Municipiului Pitești, iar cei cu funcții administrative vor fi numiți consilieri de achiziție.

5     >                                                  5                                                                                               5                                                                    5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 341/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.290/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Fotbal Club Argeș, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nefiind stabilit prin lege nivelul salarizării pentru acest post, am stabilit noi salariul de 2126. Este vorba de postul de îngrijitor studii medii/generale la Fotbal Club Argeș.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 342/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Grigorești nr.18A-18F și 20”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am realizat foarte multe reabilitări de străzi. În continuare suntem în lucru cu un număr impresionant de străzi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 343/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 344/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, valabilă pentru anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 345/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea HCL nr.70/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Realizare Parc Lunca Argeșului 3”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am revenit cu acest proiect la insistența finanțatorului, decidenților de la București, care doresc o descriere mai amănunțită pentru acest proiect care va fi realizat prin finanțare cu fonduri europene.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 346/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 347/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 348/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea propunerii de concesionare formulată de către SC PK EMERALD SRL a unor terenuri situate în b-dul Republicii, pentru edificarea unui pasaj.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 -.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Am solicitat și în ședința trecută ca

5                                                   5                5               5

domnul primar să inițieze o deplasare la fața locului, pentru a vedea ce se propune pentru construire.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: La fiecare ședință de consiliu, începând cu ora 1300, microbuzul se află în fața instituției pentru a ne deplasa la fața locului în situațiile în care se impune acest lucru. Este vorba de un investitor foarte important. Acest pasaj va fi realizat din fondurile proprii ale investitorului. Condiția noastră este ca el să devină public, nediscriminatoriu. Doar în aceste condiții noi aprobăm concesiunea care, de altfel, este extrem de utilă. Acest obiectiv va trece în administrarea primăriei.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Să vedem din ce zonă se pleacă și dacă deranjăm proprietarii din jur. Autovehiculele până la ce tonaj?

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Fără tonaj.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: În caietul de sarcini se poate prevedea tot ceea ce ne dorim noi. Este de principiu.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Dacă nu există cumva posibilitatea ca plecând de la această necesitate și disponibilitate de finanțare a dumnealor, să profităm de ocazie și să venim și noi pe asociere și să facem un pasaj care să fie deschis și tonajului greu.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu poți să intri pe bulevard cu tirurile, nici acum nu se întâmplă acest lucru. Nu ne dorim să intrăm acolo cu basculante, tiruri care au deja centura ocolitoare. Când va veni caietul de sarcini ne vom spune și noi punctele noastre de vedere.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Nu cred că este nevoie de vizită la fața

5 locului. Cetățenii orașului cred că știu foarte bine ce a fost acolo. Când intrau tirurile în

5                           5                                           5

Pitești se făcea coadă de la barieră până aproape de Școala ”Tudor Arghezi”.

Din punctul meu de vedere cu un astfel de proiect, foarte benefic de altfel, orice consilier local va fi de acord cu sau fără deplasare la fața locului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 349/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de un contract de închiriere solicitat de o societate căreia, încercând să acceseze fonduri europene, i s-a impus ca spațiul deținut să fie pe o perioadă de minim 10 ani, maxim 15 ani.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 350/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 351/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 352/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind împuternicirea Primarului Municipiului Pitești să reprezinte Municipiul Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt președintele acestei structuri iar solicitarea are legătură cu comuna Mihăești care dorește să se alăture ADIA pentru utilități de apă și canalizare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 353/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele locuințe de necesitate situate în municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 354/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor” și a cheltuielilor legate de proiect.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 355/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a unei hotărâri judecătorești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 356/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei ”Piteșteni Centenari.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 357/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de consilierii municipali Apostoliceanu Sorin, Gentea Cristian, Preduț Mariana-Tatiana, Tudosoiu Dumitru, Costescu Cătălin, Janță Daniel-Constantin, Olariu Gheorghe-Ionuț, Zidaru Ionuț Gabriel, Morlova Eduard, Florea Daniel privind propunerea de instituire a regimului de arie naturală protejată și declararea ca rezervație naturală pentru zona naturală «Pădurea Trivale».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Trebuie să punem punct acestor dispute, care sunt în afara realității, că primăria este de acord ca terțe persoane să construiască în Pădurea Trivale. Nimeni nu și-a dorit acest lucru iar dacă se va

5

întâmpla se va face în condițiile legii, independent de voința noastră, cu măsuri și proceduri stabilite de instituțiile abilitate.

Aș fi dorit să păstrăm niște părți din pădure pentru zone de agrement: piste de biciclete și plimbări în aer liber.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Astăzi domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț și cei de la Partidul Național Liberal au avut o conferință de presă în care

5   5                                                                 5                                                                                              5              1

s-a făcut referire la faptul că acest proiect de hotărâre a fost transmis ilegal deoarece nu era semnat de 8 consilieri. Conform art. 136 alin. (1) din Codul Administrativ ”Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni.(...)”. Deci era nevoie de o singură semnătură ca acest proiect de hotărâre să fie legal.

Nu hotărâm instituirea unui regim de arie protejată. La art. 1 scrie clar ” Se propune instituirea regimului de arie naturală protejată de interes național și declararea ca rezervație naturală pentru zona naturală «Pădurea Trivale»”. Noi nu facem nimic din ceea ce s-a spun în conferința de presă, că hotărâm noi, ilegal, regimul de arie protejată.

