Hotărârea nr. 292/2019

HCL privin completarea HCL nr.131-2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru completarea H.C.L. nr.131/24.04.2019 privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2019 și a Calendarului competițional pe anul 2019 la Fotbal Club Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.43521/17.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

  • -  Adresa nr. 1754/04.09.2019 a Fotbal Club Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.40822/04.09.2019;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. (1) Aprobă completarea Programului minimal de activități al Fotbal Club Argeș, pe anul 2019, prevăzut în anexa nr.l la H.C.L. nr.131/24.04.2019, pentru perioada august-decembrie, potrivit anexei nr. 1.

  • (2) Aprobă completarea Calendarului competițional, pe anul 2019, prevăzut în anexa nr.2 la H.C.L. nr.131/24.04.2019, pentru perioada august-decembrie, potrivit anexei nr.2.

  • (3) Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.131/24.04.2019 sunt și rămân valabile.

Art.III. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Fotbal Club Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: I SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 292 din 26.09.2019

Anexa nr. 1

La H.C.L. nrJ^/j2.

PROGRAMUL MINIMAL DE ACTIVITĂȚI AL FOTBAL CLUB ARGEȘ PE ANUL 2019 - COMPLETARE -

NATURA ACTIVITĂȚII

Secții sportive ale F.C. ARGEȘ

Număr de acțiuni

Volei feminin divizia „Al“

11

Baschet masculine seniori “LNBM”

11

Anexa nr.2

La H.C.L.nr.^/ZX.05^^

CALENDAR COMPETIȚIONAL ANUL 2019 - AUGUST - DECEMBRIE COMPLETARE

Luna

Data

Acțiunea

Secția

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

05.10.2019

FC Argeș - CSM Târgoviște

Volei

12.10.2019

SCM Timișoara - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet

12.10.2019

CS U NTT Data Cluj - FC Argeș

Volei

19.10.2019

BCM U FC Argeș Pitești - U BT Cluj Napoca

Baschet

19.10.2019

FC Argeș - CSM Tîrgu - Mureș

Volei

26.10.2019

CS Medgidia - FC Argeș

Volei

26.10.2019

SCMU Craiova - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet

NOIEMBRIE

02.11.2019

FC Argeș - CSM București

Volei

02.11.2019

BCM U FC Argeș Pitești - CSM CSU Oradea

Baschet

09.11.2019

CS Rapid București - FC Argeș

Volei

09.11.2019

CSA Steaua București - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet

16.11.2019

FC Argeș - CS Dinamo București

Volei

16.11.2019

BCM U FC Argeș Pitești - BC CSU Sibiu

Baschet

23.11.2019

FC Argeș - CSM Volei Alba Blaj

Volei

23.11.2019

Dinamo Știința București - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet

30.11.2019

CSM Lugoj - FC Argeș

Volei

30.11.2019

BCM U FC Argeș Pitești - SCM Timișoara

Baschet

DECEMBRIE

07.12.2019

FC Argeș - CSU Belor Galați

Volei

07.12.2019

U BT Cluj Napoca - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet

14.12.2019

CS Știința Bacău - FC Argeș

Volei

14.12.2019

BCM U FC Argeș Pitești - SCMU Craiova

Baschet

21.12.2019

CSM CSU Oradea - BCM U FC Argeș Pitești

Baschet