Hotărârea nr. 183/2018

HCL privind aprobarea organigramei Politiei Locale a MP

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 27502/14.06.2018 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018, nr.28925/2018, nr.28926/2018, nr.28927/2018, nr.28928/2018;

-Adresa nr. 4364/12.06.2018 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 27100/12.06.2018;

-Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 24861/30.05.2018 și la Poliția Locală a Municipiului Pitești sub nr. 4130/04.06.2018;

Văzând prevederile Legii nr. 155/2010 privind poliția locală, republicată și ale art. 36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.l.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

A

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 182/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe - Ionuț OlariuPitești

Nr. 183 din 26.06.2018

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL


ORGANIGRAMA

POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ


>

1

V

DIRECTOR GENERALI

SERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ

71

2

61 —8-

BIROUL ORDINE PUBLICĂ

61

1

d

61

0

COMPARTIMENTUL PAZĂ

CD O

0

8


SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ


BIROUL DISCIPLINĂ RUTIERĂ


BIROUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ


52

5


47 TT


COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STRADAL


£ 0_ £ 0


COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

4

0

4

0

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE£

£

£

0


24

1

23

0


12

11

0


SERVICIUL JURIDIC EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl RESURSE UMANE

8

1

7 —(T

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

2

0

2

0


COMPARTIMENTUL INTERVENȚIE LA EVENIMENTE


5_

0_ £ 0SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

8

1 (

4'

----3-

SERVICIUL LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV Șl ARHIVĂ

8

1

5’1

2

BIROUL MANDATE, EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SOLUȚIONARE SESIZĂRI

8

1

7.

0  • * de conducere

  • * de execuție


177

143

12

131

21

3

18

13

0

13


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. /#3            oC .

2018


STAT DE FUNCȚII AL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

____________________________________________________>___________________________________»__________________________________________________________ >

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcția publică

grad profesional

nivelul studiilor

Funcția contractuală

treapta profesionala

nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

director general - pol. local de conducere

II

s

2

director gen adj - pol. local de conducere

II

s

3

director gen adj - pol. local de conducere

II

s

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

4

șef serviciu - polițist local de conducere

II

s

BIROUL DISCIPLINĂ RUTIERA

5

șef birou - polițist local de conducere

II

s

6

polițist local

superior

M

7

polițist local

principal

S

8

polițist local

superior

M

9

polițist local

principal

S

10

polițist local

asistent

M

11

polițist local

superior

M

12

polițist local

superior

M

13

polițist local

superior

M

14

polițist local

principal

S

15

polițist local

principal

S

16

polițist local

superior

M

17

polițist local

asistent

S

18

polițist local

superior

M

19

polițist local

superior

M

20

- z

polițist local

asistent

S

21

_

polițist local

principal

S

22

polițist local

superior

M

23

polițist local

principal

S

24

polițist local

superior

M

25

polițist local

superior

M

26

polițist local

principal

M

27

polițist local

debutant

S

28

polițist local

principal

S

BIROUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ

29

șef birou - polițist local de conducere

II

s

30

polițist local

asistent

s

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

BIROUL INFORMATICĂ, MONITORIZARE VIDEO

41

șef birou - polițist local de conducere

42

43

44

45

46

47

48

BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

49

șef birou - polițist local de conducere

50

51

52

53

54

55

SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl

I RESURSE UMANE

56

șef serviciu

57

58

59

60

61

......

