Proces verbal din 23.02.2017

PV sedinta ordinara 23.02.2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 23.02.2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 273 din 16.02.2017.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin - Cornel Ionică      - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei - Cătălin Călugăru       - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 21;

 • - consilieri absenți - 2 (doamna consilier Alexandrina Stanciu și domnul consilier Marin Preda);

Președinte de ședință este domnul consilier Zidaru Ionuț - Gabriel.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absențelor de la ședința consiliului local din data de 16.02.2017 a domnilor consilieri Gentea Cristian, Preda Marin și Sofianu Narcis-Ionuț, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesele-verbale din data de 06.12.2016, 19.12.2016 și 26.01.2017, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Sunt distribuite doamnelor și domnilor consilieri, modificările aduse de inițiator la punctele nr. 12 și nr. 35 de pe ordinea de zi.

Executivul propune domnilor consilieri suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte: la nr. 37 - “Raport privind proiecte de investiții care să fie promovate în anul 2017” (punctul 37 inițial de pe ordinea de zi devine punctul 38) și la nr. 39 - ”Punct de vedere referitor la plângerile prealabile privind anularea HCL nr. 26/2017.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnii consilieri Dănuț Dinu, Cristian Gentea și Narcis - Ionuț Sofianu și-au exprimat dorința de a se înscrie la discuții la punctul “Diverse”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință face precizarea că a fost propus domnul consilier Olariu Gheorghe - Ionuț.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și a componenței acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință face precizarea că a fost propus domnul consilier Olariu Gheorghe - Ionuț să facă parte din Comisia nr. 5.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 27/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier Tudosoiu Dumitru privind constituirea comisiei pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu propune ca această comisie să fie formată din 3 membri.

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea domnului viceprimar Sorin Apostoliceanu, care este aprobată în unanimitate de voturi

Domnul președinte de ședință face precizarea că au fost propuși domnii consilieri: Gentea Cristian, Olariu Gheorghe - Ionuț, Sofianu Narcis-Ionuț și domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în H.C.L. nr. 4/26.01.2017 privind unele măsuri pentru organizarea târgului „Mărțișor 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 28/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor și aprobarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „Proiect Urban - Reabilitare infrastructură urbană în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: Rog executivul a urmări garanția lucrărilor.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Urmărirea garanției și a derulării în timp a lucrărilor, este în fișa postului a angajaților din primărie, este obligatorie și există și inspecții periodice.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 29/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții la obiectivul „Reabilitare Stadion Nicolae Dobrin” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Stimați colegi, avem un raport pe ordinea de zi cu toate proiectele pe care ni le propunem a le implementa în anul 2017 și a le realiza cu finanțări nerambursabile, între care și acesta. Aceste proiecte au venit foarte târziu, am încercat să le implementăm în anul 2016, dar nu s-a putut pentru că guvernul nu a transmis niște coduri de finanțare către autoritățile publice din țară. În acest moment, proiectul acesta este propus și acceptat, sperăm să primim un răspuns favorabil.

Avem un material legat de aceste proiecte, sunt proiecte multianuale, facem eforturi deosebite, este un lucru bun că nu ne-au fost refuzate documentațiile transmise. Am fost la București cu documentele necesare, împreună cu colegii, chiar și de două ori pe săptămână. Vom veni cu toate proiecte propuse în consiliul local, pentru avizare. Este foarte mult de muncă, suntem toți implicați, dar suntem optimiști în implementarea proiectelor dorite.

Finanțarea pentru stadion ne salvează de 600 mld. lei, va fi o reușită extraordinară. Avem niște bani, am ținut strâns de ei, vrem să-i investim așa cum se cuvine, în proiectele depuse.

Zilele acestea ni s-a spus că vom primi 100.000 euro, cei care aplică pentru autorizarea ISO, autorizare care noi am făcut-o pe banii noștri. Suntem printre puținele primării din țară care au autorizare ISO, suntem la standardele de calitate impuse la momentul acesta, dar acum vom face pe bani extrabugetari cu 2% contribuția noastră. Am speranța că în luna martie vom aproba și bugetul.

/V

În ceea ce privește stadionul, am transmis documentația, a fost admisă, acum sperăm să reușim, ca și Sala Polivalentă. Veți avea toate informațiile necesare pe parcursul derulării tuturor proiectelor propuse sau oricând doriți dvs.

Mai avem proiecte pregătite în momentul acesta, proiecte uriașe, de ex.: pasajul denivelat Negru Vodă - Calea Bascov; pasaj denivelat în str. Smeurei; pasaj denivelat, foarte solicitat în zona târgului, Varianta Craiovei, înspre com Bradu. Sunt două proiecte de pasaje chiar pe ordinea de zi de astăzi, și anume, un pasaj rutier str. Craiovei - Târgu din Vale și str. Lânăriei. Din anul 2014 nu am găsit soluții să le băgăm pe finanțare, le avem pregătite pe Ordonanța de urgență nr. 28/2013, am vorbit cu doamna ministru Sevil Shhaideh, după strategie încercăm să le implementăm cu finanțarea noastră de 2%. Am făcut tot ceea ce tine de noi, sperăm să obținem finanțările mult așteptate, până acum nu avem niciun refuz.

