Hotărârea nr. 403/2018

HCL privind prelungirea unor contracte de inchiriere bl.G1

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 54024/14.11.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr. 55262/2018, nr. 55263/2018, nr. 55264/2018, nr. 55265/2018;

-Adresa nr. 16681/30.10.2018 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 52670/06.11.2018 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale El.G.R. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr.l 14/1996 și ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Contractele de închiriere ale unităților locative, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se prelungesc până la data de 31.03.2019, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere menționate la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 403 din 22.11.2018Contrasemnează: SECRETAR Andrei-CătăMn Călugăru

Anexa la H.C.L. nr               < ti, 2018

Lista titularilor contractelor de închiriere ale unităților locative situate în municipiul Pitești

Nr. crt.

Nume și prenume titular contract de închiriere

Nr. unitate locativă

Adresa unității locative

Contract de închiriere

Nr./ data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere existent

I

PUIA ANA - MARIA

1

1152/22.01.2014

19.12.2018

2

GARDIAN M1HAELA

2

1153/22.01.2014

19.12.2018

3

GARDIAN VILIGRANDA

3

863 / 16.01.2014

19.12.2018

4

FIERARU ADRIANA

4

853 / 16.01.2014

19.12.2018

5

LILEA MARIA

6

1154/22.01.2014

19.12.2018

6

PUIU STELUTA - MARIA

7

462/ 13.01.2014

19.12.2018

7

SANDU ELENA - CRISTINA

8

1155/22.01.2014

19.12.2018

8

DRĂGUȚ MARIANA

9

1156/22.01.2014

19.12.2018

9

COMANESCU ȘTEFAN

10

452/ 13.01.2014

19.12.2018

10

LILEA ADELINA - FLORENTINA

11

1157/22.01.2014

19.12.2018

11

GHEORGHE MIHAELA

12

488 / 13.01.2014

19.12.2018

12

MANDACHE MARIUS - FLORIN

13

1158/22.01.2014

19.12.2018

13

ANDREI FLORIN

14

1159/22.01.2014

19.12.2018

14

GARAGAU ADRIAN - NICOLAE

15

854/ 16.01.2014

19.12.2018

15

IANCU GABRIELA

16

463 / 13.01.2014

19.12.2018

16

CRUDU TANTA - MARILENA

17

467/ 13.01.2014

19.12.2018

17

UNGUREANU ANCUTA

18

1160/22.01.2014

19.12.2018

18

GHEORGHE NICULAE

19

1162/22.01.2014

19.12.2018

19

CHIR1TA MARIAN - GEORGE

20

1164/22.01.2014

19.12.2018

20

VASILE CORNELIA

22

1161 /22.01.2014

19.12.2018

21

ADAM FLORICA

23

486/ 13.01.2014

19.12.2018

22

CONSTANTIN NICOLETA - FLORENTINA

24

1163 /22.01.2014

19.12.2018

23

RADU MIHAELA - RAMONA

25

1166/22.01.2014

19.12.2018

24

SUSEANU IONELA

27

876/ 16.01.2014

19.12.2018

25

BUCA GEORGETA - MIRELA

28

484/ 13.01.2014

19.12.2018

26

DIACONESCU - CHIRITA GABRIELA -

VALERIA

29

864 / 16.01.2014

19.12.2018

27

BEBU IONELA - MADALINA

30

12451/09.08.2018

19.12.2018

28

COSTACHE DAN - ȘTEFAN

31

]

