Hotărârea nr. 273/2019

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ


MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38848/23.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în

rapoartele nr.39024/2019,   nr.39084/2019,   nr.39113/2019,   nr.39138/2019 și

nr.39150/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) li. a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eugenia și Romică-Alin Andrei, domiciliată în municipiul Pitești,                                  pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mariea și Gheorghe Atanasescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Dumitru Barbu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Florea Băra domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Filoftia și Ilie Boalcă domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia-Vilia și Gheorghe Capac domiciliată în municipiul Pitești,

, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Ion Catana domiciliată în municipiul Pitești,                    pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

® M 4

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Olga-Luminița-Adriana și Petre Combei, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ilean domiciliată în municipiul Pitești,

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ana-Elena și Adreian Cumpănășoiu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Spiridon-Alexandru Dădărlat, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Diacenco domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Nicolaie Duțu domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Marin Dragomir, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Păuna și Constantin Dragne, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Margareta și Florian-Viorel Figaro domiciliată în municipiul Pitești, .

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Gheorghe Gherghina domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lucia și Ion Ghiță,

domiciliată în municipiul Pitești,                                                pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Angela și Vasile

Ghițescu, domiciliată în municipiul Pitești,: împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

pentru


Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eufrusina și Nicolae Mânu, domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.21. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Constantin Marin domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.22. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rada și Gheorghe Marin, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.23. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Ioan Moșoiu, domiciliată în municipiul Pitești,                                              pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.24. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Viorel Nicolae, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.25. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Dumitru Nistor, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.26. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Vasile Pascu, domiciliată în municipiul Pitești,                                               , pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.27. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Marțian Spehuță, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.28. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Tudora și Eugeniu Stancu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.29. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florica și Vasile Stănescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.30. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florica și Constantin Tudor, domiciliată în municipiul Pitești, :                                  pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.31. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.32. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 273 din 29.08.2019