Datoria noastră, conform legii, este să stabilim oportunitățile și legalitatea acestor proiecte. Este datoria noastră să facem studiile de oportunitate, să luăm avizele necesare, pentru că fără acestea nu stă nimeni de vorbă cu noi. Este riscul fiecări unități administrativ-teritoriale. Noi trebuie să derulăm procedurile conform legii. Sper și cred că vom reuși să introducem și construcția de locuințe sociale pe fonduri extrabugetare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 30/23.02.2017

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor CET Găvana concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr. 72/25.02.2016, aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare a acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre („Vânzarea se va organiza prin Bursa Română de Mărfuri, licitație publică, urmând a se obține cel mai corect preț de vânzare”);

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Există un amendament făcut de Comisia nr. 1, este foarte important să vedem posibilitățile reale. Nu mai vine nimeni la licitațiile de fier vechi este mai ieftin acum și decât plasticul și chiar hârtia. Înainte, participau foarte multe firme la licitație.

Domnul consilier Daniel Florea: Da, avem un amendament și anume, la art. 3 alin (1), vânzarea se va organiza prin Bursa Română de Mărfuri, licitație publică, urmând a se obține cel mai corect preț de vânzare. Ne-am uitat pe raport și am văzut că este vorba de niște cantități foarte mari de oțel. Este o valoare estimată, plus minus 10-20%. Este o cantitate foarte mare și vrem să obținem cel mai bun preț, de aceea am propus acest amendament.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Fără discuții, dacă este cea mai bună soluție.

Domnul consilier Mariean Neacșu: Stimați colegi, aș vrea să vă informez în legătură cu raportul de evaluare. Acest raport de evaluare a fost întocmit pe baza datelor puse la dispoziție de către beneficiar, dar se face precizarea că ar putea fi și alte date care nu au fost puse la dispoziție, așa că evaluatorul se absolvă de orice responsabilitate. Am văzut două oferte de preț de la două S.R.L.-uri obscure. Cum poate un astfel de S.R.L. să participe la licitație? Eu cred că în caietul de sarcini ar trebui impuse niște condiții în așa fel încât să selectăm niște ofertanți competitivi din punct de vedere financiar.

De asemenea, au fost organizate licitații pe Bursa Română de Mărfuri pe mai multe CET-uri care s-au dezmembrat de către C.F.R., de către Primăria Municipiului București. M-am uitat prin țară (Botoșani, Brașov, București) la cei care au organizat licitații, a fost un blat total. Și eu susțin să organizăm licitație pe Bursa Română de Mărfuri, să facem publicitate atât la nivel local, cât și la nivel național, cine se consideră competent și este puternic financiar poate să participe la această licitație. Consider că cel mai corect preț se obține prin licitație pe Bursa Română de Mărfuri.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Pentru edificarea mea, aș vrea să-i întreb pe colegii din Comisia nr. 1 care au făcut acest amendament, ați venit cu propunerea să mergem către un evaluator extern care se plătește. Nu știu ce vom scoate în plus. Să înțeleg că toți membrii Comisiei nr. 1 își asumă acest amendament?

Domnul consilier Cristian Gentea: Eu nu am niciun fel de problemă cu amendamentul Comisiei nr. 1, dar nu-mi place că domnul consilier Mariean Neacșu a făcut precizarea cum că ar putea fi date care nu au fost puse la dispoziția evaluatorului. Ați mai insistat și altă dată ca evaluarea să fie făcută de către un evaluator extern și datele au fost aproape egale. Sunt niște bani cheltuiți în plus.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: Pot exista diferențe la cantitatea de fier, dar prețul se reglează la licitație. Din punct de vedere al corectitudinii amendamentului Comisiei nr. 1 și eu sunt de părere că, expunerea ofertei noastre la Bursa Română de Mărfuri, ar atrage, în primul rând, atenția mai multor potențiali ofertanți. Sub acest aspect, eu susțin amendamentul Comisiei nr. 1.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Noi trebuie să determinăm, în condițiile legii, obținerea unui preț cât mai bun. Și, în contextul acesta, cea mai bună variantă pe care o considerați, să fie avizată ca să putem demara procedurile. Important este să alegem cea mai bună, cea mai benefică soluție.

Domnul consilier Mariean Neacșu: Inițial, raportul de evaluare care se făcuse de către S.C. Termo Calor Confort S.A. nu prezenta dispozițiile conform legislației în vigoare.

Referitor la ceea ce a zis domnul consilier Cristian Gentea, eu citesc din raportul de evaluare, evaluatorul s-a exprimat că evaluarea este pe baza informațiilor puse la dispoziție.

Domnul Iulian Richițeanu - Director S.C. Termo Calor Confort S.A.: Am avut un evaluator autorizat, practic, trebuie aprobat acest raport de evaluare, restul sunt proceduri de vânzare care se vor face în conformitate cu H.C.L. nr. 50/24.02.2010.