La art.2 alin (1) este prevăzut clar că ”Se avizează suprafața de 374,3658 ha, aflată pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești ce urmează să facă parte din aria naturală protejată prevăzută la art.1, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

În OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 8 scrie foarte clar că declararea ca arie naturală protejată poate să o facă doar Guvernul printr-o hotărâre. Însă tot la art.8 alin. (2) scrie că ”propunerile pentru instituirea regimului de arie naturală protejată se pot face din inițiativa oricărei persoane fizice sau juridice și se înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, în vederea promovării actului normativ de desemnare a acestora”.

Acest lucru este stipulat și de noi în acest proiect de hotărâre la art. 4 alin. (1) ”prezenta hotărâre se înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, în vederea promovării actului normativ de desemnare a ariei naturale protejate de interes național”. Deci noi acum ne prezentăm intenția că vrem să se facă acolo arie protejată și dăm acest aviz pentru că, tot în această ordonanță, se spune la un moment dat că printre alte acte care ne sunt necesare este nevoie și de acest aviz al autorității.

5

În anul 1994 a existat o Hotărâre a Consiliului Județean prin care se spunea că întreaga Pădure Trivale plus multe altele se declară ca arii protejate de interes local. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe pentru că, dacă era arie de interes local nici nu mai trebuia expropriată.

În anul 2010 s-a făcut un comitet cu ONG-uri, cu mai multe persoane care au vrut să realizeze acest lucru. Acest lucru s-a concretizat în HCL nr.197/13.12.2012 prin care se dă un aviz, exact ce vrem să facem noi astăzi și în care spune așa: ”suprafața pădurii care face obiectul prezentei hotărâri este de 432,3363 ha” ceea ce este greșit pentru că un consiliu local nu poate să dea un aviz pentru o suprafață de teren de pe teritoriul altei unități administrative. Din harta pe care o am aici diferența de la 432,3363 ha la 374,3658 ha sunt pe Pitești-Moșoaia.

Tot în această ordonanță la art. 5 scrie categorii de arii naturale protejate de interes județean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităților administrativ-teritoriale. Asta înseamnă să declarăm noi rezervație naturală locală pe niște terenuri private, adică un proces extrem de greu, să-i expropriem pe acești oameni.

Dacă facem arie protejată națională banii or să vină de la Guvern, el o să se ocupe și o să stabilească administrator și o să putem face și piste de biciclete.

Prin 2010 -2012 se făcuseră absolut toate procedurile pentru a se realiza acea arie protejată. Ati avut idee că cei de la minister au trimis adrese primăriei prin care ni s-au cerut mici lucruri pentru a da drumul la Hotărârea de Guvern? Eu nu am știut de aceste adrese. Nimeni nu a știut că ministerul a transmis acele adrese la care nu s-a

5

răspuns.

Am vorbit și cu domnul primar al comunei Moșoaia și a rămas să avem o întâlnire săptămâna viitoare și să încercăm să găsim o soluție pentru a rezolva întreaga suprafață a pădurii.

Astăzi vorbim de acestă suprafață pentru că este a statului și nu trebuie să se negocieze cu nimeni. Suprafața aceasta este inventariată în anexa nr.3, terenul forestier aflat în proprietatea statului întocmit conform Legii nr.165/2016 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Ce înseamnă acest lucru? Dacă vreau să fac zonă protejată pe suprafața de 930 ha, mă apuc să negociez cu cei de acolo și va dura ani și ani de zile. Însă pentru această suprafața de 375 ha trebuie să mergem înainte și sunt sigur că se va da Hotărâre de Guvern.

Săptămâna viitoare vom merge la Moșoaia să discutăm și tot săptămâna viitoare vom depune un alt proiect de hotărâre, împreună cu toți colegii, prin care să propunem instituirea unei arii protejate și pentru cealaltă suprafață de teren, nu pe ce aparține comunei Moșoaia.

Această suprafăță de 375 ha o putem securiza, este a statului. Toți ne dorim acest lucru, nu este ilegal, mergem împreună la Guvern și cu siguranță vom reuși. Am discutat și cu domnul arhitect ieri și cei care fac PUG-ul vor fi înștiințați de acest lucru.

5                                                                                    5                                                                                                     5            5    5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Să înțeleg că hotărârea se referă la inițierea privind declararea?

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Bineînțeles și dăm și aviz. Am explicat că hotărârea din anul 2012 nu este bună pentru că se dă aviz pe toată suprafața.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Cunoașteți că inițierea nu s-a făcut în

5                            5       5                        5

baza Hotărârii Consiliului Local din anul 2012 ci prin Ordinul nr. 39/09.04.2010 al Prefectului Județului Argeș s-a stabilit ”constituirea grupului de lucru pentru inițierea demersurilor în scopul declarării Pădurii Trivale ca arie protejată de interes național”? S-a anulat acea inițiere?

5

Domnul consilier Florea Daniel părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți:21.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Acum noi propunem încă o dată instituirea. În OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare este scris că printre documentele necesare avem nevoie și de acest aviz.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Dumneavoastră înțelegeți că ne propuneți să votăm o chestie legată de inițiere care s-a făcut în 2010 prin Ordin despre avizare?

