Proces verbal din 24.07.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 24.07.2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 24.07.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.969 din 19.07.2019.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) și alin.(5) din Codul administrativ, a fost întocmit convocatorul nr.34208/22.07.2019.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești, face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 17;

Consilieri absenți: domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Dinu Dănuț, Gardin Florin, Morlova Eduard, Neacșu Mariean și doamna consilier Preduț Mariana Tatiana.

Președinte de ședință este domnul consilier Costescu Cătălin.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor de pe ordinea de zi.

Având în vedere prevederile art.228 din Codul administrativ, și-a anunțat intenția de a nu participa la vot, în cadrul ședinței extraordinare din data de 24.07.2019, dl.Janță Constantin Daniel - pentru Proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier local Zidaru Laurențiu-Marian, viceprimar al Municipiului Pitești, privind cotizația anuală de membru a Municipiului Pitești la “Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș” pentru anul 2019.

Domnul președinte de ședință Costescu Cătălin supune la vot motivarea absențelor de la ședința ordinară din data de 18.07.2019 a domnilor consilieri Gardin

5                                  5               5

Florin, Neacșu Mariean, Morlova Eduard, dar având în vedere că aceștia sunt absenți, nu se pot motiva absențele acestora momentan de la respectiva ședință.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Toate comisiile își prezintă avizele tuturor proiectelor de hotărâri. Având în vedere că la comisia nr. 4 sunt prezenți doar 2 membrii, fiind lipsă de cvorum, comisia nu poate acorda avize. La comisia nr.2, dl consilier local Gentea Cristian anunță că va avea o solicitare la punctul 1.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.06.2019 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 04.07.2019, care sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Costescu Cătălin supune dezbaterii punctul nr.1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local Zidaru Laurențiu-Marian, viceprimar al Municipiului Pitești, privind cotizația anuală de membru a Municipiului Pitești la “Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș” pentru anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu acordă aviz, fiind lipsă de cvorum;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Este un pas legal în urmă constituirii asociației; există cadru legal; pentru a putea funcționa, trebuie să fim în anul competițional 2019-2020.

Domnul consilier local Florea Daniel: Cotizația de membru este de

5

1.920.000lei? Salubritatea și SC Apă Canal ce cotizație au?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Regăsiți pe ultima pagină.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Sunt de acord cu proiectul de hotărâre așa cum a fost formulat. Poate că lista cu cheltuieli ar trebuie să fie făcută publică, ca un fel de anexă.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Mă bucur că s-a lămurit că putem finanța această asociație, conform codului administrativ. Vreau să se înțeleagă că implicarea mea este pur emoțională și sufletească. Doresc un stadion modern și o echipă competitivă, care prin rezultate competitive să aducă piteștenii în tribune! Aș vrea un stadion ca la Craiova și văd că ei își vor face și o sală de atletism de 6000 locuri!

Referitor la cotizație: Am văzut că în țară nu sunt probleme; am avut o discuție și cu domnul primar și cu domnul secretar referitor la conflictul de interese la domnul primar și la domnii consilieri, dar eu văd că la Cluj-Napoca nu este nicio problemă: domnul primar Emil Boc și 4 consilieri locali propun și au acordat 6.000.000 lei cotizație la FC Universitatea Cluj; sunt 44 de asociații sportive/cluburi care primesc bani de la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Pentru noi, acești bani nu ajung. Mâine și joi, împreună cu directorul executiv al asociației vom încheia 3 contracte de sponsorizare în valoare de 2 miliarde de lei, iar săptămâna viitoare, am demarat discuții cu 2 firme mari din București. Mă bucur că domnul director Constantin Zichil are discuții cu oamenii de afaceri, așa cum mă bucur și de implicarea domnului primar. Repet: banii nu ajung! Vom avea 10 meciuri acasă. Meciurile televizate încep din 6 august 2019. Pentru primul meci la TV vom plăti 150.000 lei, plata stadionului. Plătim imediat la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, iar banii se întorc la Primăria Municipiului Pitești. Așa procedăm! Cotizația mi se pare foarte mică! Bugetul lui FC Argeș pe tot anul 2018 era de 3.900.000 lei. Sunt de acord cu recomandarea primită de la Camera de Conturi Argeș de a schimba în timp balanța referitoare la ponderea finanțării între cei 3 membrii fondatori și de a crește partea din sponsorizări. Este greu de la început să scadă cotizația. Am văzut că este cotizația pe anul 2019. Dacă există o posibilitate pentru luna decembrie? De asta nu am ridicat amendamentul, ca să nu îl respingeți. Dacă ați stabilit 1.960.000 lei, este în regulă.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ne descurcăm!

