Hotărârea nr. 32/2019

HCL privind prelungire contracte unitati locative


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7397/12.02.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr. 8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

  • - Adresele nr. 1772/31.01.2019 și nr. 2200/07.02.2019 ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrate sub nr. 5560/01.02.2019 și nr. 6997/11.02.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr.l 14/1996 și ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Contractele de închiriere ale unităților locative, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se prelungesc până la data de 01.10.2019, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere menționate la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului hotărâri, care va fi comunicată

Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Contrasemnează:

SECRETAR

Andrei-Cătăliâ Călugăru

Pitești

Nr. 32 din 21.02.2019


Anexa la H.C.L. nr. 3-^j d>n


2019


Lista titularilor contractelor de închiriere ale unităților locative situate în municipiul Pitești

Nr.^

crt.

l/y

^"^Norine și prenume titular contract de închiriere

Nr. unitate locativă

Adresa unității locative

Contract de închiriere

Nr./ data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere existent

1

PUIA ANA - MARIA

1

1152/22.01.2014

31.03.2019

2

GARDIAN MIHAELA

2

1153/22.01.2014

31.03.2019

3

GARDIAN VILIGRANDA

3

863/16.01.2014

31.03.2019

4

FIERARU ADRIANA

4

853/ 16.01.2014

31.03.2019

5

LILEA MARIA

6

1154/22.01.2014

31.03.2019

6

PUIU STELUTA - MARIA

7

462/ 13.01.2014

31.03.2019

7

SANDU ELENA - CRISTINA

8

1155/22.01.2014

31.03.2019

8

DRĂGUȚ MARIANA

9

1156/22.01.2014

31.03.2019

9

COMANESCU ȘTEFAN

10

452/ 13.01.2014

31.03.2019

10

LILEA ADELINA - FLORENTINA

11

1157/22.01.2014

31.03.2019

11

GHEORGHE MIHAELA

12

488/ 13.01.2014

31.03.2019

12

MANDACHE MARIUS - FLORIN

13

1158/22.01.2014

31.03.2019

13

ANDREI FLORIN

14

1159/22.01.2014

31.03.2019

14

GARAGAU ADRIAN - NICOLAE

15

854/16.01.2014

31.03.2019

15

IANCU GABRIELA

16

463 / 13.01.2014

31.03.2019

16

UNGUREANU ANCUTA

18

1160/22.01.2014

31.03.2019

17

GHEORGHE NICULAE

19

1162/22.01.2014

31.03.2019

18

CHIRITA MARIAN - GEORGE

20

1164/22.01.2014

31.03.2019

19

VASILE CORNELIA

22

1161 /22.01.2014

31.03.2019

20

ADAM FLORICA

23

486/ 13.01.2014

31.03.2019

21

CONSTANTIN NICOLETA - FLORENTINA

24

1163/22.01.2014

31.03.2019

22

RADU MIHAELA - RAMONA

25

1166/22.01.2014

31.03.2019

23

SUSEANU IONELA

27

876/ 16.01.2014

31.03.2019

24

DIACONESCU - CHIRITA GABRIELA -VALERIA