La Botoșani, cum a dat exemplu domnul consilier Mariean Neacșu, s-a făcut licitația prin Bursa Română de mărfuri pentru că, primăria nu a vrut să se implice și nu au avut personal de specialitate.

La noi, a fost o diferență mică de preț, dar cantitățile sunt aceleași, instalațiile evaluate sunt aceleași.

Aprobați ca licitația să se facă pe Bursa Română de Mărfuri, pentru că în H.C.L. nr. 50/2010 nu spune așa ceva și v-aș ruga în același timp, să aprobați ca acele cheltuieli de organizare a licitației pe Bursa Română de Mărfuri, să ni le recuperăm și noi din vânzare.

În ceea ce privește firmele care au adjudecat la Botoșani, sunt aceleași în toată țara.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: Domnule primar, în calitate de inițiator al proiectului, vă însușiți amendamentul Comisiei nr. 1?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Stimați colegi, Bursa Română de Mărfuri organizează doar licitația. Documentația a fost făcută de către un expert, conform legislației în vigoare. Dacă aveți dubii în ceea ce privește expertiza făcută, putem cere o contra expertiză. Accept orice soluție care vine din partea dvs. dacă este cea mai bună și este legală. De aceea suntem aici, să discutăm și să găsim cele mai bune soluții.

Domnul consilier Cristian Gentea: Nu cred că este o problemă cu procedura pentru organizarea licitației. Problema este dacă aprobăm sau nu raportul de evaluare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dacă aprobăm proiectul de hotărâre, înseamnă că aprobăm și raportul de evaluare.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul Comisiei nr. 1, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: O singură precizare, având în vedere amendamentul aprobat, dacă, cumva, acea hotărâre a noastră de consiliu, privind regulamentul de valorificare este mai strictă și nu prevede această posibilitate, permite-ți-mi să fac în hotărâre, prin excepție de la acel regulament, drept posibilă această formă de organizare, binențeles, în condițiile legii. Dacă e ceva neclar, reglementăm data viitoare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 31/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării unor active fixe corporale din patrimoniul municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 32/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții”Pasaj Rutier Străzile Craiovei - Târgul din Vale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre (Dl. consilier Dinu Dănuț nu consideră oportun deoarece nu există pct. de conflic major în zonă);

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Eu, personal, consider că nu este oportun. Sunt trei semafoare, unul după celălalt, trei treceri de pietoni, nu cred că valorile de trafic sunt atât de mari. Nu cred că există un conflict major în zonă. Asta este părerea mea.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este părerea dvs. și o respect, dar o să vă pară rău că ați avut astfel de poziții vis-a-vis de unele dintre cele mai importante proiecte. Nu contează ce culoare politică avem, ne-am angajat aici pentru binele municipiului și al piteștenilor. Acea intersecție este o zonă de foc, avem date certe, cu măsurători, cu trafic, zi de zi. Vă invit într-o zi acolo, când puteți, la o oră de vârf, să vedeți ce este acolo. Infrastructura unui oraș este foarte importantă.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: Trebuie să facem foarte bine distincția între oportunitate și ordinea de prioritate. Pentru mine, acest proiect este oportun. Și tot ce ține de reabilitare, infrastructură, binele municipiului. Având în vedere că poate fi făcută această investiție pe fonduri extrabugetare, este un lucru bun. Ar fi bine ca împreună cu specialiști din executiv să ne întâlnim, să discutăm și să ne consultăm despre proiecte, ordinea de prioritate a acestora. Eu susțin proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest proiect a devenit prioritar pentru că, O.U.G. 28/2013 acceptă finanțarea acestuia. Mai avem pregătite și alte proiecte oportune, dar nu le-am dat o prioritate pentru că nu avem sursă de finanțare.

Domnul consilier Mihai-Alexandru Alexăndrescu: Pe unde va trece acest pasaj?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este un pasaj care traversează ambele intersecții. Vă dau documentația ca să o studiați, mi se pare corect și normal să fiți informați de toate aceste proiecte.

Domnul consilier Radu Bănică: Fiecare trebuie să aibă părerea lui, doar că nu are justificare să se opună domnul consilier Dănuț Dinu, la acest proiect.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Este un lucru extraordinar că putem să luăm fonduri extrabugetare pentru reabilitare, pentru infrastructură, pentru proiecte importante care vin în sprijinul cetățenilor. Orașul este foarte înghesuit, sunt multe mașini, nu numai că sunt utile aceste pasaje, dar sunt chiar necesare.

Domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru: Toate aceste proiecte au fost foarte bine gândite împreună cu specialiști și sunt pentru fluidizarea traficului în municipiul Pitești.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Votez cu drag toate proiectectele care sunt oportune. De ce nu veniți cu un proiect și în zona Nord? Acolo, la Agip, este o mare problemă.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu este finanțabil, de aceea nu am venit cu un proiect pentru acea zonă. Sunt proiecte care pot fi finanțate pe fonduri extrabugetare. Fără discuții că este necesar un astfel de proiect, de altfel, sunt deja pregătite câteva proiecte de pasaje, dar nu avem banii necesari.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” (domnul consilier Dănuț Dinu), devenind

Hotărârea nr. 33/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pasaj Rutier Strada Lânăriei”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am fost împreună cu domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu la domnul ministru Ludovic Orban, am fost și singur de nenumărate ori și fostul primar, de asemenea. Cred că am găsit înțelegere, am discutat și ne-am înțeles și cu direcția generală a căilor ferate, așteptăm adresă oficială. Am încredere că răspunsul va fi unul favorabil. Este un proiect din anul 1995, acum am găsit finanțare.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Aici chiar se justifică pasajul. În partea cealaltă, cum am mai spus, există 3 semafoare, nu cred că se stă mai mult de 2-3 minute în plus.

Domnul consilier Mihai-Alexandru Alexăndrescu: Noi, de fapt, aprobăm studiile de fezabilitate. Cele două pasaje sunt niște modificări de substanță pentru municipiul Pitești. Când considerați că vor fi gata?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vă voi da documentația și pentru acest proiect.

În momentul când vom semna contractele vom ști mai multe. Contratele sunt multianuale, proiectele sunt pe perioada 2018-2023, în intervalul acesta de timp ar trebui să ne încadrăm, dar poate fi și anul 2024.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Consider că acest proiect este oportun, pentru că în zona aceea este vizibil un conflict major.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 34/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind exprimarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în Pitești, str. Victoriei nr.52-52A, jud. Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre (Nu ne exercităm dreptul);

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre (Domnul consilier Duțulescu Gheorghe: Care va fi destinația clădirii după achiziționare?);

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Daniel Florea: Prețul este astronomic, nu ne exercităm dreptul de preemțiune.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este un imobil care face parte din circuitul patrimonial, este obligatoriu să treacă prin consiliul local, așa este procedura. Consiliul local își poate exercita sau nu dreptul de preemțiune asupra imobilului. Din punctul meu de vedere nu este oportună achiziționarea imobilului, sunt 2000 de mp teren, dar costurile pentru reparații sunt foarte mari. Nici nu știu ce destinație am putea să-i dăm acestei clădiri. Trebuie să ne gândim foarte bine.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: V-aș ruga să aprofundăm cu mare atenție problema. Se află într-una dintre cele mai aglomerate zone, terenul ar putea fi transformat într-o parcare, chiar o parcare supraterană. Ar putea să ne fie de folos în timp.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie să ne gândim foarte bine dacă este oportună achiziționarea acestui imobil și să ținem cont și de cheltuielile foarte mari atât la achiziționare, cât și de renovare.

Este bine să achiziționăm cât mai multe imobile, dar la momentul acesta nu suntem prea bogați pentru asta. Mai este și locația unde, accesul este destul de greu acolo. Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim și ce utilitate am putea să-i dăm.

Domnul consilier Cristian Gentea: Poziția imobilului este bună, dar costurile cu achiziționarea și reparațiile acestuia sunt foarte mari, ceea ce nu cred că ne permitem la momentul acesta. Eu voi vota pentru neexercitarea dreptului de preemțiune.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Sunt de acord și cu domnul consilier Cristian Gentea, dar și cu domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu. Nu ne-ar strica achiziția unui astfel de imobil, dar costurile sunt prea mari pentru noi. Sper ca cei care o vor cumpăra să facă ceva frumos acolo, vom avea grijă să-și ia toate avizele și să păstreze toate elementele din punct de vedere arhitectural, așa cum cere legea.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: Ar trebui discutat, poate găsim totuși variante. Este păcat, suprafața terenului este foarte mare, chiar în centrul municipiului.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Costurile sunt foarte mari, dar cum decideți, așa facem.

Domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru: Acum votăm dacă ne exercităm sau nu dreptul de preemțiune. Cumpărarea acestui imobil presupune o altă etapă.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Și Comisia nr. 1 este de acord cu faptul că prețul este foarte mare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, pentru neexercitarea dreptului de preemțiune, care este aprobat cu 18 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” (domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu) și 2 ”abțineri” (domnii consilieri Gheorghe Duțulescu și Florin Gardin), devenind

Hotărârea nr. 35/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări și completări la prezentul proiect de hotărâre, după cum urmează:

” Se introduc 3 noi articole, care vor avea următorul conținut:

Art. 5 «Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florica și Gheorghe Marinescu, domiciliată în municipiul Pitești, Cal. București nr. 4, bl. 25, sc. B, et. 3, ap. 12, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Art. 7 «Se acordă Diploma de fidelitate familiei Constanța și Ion Olteanu, domiciliată în municipiul Pitești, str. Stejarului nr. 4, bl. A27, sc. C, et. 2, ap. 10, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Art. 9 «Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Aurică Prioteasa, domiciliată în municipiul Pitești, Ale. Alexandru Valescu nr. 5, bl. J14, sc. B, et. 2, ap. 11, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Toate celelalte articole se renumerotează.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 36/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 37/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea ”Simfoniei Lalelelor” -Ediția a 40-a”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Contantin-Cornel Ionică: Stimați colegi, este o ediție specială și vrem să-i dăm importanța care i se cuvine. Am rugat pe toată lumea care are idei, să vină și să le expună. Simfonia Lalelelor din ziua de astăzi nu mai seamănă cu nimic din ce a fost la început. Primele ediții, în anii 1978, 1979, s-au ținut pe scările Casei Sindicatelor și s-a dezvoltat gradual. La momentul acesta, Simfonia Lalelelor are și o conotație comercială. Avem foarte mulți participanți, atât expozanți, comercianți cât și cei care vin să vadă sau să cumpere produsele expuse.

