Proces verbal din 04.07.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 04.07.2019

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 04.07.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.923 din 01.07.2019.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dna Mihaela-Carmen Ștefănescu - Director Executiv Direcția

5                                                                                                                                                    5

Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, înlocuitor de drept al Secretarului Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Dna Mihaela-Carmen Ștefănescu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 18;

Consilieri absenți: domnii consilieri Morlova Eduard, Florea Daniel, Gentea Cristian, Preda Marin, Dinu Dănuț.

Președinte de ședință este domnul consilier Costescu Cătălin.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi.

Executivul precizează că există completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

La punctul nr.3: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru privind transmiterea activității secției de fotbal a F.C. Argeș la Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”.

La punctul nr.4: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru privind aprobarea Contractelor de licență neexclusivă a Mărcii ”Fotbal Club Argeș”.

La punctul nr.5: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru privind folosirea Stadionului ”Nicolae Dobrin”.

Domnul președinte de ședință Costescu Cătălin supune la vot motivarea absenței de la ședința ordinară din data de 20.06.2019 a domnului consilier Costescu 5                             5               5

Cătălin, (concediu de odihnă), aprobată cu unanimitate de voturi, precum și ordinea de zi cu modificările aduse la cunoștință, care este aprobată cu unanimitate de voturi.

Toate comisiile prezintă avize favorabile tuturor proiectelor de hotărâri.

Domnul președinte de ședință Costescu Cătălin supune dezbaterii punctul nr.1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: A fost semnat contractul de finanțare. Trebuie reactualizat conform OUG nr.114; se impune actualizarea cotei de TVA.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.208/04.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind soluționarea unei contestații”.

9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Comisia a reanalizat contestația privind locuința ANL și a modificat punctajul.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Mai multă atenție la comisia care face

5

evaluările! Mi se pare foarte mare diferența de puncte dată de instanță! Nu s-au dat locuințele?

5

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Este vorba despre o modificare legislativă ulterioară. Instanța de judecată a dispus reanalizarea. Ca urmare a veniturilor celor 2 soți, punctajul a fost modificat cu 10 puncte.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este o situație specială.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: S-au repartizat locuințele după soluționarea contestației?

5                                                      5

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: După aprobarea acestui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Pitești, i se va repartiza și doamnei o locuință. Nu afectează ordinea celorlalți.

5                                                                                                          5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Reevaluarea a fost dispusă de instanța judecătorească.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Am observat că se menționează

5 anularea Hotărârii Consiliului Local nr.348/2017. Sunt probleme cu această hotărâre?

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Anularea Hotărârii Consiliului Local nr.348/2017 se referă strict la doamna Agapie.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Instanța a admis contestația doamnei Agapie.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: O rog pe doamna secretar să introducă sintagma prin care să se modifice implicit și hotărârea inițială.

Doamna director Mihaela-Carmen Ștefănescu: Nu afectează această hotărâre.

5

Lista se face anual. Nu are legătură cu lista din anul 2017.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.209/04.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru privind transmiterea activității secției de fotbal a F.C. Argeș la Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Pentru a putea promova în Liga I trebuia să înființăm o asociație de drept privat, asociație înființată cu sprijinul societăților subordonate Consiliului Local al Municipiului Pitești, pentru stabilirea cadrului legal în vederea promovării FC Argeș în Liga I. În sprijinul acestei hotărâri sunt și următoarele 2 proiecte de hotărâri.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Cota de participare? La articolul 1 am văzut că se analizează transmiterea activității fotbalistice, la articolul 3 cesionarea dreptului de participare la competiții, dar nu se discută nicăieri de cota de participare alocată de noi din buget pentru funcționarea secției de fotbal. Îi lăsăm în aer? Cota de participare este prevăzută? Cele 2 societăți asociate au prevăzută cota de asigurare?

În acest moment intră în sală domnul consilier Eduard Morlova. La ședință

5               5

sunt astfel prezenți 19 consilieri din acest moment.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Participarea celor 2 asociații - cu 20.000 lei la capitalul de lucru. Participarea noastră este de 20 miliarde din acest moment- sumă insuficientă.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Poate atragem sponsori.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Colegii au fost la Cluj-Napoca și Târgoviște pentru un model de lucru. Ei aveau panou cu sponsorii. La Cluj-Napoca, un procent de 27% din buget vine din sponsorizări. Noi asigurăm condițiile minimale. Municipiul Ploiești are capital dublu față de noi. Noi ne propunem să promovăm. Clubul de fotbal rămâne club de fotbal, celelalte discipline rămân la clubul de bază; nu mai au legătură cele 2 cluburi. Răspundem conform regulamentului Federației Române de Fotbal, cu AGA și Comitet Director: director executiv, contabil, organizator de competiții, salariați doar cu atribuții în fotbal-antrenor, maseur. Nu putem pune la dispoziție terenul gratuit, datorită ajutorului de minimis considerat nelegal de Oficiului Concurenței. Pe legislația actuală nu este concurență între cluburi. FC Argeș reprezintă ceva. Avem eliberat Certificatul privind îndeplinirea condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga 2 în sezonul 2019-2020. Nu avem nicio datorie.

În altă ordine de idei, tot în domeniul sportului, am fost la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la domnul ministru Suciu: pentru proiectul privind Sala Polivalentă, miercuri trebuie depus un alt set de documente. Avem documentații la 6 săli de sport, iar pentru cea de la Liceul Ion Cantacuzino am semnat contractul de lucrări. Căminul C5-locuințele sociale, va fi gata într-o lună. Avem cele mai mari investiții din ultimii 20 ani. Avem nevoie de mai mulți bani.

5                                                                                                                                                                    5

Urmează modernizarea iluminatului public, a Bazinul Olimpic. Rezultatele sunt peste așteptări. Sala de sport aferentă Școlii Nicolae Iorga este și ea pe listă.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Aș dori să vorbesc despre tarifele practicate pentru desfășurarea activităților sportive pe stadionul Nicolae Dobrin (meciuri, antrenamente). Tarifele sunt cele din anul 2011. De atunci și până acum, salariile s-au majorat. Este posibil să avem o pierdere față de cheltuielile de întreținere. Poate trebuie publicate.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Nu putem anticipa că vom avea profit pe baza tarifelor. Sportul nu aduce bani, sportul consumă resurse. Dacă vom scumpi biletele, oamenii nu vor mai veni la stadion.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Trebuie să mergem pe tarifele aprobate prin Hotărârea de Consiliu, pentru a nu intra sub incidența practicilor neconcurențiale.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot, devenind

Hotărârea nr.210/04.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru privind aprobarea Contractelor de licență neexclusivă a Mărcii ”Fotbal Club Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Este vorba despre brandul FC Argeș, care era exclusiv la Fotbal Club Argeș; acum, dacă am mutat secția de fotbal la asociația nou înființată, dreptul trebuie să fie și la asociație.

Domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț : Care este optica? Mi se pare nefiresc ca denumirea echipei de baschet și a celei de judo a clubului să se păstreze drept Fotbal Club Argeș.

Domnul Drago ș Ș erban - Director FC Arge ș: Nu se mai poate modifica denumirea la federație, fiind făcute înscrierile în campionat.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este un recurs la Tribunalul București pentru brand. Este incorect. Nu ne așteptam.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot, devenind

Hotărârea nr.211/04.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru privind folosirea Stadionului ”Nicolae Dobrin”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Este vorba despre tarifele practicate pe stadionul Nicolae Dobrin.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot, devenind

Hotărârea nr.212/04.07.2019.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Costescu Cătălin

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai 1ex.