Hotărârea nr. 364/2019

HCL privind numirea reprezentantilor CL in comisiile de evaluare


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.48461/10.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr. 52606/2019, nr. 52607/2019 și nr. 52610/2019;

Văzând prevederile art. 61 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.7/31.01.2019 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, în anul școlar 2019 - 2020;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Lista reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Anexă la H.C.L. nr. 3C4 /<3/« /0.2O19


LISTA reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul PiteștiDenumirea și adresa unității de învățământ preuniversitar


Numele și prenumele reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației


Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

Str. 9 Mai, nr. 50_____________________________

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206_________________________

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6___________________

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian , nr. 35______________________________

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Str. Râurilor, nr. 5_____________________________

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Str. Nicolae Bălcescu , nr. 141_______________

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7___________

Școala Gimnazială „Marin Preda”

Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37_____________

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Str. Tineretului, nr. 4__________________________

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

Str. Bradului, nr. 11___________________________

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

Str. Zimbrului, nr. 3_________________________

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

Str. Făgăraș , nr. 10___________________________

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2____________________________

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

Str. Intrarea Petrache Poenaru, nr.4__________

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

Str.Vasile Parvan, nr. 3______________________

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31_______________

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. lonescu Gion , nr.5_________________

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

Str. Călugăreni, nr. 3________________________

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

Str. Armând Călinescu, nr. 14____________

Colegiul Național „Zinca Golescu”

Str. Egalității, nr. 34__________________________

Colegiul Național „Alexandru Odobescu

Str.Vasile Parvan, nr. 1_________

Liceul Teoretic „Ion Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6________

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis


Duțulescu Gheorghe


Costescu Cătălin


Bârlogeanu Marioara

ș ,

Janță Constantin Daniel


Popescu Ionuț


Gardin Florin


Popescu Ionuț


Neacșu Mariean


Bârlogeanu Marioara


Dinu Dănuț


Bănică Iuliu Radu


Preduț Mariana Tatiana


Stanciu Alexandrina


Costescu Cătălin


Olariu Gheorghe Ionuț


Bârlogeanu Marioara


Gentea Cristian


Matei Ion


Gentea Cristian


Florea Daniel24.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima”

Str. Războieni, nr. 35

Gardin Florin

25.

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

Str. Carol Davila , nr. 1

Popescu Ionuț

26.

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

Dinu Dănuț

27.

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

Gardin Florin

28.

Colegiul Tehnic „Costin D.Nenițescu”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 23

Morlova Eduard

29.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2

Morlova Eduard

30.

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

Zidaru Ionuț Gabriel

31.

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

Str. Teiuleanu, nr.l

Olariu Gheorghe Ionuț

32.

Liceul cu program sportiv „Viitorul”

Str.Nicolae Dobrin, nr.20

Sofianu Narcis Ionuț

33.

Liceul Teologic „Elim”

Str. Negru Vodă , nr. 29

Popescu Ionuț

34.

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2 bis

Neacșu Mariean

35.

Grădinița cu program prelungit „Primii Pași”

B-dul Republicii, nr. 84

Preduț Mariana Tatiana

36.

Grădinița cu program prelungit „Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr.65

Florea Daniel

37.

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

Str. Constructorilor, nr. 2A

Stanciu Alexandrina

38.

Grădinița cu program prelungit „Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 10

Stanciu Alexandrina

39.

Grădinița cu program prelungit „Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

Preda Marin

40.

Grădinița cu program prelungit „Armonia”

Str. Independenței, nr. 20

Preduț Mariana Tatiana

41.

Grădinița cu program prelungit „Albă ca Zăpada”

Str. Stejarului nr. 11

Gardin Florin

42.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă , nr. 17

Duțulescu Gheorghe

43.

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”

Str. Câmpului, nr. 20

Stanciu Alexandrina

44.

Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

Popescu Ionuț

45.

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei”

Strada Horia, Cloșca și Crișan, nr. 9

Preda Marin

46.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

Popescu Ionuț

47.

Grădinița cu program normal „Istețel”

| Str. A.D.Xenopol, nr.2

Janță Constantin Daniel