Hotărârea nr. 330/2019

HCL privind organizarea Sarbatorilor de iarna 2019-2020


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea

„Zilei Naționale a României” și a „Sărbătorilor de Iarnă 2019 - 2020”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.48359/10.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (1) și alin. (2) lit. „c” și lit. „d” din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.l 1/31.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2019, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organizarea de manifestări consacrate „Zilei Naționale a României” precum și Devizul estimativ de cheltuieli, potrivit anexei nr.l.

Art.2 (1) Se aprobă organizarea de manifestări consacrate „Sărbătorilor de lamă 2019 - 2020” precum și Devizul estimativ de cheltuieli, potrivit anexei nr.2.

  • (2) „Orășelul Copiilor 2019 - 2020” se organizează în zona Parcare Bowling și Parcul Ștrand, în perioada 29.11.2019 - 05.01.2020.

  • (3) Târgul de Crăciun se organizează în Piața Primăriei, în perioada 28.11.2019 - 05.01.2020.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Programul de activități pentru manifestările prevăzute la art.l și art.2, Planul de amplasare, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al „Orășelului Copiilor” se aprobă de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.4 (1) Finanțarea cheltuielilor ocazionate de desfășurarea activităților prevăzute în prezenta hotărâre se face din sponsorizări, din bugetul aprobat cu această destinație al Centrului Cultural Pitești sau de la bugetul local.

(2) Taxele pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea de activități comerciale sunt cele prevăzute în H.C.L. nr.l24/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Compartimentul Autorizare Activități Economice, S.C. Salpitflor Green S.A., S.C. Salubritate 2000 S.A, Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice Pitești, Poliției Locale a Municipiului Pitești, precum și Poliției Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Ș^EDlNTEp^


Florin Gardin
Pitești,

Nr. 330 din 31.10.2019

Anexa nr.l la H.C.L. nr330/ 2019

Deviz estimativ de cheltuieli pentru organizarea Zilei Naționale a României

Nr. crt.

Denumire

Total

(Iei)

1.

Organizarea de manifestări cultural-artistice care să marcheze Ziua Națională a României; spectacol, jocuri de sunet și lumini, focuri de artificii

150.000

2.

Promovarea manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a României; cheltuieli de cazare și masă pentru delegații; organizare vernisaj expoziții; diverse cheltuieli

25.000

TOTAL

175.000

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.33^/ 2019

Deviz estimativ de cheltuieli

pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă 2019 - 2020

Nr. crt.

Denumire

Total (lei)

1.

Procurarea de cadouri oferite conform tradiției pentru Sărbătorile de Crăciun și Anul Nou

100.000

2.

Organizarea de spectacole pentru întâmpinarea

Noului An 2020

250.000

3.

Organizarea de jocuri de sunet și lumină, efecte de scenă, precum și jocuri de artificii

35.000

4.

Promovarea ansamblului de manifestări dedicate Anului Nou 2020; diverse cheltuieli

25.000

TOTAL

410.000