Hotărârea nr. 316/2019

HCL privind masuri acces spectatori


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru accesul spectatorilor la jocurile de baschet masculin și volei feminin organizate pe teren propriu în sezonul competițional 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.44865/25.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.453 87/2019, nr.45389/2019, nr.45390/2019, nr.45391/2019 și nr.45392/2019;

-Adresa Fotbal Club Argeș nr. 1877/25.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 44874/25.09.2019;

-Hotărârea Consiliului de Administrație al Fotbal Club Argeș nr. 18/24.09.2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (7), lit.„f” din Codul Administrativ cu completările ulterioare precum și ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

Fotbal Club Argeș este organizator de competiții sportive pentru jocurile de baschet masculin și volei feminin disputate pe teren propriu.

Art.2. (1) Se aprobă tariful de 7 lei/bilet/persoană, intrare generală la jocurile de pe teren propriu din cadrul Ligii Naționale de Baschet Masculin și Cupa României la baschet, sezonul competițional 2019-2020.

  • (2) Se aprobă tariful de 3 lei/bilet/persoană pentru elevi, studenți și pensionari, intrare generală la jocurile de pe teren propriu din cadrul Ligii Naționale de Baschet Masculin și Cupa României la baschet, sezonul competițional 2019-2020.

  • (3) Se aprobă tariful de 30 lei/bilet/persoană, intrare generală la meciurile internaționale de baschet, sezonul competițional 2019-2020.

Art.3. (1) Se aprobă tariful de 5 lei/bilet/persoană, intrare generală la jocurile de pe teren propriu din cadrul Diviziei Al volei feminin și Cupa României la volei feminin, sezonul competițional 2019-2020.

(2) Se aprobă tariful de 3 lei/bilet/persoană pentru elevi, studenți și pensionari, intrare generală la jocurile de pe teren propriu din cadrul Diviziei Al volei feminin și Cupa României la volei feminin, sezonul competițional 2019-2020.

(3) Se aprobă tariful de 30 lei/bilet/persoană, intrare generală la meciurile internaționale de volei, sezonul competițional 2019-2020.

Art.4. (1) Emiterea, distribuirea și încasarea contravalorii biletelor se vor face de către clubul sportiv Fotbal Club Argeș, în condițiile legii.

(2) încasările obținute din vânzarea biletelor se fac venit la bugetul local al municipiului Pitești.

Art.5. Fotbal Club Argeș, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 316 din 26.09.2019