62

63

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl

REGISTRATURĂ

64

/ »/

65

COMPARTIMENTUL INTERVENȚIE LA EVENIMENTE                    ---4'zZ

66

67

68

polițist local

principal

S

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

polițist local

asistent

S

polițist local

asistent

S

polițist local

asistent

M

polițist local

asistent

M

polițist local

asistent

M

polițist local

debutant

S

polițist local

principal

M

II

S

polițist local

principal

S

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

II

S

polițist local

superior

S

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

polițist local

superior

M

II

S

consilier juridic

principal

S

consilier juridic

superior

s

referent

superior

M

consilier

superior

S

consilier

superior

S

consilier

superior

S

consilier juridic

asistent

S

consilier

asistent

S

referent

superior

M

polițist local

superior

S

polițist local

superior

M

polițist local

principal

S

69

polițist local

superior

M

70

polițist local

principal

M

SERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ

71

șef serviciu - polițist local de conducere

1               II

S

BIROUL ORDINE PUBLICĂ

72

șef birou - polițist local de conducere

II

S

73

polițist local

superior

S

74

polițist local

superior

S

75

polițist local

superior

SS

76

polițist local

principal

S

77

polițist local

superior

M

78

polițist local

principal

S

79

polițist local

principal

S

80

polițist local

principal

s

81

polițist local

principal

s

82

polițist local

superior

M

83

polițist local

superior

M

84

polițist local

principal

S

85

polițist local

superior

M

86

polițist local

superior

M

87

polițist local

asistent

S

88

polițist local

superior

M

89

polițist local

principal

S

90

polițist local

superior

M

91

polițist local

principal

S

92

polițist local

superior

M

93

polițist local

principal

S

94

polițist local

superior

M

95

polițist local

superior

M

96

polițist local

principal

S

97

polițist local

superior

M

98

polițist local

principal

S

99

3

polițist local

superior

M

100

>■

polițist local

principal

S

101

Xn --1

polițist local

superior

M

102

//

polițist local

superior

M

103

''/-ȘlA Ș

polițist local

superior

M

104

polițist local

superior

M

105

polițist local

superior

M

106

polițist local

superior

M

107

polițist local

superior

M

108

polițist local

debutant

S

109

polițist local

superior

M

110

polițist local

superior

M

111

polițist local

superior

M

112

polițist local

superior

M

113

polițist local

superior

M

114

polițist local

principal

M

115

polițist local

superior

M

116

polițist local

asistent

S

117

polițist local

superior

M

118

polițist local

asistent

S

119

polițist local

superior

M

120

polițist local

superior

M

121

polițist local

superior

M

122

polițist local

principal

S

123

polițist local

superior

M

124

polițist local

superior

M

125

polițist local

principal

S

126

polițist local

principal

M

127

polițist local

superior

S

128

polițist local

superior

M

129

polițist local

asistent

S

130

polițist local

debutant

S

131

polițist local

asistent

s

132

polițist local

asistent

M

133

polițist local

superior

M

COMPARTIMENTUL PAZĂ

134

paznic (agent de securitate)

M,G

135

Ifl >z.

paznic (agent de securitate)

M,G

136

paznic (agent de securitate)

M.G

137

Ir z\\           >•

paznic (agent de securitate)

M.G

138

paznic (agent de securitate)

M.G

139

paznic (agent de securitate)

M,G

140

paznic (agent de securitate)

M,G

141

paznic (agent de securitate)

M,G

COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STARDAL

142

polițist local

superior

M

143

polițist local

superior

S

144

polițist local

superior

M

145

polițist local

superior

M

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

146

polițist local

superior

S

147

polițist local

superior

S

148

polițist local

superior

S

149

polițist local

superior

S

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

150

polițist local

superior

S

151

polițist local

superior

S

152

polițist local

superior

S

153

polițist local

principal

S

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

154

șef serviciu

II

S

155

consilier

superior

S

156

consilier

superior

S

157

consilier

superior

S

158

consilier

asistent

S

159

muncit, calif.

III

M,G

160

îngrijitor

M,G

161

îngrijitor

M,G

SERVICIUL LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV SI ARHIVĂ

162

șef serviciu

II

S

163

inspector

superior

S

164

inspector

principal

S

165

inspector

superior

S

166

inspector

superior

S

167

referent de specialitate

superior

SSD

168

magaziner

M,G

169

arhivar

IA

M

BIROUL MANDATE, EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SOLUȚIONARE SESIZĂRI

170

șef birou - polițist local de conducere

II

s

171

polițist local

superior

S

172

polițist local

superior

S

173

polițist local

superior

M

174

A

polițist local

superior

M

175

polițist local

superior

M

176

polițist local

superior

M

177

ilM        r

polițist local

superior

M