Acum 2 ani am rearanjat tribunele, există parada carelor alegorice, a elevilor școlilor și liceelor, îmbrăcați frumos care cântă și dansează. De vreo 10 ani, carele alegorice vin prin sponsorizare de la olandezi, ei sunt cei cu imaginația, cu realizarea structurilor metalice și a aranjamentelor de flori și după paradă vor rămâne expuse să le vadă și publicul.

Dacă aveți dvs. și alte propuneri, variante, vă rog.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Dacă ați putea să-l cooptați și pe domnul Isac.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu mai este nimic din ce a fost acum zeci de ani. Dânsul vrea să intrăm în Casa Cărții. Eu nu am nimic împotrivă. Tot ce putem să facem este să-i lăsăm să intre liber cu standuri în Casa Cărții.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Putem să înființăm o asociație care să se ocupe de evenimente, să găsească sponsori.

Putem să le oferim expozanților o anumită suprafață, 15 m.p., gratis, nu neapărat pentru a-și vinde produsele, ci pentru a-și face publicitate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Haideți să hotărâm acum în consiliu, următorul lucru: cei care doresc și vor ocupa spații, să primească spațiul respectiv gratuit. Până acum, erau obligați să plătească. Să le punem la dispoziție celor care doresc să expună în Casa Cărții gratuit, așa îi încurajăm să expună ca tradiția să ramână în viață. An de an s-a micșorat numărul celor care expuneau acolo. Dacă sunteți de acord, să inserăm aceste amendamente în hotărâre, spațiu gratuit și intrarea liberă.

Domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru: Vreau să vă informez că am avut discuții cu rectorul Universității din Pitești, au zis că vor lua legătura cu celelalte centre universitare din țară și cu grădinile botanice și, în măsura în care vor avea posibilitatea să vină și să expună, le vom asigura cazarea și masa pentru 3 persoane. Vor fi și câteva simpozioane științifice care se vor desfășura în cadrul universității.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 38/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 142/17.04.2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 39/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Rapoartelor de reevaluare pentru bunurile mobile (rețele termice și instalații) și pentru clădirile din domeniul public al Municipiului Pitești, aflate în gestiunea S.C. Termo Calor Confort S.A., care fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produsă în sistem centralizat nr. 9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 40/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 41/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 105/26.03.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 42/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 95/25.08.2016 privind înființarea și organizarea Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe-Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 43/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 383/29.10.2015, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 44/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu, domnului Liviu - Ionuț Moșteanu, deputat ales în Parlamentul României, pentru organizarea biroului parlamentar”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este o solicitare legală, am mai avut astfel de cereri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 45/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al municipiului Pitești, din administrarea grădinițelor cuplate cu creșe, în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești - Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe - Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 46/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea destinației unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 47/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 48/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești nr. 16574/15.04.2013, încheiat între Municipiul Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 88/2013, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt peste 40.000 de locuitori ai municipiului Pitești care nu au avut niciodată mijloc de transport în comun.

Am avut multe solicitări din partea cetățenilor privind înființarea unei linii de transport public care să deservească și cartierele din partea de jos a municipiului. Am introdus linia 1B, începând cu data de 01.03.2017 care va avea următorul traseu: Pitești Vivo - Calea Bascovului - str. Câmpineanu - str. Maternității - str. Armand Călinescu - str. Egalității - Calea Craiovei - str. Târgul din Vale - str. Gheorghe Șincai - str. Costache Negri - Pitești Vivo.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Pe viitor, să analizăm și zona Războieni pentru că liniile existente, 13 și 13B, nu fac față numărului de călători.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vom analiza situația.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 49/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 169/24.11.2016 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 50/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 327/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 51/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea aplicabilității H.C.L. nr.181/25.11.2004”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 52/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 27 către actualul chiriaș, Alexandru Elena”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 53/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 54/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuterniciri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 55/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea concesionării unui teren”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: Deși nu prea are legătură cu proiectul de hotărâre, aș avea o rugăminte către executiv și anume, să existe la nivelul serviciului de urbanism, o dorință de a implementa un anumit stil arhitectonic celor care construiesc, renovează sau anvelopează clădirile.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ne obligă legea să facem asta.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 56/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 9/28.01.2016 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 57/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea H.C.L. nr. 354/18.09.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 58/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 311/2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări și completări la prezentul proiect de hotărâre, și anume:

”La art. 16 din anexă se introduce un nou alineat, (5), care va avea următorul cuprins:

«Între Municipiul Pitești și fiecare dintre operatorii licențiați pentru prestarea serviciului de salubrizare în Municipiul Pitești se va încheia o convenție privind plata sumelor încasate cu titlu de taxă specială de salubrizare»”.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: De vreo doi ani ne luptăm să introducem această taxă specială la nivelul municipiului Pitești. Multe dintre orașele mari ale țării au introdus această taxă specială, dar noi suntem într-o situație specialăși anume, ne lovim de avizul pe care trebuie să-l luăm de la SERVSAL, operatorul care se ocupă de colectarea și transportul deșeurilor menajere. Nu știu cum vom reuși să rezolvăm această problemă.