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Propunem instituirea regimului național. Conform art.8 alin. (2) din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare ”propunerile pentru instituirea regimului de arie naturală protejată se pot face din inițiativa oricărei persoane fizice sau juridice și se înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, în vederea promovării actului normativ de desemnare a acestora”.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Înțelegeți că această inițiere s-a făcut prin Ordin al Prefectului în anul 2010 și că nu mă refer la avizare? Înțelegeți că implicațiile juridice ale unei noi hotărâri de inițiere duc la anularea studiului științific care a fost înaintat Ministerului Mediului și Academiei Române?

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Este ilegală această hotărâre?

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Da, deoarece deja există reglementată inițierea ariei protejate pentru suprafața la care vă referiți, dar spre deosebire de proiectul propus azi, inițierea din anul 2010 face referire și la ce se încearcă să se protejeze. Trebuie să indici legal ce vrei să protejezi prin aria protejată.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: S-a manifestat un interes vis-a-vis de Pădurea Trivale, un interes în sensul de a o proteja. Nu cred că există consilier local care să nu fie de acord cu acest demers, însă există și niște impuneri. La începutul discuțiilor a spus domnul primar că ne dorim să protejăm dar, din păcate nu mai putem face anumite lucruri. A venit colegul nostru, domnul Apostoliceanu Sorin și a lămurit această problemă. Să lăsăm un lucru bun comunității pe care am reprezentat-o în consiliul local: protejarea Pădurii Trivale. Dacă există vreo problemă hai să o rezolvăm fără să ne certăm.

Domnul consilier Gentea Cristian: Într-adevăr domnul consilier Ionuț-

5

Gheorghe Olariu a venit prima dată cu această idee. Acum câteva luni de zile am avut o intervenție într-un ziar și am spus că sunt total de acord cu astfel de idee. Mai mult decât atât, lunea trecută, sunt mulți colegi în sală care pot confirma acest lucru, am intenționat să merg cu minim 50 de persoane la cortul unde domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț a inițiat această campanie de semnături să semnăm. Nu am ajuns să fac acest lucru deoarece miercuri am plecat din țară. Între timp domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu, căruia îi mulțumesc, împreună cu ceilalți colegi ai mei și colegii de la Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - și lor le mulțumesc - au analizat mai

5                                                5                                     5                       5                                          5

serios, s-au consultat cu juriștii și cu domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru și au ajuns la această soluție.

Marți seară, după ședința de comisii, am înțeles mai bine despre ce este vorba, singurul lucru pe care mi-l reproșez este că nu l-am oprit și pe domnul consilier Narcis Sofianu-Ionuț să discutăm atunci.

5

Între timp am mai avut câteva discuții cu domnia sa, recunosc că fac acest lucru destul de des pentru că îl apreciez și ca om și din punct de vedere profesional. Mai mult de atât, azi de dimineață, am intermediat o întâlnire între domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu și domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț, îmi pare rău că nu au ajuns la un numitor comun.

Haideți să votăm acest proiect de hotărâre care este absolut corect, să protejăm acele 375 ha, iar luni dimineață să semnăm cu toții acel proiect de hotărâre, inclusiv cu colegii de la Partidul Național Liberal, pentru a extinde la întreaga suprafață. Poate ar trebui să lăsăm orgolii deoparte și să facem ceva la care se așteaptă toată lumea să facem.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel: De fiecare dată când a existat un 5

proiect de urbanism s-a discutat despre spațiul verde. Dacă avem posibilitatea să trecem acești 375 ha în arie protejată de ce să nu o facem. Este clar că toată lumea își dorește ca întreaga suprafață să fie protejată, dar consider că este foarte bine să începem cu acești 375 ha, pentru că în timp se mai pot schimba multe.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Mă aștept ca în seara aceasta să avem unanimitate la acest proiect. Mă bucur foarte mult că și domnul primar susține acest proiect. Dacă Ordinul Prefectului era valoros și nu bloca obținerea ca arie protejată pentru Pădurea Trivale, cel puțin ONG-urile, dacă nu autoritățile sau partidele se ocupau și obțineau aceste avize. Acesta este motivul pentru care am considerat necesar și am susținut opinia domnului viceprimar Sorin Apostoliceanu. Mergem pe solicitarea pentru suprafața care este liberă de sarcini pentru a face măcar un pas înainte pentru obținerea acestei protecții a Pădurii Trivale. Este un proiect inițiat de noi care nu se va putea realiza decât cu sprijinul tuturor consilierilor.

Sper să avem unanimitate nu doar în seara aceasta ci până la finalizarea proiectului prin susținerea miniștrilor și a tuturor celor implicați.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Nu știu cine era prefect în anul 2010. S-a constituit acel grup de lucru, dacă votăm iar inițierea se anulează tot ce a obținut acel grup de lucru. S-a obținut studiul de fundamentare științifică, formularul standard de arie protejată, hartă pe format digital și de hârtie.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: A solicitat cineva în acest consiliu 5

anularea acelui ordin?

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: S-a obținut aviz de la instituția

5                                5                                                                                 5

Consiliului Județean, Direcția Silvică - aviz, Primăria Municipiului Pitești - aviz.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: De ce ați mai pornit inițierea dacă știați aceste lucruri?

Domnul consilier Gentea Cristian: După ce obțineați cele 7500 de semnături ce urma?

