Proces verbal din 06.03.2019

Proces-verbal sedinta extraordinara 06.03.2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 06.03.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 416 din 04.03.2019.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică    - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru   - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 19;

 • - consilieri absenți - domnii consilieri Bănică Iuliu-Radu, Gardin Florin, Florea Daniel și Olariu Gheorghe-Ionuț.

Președinte de ședință este domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin.

Domnul președinte de ședință: Vă mulțumim că ați venit mai ales pentru că sunt două proiecte foarte importante.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Bărbulescu Ilie, Gentea Cristian și Morlova Eduard de la ședința ordinară din data de 21.02.2019 și care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință acordă câteva minute comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru a acorda avize proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.251/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului ”Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este un proiect foarte important în municipiul Pitești, la solicitarea Ministerului a trebuit să luam proiectul de la capăt, bugetul este mai mic, de 1129 miliarde lei vechi, contribuția noastră fiind de 2 % adică de 22 miliarde lei vechi.

Suntem în grafic cu toate proiectele ne întâlnim săptămânal pentru discuții, avem unele probleme de cadastru, implementarea proiectelor se va prelungi încă o data, dar este în conformitate cu ghidul solicitantului.

Domnul președinte de ședință: Sunt proiecte foarte importante, necesare pentru orașul Pitești.

9                      9

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr, 60/06,03,2019,

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Acordului de parteneriat, precum și a contribuției municipiului Pitești în cadrul proiectului ”Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT”.

9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Este primul proiect al unei unități administrativ -teritoriale cu acest obiect și aș dori să felicit personalul de la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor, au muncit foarte mult pentru aceste proiecte. Am fost la numeroase ședințe la București, am discutat cu domnul primar, trebuie să folosim orice ban luat prin fonduri europene pentru realizarea investițiilor. Este un proiect important care va aduce locuri de muncă în Pitești, avem o clădire pe care am primit-o de la o firmă privată care va fi înfrumusețată cu o perdea vegetală. Va fi un proiect futurist unde își vor desfășura activitatea 11 firme care vor lucra în cercetare, iar noi vom veni cu 50 % iar după cei trei ani de zile când vor pleca firmele și această clădire ne va rămâne nouă. Este un proiect care va aduce mulți bani orașului nostru.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am acceptat să accesăm acest proiect deoarece este foarte important, iar contribuția noastră este de 50 %. În cei cinci ani de implementare trebuie să funcționeze în stadiul în care a fost promovat, este un proiect care merită deoarece o să se creeze locuri de muncă și avantaje în cercetare.

Domnul consilier Gentea Cristian: Sunt de lăudat cei din Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor, mai ales pentru aceste două proiecte.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Felicit executivul pentru aceste proiecte. Clujul are un proiect extraordinar care cuprinde multe investiții cu școli, grădinițe, restaurante și mai multe instituții și ar trebui să-i urmăm exemplul. Orice proiect este binevenit în oraș mai ales prin fonduri europene.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am avut foarte multe proiecte în ultimele luni și a fost o muncă titanică și ne-am zbătut foarte mult. Cei de la ADR ne-au

9                                                                                  9

felicitat, spunând că suntem singurii ajunși cu unele proiecte la faza de PT.

Domnul președinte de ședință: Într-adevăr noi suntem destul de înaintați, dar din punct de vedere statistic privind proiectele depuse, nu avem decât un proiect depus privind Liceul Armand Călinescu, despre care am fost anunțați cu o jumătate de oră înainte că am fost punctați cu 60 de puncte și o să trecem la contractare, iar pe 21 martie, când vom avea ședința ordinară, vom modifica devizele și la celelalte proiecte. Începând cu 22 martie până pe 28 martie vom depune toate proiectele și la următoarea ședință o să vă facem o informare.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am venit în sprijin, dar mi s-a spus de către președinte Consiliului Județean că nu a fost cine trebuie la întâlnirea ADR și a fost lipsă de comunicare și nu s-a spus ce trebuia.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: La ședința ADR, reprezentantul nu a comunicat ce trebuie, ne-am asumat greșeala, dar o să se rezolve.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: La aceste întâlniri să fiți reprezentați de cine trebuie la nivel înalt, deoarece suntem în grafic dar nu avem decât un proiect depus.

Domnul președinte de ședință: A fost o nelămurire și o lipsă de comunicare, dar la ședințele cu ADR-ul o să meargă de acum încolo domnul primar sau eu. Cei care au fost acolo trebuiau să precizeze că avem toate proiectele pregătite dar că o să depunem după 21 martie când avem HCL -urile și că unele proiecte au ajuns la stadiul de PT.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Cine nu muncește nu greșește, suntem un județ defavorizat suntem pe locul 4 la produsul intern brut. În regiunea ADR Sud Muntenia, județul Argeș este pe primul loc dar noi suntem lăsați la urmă.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: La Călărași am fost de două ori pe săptămână și o să facem tot posibilul să aducem specialiști de la ADR să lucreze cu noi ca să nu mai facem atâtea drumuri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 61/06,03,2019,

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Apostoliceanu

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor 1ex.