Hotărârea nr. 306/2019

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind conferirea Diplomei de fidelitate


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.43850/19.09.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019 și nr.44784/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) li. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Marin Bădoi, domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Gheorghe Bălan, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia și Ion Chiriță, domiciliată în municipiul Pitești,                                         pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Gheorghe Dănescu domiciliată în municipiul Pitești,                                    , pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Constantin Dineț domiciliată în municipiul Pitești, '                                        pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ana și Gheorghe Dragomir domiciliată în municipiul Pitești,                                   pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rodica și Gheorghe Georgescu domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eugenia și Dan Mihai domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Vergiliu Nedelea domiciliată în municipiul Pitești,                                                pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia și Gheorghe Niță, domiciliată în municipiul Pitești,                                       pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.l 1. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Florian Olteanu domiciliată în municipiul Pitești,                                        pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntrerupta.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Angela și Ilie Paterău, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Vasile Panaitescu, domiciliată în municipiul                                             pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Niculai Pintilie, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Popa domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Radu Radu domiciliată în municipiul Pitești,                                         , pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Rîncău, domiciliată în municipiul Pitești,                     , pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Cornelia și Iulian Stancu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   , pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Gheorghe Teacă, domiciliată în municipiul Pitești,                          , pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Pavel Voicu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.21. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.22. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 306 din 26.09.2019