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Avantajul pe care-l aveam prin propunerea celor două proiecte era acela că ambele se votau în consiliul local și nu mai depindeam de nimeni de la minister. Tot ce a depins de factorii locali: Primăria Municipiului Pitești, Primăria Comunei Moșoaia, Consiliul Județean, Direcția Silvică, Direcția Agricolă, Prefectură Argeș, totul s-a rezolvat pe plan local când s-a trimis documentația.

5

Domnul primar are dreptate. Dacă noi votăm arie protejată în formatul în care este, ceea ce știți de acum din cele 6,5 sau 6,7 ha nu se mai poate extinde pentru că nu aveți unde. Nu este permis să faci piste de biciclete în arie protejată. Pe lângă toate acestea ar fi bine să fie protejată întreaga suprafață a pădurii. Dacă într-adevăr se dorește să se facă aici arie protejată pentru toată suprafața vă citesc și art.7 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare ”regimul de protecție se stabilește indiferent de destinația terenului și de deținător, iar respectarea acestuia este obligatorie în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu alte dispoziții legale în materie” și îmi permit să formulez, dacă doriți unanimitate, un amendament la proiectul de hotărâre, haideți să votăm arie protejată pentru toată suprafața, indiferent de deținător.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am spus de la început că susțin acest proiect și am explicat de ce fac acest lucru. Au existat multe discuții despre Pădurea Trivale, că în viitorul apropiat va fi decimată, că se vor face construcții în zonă cu acceptul primarului, al primăriei, etc.

Este foarte bine să susținem acest proiect cu toate că s-ar putea să avem niște probleme, dar nu în imediata apropiere, în sensul că avem niște obligații privind punerea în posesie a unor suprafețe de teren pe care instanța de judecată le-a decis. Sunt 40-50 de cetățeni în această situație, nu am făcut punerea în posesie până la această dată pentru că nu a existat protocolul între Primăria Municipiului Pitești și Ocolul Silvic, deci nu ne-au pus la dispoziție suprafețele necesare. Nimeni nu va accepta să primească teren într-o arie protejată. Instituind această arie protejată statul are obligația să acorde sprijin pentru cei care trebuie să primească teren, inclusiv prin compensație la materialul lemnos pe care orice proprietar din exploatări îl primește.

Însă, făcând acest prim pas nu greșim cu nimic. Apreciez proiectul extrem de oportun. Mă gândesc cumva și la posibilități legale de a crea niște zone de agrement, dar aceste lucruri le vom discuta în următoarea etapă.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Astăzi la conferința de presă, domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț nu a acuzat nici măcar o secundă pe cei care aveau ca atribuție să dea răspuns către minister. Nici măcar astăzi în ședință nu l-a întrebat pe domnul primar de ce nu s-a răspuns la acele adrese.

La art. 22 din OUG nr.57/2007 spune foarte clar ”zonarea internă a ariilor naturale protejate de interes național se face prin planul de management (...)”, ori noi am scris la art. 3 ”planul de management și regulamentul ariei protejate de interes național se elaborează de entitatea competentă, cu consultarea autorităților administrației publice locale (...)”, adică ministerul, cei care vor fi acolo or să facă o zonare și un plan. Foarte interesant este ce scrie în continuare în ordonanță ”Zonarea internă a ariilor naturale protejate de interes național se face prin planul de management, prin definirea și delimitarea, după caz, a: zonelor cu protecție strictă, zonelor de protecție integrală, zonelor-tampon, zonelor de dezvoltare durabilă a activităților umane”.

Haideți să vedem ce înseamnă zone de dezvoltare durabilă a activităților

5                                                                                                                                                                                                                              5

umane. În ordonanță scrie că, în zonele de dezvoltare durabilă se pot desfășura activități, cu respectarea prevederilor din planurile de management printre care și activități de construcții/investiții, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv. Deci putem face tot ce dorim, piste de biciclete, cu avizul administratorului.

Să rămână astăzi proiectul pentru suprafața aceasta și luni vă așteptăm să semnăm și pentru diferență, să refacem de la zero așa cum doriți dumneavoastră, dar pentru această suprafață procedurile vor merge foarte repede pentru că nu avem cu cine să negociem.

Vreau să mulțumesc celor din presă pentru că de la ei am aflat că am pierdut procesul cu un spațiu din Piața Trivale. Nouă ca și Direcție Tehnică nu ne-a spus nimeni.

Domnul consilier Gentea Cristian: Poate eu nu înțeleg bine, dar aș vrea să-l întreb pe domnul secretar de ce pentru suprafața de 374 proiectul este nelegal iar pentru suprafața de 900 este legal? Și nu înțeleg dacă votăm toți pentru suprafața mai mare nu se mai anulează nimic din ce a fost până acum. De aceea vreau să-mi spună domnul secretar dacă este în regulă sau nu, pentru că a semnat de legalitate?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: În general trebuie să explic de ce nu semnez un proiect de hotărâre, pentru că aș fi obligat în prima ședința de consiliu, după ce transmitem la prefectură proiectul adoptat de dumneavoastră, nesemnat de mine, să vă dau o explicație în scris. Mie mi se pare absolut legal, altfel nu aș fi semnat acest proiect pentru că este vorba de o propunere. O propunere care poate fi făcută la momentul acesta și de un cetățean și de colegii din mass media. Nu mi se pare ilegal să aprobăm astfel de propuneri. Dacă ne-am extinde pe toată suprafața am putea intra într-o problemă tehnică.