29

864/16.01.2014

31.03.2019

25

BEBU IONELA - MADALINA

30

12451/09.08.2018

31.03.2019

26

COSTACHE DAN - ȘTEFAN

31

1168/22.01.2014

31.03.2019

27

DUMITRANA ANUTA - FLORICA

32

1169/22.01.2014

31.03.2019

28

NASTASE FLORIAN - MIHAI

33

489/ 13.01.2014

31.03.2019

29

GURIȚA VASILE

34

1170/22.01.2014

31.03.2019

30

DANALACHE CLAUDIA

36

872/ 16.01.2014

31.03.2019

31

ILIE CRISTIAN - GHEORGHITA

37

466/ 13.01.2014

31.03.201932

MORARU ANDREEA LACRAMIOARA

39

A

456/ 13.01.2014

31.03.2019

33

DOROBANTU MARIANA

40

2872/20.02.2014

31.03.2019

34

ANDREI MARIAN - DANIEL

41

490/ 13.01.2014

31.03.2019

35

SANDULESCU ANDREEA ELENA

42

497/ 13.01.2014

31.03.2019

36

BUDREALA MIRELA - VASILICA

43

1397/24.01.2014

31.03.2019

37

IVANESCU MIHAELA - IONELA

44

1396/24.01.2014

31.03.2019

38

TISTULEASA MARGARETA

45

1369/24.01.2014

31.03.2019

39

RADUCU ELENA - FLORENTINA

46

874/ 16.01.2014

31.03.2019

40

SANDULESCU ION

47

500/ 13.01.2014

31.03.2019

41

MAGEARU SEBASTIAN

48

1379/24.01.2014

31.03.2019

42

CONSTANTIN LUCRETIA

49

862/16.01.2014

31.03.2019

43

DINU IONELA - SORINA

50

1351 /24.01.2014

31.03.2019

44

STANGA CĂTĂLIN - MARIUS

51

870/16.01.2014

31.03.2019

45

SAFTA TIBERIU CRISTIAN

52

1368/24.01.2014

31.03.2019

46

OLARESCU LAURA - STEFANIA

54

481 / 13.01.2014

31.03.2019

47

IANCU MIHAELA

56

857/ 16.01.2014

31.03.2019

48

CONSTANTIN MIRELA - GEORGIANA

58

1353/24.01.2014

31.03.2019

49

TRONCEA DANIEL

59

855/16.01.2014

31.03.2019

50

ANDREI IONUT

60

878/ 16.01.2014

31.03.2019

51

DELIU ALEXANDRA - FLORENTIN

61

460/13.01.2014

31.03.2019

52

AVRAM ILIE

62

476/ 13.01.2014

31.03.2019

53

FODOROIU GEORGETA

63

473/ 13.01.2014

31.03.2019

54

OPREA DUMITRU

64

465/ 13.01.2014

31.03.2019

55

RIZEA ELENA ALINA

66

477/ 13.01.2014

31.03.2019

56

VOICULESCU EUGENIA - MAGDALENA

67

450/ 13.01.2014

31.03.2019

57

EDU GHEORGHE

68

478/ 13.01.2014

31.03.2019

58

IONESCU GEORGETA - LILIANA

69

479/13.01.2014

31.03.2019

59

MITROI CRISTIAN - RAZVAN

70

1352/24.01.2014

31.03.2019

60

RADUT(fosta MATEI) FLORICUTA -GEORGETA

71

475/ 13.01.2014

31.03.2019

61

GORAN DARIUS - VIOREL

72

453/ 13.01.2014

31.03.2019

62

FLOREA IONUT - ADRIAN si LUCI - CAMI

73

458/ 13.01.2014

31.03.2019

63

PATRASCU FLORENTINA

74

8059/16.06.2015

31.03.2019

64

SANDU ELENA - SIMONA

454/ 13.01.2014

31.03.2019

65

GOE IRINA - IULIA

455 /13.01.2014

31.03.2019

66

STEFANESCU ALINA - ELENA 7f.

âsrSĂA >•

494/13.01.2014

31.03.2019

67

ZGORCEA MAR1A - MAGDALENA^ !

1

470/13.01.2014

31.03.2019

68

IANCU VALENTIN

• ' 82/'4;

