Hotărârea nr. 427/2019

HCL solutionare cereri administratori condominii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind soluționarea cererilor pentru atestare în vederea administrării de condominii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

entru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; nr. 59775/05.12.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții; de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


  • - Referatul de aprobare p<

  • - Raportul de specialitate

  • -  Avizele comisiilor

nr.60962/2019, nr.60963/2019, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

  • - Procesul-verbal nr, 59773/05.12.2019 al Comisiei pentru analizarea cererilor privind atestarea persoanelor fizice pentm administrarea de condominii;

Văzând prevederile art.10 alin. (5) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor cu modificările și completările ulterioare, precum privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii;

și ale H.C.L. nr.246/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului


art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările


în temeiul dispozițiilor ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă atestarea pentru administrarea de condominii a persoanelor fizice prevăzute în anexa nr. 1.

  • (2) Se respinge atestarea pentru administrarea de condominii a persoanelor fizice prevăzute în anexa nr.2.

  • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 [fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Servicii Publice și Achiziții și Comisia pentru analizarea cererilor privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora precum și persoanelor menționate în anexele la prezenta hotărâre, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 427 din 12.12.2019

Tabel nominal             ///

cu persoanei^ atestate pentru administrarea de coritl


Nr. crt

Număr cerere

1

44413/23.09.2019

2

39501/28.08.2019

3

41107/05.09.2019

4

41713/10.09.2019

5

41295/06.09.2019

6

45376/26.09.2019

7

43955/19.09.2019

8

48556/11.10.2019

9

55590/13.11.2019

10

53371/01.11.2019

11

49869/17.10.2019

12

49867/17.10.2019

13

41649/10.09.2019

14

40974/05.09.2019

15

39201/27.08.2019

16

42488/13.09.2019

17

12570/18.09.2019

18

54344/06.11.2019

Numele si prenumele solicitantului


Dornici liulPitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești ,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,

Pitești,


19

48006/09.10.2019

Ștefanești,

20

46607/03.10.2019

Pitești,

21

43651/18.09.2019

Pitești,

22

46918/03.10.2019

Pitești,

23

46194/01.10.2019

Pitești,

24

48901/14.10.2019

Pitești,

25

51122/22.10.2019

Pitești,

26

51257/23.10.2019

Pitești,

27

52149/28.10.2019

Pitești,

28

51802/24.10.2019

Pitești,

29

54532/07.11.2019

Pitești,

30

54531/07.11.2019

Pitești,

31

53927/05.11.2019

Pitești,

32

54944/11.11.2019

Pitești,

33

55591/13.11.2019

Pitești,

34

52503/29.10.2019

Pitești,

35

53155/31.10.2019

Pitești,

36

49120/15.10.2019

Pitești,

37

49047/15.10.2019

Pitești,

38

44069/ 19.09.2019

Ștefanești,

39

43833/19.09.2019

Pitești,

40

44455/23.09.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pitești,

41

44639/24.09.2019

Pitești,

42

44722/24/09.2019

Pitești,

43

45344/26.09.2019

Pitești,

44

52986/31.10.2019

Pitești.

45

57829/25.11.2019

Pitești,

\/Zl)

46

57442/21.11.2019

Pitești,

47

48279/10.10.2019

Pitești,

48

50313/18.10.2019

Pitești,

49

47245/04.10.2019

Pitești,

50

44349/23.09.2019

Pitești,

51

45546/27.09.2019

Pitești,

52

59305/03.12.2019

Pitești,

53

55618/13.11.2019

Pitești,

54

54720/07.11.2019

Pitești,

55

53650/04.11.2019

București,

56

43393/17.09.2019

Pitești,

57

48681/11.10.2019

Pitești,

58

48332/10.10.2019

Pitești,

59

47305/04.10.2019

Pitești.

60

41172/05.09.2019

Pitești,

61

42581/12.09.2019

Pitești.

62

41731/10.09.2019

Pitești,

63

44955/25.09.2019

Pitești,

64

41275/06.09.2019

Pitești,

65

45510/27.09.2019

Pitești,

66

57831/25.11.2019

Pitești,

67

37357/12.08.2019

1

Pitești

Nr. crt

Număr cerere

Numele s

prenume solicitant

e

ului

Domiciuliul

MduVația respingerii

1

33073/15.07.2019

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii(acte studii - diploma de bacalaureat)

2

42562/12.09.2019

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018)

3

49870/17.10.2019

Pitești

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018)

4

9878/26.02.2019

Pitești

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (acte de studii, adeverință medicală)

5

40509/03.09.2019

1

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de

condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018)

6

44766/24.09.2019

Pitești,

... \.....:s/?o\

\ T’i ... \/ 2:J

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018)

7

45967/01.10.2019

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (acte studii -diploma de bacalaureat)

8

56915/27.11.2018

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (actele de stare civilă, curriculum vitae, acte studii,certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018, cazierul fiscal, adeverință medicală)

9

22615/14.05.2019

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (acte de studii, curriculum vitae, cazierul fiscal, cazierul judiciar)

10

38949/23.08.2019

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (acte de studii, curriculum vitae, suplimentul descriptiv al certificatului de calificare profesionala, adeverință medicala)

11

32004/08.07.2019

Pitești

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (acte de stare civila, acte de studii, curriculum vitae, suplimentul descriptiv al certificatului de calificare profesionala, adeverință medicala)

12

33365/16.07.2019

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (acte de stare civila, acte de studii, curriculum vitae, adeverință medicala)

13

23806/21.05.2019

Pitești,

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii

14

15549/27.03.2019

Pitești

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii

15

15061/25.03.2019

Pitești

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii

16

19689/22.04.2019

_

Pitești

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (certificatul de . calificare profesională pentru | ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018, adeverință medicala în termenul de valabilitate, cazierul judiciar in termenul de valabilitate si certificat de cazier fiscal in termenul de valabilitate)

17

54984/11.11.2019

18

52465/29.10.2019


Pitești


Pitești,


Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (acte studii - diploma de bacalaureat)

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii (acte studii - diploma de bacalaureat)