Fac o mică paranteză - corespondența dintre minister și noi din anii 2016 -2017 a fost pentru clarificarea regimului juridic, pentru identificare proprietari și alte asemenea, la care am răspuns, am solicitat adrese și către Ocolul Silvic pentru că există o problemă. Toată această suprafață de 374 ha face obiectul Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Este propusă de Ocolul Silvic ca suprafață de retrocedare pentru persoane fizice. La momentul actual acest proces nu este început că să știm dacă cele 40 de persoane or să accepte sau nu aceste suprafețe. Din punctul acesta de vedere nu avem cum să spunem care vor fi proprietarii. Toate aceste informații au fost transmise la minister și undeva s-a blocat sau nu s-a decis mai departe.

Faptul că noi dăm acum o hotărâre, nu cred că ar anula tot ce s-a făcut până acum și asta o să ne spună tehnic, ministerul. Tocmai de aceea am evitat să spunem că se abrogă ceva sau nu, că se continua sau nu ceva. Ministerul sau Autoritatea pentru Mediu sau o altă instituție or să ne dea un răspuns.

Din punctul meu de vedere, dacă se va dori până la 900 ha ar fi bine ca această hotărâre să nu conțină elemente pentru care ministerul să ne spună revizuiți proprietatea.

Hotărârea, fie că este pentru suprafața de 374 ha, fie că este pentru 900 ha, este legală, însă eu le-aș vedea separate.

Domnul consilier Dinu Dănuț: O să votez pentru acest proiect pentru că este vorba doar de o propunere. Este absolut legal. În plus o să se și grăbească circuitul acesta al documentelor.

Domnul consilier Morlova Eduard: M-aș mira ca cineva din sala aceasta să 5

nu-și dorească să protejăm Pădurea Trivale. Este vorba strict de orgolii și cred că aceste discuții nu-și au rostul.

5                   5

Domnul consilier Olariu Gheorghe-Ionuț: Din anul 2017 am tot adus în discuții acest subiect. Din anul 2019 am ales să port o corespondență scrisă. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, colegilor alături de care am inițiat acest proiect, indiferent că sunt de la PSD sau ALDE, puteau fi și de la PNL dar dumnealor au ales ca în această perioadă să facă o campanie electorală care din punctul meu de vedere începe din mai 2020. Sunt de acord cu ceea ce au spus colegii inițiatori cât și alți vorbitori. O să semnez și celălalt proiect de hotărâre pentru diferența de pădure.

Domnul consilier Preda Marin: În materialul prezentat se află și răspunsul viceprim-ministrului. Eu consider că nu se anulează nimic, din contră avem o arie protejată bine delimitată la care se pot solicita, conform documentației, avizele.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Vreau să amintesc că am făcut o 5

propunere de amendament referitoare la extinderea suprafeței protejate. Dacă nu se votează pentru întreaga suprafață cu ce preîntâmpinăm, conform legii, o eventuală defrișare a celorlalte suprafețe?

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Aștept pe absolut toți consilierii locali săptămâna viitoare, a spus și domnul consilier Gentea Cristian foarte clar, facem un nou proiect de hotărâre pentru diferență și-l inițiem.

Vă așteptăm săptămâna viitoare, când aveți timp, să inițiem acest proiect și facem ședință extra.

5               5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț precizează că renunță la amendamentul formulat.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 358/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.39, județul Argeș, identificată cu nr. Cadastral 98787 - ci -U1.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am revenit cu acest proiect de hotărâre deoarece proprietarul nu a reușit să vândă imobilul până acum și a revenit cu o nouă ofertă, cu o mică scădere de preț, iar noi avem obligația să-l supunem din nou la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 359/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.39, județul Argeș, identificată cu nr. Cadastral 98787 - ci -U2.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 360/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de consilierii municipali Bârlogeanu Marioara, Gentea Cristian, Sofianu Narcis-Ionuț, Tudosoiu Dumitru, Zidaru Ionuț-Gabriel pentru modificarea și completarea HCL nr.204/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 361/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise” și a cheltuielilor legate de proiect.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 362/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași” și a cheltuielilor legate de proiect.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 363/31.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: ”Raport cu privire la realizarea criteriilor de performanță ale directorului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru Semestrul I anul 2019.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești Trimestrul III -anul 2019.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: ”Informare privind litigiul având ca reclamant SC Lea Internațional Impex SRL.”

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Din anul 2002 am avut nenumărate procese în instanțe cu această societate. Situația noastră este nefavorabilă și s-ar putea să fim puși într-o situație cum rar se poate întâmpla unei administrații datorită unor posibile prejudicii acceptate de către instanță în favoarea investitorului SC Lea Internațional Impex SRL.

Este de neînțeles cum o firmă cu sediul într-un apartament, cu 2-3 salariați au putut să parcurgă un asemenea proces.