1168/22.01.2014

19.12.2018

29

DUMITRANA ANUTA - FLORICA

32

1

1169/22.01.2014

19.12.2018

30

NASTASE FLORIAN- MIHAI

33

1

489/ 13.01.2014

19.12.2018

31

GURIȚA VASILE

34

1

1170/22.01.2014

19.12.2018

32

DANALACHE CLAUDIA

36

33

ILIE CRISTIAN - GHEORGHITA

37

34

MORARU ANDREEA LACRAMIOARA

39

35

DOROBANTU MARIANA

40

36

ANDREI MARIAN - DANIEL

41

37

SANDULESCU ANDREEA ELENA

42

38

BUDREALA MIRELA - VASILICA

43

39

IVANESCU MIHAELA - IONELA

44

40

TISTULEASA MARGARETA

45

41

RADUCU ELENA - FLORENTINA

46

42

SANDULESCU ION

47

43

MAGEARU SEBASTIAN

48

44

CONSTANTIN LUCRETIA

49

45

DINU IONELA - SORINA

50

46

STANGA CĂTĂLIN - MARIUS

51

47

SAFTA TIBERIU CRISTIAN

52

48

OLARESCU LAURA - STEFANIA

54

49

IANCU MIHAELA

56

50

CONSTANTIN MIRELA - GEORGIANA

58

51

TRONCEA DANIEL

59

52

ANDREI IONUT

60

53

DELIU ALEXANDRA - FLORENTIN

61

54

AVRAM ILIE

62

55

FODORO1U GEORGETA

63

56

OPREA DUMITRU

64

57

RIZEA ELENA ALINA

66

58

VOICULESCU EUGENIA - MAGDALENA

67

59

EDU GHEORGHE

68

60

IONESCU GEORGETA - LILIANA

69

61

MITROI CRISTIAN - RAZ VAN

70

62

RADUTf fosta MATEI) FLORICUTA -

GEORGETA

71

63

GORAN DARIUS - VIOREL

72

64

FLOREA IONUT - ADRIAN si LUCI - CAMI

73

65

PATRASCU FLORENTINA

74

66

SANDU ELENA - SIMONA

75

67

GOE LRINA - IULIA

78

68

STEFANESCU ALINA - ELENA

79

69

ZGORCEA MARJA - MAGDALENA

81

70

IANCU VALENTIN

82

71

DOBRE NARCIS IONUT

83

72

CARSTOIU MARIAN - IONUT

84

73

BARBU GEORGIANA - MINODORA

85

872/ 16.01.2014

19.12.2018

466/ 13.01.2014

19.12.2018

456/13.01.2014

19.12.2018

2872/20.02.2014

19.12.2018

490/ 13.01.2014

19.12.2018

497/13.01.2014

19.12.2018

1397/24.01.2014

19.12.2018

1396/24.01.2014

19.12.2018

1369/24.01.2014

19.12.2018

874/ 16.01.2014

19.12.2018

500/ 13.01.2014

19.12.2018

1379/24.01.2014

19.12.2018

862/ 16.01.2014

19.12.2018

1351 /24.01.2014

19.12.2018

870 / 16.01.2014

19.12.2018

1368/24.01.2014

19.12.2018

481 / 13.01.2014

19.12.2018

857/ 16.01.2014

19.12.2018

1353 /24.01.2014

19.12.2018

855 / 16.01.2014

19.12.2018

878 / 16.01.2014

19.12.2018

460/ 13.01.2014

19.12.2018

476/ 13.01.2014

19.12.2018

473 / 13.01.2014

19.12.2018

465 / 13.01.2014

19.12.2018

477/ 13.01.2014

19.12.2018

450/ 13.01.2014

19.12.2018

478 / 13.01.2014

19.12.2018

479/ 13.01.2014

19.12.2018

1352/24.01.2014

19.12.2018

475 / 13.01.2014

19.12.2018

453 / 13.01.2014

19.12.2018

458/ 13.01.2014

19.12.2018

8059/16.06.2015

19712^1^.

