Hotărârea nr. 104/2018

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 14255/23.03.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eva-Irina și Narciz-lon Bulibașa, domiciliată în municipiul Pitești,                           pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Niculae Burcea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  , pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rodica și Constantin Cârstea, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Margareta și Ioan Chirilă, domiciliată în municipiul Pitești,                                      , pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gica și Vasile Damian, domiciliată în municipiul Pitești,                  pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia și Aurelian Dumitrescu, domiciliată în municipiul Pitești,                       pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Marina și Gheorghe Dumitru, domiciliată în municipiul Pitești,                                              pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eugenia și Dumitru Ghinea, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Nicolae Iova, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Constantin Licaciu, domiciliată în municipiul Pitești,                                          pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art. 11. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Gheorghe Mihai, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.                           f i/ j'~ v \

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei itftfochia și liilțan Moisescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentrți împlinirea a 50 de


ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Vasile Oprea, domiciliată în municipiul Pitești,                   pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ana și Romul Popa, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  , pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rozalia și Vasile Sandu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  , pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mariana și Constantin Săulescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Sima Sima, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Stancu, domiciliată în municipiul Pitești,                      , pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Paulian-Emil Stroe, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Tatiana și Ion Toma, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.21. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Victoria și Tiberiu Turigel, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 , pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.22. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Paula și Ion Uruc, domiciliată în municipiul Pitești,                                    pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.23. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.24. Hotărârea produce efecte de la data împlinirii termenului prevăzut de HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare.

Art.25. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE I^F ȘEDINȚĂ,


Ion


Contrasemnează:

SECRETAR,

Andrei-Câtăljn Călugăru O

Pitești

Nr. 104 din 29.03.2018