Li s-a pus la dispoziție 2,5 ha de teren la groapa de gunoi Albota, au avut termen de începerea lucrărilor și de finalizare pentru o groapă ecologică. Nu s-au apucat de treabă și au invocat faptul că terenul respectiv era traversat de o conductă ce aparținea Schelei Petrol Moșoaia care era dezafectată de 16 ani. Din acest motiv au generat zeci de procese.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Eu am solicitat această informare. Am avut o discuție cu cei de la Serviciul Juridic și mi-au spus că sunt la instanța de fond și mai poate dura mult timp acest proces, șansele sunt 50% să pierdem/să câștigăm.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Fac un apel către domnul primar ca, aceste discuții să le poarte doar cu membrii consiliului local deoarece anumite amănunte mai puțin optimiste pot ajunge la completele de judecată. Am discutat cu cei de la juridic și cu domnul consilier Gentea Cristian suntem la primă instanță, iar la probe suntem pe obiectiuni pe expertiză. Această societate cu sediul chiar într-un garaj, nu are contracte în derulare și mă surprinde cum și-au permis să susțină în fața unei instanțe ceva de genul ”profit pierdut”. Ei nu au activitate în domeniu, a fost singurul contract mare. Poate, ar trebui ca cei din primărie să verifice dacă între patronatul SC Lea Internațional Impex SRL și o societate mare din domeniul salubrității există legături de rudenie foarte apropiate.

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: ”Informare privind dosarul nr.20247/280/2016.”

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de Biserica Sfânta Treime.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Mi se pare o situație gravă. Au tot fost alocați bani în acest domeniu și ne-au fost luați aproximativ 4000 m în centrul orașului. Eu sper să abordăm cu mare seriozitate această problemă, eventual să vorbim și cu Înaltpreasfințitul Calinic Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: ”Informare privind dosarul nr.6215/109/2017.”

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre un dosar care a fost pe rol. Am explicat toată situația în materialul prezentat. Situația este ingrată pentru că nu poți să comentezi hotărârile instanței, care sunt uneori surprinzătoare. În acest caz am reușit să câștigăm.

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de conținutul informării.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință menționează că reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești au fost stabiliți conform anexei proiectului de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 364/31.10.2019.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Apă Canal 2000 SA.

Domnul consilier Janță Constantin Daniel nu participă la vot.

Domnul consilier Popescu Ionuț a fost desemnat să facă parte din comisia de selecție și domnul consilier Tudosoiu Dumitru din comisia de soluționare a

5              5                                                                                                                                                                                                                                  5

contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Apă Canal 2000 SA.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 365/31.10.2019.

DIVERSE:

Domnul consilier Gentea Cristian: Doresc să accentuez ceea ce am spus data trecută legat de proiectul BERD-ului cu SC Apă Canal 2000 SA, singura societate din România care participă la acest proiect. S-a constat că de la 52% pierderi s-a ajuns la 38%, au văzut și ei acest lucru. La Bascov am găsit o stradă pe care toată lumea fura apă. Problema este că se fură de 20 de ani și regulamentul spune să încasăm bani pentru 6 luni. Este vorba și de o carmangerie cunoscută acolo.

Știți ce se spunea, în presă, despre SC Ronera SA. Au pierdut ambele procese, mâine putem să-i executăm. Deci noi nu ne jucăm, știm exact ce facem.

O altă problemă despre care vreau să vorbesc se referă la secția de rugby. Domnii consilieri Gardin Florin și Preda Marin cunosc situația foarte bine, pentru că sunt colegii mei în consiliul de administrație. A fost propunerea noastră să înființăm mai multe secții în plus, am făcut secții de natație, karate, judo unde sunt rezultate excepționale cu bani puțini.

Am să fac un scurt istoric. În data de 9 august 2018, Federația Română de Rugby transmite la toate județele o Hotărâre a Biroului Federal care spunea că echipele care se vor înscrie la rugby în 15 pot opta și pentru rugby în 7. Dacă vrei doar în 7 nu merge.

Pe data de 2 octombrie 2018 domnul director Dragoș Șerban și antrenorul echipei de rugby, domnul Radu Mareș au transmis o adresă către Federația Română de Rugby prin care anunță că echipa de rugby în 15 este retrasă din competiție.

Pe data de 30 octombrie 2018, domnul director Dragoș Șerban face o ședință la care participă toți antrenorii, am semnăturile aici de la domnii Ene de la karate, Mărășescu de la box, Ioniță de la judo, inclusiv Mareș de la rugby. Și aici spune că domnul Mareș nu a reușit să aducă copii care să practice acest sport și semnează hârtia.

La sfârșitul anului, pe 10 decembrie 2018, atunci când a fost făcută analiza bugetului, Directorul Clubului FC Argeș ne-a spus că, având în vedere că s-a diminuat dramatic baza de selecție, tinerii nemaifiind atrași să practice acest sport, pentru că rezultatele au fost foarte slabe, pentru că în calendarul competițional al anului 2018 această echipă nu a fost implicată decât în 4 meciuri (trei amicale și unul oficial), pentru că în anul 2018 secția de rugby a consumat 80.000 lei din care 60.000 lei cu salariile, conducerea clubului, consiliul de administrație propun încetarea activității la nivelul echipei de rugby juniori în sezonul competițional 2019-2020.

S-a tot spus că noi am închis secția de rugby juniori. Vă aduceți aminte, domnule consilier Sofianu Narcis-Ionuț, chiar dumneavoastră ați ridicat problema cu echipa de volei feminin ce consuma o mulțime de bani fără rezultate. Am găsit cele două fete, am mers doar cu jucătoare tinere și vedeți bine unde am ajuns.

Nu a venit nimeni de la această secție să spună că vor căuta copii să facem echipă și atacăm promovarea. De două săptămâni apar tot felul de atacuri în presă. Am fost contactat de o doamnă de la Antena 3 București care m-a întrebat din ce motiv am

5

ajuns omul negru în Pitești.