Noi nu am mărit de 10 ani taxele și impozitele. Nici nu ne dorim asta, dar există la nivelul municipiului, cel puțin 60.000 de persoane care nu plătesc taxa pentru gunoiul menajer.

Am fost zilele trecute pe str. Basarabia pentru implementarea unui proiect și anume, platformele îngropate. Am văzut la Slatina astfel de platforme, nu există hârtie, țigară, sau orice fel de gunoi pe lângă ele. Sunt extraordinare, pot fi montate pe trotuar, la capătul blocului, oriunde, au dispărut câinii, oamenii care căutau prin gunoaie. Vrem să achiziționăm 650-700 de astfel de capsule, fiecare având 5 tone. prețul uneia fiind de 600 mii lei pe unitate. Anul acesta începem și noi cu 150 de astfel de capsule.

Situația în care ne aflăm acum, este fără ieșire. Colectăm gratuit gunoiul menajer de la un număr important de cetățeni, nu am acceptat să dăm noi bani operatorului, iar acesta mai plătește la fiecare tonă, de la 1 ianuarie, încă 80 lei. Neridicarea gunoiului, imposibilitatea ridicării acestuia ar fi un dezastru.

La momentul acesta, ne lovim de avizul SERVSAL. Nu avem pârghii pentru a interveni ca și consiliu local, peste acest contract din care facem și noi parte, dar care nu este foarte benefic pentru Pitești, iar terenul pe care se desfășoară activitatea de recoltare este pus gratuit la dispoziția acestuia.

Avem informații că legiuitorul caută soluții legale pentru ieșirea din această situație.

Este necesară această taxă.

Domnul consilier Cristian Gentea: Este un proiect de hotărâre foarte important și trebuie să-i dăm atenția cuvenită. Am fost de la început un susținător al taxei de habitat. Eu am înțeles această taxă înseamnă că, fiecare persoană din Pitești, atunci când își plătește impozitul, plătește și această taxă anuală. Am discutat cu domnul Becheanu Romi, director S.C. Salubritate 2000 S.A., știam că are mari probleme cu încasarea taxelor pentru ridicarea gunoiului menajer și am înțeles că această taxă nu ar fi legală. Dar a intervenit această taxă specială la modul următor: în momentul în care S.C. Salubritate 2000 S.A. constată că nu-și încasează taxa pentru gunoiul menajer, asociațiile nu-și plătesc taxele, reziliează contractul, iar membrii asociației își fac contracte separate cu societatea de salubritate și plătesc această taxă specială. Deci, nu este taxă de habitat. Ceea ce, mie, mi se pare foarte corect. Este de 9 lei/persoană/lună, în timp ce, în contractul care-l are asociația cu salubritatea, ar fi de 7,5 lei.

Spunea domnul primar Constantin-Cornel Ionică, că acum apare această taxă de mediu de 80 lei/tonă. Salubritatea strânge între 2000 și 2200 de tone de gunoi pe lună și se duce undeva la 25.000 de tone/an x 80 de lei, înseamnă 20 mld. lei. Unde ajungem cu această societate? Eu cred că domnul ministru al mediului, Daniel Constantin ar trebui să-și reconsidere foarte repede poziția cu privire la această problemă.

Domnul consilier Mariean Neacșu: Consider că este oportun acest proiect de hotărâre. Din informațiile pe care le am, la nivelul municipiului Pitești, avem 6000 de contracte. Aceste contracte vizează societăți comerciale, asociații de proprietari și o parte din locuitorii municipiului. Sunt foarte mulți locuitori care nu-și plătesc gunoiul menajer. Consider că este foarte bun proiectul propus, este și o sursă de finanțare să putem achiziționa acele containere, utilajele necesare desfășurării activității de colectare a gunoiului, în condiții optime.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: Noi ne aflăm undeva pe o piață liberă în spațiul european. Domnul ministru a fost nevoit să mărească tarifele pentru a opri aducerea gunoiului din Ungaria în România , datorită faptului că noi avem niște tarife foarte mici, comparativ cu depozitele lor.

Legat de această taxă, cred că vom mai avea de rectificat câte ceva, pentru că or să apară tot felul de spețe în aplicarea ei, probabil că vor exista și contestații.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: În momentul în care vom ajunge la colectarea acestei taxe prin Direcția de Impozite și Taxe Locale, avem obligația ca toți banii încasați cu această destinație, să-i virăm operatorului, ceea ce nu-i rău. În regulament este stipulat tot ce trebuie.

