Hotărârea nr. 325/2019

HCL reprezentanti CL unitati invatamant


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică,


din municipiul Pitești


Pitești;


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


-Raportul nr.43600/18.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile art.96 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.l și art.4 alin.(l) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale, Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.7/31.01.2019 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă „Lista reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești”.

(2) Lista reprezentanților consiliului local este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.
Contrasemnează pentru legalitate: /SECRETAR, Andrei - Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 325 din 26.09.2019
învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din municipiul Pitești

Nr. crt.

Denumirea și adresa unității de învățământ preuniversitar

Numărul membrilor consiliul local în consiliul de administrație

Numele și prenumele reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație

1.

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

Str. 9 Mai, nr.50

2

Bârlogeanu Marioara

Florea Daniel

2.

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr.206

2

Duțulescu Gheorghe Preduț Mariana Tatiana

3.

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

2

Morlova Eduard Dinu Dănuț

4.

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian , nr. 35

2

Morlova Eduard Bărbulescu Ilie

5.

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Str. Râurilor, nr. 5

2

Duțulescu Gheorghe Neacșu Mariean

6.

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Str. Nicolae Bălcescu , nr. 141

2

Sofianu Narcis Ionuț

Preda Marin

7.

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

2

Bănică Iuliu Radu Costescu Cătălin

8.

Școala Gimnazială „Marin Preda”

Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37

2

Popescu Ionuț Florea Daniel

9.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Str. Tineretului, nr. 4

2

Preda Marin

Sofianu Narcis Ionuț

10.

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

Str. Bradului, nr.13

2

Stanciu Alexandrina

Florea Daniel

11.

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

Str. Zimbrului, nr. 3

2

Stanciu Alexandrina

Popescu Ionuț

12.

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

Str. Făgăraș , nr. 10

2

Gentea Cristian

Florea Daniel

13.

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2

2

Zidaru Ionuț Gabriel Matei Ion

14.

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

Str. Intrarea Petrache Poenaru, nr.4

2

Bănică Iuliu Radu Janță Constantin Daniel

15.

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

Str.Vasile Pârvan, nr. 3

2

Bărbulescu Ilie

Preda Marin

16.

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

2

Gardin Florin Costescu Cătălin

17.

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. Ionescu Gion , nr.5

3

Matei Ion

Preduț Mariana Tatiana

Morlova Eduard

18.

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

Str. Călugăreni, nr. 3

2

Gentea Cristian Costescu Cătălin

19.

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

Str. Armând Călinescu, nr. 14

3

Costescu Cătălin Florea Daniel

Preda Marin

20.

Colegiul Național „Zinca Golescu”

Str. Egalității, nr. 34

3

Bârlogeanu Marioara Olariu Gheorghe Ionuț Neacșu Mariean

21.

Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

Str.Vasile Pârvan, nr. 1

3

Janță Constantin Daniel Zidaru Ionuț Gabriel Morlova Eduard

22.

Liceul Teoretic „Ion Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

3

Olariu Gheorghe Ionuț Preda Marin

Bărbulescu Ilie

23.

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

3

Dinu Dănuț Popescu Ionuț Morlova Eduard

24.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima”

Str. Războieni, nr. 35

3

Popescu Ionuț

Janță Constantin Daniel Olariu Gheorghe Ionuț

25.

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

Str. Carol Davila , nr. 1

3

Matei Ion

Preduț Mariana Tatiana Sofianu Narcis Ionuț

26.

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

2

Matei Ion Gardin Florin

27.

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

3

Bărbulescu Ilie

Zidaru Ionuț Gabriel Janță Constantin Daniel

28.

Colegiul Tehnic „Costin D.Nenițescu”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 23

3

Bănică Iuliu Radu

Popescu Ionuț

Stanciu Alexandrina

29.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

3

Gardin Florin

Matei Ion

Olariu Gheorghe Ionuț

30.

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

3

Matei Ion

Dinu Dănuț

Duțulescu Gheorghe

31.

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

Str. Teiuleanu, nr.l

3

Matei Ion

Preduț Mariana Tatiana Bârlogeanu Marioara

32.

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

Str.Nicolae Dobrin, nr.20

3

Gentea Cristian Bănică Iuliu Radu Duțulescu Gheorghe

33.

Liceul Teologic „Elim”

Str. Negru Vodă, nr.29

1

Zidaru Ionuț Gabriel

34.

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2 bis

1

Olariu Gheorghe Ionuț

35.

Grădinița cu program prelungit „Primii Pași”

B-dul Republicii, nr. 84

1

Popescu Ionuț

36.

Grădinița cu program prelungit „Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr. 65

1

Neacșu Mariean

V               //

37.

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

Str. Constructorilor, nr. 2A

1

Bărbulescu Ilie

38.

Grădinița cu program prelungit

1

Gentea Cristian

„Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 10

39.

Grădinița cu program prelungit

„Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

1

Costescu Cătălin

40.

Grădinița cu program prelungit „Armonia”

Str. Independenței, nr. 20

1

Bănică Iuliu Radu

41.

Grădinița cu program prelungit „Albă ca Zăpada”

Str. Stejarului, nr.l 1

1

Matei Ion

42.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă , nr. 17

1

Zidaru Ionuț Gabriel

43.

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”

Str. Câmpului, nr. 20

1

Preduț Mariana Tatiana

44.

Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

1

Stanciu Alexandrina

45.

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei”

Strada Horia, Cloșca și Crișan, nr. 9

1

Janță Constantin Daniel

46.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

1

Costescu Cătălin

47.

Grădinița cu program normal „Istețel”

Str. A.D.Xenopol, nr. 2

1

Preda Marin