Hotărârea nr. 351/2019

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.51709/24.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) li. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Silvia și Niculae Ciungu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Georgeta și Valeriu-Doru Cristescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Dumitru Din, domiciliată în municipiul Pitești,                     pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Salomea și Constantin Dineu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Felicia și Aurel Dinu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                     pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Mihai Dumitru, domiciliată în municipiul Pitești,                                                     pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntrerup___

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Irina și Gheorghe Dumitrescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Ioan Gheorghe, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion-Iosif Gherguș, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mihaila-Ștefania și Vasile Grecu, domiciliată în municipiul Pitești,                                        pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.Art.l 1. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Nicolae G în municipiul Pitești,                                          pentru împlinireajf^jdâ afini

neîntreruptă.

tă în dej căsătorie


Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Maț/ius municipiul Pitești,                                              pentru împlinirea

neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și I municipiul Pitești,                                                         pentru irrt

căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Traian Mitroi, domiciliată în municipiul Pitești,                                             pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Tudora și Ion Nicolae, domiciliată în municipiul Pitești,                                             pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Ion-Mihai Paraschivescu, domiciliată în municipiul Pitești, .                                                  pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Alexandru Pătroiu, domiciliată în municipiul Pitești,                                         pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Genuța și Mihai Petrea, domiciliată în municipiul Pitești,                                          pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Nicolae Pițigoi, domiciliată în municipiul Pitești,                                                     pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Ion Pleșa, domiciliată în municipiul Pitești,                                                            pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntrerupta.

Art.21. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Cornelia și Mihail Popescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                , pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.22. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Verginia și Gheorghe Preda, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.23. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Marian Prunaru, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.24. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Sofiea și Constantin Soare, domiciliată în municipiul Pitești,                                          pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.25. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Viorica și Gheorghe Șerb, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntrerupta.

Art.26. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Dumitru Truță, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.27. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rodica și Anghel Țăranu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                     pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.28. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.29. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 351 din 31.10.2019