Domnul consilier local Cristian Gentea:1.960.000 lei este în regulă. Dar banii nu vor ajunge!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Mulțumim pentru prezența la ședința extraordinară! Am adăugat la punctul 3 de pe ordinea de zi, un proiect care întărește caracterul de urgență: transmiterea din administrarea Primăriei Municipiului Pitești către Direcția de Asistență Socială a unui bun imobil.

5                                            5                                            5

La Asociație nu voi face nicio ședință fără convocare, comună cu Consiliul de Administrație de la FC Argeș. Nu am participat la nicio discuție! Nu sună bine bugetul! Este un buget propus, care se poate modifica sau lăsa tot așa cum este! FC Argeș nu va avea lipsă de susținere financiară. Bugetul este făcut ”la zgârcenie”. Corect poate era suma de 2,5 milioane. Diferența de 500.000 lei, de la federație sau sponsorizări. 1.960.000 lei + 500.000 lei - ăsta este bugetul. Am luat în calcul faptul că luna decembrie nu poate fi plătită la zi, datorită situației contabile din decembrie care se decontează în luna ianuarie.

Din punctul de vedere al conflictului de interese, confort art. 228 alin. (1) lit. f) al Codului administrativ, ”Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: (...) asociația sau fundația din care face parte.” De aceea mi-am declinat competența în promovarea acestui proiect pe ordinea de zi.

Se speculează în mediul on-line și pe baze nerealiste că ar există un conflict între mine și alte persoane. Aud că există divergențe între Ionică și Gentea. Eu dau socoteală legii. Sunt chestiuni interpretabile. Dacă încalci legea, nu te salvează nimeni. Chestiuni interpretabile! Discuțiile aprinse nu înseamnă presiune sau interes pentru încălcarea legii. Am tras împreună cu domnul Gentea! Vom continua în aceeași măsură! Secretarul Andrei-Cătălin Călugăru pus de Constantin Cornel Ionică? Niciodată! În legătură cu acest proiect de hotărâre a trebuit să verificăm! Aș fi semnat în orb dacă legea îmi permitea!

Din punctul de vedere al asocierii, Curtea de Conturi a recomandat s ă g ă sim și alte surse de finanțare. Am insistat foarte mult! Important este să scădem noi cotizația! Nicio ședință fără participarea tuturor! Să spună cineva din presă dacă am spus ceva despre vreun coleg!

În ceea ce privește sala polivalentă: am parcurs toate etapele! Pe 31 iulie este licitația. Am câștigat parțial proiectul respins cu iluminatul. Vom avea și spații de cazare la noul stadion, un stadion modern, cu dotări, cu 17.000-18.000 locuri.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Legat strict de acest proiect, sunt de acord cu tot ce a zis domnul primar pentru acest proiect de hotărâre! Mă declar mulțumit! Din această cotizație rămân 1.800.000 lei. 160.000 lei revin înapoi la primărie prin chiria stadionului. Echipa de bachet a Clujului are un buget de 4 milioane de lei/an. Primăria municipiului Cluj cotizează cu 1,7 milioane lei.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Eforturile pentru sport au fost mărite! Vom face conferință de presă la fața locului - căminul de la Maria Teiuleanu și cantina de la Liceul cu Program Sportiv. Nu există așa ceva în România! Vom hotărî împreună destinația!

Domnul consilier local Cristian Gentea: Am fost la Primăria Mioveni! Bugetul lor este de 5,5 milioane lei pentru acest campionat.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin Daniel neparticipând la vot, conform prevederilor art.228 din Codul administrativ, devenind

Hotărârea nr.239/24.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local Zidaru Laurențiu-Marian, viceprimar al Municipiului Pitești privind modificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr.108/2019, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu acordă aviz, fiind lipsă de cvorum;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Sunt modificările impuse pentru această cotizație a asociației sportive.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.240/24.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului

Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești a unui bun imobil, situat în Pitești, b-dul Republicii, bl. D5B, parter, jud. Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - nu acordă aviz, fiind lips ă de cvorum;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Imobilul a fost închiriat Asociației Pensionarilor timp de 14 ani, cu o suprafață de circa 400 mp, urmând să fie transmis de la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești către Direcția de Asistență Socială.

5                                            5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.241/24.07.2019.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Costescu Cătălin

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai 1ex.