1374/24.01.2014

31.03.2019

69

DOBRE NARCIS IONUT

y

457/ 13.01.2014

31.03.2019

70

CARSTOIU MARIAN - IONUT      Zfr

7*4 //

2287/ 10.02.2014

31.03.2019

71

BARBU GEORGIANA - MINODORA

1375/24.01.2014

31.03.2019

72

TURLETE OFELIA - MIHAELA

86

859/ 16.01.2014

31.03.2019

73

BARCAN EMIL - DANUT

87

74

MITRU ONITA

88

75

RACILA - COMAN ADRIANA

89

76

CIOCIRLAN VERGINIA

90

77

ZAHARIA FLORIAN - ANTON

91

78

BALASA OVIDIU - IONEL

92

79

GHERGHINA IR1NA

93

80

FILIPOIU ECATERINA

94

81

BURCEA CRISTIAN

95

82

FRUJINA ALEXANDRU - IONUT

96

83

LUCA MELAN1A

97

84

NICOLAE ION

98

85

UNGUREANU CLAUDIU - MIHAI

99

86

NEACSU IONUT - MARIUS

100

87

CORDOS LAURA

102

88

CRETU ALEXANDRU - NICOLAE

103

89

DAN GABRIEL

104

90

PATRASCU CRISTINA - GABRIELA

106

91

PURCARU NICOLAE - RELU

107

92

STANCU MARIUS - DANIEL

108

93

ANCUTA MARIA SIMONA

109

94

ION CRISTIAN - ROBERT

110

95

CIOANA GEORGIAN - ROBERTO

112

96

STANCIU IORGU

114

97

OPRISOR ELENA

115

98

EPURE FLORIN

116

99

DOBRE TATIANA

118

100

IUSCA ELENA

119

101

MIHAI GHERGHINA

120

102

DUMITRU NICOLAE - ȘTEFAN

121

103

DUMITRU CONSTANTIN - DANIEL

123

104

DUMITRACHE TATIANA - IONELA

124

105

MIHAILESCU RALUCA

125

106

CALINA GEORGIAN - V1OREL

126

107

TRONCEA CRISTI

127

108

DUMITRACHE ADRIAN - PAyj^

128

109

ROTARU LENUTA

X134

110

BUTAN MARIA - MAGDAJ/feNA

■-.Wo

111

IANCU VALENTINA

112

GENTEA ION DANUT 1 4,

- £■] c JI4

113

PAUNESCU IULIANA

#62

114

BARBULESCU EUGENIA 'V'fr. —*

^7168

115

că'ramaliu ion

169

1376/24.01.2014

31.03.2019

1356/24.01.2014

31.03.2019

1366/24.01.2014

31.03.2019

4564/ 13.01.2014

31.03.2019

496/ 13.01.2014

31.03.2019

1357/24.01.2014

31.03.2019

1355/24.01.2014

31.03.2019

474/13.01.2014

31.03.2019

1358/24.01.2014

31.03.2019

1359/24.01.2014

31.03.2019

860/ 16.01.2014

31.03.2019

492/ 13.01.2014

31.03.2019

1360/24.01.2014

31.03.2019

1361 / 24.01.2014

31.03.2019

485/ 13.01.2014

31.03.2019

1363 /24.01.2014

31.03.2019

1364/24.01.2014

31.03.2019

498/ 13.01.2014

31.03.2019

1365/24.01.2014

31.03.2019

471 / 13.01.2014

31.03.2019

487/ 13.01.2014

31.03.2019

880/16.01.2014

31.03.2019

468/13.01.2014

31.03.2019

1163 /22.01.2014

31.03.2019

1165/22.01.2014

31.03.2019

850/16.01.2014

31.03.2019

1354/24.01.2014

31.03.2019

469/ 13.01.2014

31.03.2019

1370/24.01.2014

31.03.2019

2733 /17.02.2014

31.03.2019

1380/24.01.2014

31.03.2019

1402/24.01.2014

31.03.2019

1367/24.01.2014

31.03.2019

861 / 16.01.2014

31.03.2019

856/ 16.01.2014

31.03.2019

871 / 16.01.2014

31.03.2019

867/ 16.01.2014

31.03.2019

483 / 13.01.2014

31.03.2019

459/ 13.01.2014

31.03.2019

851 / 16.01.2014

31.03.2019

2524/ 12.02.2014

31.03.2019

451 / 13.01.2014

31.03.2019

1395/24.01.2014

31.03.2019

116

DUMITRASCU ION

170

117

OPREA STELUTA

171

118

HOLMAN MIOARA

175

119

CONSTANTIN CRISTINA - ALEXANDRA

176

120

ȘERBAN ELENA-GEORGETA

26

121

TÎRȚĂU IOANA

123

122

VIDAN FLORINA

144

123

DUMITRACHE CAMELIA

147

124

CRISTEA ȘTEFANIA-MONICA

35

125

OLĂRESCU DUMITRU

16

126

MELIȚÂ LIVIU

IA

127

PISANU ALIN - MÂDĂLIN

3

128

PETRE SANDU

56

129

DUMAN FLORIN

83

130

CIRIPAN ELENA - AMALIA

111

131

NANIA CRISTINA

95

132

TONCIULESCU VALENTINA

9(parțial)

