Hotărârea nr. 310/2019

HCL aprobare organigrama Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 44355/23.09.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44787/2019, nr.44788/2019, nr.44789/2019, nr.44790/2019, nr.44791/2019;

  • - Adresa nr. 7285/19.09.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 44091/20.09.2019;

Văzând prevederile Legii nr. 155/2010 privind poliția locală, republicată și ale art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

A

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.227/18.07.2019 își încetează

aplicabilitatea.Contrasemnează pentru legalitate: | SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 310 din 26.09.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. tyo


2019


ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

51

"46

0


SERVICIUL JURIDIC EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl RESURSE UMANE

O -xl —*• 00


COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

7

1

6

0


COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

2

0

2

0


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

8

1 .

4

3

SERVICIUL LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV Șl ARHIVĂ

8 1

5'

2

i--T O T A L, din care:

funcții publice specifice de polițist local, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție

funcții publice generale, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție

personal contractual, din care:


* de conducere


* de execuție


13


POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI


Anexa nr.2 la H.C.L. nr.                               2019STAT DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Nr. crt.

Structura

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

nU--

*■ Uof /'

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

77^*----

> i.ș n

i

director general*

I

II

S

2

director gen adj*

I

II

S

3

director gen adj*

I

II

S

SERVICIUL SIGURANȚA RUTIERA

4

șef serviciu*

I

II

S

BIROUL DISCIPLINĂ RUTIERĂ

5

șef birou*

I

II

S

6

polițist local

III

superior

M

7

polițist local

I

superior

S

8

polițist local

III

superior

M

9

polițist local

I

superior

S

10

polițist local

III

principal

M

11

polițist local

III

superior

M

12

polițist local

III

superior

M

13

polițist local

III

superior

M

14

polițist local

I

superior

S

15

polițist local

I

principal

S

16

polițist local

I

asistent

S

17

polițist local

I

asistent

S

18

polițist local

III

superior

M

19

polițist local

I

asistent

S

20

polițist local

I

asistent

S

21

polițist local

I

superior

s

22

polițist local

III

superior

M

23

polițist local

I

superior

S

24

polițist local

I

asistent

S

25

polițist local

III

superior

M

26

polițist local

III

superior

M

27

polițist local

I

debutant

S

BIROUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ

28

șef birou*

I

II

s

29

polițist local

I

asistent

s

30

polițist local

I

superior

s

31

polițist local

III

superior

M

32

polițist local

III

superior

M

33

polițist local

I

asistent

S

34

polițist local

I

asistent

S

35

polițist local

III

asistent

M

36

polițist local

III

asistent

M

37

polițist local

III

asistent

M

38

polițist local

I

debutant

S

39

polițist local

III

principal

M

BIROUL INFORMATICĂ, MONITORIZARE VIDEO


40

șef birou*

I

II

S

41

polițist local

I

superior

S

42

polițist local

III

superior

M

43

polițist local

III

superior

M

44

polițist local

III

superior

M

45

polițist local

III

superior

M

46

polițist local

III

superior

M

47

polițist local

III

superior

M

BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

48

șef birou*

I

II

S

49

polițist local

I

superior

S

50

polițist local

III

superior

M

51

polițist local

I

asistent

S

52

polițist local

III

superior

M

//o -//!

53

polițist local

III

superior

M

iBn-

54

polițist local

I

principal

S

W'

SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl RESURSE UMANE

55

șef serviciu

I

II

S

56

consilier juridic

I

principal

S

57

consilier juridic

I

superior

S

58

referent

III

superior

M

59

consilier

I

superior

S

60

consilier

I

superior

S

61

consilier

I

superior

s

62

consilier juridic

I

principal

s

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

63

consilier

I

asistent

s

64

referent

III

superior

M

SERVICIUL SIGURANȚA PUBLICA

65

șef serviciu*

n

L!J

I N

S

BIROUL ORDINE PUBLICA

66

șef birou*

I

II

S

67

polițist local

I

superior

S

68

polițist local

I

superior

S

69

polițist local

II

superior

SSD

70

polițist local

I

superior

S

71

polițist local

III

superior

M

72

polițist local

I

superior

S

73

polițist local

I

superior

S

74

polițist local

I

superior

S

75

polițist local

I

superior

S

76

polițist local

III

superior

M

77

polițist local

III

superior

M

78

polițist local

I

superior

S

79

polițist local

III

superior

M

80

polițist local

III

superior

M

81

polițist local

I

asistent

S

82

polițist local

III

superior

M

83

polițist local

I

superior

S

84

polițist local

III

superior

M

85

polițist local

I

superior

S86

polițist local

III

superior

M

87

polițist local

1

superior

S

88

polițist local

III

superior

M

89

polițist local

III

superior

M

90

polițist local

1

superior

S

91

polițist local

III

superior

M

1

--7

92

polițist local

1

superior

S

93

polițist local

III

superior

M

94

polițist local

1

superior

S

95

polițist local

III

superior

M

—■

96

polițist local

III

superior

M

V

97

polițist local

III

superior

M

98

polițist local

III

superior

M

99

polițist local

III

superior

M

100

polițist local

III

superior

M

101

polițist local

III

superior

M

102

polițist local

1

debutant

S

103

polițist local

III

superior

M

104

polițist local

III

superior

M

105

polițist local

III

superior

M

106

polițist local

III

superior

M

107

polițist local

III

superior

M

108

polițist local

III

superior

M

109

polițist local

III

superior

M

110

polițist local

1

asistent

S

111

polițist local

III

superior

M

112

polițist local

1

asistent

S

113

polițist local

III

superior

M

114

polițist local

III

superior

M

115

polițist local

III

superior

M

116

polițist local

1

superior

S

117

polițist local

III

superior

M

118

polițist local

III

superior

M

119

polițist local

1

superior

S

120

polițist local

III

superior

M

121

polițist local

1

superior

S

122

polițist local

III

superior

M

123

polițist local

1

asistent

S

124

polițist local

1

asistent

S

125

polițist local

1

asistent

S

126

polițist local

III

asistent

M

127

polițist local

III

superior

M

COMPARTIMENTUL PAZĂ

128

paznic (agent de securitate)

M,G

129

paznic (agent de securitate)

M.G

130

paznic (agent de securitate)

M,G
131

paznic (agent de securitate)

M.G

132

paznic (agent de securitate)

WG

i

133

paznic

(agent de

134

paznic (agent de securitate)

O z

M,G z

■-

135

paznic (agent de securitate)

s

o

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STRADAL

136

polițist local

I

superior

S

137

polițist local

III

superior

M

138

polițist local

I

superior

S

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

139

polițist local

I

superior

S

140

polițist local

I

superior

S

141

polițist local

I

superior

S

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

142

polițist local

I

superior

S

143

polițist local

I

principal

S

144

polițist local

I

superior

S

145

polițist local

I

superior

S

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

146

șef serviciu

I

II

S

147

consilier

I

superior

S

148

consilier

I

superior

S

149

consilier

I

superior

S

150

consilier

I

principal

S

151

muncitor calificat

III

M.G

152

îngrijitor

M.G

153

îngrijitor

M.G

SERVICIUL LOGISTICA, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV SI ARHIVA

154

șef serviciu

I

II

S

155

consilier achiziții

I

superior

S

156

consilier achiziții

I

principal

S

157

consilier achiziții

I

superior

S

158

consilier achiziții

I

asistent

S

159

ref de specialitate

II

superior

SSD

160

magaziner

M.G

161

I

arhivar

IA

M

SERVICIUL MANDATE, EVIDENȚA PERSOANELOR, PROTECȚIE Șl INTERVENȚIE

162

_

_

șef serviciu*

I

I I

■ II              I

s I

BIROUL MANDATE, EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SOLUȚIONARE SESIZĂRI

163

șef birou*

I

II

s

164

polițist local

I

superior

s

165

polițist local

I

superior

s166

polițist local

III

superior

M

167

polițist local

III

superior

M

168

polițist local

III

superior

M

169

polițist local

III

superior

M

170

polițist local

1

asistent

S

BIROUL INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

171

șef birou*

1

II

S

172

polițist local

1

superior

s

173

polițist local

III

superior

M

174

polițist local

1

superior

s

175

polițist local

III

superior

M

176

polițist local

III

principal

M

177

polițist local

III

superior

M

* statut de polițist local

NOTA

Număr posturi

TOTAL PERSONAL, din care:

177

Total funcții publice

164

Funcții publice specifice - polițist local, din care

143

• de conducere

13

• de execuție

130

Funcții publice generale, din care

21

' de conducere

3

* de execuție

18

Total personal contractual, din care

13

’ de conducere

0

* de execuție

13