În momentul în care vor plăti toți, vom avea încasări mai mari și vom putea, poate să micșorăm taxa. Întâi să vedem încasările și apoi analizăm.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Este vorba de modificarea unui regulament din anul 2015, în așa fel încât să fie funcțional. Este vorba de taxa specială pentru cei care nu au contract. La asociația de proprietari, operatorul trimite o notificare prin care îi aduce la cunoștință că îi reziliează contractul pentru neplată și în același timp face notificare și proprietarilor de apartamente să se prezinte la sediul societății pentru incheierea contractelor individuale. În cazul celor care nu se prezintă să încheie contract cu operatorul, sunt transmiși către noi de către acesta și li se aplică această taxă specială. Este toată procedura în regulament.

Legat de taxa de habitat, în momentul de față mai este nevoie de un aviz de la SERVSAL, un aviz de la Oficiul Concurenței, de la ANRSE. Nu sunt lucruri foarte complicate, dar ne trebuie aceste avize pentru a institui taxa de habitat. În momentul în care avem această taxă, din tariful existent vor dispărea costurile cu facturarea, încasarea și poate să ajungem undeva la 7 lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 59/23.02.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Raport privind transparența decizională în anul 2016”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Raport privind proiecte de investiții care să fie promovate în anul 2017”.

 • I. Domnul Primar Constantin - Cornel Ionică: Fiecare dintre dvs. a primit raportul cu investițiile pe care ni le propunem a le promova în anul 2017. Sunt proiecte cu finanțare europeană propuse prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești; Reabilitare Colegiu Tehnic Armand Călinescu; Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești; Modernizare transport urban de călători prin introducerea de autobuze electrice pe principalele artere din municipiul Pitești etc), proiecte propuse a fi incluse în Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene conform Ordonanței de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (Pasaj rutier strada Lânăriei; Pasaj rutier străzile Craiovei - Târgul din Vale; Pod peste râul Argeș; Sală Polivalentă Municipiul Pitești etc), proiect cu finanțare europeană propus prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 (Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitesti), proiecte finanțate de la Bugetul de Stat propuse prin Programul Termoficare 2006-2020, în limita a maximum 70% din valoarea proiectului (Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 906; (Găvana III), Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT718; (Cartier Banat), Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 723.(Exercițiu); proiecte propuse spre finanțare de la Bugetul Local al Primăriei municipiului Pitești (Platforme cu containere îngropate -150 buc. containere = 50 platforme; Reabilitare Piața Trivale; Reabilitare Piața Găvana etc).

Este o șansă uriașă pentru dezvoltarea municipiului nostru și sperăm să reușim. Sunt proiecte pe care nu le-am putea realiza cu bani din buget. Vom veni cu fiecare proiect în parte, în fața dvs.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Adresă referitoare la declarația privind impozitele constituite și retragerile efectuate din fondul IID”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință face precizarea că s-a luat act de adresă.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul de pe ordinea de zi: „Punct de vedere referitor la plângerile prealabile privind anularea H.C.L. nr. 26/2017”.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Au fost propuneri de-a lungul timpului, nu este o dorință expresă a cuiva de a comasa cele două unități școlare și nu văd cum am fi putut aduce un prejudiciu acestora. Nu cred că actul de învățământ ar avea de suferit, ci din contră. Numărul de elevi este în scădere, dar cheltuielile au crescut.

Această hotărâre a deranjat foarte mult. Fie nu a fost explicată suficient, fie că nu convine, a deranjat mult părinții, pe cei care au învățat acolo, profesorii. S-a ajuns la mitinguri, proteste și vreau să ne hotărâm dacă mergem în continuare cu această hotărâre sau nu. Nu este o ambiție a nimănui sau o dorință a cuiva de a distruge învățământul.

Multe spații din învățământ au început să devină o paragină, elevi sunt din ce în ce mai puțini, anul acesta începem cu 10 clase de a IX-a mai puține și cheltuielile sunt foarte mari.

Comasarea presupune reducerea cheltuielilor și investirea banilor în dotări sau ceea ce au nevoie. Pentru noi ar fi benefic să ne menținem punctul de vedere, dar se pare că nu se dorește acest lucru.

Noi trebuie să ne decidem astăzi dacă ne menținem sau nu punctul de vedere.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Mi se pare foarte curios și foarte interesant că mai mult de jumătate din aceste plângeri vin din partea unor cetățeni care nu au domiciliul în municipiul nostru.

Domnul consilier Florin Gardin: Prima comasare a fost în anul 2014. Ideea a fost foarte bună, dar rezultatele au fost mai puțin vizibile. S-a spus că se mută Liceul Ion Mincu și în locul lui vine Liceul Economic, că se va face un mini hotel, un atelier pentru practică. După aceea, s-a zis că se duce Liceul C.D. Nenițescu la Liceul Mihai Viteazul, pentru a se muta Liceul Sportiv pentru că acolo este și baza sportivă.

Domnul consilier Dănuț Dinu părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 20.

Am fost dați în judecată de către reprezentanții părinților care au și câștigat în instanță. Cum s-a ajuns atunci ca Liceul Sportiv să fie dus la Liceul Mihai Viteazul unde s-au făcut laboratoare pentru liceul de chimie.

