Hotărârea nr. 230/2019

HCL conferire diploma fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitat

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară'; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32386/10.07.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florica și Gheorghe Barac, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Cornelia și Ion-Mihai Buzescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                          pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Teodora și Nicolae Calciu domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Alexandra și Traian Constantinescu domiciliată în municipiul Pitești,                    pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Florea Diaconu domiciliată în municipiul Pitești,                        pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Constantin Gheorghe domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Margareta și Ioan Grigor domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Dumitru Groșanu domiciliată în municipiul Pitești,                                         pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Anica și Ispas Ion, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Neculae Mazilu domiciliată în municipiul Pitești,                                      pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Petre MihăiJă, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Stanca și Florea Pandelică, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Gheorghe Petcov, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ludovica și Anghel Porumbiel, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Dorina-Mariana și Gheorghe Sima, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Ion Stanciu, domiciliată în municipiul Pitești,                                          pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ștefan Stroescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Vasilica și Adrian Veină, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florica-Angela-Veronica și Constantin Vlădulescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.21. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr.230 din 18.07.2019