133

MILITARU CONSTANTIN

6

134

MIU GEORGE ELVIS

9

135

MAREȘ STELUȚA

10

136

SANDU APOSTOL GHEORGHE

13

137

STOIAN EMILIA

16

138

RÂDULESCU CARMEN

17

139

BUSUIOC ILEANA

20

140

CRISTEA EMIL

22

141

ZAPODEANU GEORGETA

24

142

DULGHERESCU LUMINIȚA

31

143

CARAIMAN GABRIEL

33

144

AVRAM RUZINA

35

145

TOMOIOAGĂ ADELIN COSMIN

99

146

GOTTVALD MIRCEA

20

147

BĂDIȚĂ ION

148

DINCĂ VASILICA

149

ROTARU GHEORGHE-MIHAI

2

150

PLEȘA GEORGIANA      //

■W

151

STAN VALERICA-IOANA 7T

152

NEDELEA TUDORICĂ

1^1

153

MIU IOANA IULIANA

154

CREAȚĂ NICOLETA

155

NICULAE GEORGETA-CRISTI^X

156

DIN VASIL1CA-NELA

>153

157

IORDAN VICTORIA

9

158

CHIRIȚĂ ADINEL NICOLAE

16

1373/24.01.2014

31.03.2019

1377/24.01.2014

31.03.2019

1378/24.01.2014

31.03.2019

1371 /24.01.2014

31.03.2019

1763/30.01.2014

31.03.2019

1513/28.01.2014

31.03.2019

19597/04.12.2017

31.03.2019

1512/28.01.2014

31.03.2019

15700/18.12.2012

31.03.2019

3501/27.02.2018

31.03.2019

19914/22.06.2003

31.03.2019

11863/11.07.2011

01.04.2019

11743/25.09.2012

01.04.2019

4497/15.03.2013

01.04.2019

3561/04.03.2013

01.04.2019

2891/15.03.2013

01.04.2019

2890/04.03.2013

01.04.2019

6506/12.05.2015

01.04.2019

5284/15.04.2015

01.04.2019

5837/27.04.2015

01.04.2019

5661/22.04.2015

01.04.2019

5475/21.04.2015

01.04.2019

7981/15.06.2015

01.04.2019

5698/18.05.2010

01.04.2019

6000/29.04.2015

01.04.2019

5619/21.04.2015

01.04.2019

5747/23.04.2015

01.04.2019

5748/23.04.2015

01.04.2019

5915/28.04.2015

01.04.2019

2238/10.02.2014

01.04.2019

5102/10.04.2014

01.04.2019

5089/10.04.2014

01.04.2019

4998/09.04.2014

01.04.2019

7714/12.06.2014

01.04.2019

9128/09.07.2014

01.04.2019

8146/19.06.2014

01.04.2019

13976/20.10.2014

01.04.2019

7702/12.06.2014

01.04.2019

7895/16.06.2014

01.04.2019

8682/01.07.2014

01.04.2019

13401/08.10.2014

01.04.2019

14564/13.12.2010

01.04.2019

14570/13.12.2010

01.04.2019

159

PREDA DANIELA

28

160

ALEXE CRISTINA-CARMEN

59

161

BURCUȘ MARIANA- IOANA

138

162

MĂRGĂRIT CRISTIAN

160

163

BĂDESCU ION

162

164

VOINESCU GHEORGHE

164

165

GHEORGHE CONSTANTIN

165

166

CREȚU DANIEL

168

167

MOCANU MIRELA

169

168

GOACE NICOLAE

171

169

BĂLȚATU ADRIANA

172

170

MARINACHE NICOLAE MÂDĂLIN

175

171

MARJA NICOLAE

176

172

BERTA CLAUDIA- VIOLETA

178

173

MIHAI IONUT

58

174

KERESTES MIHAELA

82

175

PREDESCU AUREL

145

176

LIȚĂ ANIȘOARA

170

177

IORDACHE NICULINA

2

178

NICULAE MARIAN-FÂNEL

3

179

DRAGOMIR GHEORGHE

25

180

BĂDOI AURELIA MARIANA

8

181

NICOLAE GELA

42

182

MOTREANU ION MARIUS

113

183

MIHALACHE MARIN

26

184

CÎRSTEA DANIEL CĂTĂLIN

79

185

DEDU GHEORGHE și ILEANA

5

186

ACURMULOAE (TUDORAN) CARMEN

7

187

LUNCEANU (NIȚU) MARTA

57

14566/13.12.2010

01.04.2019

14766/15.12.2010

01.04.2019

15083/22.12.2010

01.04.2019

15107/23.12.2010

01.04.2019

17248/17.12.2015

01.04.2019

17035/15.12.2015

01.04.2019

14955/20.12.2010

01.04.2019

17170/16.12.2015

01.04.2019

16725/10.12.2015

01.04.2019

16673/09.12.2015

01.04.2019

107/05.01.2011

01.04.2019

14565/13.12.2010

01.04.2019

15108/23.12.2010

01.04.2019

14568/13.12.2010

01.04.2019

6590/11.04.2011

01.03.2019

6210/06.04.2011

01.03.2019

6207/06.04.2011

01.03.2019

6428/07.04.2011

01.03.2019

14531/23.10.2015

01.04.2019

193/05.11.2013

01.04.2019

5749/23.04.2015

01.04.2019

7220/11.06.2012

01.04.2019

5386/22.04.2014

27.03.2019

4944/08.04.2014

27.03.2019

4874/07.04.2014

27.03.2019

5257/16.04.2014

27.03.2019

4905/08.04.2014

27.03.2019

16449/07.12.2015

27.03.2019

13434/28.11.2017

27.03.2019