JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 27.02.2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 280 din 23.02.2018.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 22;

 • - consilieri absenți - domnul consilier Tudosoiu Dumitru.

Președinte de ședință este domnul consilier Janță Constantin-Daniel.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absențelor doamnei consilier Bârlogeanu Marioara și domnului consilier Sofianu Narcis-Ionuț de la ședința ordinară din data de 15.02.2018 și care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.6 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018”.

La punctul nr.7 de pe ordinea de zi:” Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul Mateescu Florin”.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor de pe ordinea de zi și acordarea avizelor.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am fost nevoiți să vă convocăm la această ședință și vă mulțumesc pentru prezență. Vineri am fost contactați de reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării că joi urmează să semnăm două proiecte foarte importante: unul la Liceul ”Zinca Golescu” de 61 de miliarde lei vechi și altul de 179 miliarde lei vechi la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”. Trebuie să se

5

facă o corectură de 60 de bani care trebuie aprobată în Consiliul Local. Am avansat la Compania Națională pentru Investiții cu proiectele privind Sala Polivalentă și Stadionul Nicolae Dobrin în sensul că într-o zi am reușit să luăm toate avizele necesare. Se va mai semna încă un proiect Programul Operațional Capital Uman care este în valoare de 20 miliarde lei vechi. Vom avea cel mai bun mandat din punct de vedere al proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Sâmbătă suntem la Guvern cu proiectele europene la o ședință cu primarii din mai multe orașe.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Să avem toate materialele complete la timp.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se mai întâmplă și lucrurile acestea din cauza timpului prea scurt de pregătire a materialelor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 61/27.02.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea Regulamentului privind accesul și circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare

5                      5                                                 5               J

de 3,5 tone în municipiul Pitești, aprobat prin HCL nr.12/18.01.2018”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: A fost o greșeală de redactare care trebuie rectificată în concordanță cu legislația.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Există probleme cu programul de deplasare al mașinilor și cu aglomerația cauzată de acestea.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: De anul viitor o să realizăm și noi deszăpezirea cu terți, deoarece toate orașele fac acest lucru. Având în vedere numărul mare de mașini din oraș, a fost foarte greu cu deszăpezirea, chiar dacă am făcut tot posibilul să mulțumim pe toată lumea. Numai anul acesta la Pitești au fost înmatriculate 28 de mii de mașini, situația fiind foarte gravă din acest punct de vedere. În viitor o să încercăm să realizăm niște pasaje deoarece situația este din ce în ce mai complicată. Sunt în oraș câteva intersecții în care nu se mai poate circula. O să încercăm să facem pe banii noștri virajul la stânga pe Calea Bascovului venind dinspre Bascov. Am insistat mult la ministere, dar dacă nu găsim soluții și bani de finanțări, vom ajunge să oprim circulația în centrul orașului.

Domnul consilier Sofianu Narcis -Ionuț: Consider că este vorba de bunătate 5

din partea administrației publice locale care a dat dovadă de înțelegere față de sesizările de la cetățeni și societăți comerciale, dar în cele mai multe părți din Pitești aglomerația este influențată nu atât de mașinile mari de peste 3,5 tone, dar și de cele de până în 3,5 tone care încurcă traficul, mai ales acele mașini care transportă lemne. Ar trebui făcut un proiect diferențiat în funcție de specificul și apartenența specială a unor autovehicule cu masa de 3,5 tone la societăți care prestează diferite activități în oraș.

5

Sosește în sală domnul consilier Tudosoiu Dumitru. Consilieri prezenți: 23. Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vom discuta și vom vedea împreună ce soluție găsim.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 62/27.02.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare fațade Corp A și Corp B” Colegiul Național ”Alexandru Odobescu” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 63/27.02.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiții ”Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, municipiul Pitești”, finanțat în cadrul PNDL II 2017-2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 64/27.02.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea implementării proiectului ”Performanța în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești””.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 65/27.02.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suntem pe un deficit major în ceea ce privește finanțarea instituțiilor și serviciilor publice ale Consiliului Local. Sperăm la o rectificare altfel vom fi într-o situație critică, pe partea de funcționare am lucrat cu minusuri la finanțări de până la 32 %. Sper să echilibrăm situația.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Colegii noștri, angajații de la Filarmonică și de la F.C. Argeș să aducă fonduri extrabugetare, propuneri de sponsorizări.

Domnul consilier Gentea Cristian: Eu am adus sponsorizare la F.C. Argeș.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ne dorim și sperăm să găsim anul acesta și finanțări, mai ales pentru F.C. Argeș care are mare nevoie.

Cu Sala Polivalentă vom intra probabil anul acesta cu proiectul de execuție în licitație. Cu Stadionul Nicolae Dobrin este o problemă, deoarece se modifică structural, toate tribunele să fie acoperite față de proiectul inițial.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 66/27.02.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul Mateescu Florin”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Consiliul Local a fost preocupat și implicat din punct de vedere administrativ privind acest proiect, dar nu s-a putut realiza din punct de vedere al oportunității. Comisia 2 a Consiliului Local precum și executivul au fost la fața locului dar nu s-a putut face nimic deoarece este o zonă foarte aglomerată.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am discutat cu domnul secretar Călugăru și știu că s-a modificat Legea 215/2001 și noi dăm avizul din punct de vedere al oportunității, iar poziția noastră nu poate face obiectul cercetării nici unei instituții a statului. Am văzut în această plângere prealabilă precizarea că noi nu avem voie să votăm împotrivă dacă am dat aviz favorabil în comisie. Vreau să spun că singura comisie care n-a dat aviz favorabil de fiecare dată a fost comisia nr.2 și vreau să precizez că atunci când nu sunteți de acord cu un proiect de hotărâre mai bine nu luați în discuție.

5                               5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Avizul comisiei nr.5 se referă în 5

primul rând la legalitate. Eu am susținut rezolvarea nemulțumirii domnului Mateescu sub aspectul celerității cu care i s-a răspuns sau nu solicitării lui. Sub aspectul oportunității ar trebui să fim mai pretențioși. Aș avea o propunere pentru executiv: pentru proiectele de hotărâre privind PUD-uri și PUZ-uri, să fim consultați cu două săptămâni înainte pentru a putea să ne pronunțăm din punct de vedere al oportunității acestora. N-am fi fost de acord cu aglomerarea realizată de acest proiect. Dacă și în alte zone nu s-ar fi dat acordul, n-ar fi fost tot orașul așa de aglomerat în momentul de față.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie să găsim soluții, deoarece orașul se dezvoltă și va fi supus presiunilor în viitor. Consiliul Local a fost serios în toate abordările privind proiectele de hotărâre.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Consider că este cel mai important punct de pe ordinea de zi deoarece se poate crea un precedent periculos. O parte dintre colegi au fost chemați de organele de cercetare penală pentru a da explicații cu privire la respingerea proiectului de hotărâre, pe motiv de oportunitate. Nu a fost un act administrativ ci a fost o chestiune de oportunitate, nu este normal să fim chemați pentru fiecare hotărâre pe care o vom lua în viitor.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Este vorba de plângerea prealabilă formulată de domnul Mateescu Marin și nu Florin cum eronat a fost scris în această informare.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

5

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin-Daniel Janță

9

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor 1ex.