Am tot respectul pentru colegii de la ALDE, însă înțeleg că tot acest scandal îl face un om care se autointitulează președintele ALDE Pitești. Eu cunosc ca și președinte al acestui partid, la nivelul municipiului Pitești, un singur om, respectiv domnul Robert Tudorache care a adus partidul la 20%.

În consiliul de administrație eu am un singur vot și niciodată nu am votat ceva ilegal. Azi de dimineață m-am trezit la ora 600, am plecat la București, am stat la trei ministere și ședințe. Am găsit timpul necesar să ajung la ora 1400 la primărie și la una dintre cele mai mari societăți din țară și să aduc o altă sponsorizare pentru FC Argeș, fără niciun alt interes.

Domnul viceprimar Sorin Apostolicenu: Am o problemă tehnică. La articolul 152 alin (4) din Codul Administrativ, scrie că în situația în care sunt doi viceprimari, consiliul local desemnează prin hotărâre care dintre cei doi trebuie să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului. Nu știu cine trebuie să inițieze. Poate în acest mod mai apuc și eu să văd ceva de la urbanism.

Având în vedere proiectul cu Pădurea Trivale, ca să nu mai existe discuții, vreau să facem un proiect de hotărâre pentru ședința următoare și vreau să-l inițiem cu toții, ca în municipiul Pitești niciun copac sănătos să nu mai fie tăiat decât cu avizul, acceptul consiliului local.

Cred că este momentul să punem pe primul loc omul și pe locul al doilea mașina, să nu mai facem în continuu locuri de parcare, să lăsăm și copacii să crească pentru a respira aer curat. Suntem pe primele locuri în țară la raportul mașini-parcare, cred că avem 2 mașini la 1 loc de parcare.

Este momentul ca în mijlocul dezvoltării oricărui proiect să fie omul, să facem cât mai multe spații verzi. Săptămâna viitoare vă aștept să semnăm cu toții proiectul de hotărâre cu diferența de pădure și să inițiem acest proiect ca niciun copac sănătos să nu mai fie tăiat în oraș decât cu acordul consiliului local și numai dacă este neapărat necesar.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Referitor la secția de rugby și eu am primit nenumărate telefoane și am fost întrebat de foarte multă lume de ce nu acordăm niște drepturi, în sensul înființării și susținerii unei secții de rugby. Este un sport foarte bun, făcut acolo unde există pasiune și nu unde se cheltuie bani fără rezultate.

În legătură cu parcările, observați că în ultimul timp oamenii își doresc străzi reabilitate, alei, trotuare. Angajamentul nostru a fost ferm și vom continua tot în această direcție de consolidare a infrastructurii. Nu tăiam copacii pentru a-i folosi ca lemne de foc. Dacă a existat un interes public am făcut aceste tăieri, numai în proiecte în care s-a impus acest lucru.

La lărgirea de pe I.C. Brătianu, de pe colț cu Instituția Prefectului Argeș, am avut avizul organelor de mediu pentru tăierea unui număr de 5 arbori. Au fost tăiați doar 3 și imediat se vor planta copaci pentru cei care au fost tăiați.

Dacă se dorește să venim în consiliul local și să stabilim ce copaci pot fi/nu tăiați nu am nimic împotrivă, însă vreau să menționez că avem un deficit de 70.000 de locuri de parcare și nu știu ce soluții vom găsi.

Evident că trebuie să ținem cont de om însă și de realitățile care există, de

5                                                                       5                                  5                                           ~

aceea această problemă trebuie analizată foarte atent.

Domnul consilier Sofianu-Narcis Ionuț: Există o clădire ce s-a construit fără

5

autorizație de construcție când cobori pe strada Smeurei, deasupra Băii Comunale. Peste stradă de fostul Spital Oncologic s-a desființat acea stație de autobuz, am văzut că se construiește o clădire pe structură metalică cu mai multe etaje.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Stația de autobuz era nefolosită și din acest motiv a fost desființată. Clădirea la care faceți referire este construită de un

5                                                                                      5

cetățean străin.

5

Domnul consilier Sofianu-Narcis Ionuț: O altă problemă legată de clădirile de patrimoniu din Pitești. Ar fi bine să se realizeze o inventariere a clădirilor de patrimoniu, cu privire la starea de întreținere a acestora. Aș trage un semnal de alarmă. Există o mica căsuță vis-a-vis de Colegiul I.C.Brătianu și înainte de ea s-a făcut un Fast-Food cu material plastic. M-ar interesa dacă cei de acolo au avut autorizație de construire și ce am putea face cu acea căsuță.

Consider că ar trebui să luăm niște măsuri mai îndrăznețe și de ce nu să

5                                                                                   5         5

eliberăm, la un moment dat, bulevardul I.C.Brătianu de parcări, mă refer inclusiv la un proiect de realizare a unei parcări supraterane în zona bazarului Gheorghe Lazăr.

Domnul consilier Preda Marin: Solicit să mi se prezinte o fișă a postului în alb. Vor veni vremuri grele când se vor face restructurări și fișa postului e de bază.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Organigrama este partea care se vede. Fiecare salariat are o fisă a postului în baza căreia își execută sarcinile de serviciu. Viceprimarii, conform prevederilor Codului Administrativ, își exercită atribuțiile în baza delegării de competențe de către primar.

