Hotărârea nr. 394/2019

HCL privind conferirea Diplome de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

priviind conferirea Diplomei de fidelitate


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vede

  • - Referatul de

Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.57476/22.11.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele corn

rapoartele nr.58102/2019,

nr.58106/2019;

Văzând prevei

precum și ale art.62 lit. ”a” și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) li. a) din/Ctftl completările ulterioare,


re:

aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


isiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în nr.58103/2019,   nr.58104/2019, nr.5 8105/2019 și


iderile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările


HOTĂRĂȘTE:Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mar domiciliată în municipiul Pitești, 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

ordă Diploma de fidelitate familiei Velura și Marin


Art.2. Se ac


Bâdescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Diploma de fidelitate familiei Elena și Neculae Coman, l Pitești,                                                    pentru


Art.3. Se acon

domiciliată în municipiu împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Aurelian

Donescu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se ac

Georgescu, domiciliată în pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valeria și Dumitru Ilie, domiciliată în municipiul P< căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se ac

Iordache, domiciliată în


ordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Mihail municipiul Pitești,


itești,


pentru împlinirea a 50 de ani de


ordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Ștefan municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Neculae Lupu, Pitești,                                                    pentru


domiciliată în municipiul împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


Art.9. Se acdrdă Diploma de fidelitate familiei Cornelia și Florian Nedelea, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acdrdă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Ilie Păun, domiciliată în municipiul pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Pitești,


Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena-Mihaela și Valentin-Dumitru Popescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia și Ilie Sfetcu, domiciliată în municipiul Pitești, căsătorie neîntreruptă.

pentru împlinirea a 50 de ani de


Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Victoria și Florea Topologeanu, domiciliată

în municipiul Pitești,


pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Alexandru Tudor, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.16. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Loc prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.

ală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile va fi comunicată acestora de către Secretarul General alpentru legalitate:

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 394 din 28.11.2019