454/ 13.01.2014

; ■?,'19!12'2ftl-8/\

455 / 13.01.2014

19.12.201'8 X

494/ 13.01.2014

!9:12.2018

470/ 13.01.2014

1 s ' 19.12.2018

1374 /24.01.2014

19.12.2018   7

457 / 13.01.2014

\x . .,>F9.L2<2&18> /

2287/ 10.02.2014

19'.'12.20^-

1375 /24.01.2014

■'T9:-ir2018

74

TURLETE OFELIA - MIHAELA

86

859/ 16.01.2014

19.12.2018

75

BARCAN EMIL - DANUT

87

1376/24.01.2014

19.12.2018

76

MITRLJ ONITA

88

1356/24.01.2014

19.12.2018

77

RACILA - COMAN ADRIANA

89

1366/24.01.2014

19.12.2018

78

CIOCIRLAN VERGIN1A

90

4564/ 13.01.2014

19.12.2018

79

ZAHARIA FLORIAN - ANTON

91

496/ 13.01.2014

19.12.2018

80

BALASA OVIDIU - IONEL

92

1357/24.01.2014

19.12.2018

81

GHERGHINA IRINA

93

1355 /24.01.2014

19.12.2018

82

FILIPOIU ECATERINA

94

474/13.01.2014

19.12.2018

83

BURCEA CRISTIAN

95

1358/24.01.2014

19.12.2018

84

FRUJINA ALEXANDRU - IONUT

96

1359/24.01.2014

19.12.2018

85

LUCA MELANIA

97

860/ 16.01.2014

19.12.2018

86

NICOLAE ION

98

492/ 13.01.2014

19.12.2018

87

UNGUREANU CLAUDIU - MIHAI

99

1360/24.01.2014

19.12.2018

88

NEACSU IONUT - MARIUS

100

1361 / 24.01.2014

19.12.2018

89

CORDOS LAURA

102

485 / 13.01.2014

19.12.2018

90

CRETU ALEXANDRU - NICOLAE

103

1363 /24.01.2014

19.12.2018

91

DAN GABRIEL

104

1364/24.01.2014

19.12.2018

92

PATRASCU CRISTINA - GABRIELA

106

498 / 13.01.2014

19.12.2018

93

PURCARU NICOLAE - RELU

107

1365/24.01.2014

19.12.2018

94

STANCU MARIUS - DANIEL

108

471 / 13.01.2014

19.12.2018

95

ANCUTA MARJA SIMONA

109

487/ 13.01.2014

19.12.2018

96

ION CRISTIAN - ROBERT

110

880/ 16.01.2014

19.12.2018

97

CIOANA GEORGIAN - ROBERTO

112

468/ 13.01.2014

19.12.2018

98

STANCIU IORGU

114

1163/22.01.2014

19.12.2018

99

OPRISOR ELENA

115

1165 /22.01.2014

19.12.2018

100

EPURE FLORIN

116

850/ 16.01.2014

19.12.2018

101

DOBRE TATIANA

118

1354/24.01.2014

19.12.2018

102

IUSCA ELENA

119

469/ 13.01.2014

19.12.2018

103

MIHAI GHERGHINA

120

1370/24.01.2014

19.12.2018

104

DUMITRU NICOLAE - ȘTEFAN

121

2733 / 17.02.2014

19.12.2018

105

DUMITRU CONSTANTIN - DANIEL

123

1380/24.01.2014

19.12.2018

106

DUMITRACHE TATIANA - IONELA

124

1402/24.01.2014

19.12.2018

107

MIHA1LESCU RALUCA

125

1367/24.01.2014

108

CALINA GEORGIAN - VIOREL

126

861 / 16.01.2014

109

TRONCEA CRISTI

127

856/ 16.01.2014

/     '' 19 12.2’018 \

110

DUMITRACHE ADRIAN - PAUL

128

871 / 16.01.2014

19.12.20J8 ' ,

111

ROTARU LENUTA

134

867/ 16.01.2014       :

19.12.2018:

112

BUTAN MARJA - MAGDALENA

140

483 / 13.01.2014

19.12.20/8-y. /

113

IANCU VALENTINA

143

459/ 13.01.2014

.. L/l9;l//o/8N7

114

GENTEA ION DANUT

144

851 / 16.01.2014

,7.;9/2:2O:18-

115

PAUNESCU IUL1ANA

162

2524 / 12.02.2014

"-4^2^518

116

BARBULESCU EUGENIA

168

451 / 13.01.2014

19.12.2018

117

CARAMALIU ION

169

1395/24.01.2014

19.12.2018

118

DUMITRASCU ION

170

1373 /24.01.2014

19.12.2018

119

OPREA STELUTA

171

1377/24.01.2014

19.12.2018

120

HOLMAN MIOARA

175

1378/24.01.2014

19.12.2018

121

CONSTANTIN CRISTINA - ALEXANDRA

176

1371 /24.01.2014

19.12.2018

122

ȘERBAN ELENA-GEORGETA

26

1763/30.01.2014

19.12.2018

123

TÎRȚĂU IOANA

123

1513/28.01.2014

19.12.2018

124

VIDAN FLORINA

144

19597/04.12.2017

31.12.2018

125

DUMITRACHE CAMELIA

147

1512/28.01.2014

19.12.2018

126

CRISTEA ȘTEFAN1A-MONICA

35

15700/18.12.2012

31.12.2018

127

OLĂRESCU DUMITRU

16

3501/27.02.2018

31.12.2018

128

MELIȚĂ LIVIU

IA

19914/22.06.2003

31.12,2018