Domnul consilier Preda Marin: Am înțeles. Eu vreau să vad dacă este

5

structurată cu competențe, responsabilități, dacă ea corespunde ca formă cerințelor normale ale postului.

Dacă tot avem această sală minunată l-aș ruga pe domnul arhitect, când mai avem probleme legate de planurile de urbanism să ne prezinte toate schițele, unde sunt locațiile, folosindu-se de tehnologia din această sală.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Cred că vom reuși. Vreau să va anunț că pe peretele din spate va fi și un ecran mare. Zilele acestea au sosit componentele și de luni vor fi puse în funcțiune.

Domnul Gheorghe Mohor: Sunt reprezentantul unei firme comerciale. Este vorba de un PUD pentru care există hârtii la primărie din anul 2018. Este vorba de strada Grigorie Leu nr.75 unde societatea a solicitat un P+3. Într-o ședință a comisiei tehnice din noiembrie a fost aprobată soluția, iar de atunci și până acum noi așteptăm un răspuns din partea consiliului local, încă nu am primit. Am făcut o cerere la domnul primar în decembrie 2018 la care nu am primit răspuns.

De asemenea, acum trei luni am făcut o solicitare și către comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură, nu am primit răspuns. Vrem să știm motivul pentru care nu s-a aprobat acest PUD. Să știm ce facem cu acel teren în care sau investit bani.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Răspunsul trebuie să-l primiți de la domnul Arhitect Șef. Ați vorbit cu mine cât și cu alți colegi și vi s-a comunicat că planul a fost respins. Doriți să vi se transmită în scris și este corect, motivele pentru care acel PUD a fost respins.

Domnul Gheorghe Mohor: Dacă va fi un răspuns care nu ne va mulțumi, vom fi îndreptățiți să cerem în altă parte dreptatea. Vreau să menționez că, vis-a-vis de investiția noastră, la 30 m există blocuri P+3 iar la 60 m de locație există un P+6. Deci nu suntem singuri pe acea stradă cu acest regim de înălțime. Nu ar trebui să fie un răspuns pentru mine ci unul care să privească tot platoul Găvana în totalitatea lui.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dumneavostră trebuie să primiți un răspuns al comisiei care a analizat, a propus o soluție, iar în consiliul local a fost promovată.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Proiectului dânsului a fost respins în consiliul local, nu în comisie.

Domnul Gheorghe Mohor: Dacă vreți să modificați indicatorii urbanistici pe platforma Găvana faceți pentru toți acest lucru.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: În lege spune foarte clar că noi votăm oportunitatea și nu trebuie să motivăm de ce am respins. Iar ca idee, tot dumneavoastră ați construit case fără autorizație în Aleea Seneslau. Este dreptul nostru să votăm /nu. La toate planurile de urbanism respinse în consiliul local nu s-a dat răspuns.

Doamna consilier Preduț-Mariana Tatiana: Este reală informația că ați construit

5                                                                                                                            5                      5

fără autorizație?

5

Domnul Gheorghe Mohor: Am intrat în legalitate.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Atunci când respingem un PUD răspunsul este făcut public prin afișarea procesului-verbal al ședinței în care s-a luat în discuție acesta.

5

Domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel: O primă problemă este legată de toaletările care se fac în municipiul Pitești. Întrebarea mea este dacă membrii comisiei care avizează aceste toaletări se deplasează în teritoriu, analizează, verifică? A fost schimbat și regulamentul, acestea să se facă în funcție de pericolul pe care-l reprezintă anumiți arbori.

O altă problemă este legată de Liceul de Arte ,,Dinu Lipatti” - o parte din cadrele didactice de acolo solicită amenajarea unei săli de spectacol.

Apreciez răspunsurile date de domnul primar și de domnul consilier Gentea Cristian legate de echipa de rugby, însă mă mir că aceasta nu mai este lăsată să practice acest sport. Am înțeles că o parte din echipă împreună cu antrenorul sunt afară dar nu au fost lăsați să intre.

5

Dacă ne dorim să facă performanță trebuie să le asigurăm o bază sportivă și săi lăsăm să dovedească dacă sunt sau nu performeri.

Domnul Dragoș Șerban - Director FC Argeș: Dumneavoastră ați spus să-i lăsăm în continuare să-și desfășoare activitatea, sunt perfect de acord. Însă trebuie să facă un contract, așa cum le-am solicitat. Nu le-a îngrădit nimeni dreptul de a solicita și a practica acest sport.

Domnul antrenor a venit la noi și juriștii i-au spus foarte clar: dacă vrea cu acea echipă aparținând asociației, fiind entitate privată trebuie să plătească o taxă.

Referitor la faptul că a fost lacătul pus pe poartă atunci când au venit ei acolo, era ora 800 dimineața, nu erau programate antrenamente ale nici unei alte entități.

Domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel: Să înțeleg că vor avea acces dacă vin și fac contract?

Domnul Dragoș Șerban - Director FC Argeș: Li s-a spus clar, noi nu îngrădim dreptul de a solicita să închirieze. Să vină cu actele pentru a perfecta contractul de închiriere și în funcție de programul care se desfășoară pe acea bază sportivă, cu mare plăcere.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Mă bucur că s-a terminat această investiție cu

5                                                                                                                                                 5

bine, sala arată foarte frumos, sper să se mențină și să luăm decizii cât mai bune pentru locuitorii Piteștiului.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florin Gardin

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.

Gabriela-Mădălina Oprea