Atunci am fost de acord, acum nu mai sunt. Trebuie să privim în viitor și eu sunt de părere ca orele de școală să se țină dimineața. Sunt elevi care învață și la orele 19 și vin părinții după ei să-i ducă acasă. Sunt de părere că acolo unde se poate învăța pe un singur schimb, să rămână așa, iar acele clădiri în care nu mai sunt elevi, să fie conservate.

Nu am înțeles de ce s-a dorit această ultimă comasare. Se fac economii, corect. Dar eu sper într-un viitor mai bun din punct de vedere financiar și să se poată învăța într-un singur schimb.

Aici comasăm și la Scoala nr. 13 trebuie să facem o altă construcție. Și asta pentru că avem doi manageri foarte buni și pentru că profesorii sunt în vârful carierei, cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani și care au toată forța educativă de partea lor.

Părerea mea este că trebuie să fim echilibrați atât din punctul dvs. de vedere, financiar vorbind, dar și din punctul meu de vedere și anume, învățământul într-un singur schimb.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Costul utilităților este de 1mld./lună plus solicitările pentru dotarea unității de învățământ.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Noi ne gândim în primul rând la piteșteni. O parte dintre noi am învățat după amiaza și nu cred că am ajuns rău.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Vis-a-vis de cele două comasări care s-au făcut până acum, Mincu cu Dima, procedura a fost începută de domnul consilier Florin Gardin și terminată de mine. Cea de-a doua comasare, Nenițescu cu LPS, ne-am lovit de încăpățânarea de a-și conserva spațiul pe care îl au. Nu sunt proprietarii spațiului. Nu vorbim aici de ceva ce este în proprietatea noastră personală, ci a consiliul local.

Legat de acest punct de vedere, mie îmi pare rău că s-a ajuns aici și consider că pentru a detensiona situația suntem datori să adoptăm și să analizăm mult mai mult aceste măsuri. Oportunitatea comasării Școlii Gimnaziale ”Tudor Mușatescu” Colegiul ”Alexandru Odobescu” este bidirecțională. Pe de-o parte, dorința celor de la liceu de a avea în planul de școlarizare clase de nivel gimnazial. Dacă am fi acordat clasa a V-a acolo și i-am fi rugat să lucreze pe două schimburi, probabil că s-ar fi conformat. Nu am acordat acest lucru pentru că, așa cum spunea domnul primar Constantin-Cornel Ionică și așa cum știți și dvs., populația școlară este în declin. Aștept cu nerăbdare ca să le arăt cifrele, că, după examenul de evaluare națională și admitere în liceu, vom vedea efectiv deficitul de elevi despre care am tot vorbit. Estimăm minus zece clase de liceu, vom vedea după admitere. Am spus că acordarea unei clase de a V-a Liceului Odobescu, va debalansa puțin zona aceea de școlarizare pentru clasa a V-a. De la Școala Gimnazială Traian și până la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, mai avem niște unități de învățământ, printre care și Școala Gimnazială Tudor Mușatescu, Școala Gimnazială I.L. Caragiale și Școala Gimnazială Ion Minulescu. Bătălia pe cele de pe str. Exercițiului, este uriașă. Părinții își îndreaptă atenția spre un anumit învățător și de aici migrarea dintr-o circumscripție școlară în alta. Circumscripția școlară din zona Războieni, este una mică din punct de vedere al populației școlare de nivel primar și gimnazial, iar în acea circumcripție mai este șȘcoala Gimnazială Ion Minulescu. Deci, o clasă a V-a la Colegiul Odobescu, rupea cumva această evoluție firească, chiar dacă în scădere demografic vorbind, a populației școlare. Eu am venit cu soluția și dânșii au acceptat-o pentru a reglementa. Paradoxal, Școala Gimnazială Tudor Mușatescu este în scădere cu numărul de clase și de elevi și anul trecut pentru cele două clase pregătitoare, au avut un număr 46 de elevi, nici măcar două clase complete. Aproape să nu le fundamentăm a doua clasă. Și atunci soluția care se mula mănușă pe ce presupune acea zonă, era această comasare. Având în vedere că sunt vecini, nu mai plătește nici primăria pentru toate spațiile care nu mai funcționează. Dacă oamenii vor și situația le permite, de ce nu? Așa s-a născut acea hotărâre și acea fuziune dintre cele două unități școlare.

Se manipulează anumite idei, s-au răsculat, cei mai vehemenți fiind cei 2 directori care de fapt, nu mai sunt directori. Și dacă erau directori acum și primeau hotărârea, făceau răsmeriță în școală, îi îndemna pe elevi să iasă în pauze să-și comemoreze independența? Discutăm, analizăm, da.

Când le-am acordat două clase de bilingv și două clase de intensiv, fără niciun fel de rezultat la nivel național.

E o chestiune de gândire. Să așteptăm să dispară școlile natural? Se vor închide școlile singure pentru că nu mai sunt copii.

Nu este o chestiune ușoară, eu voi vota pentru tot ceea ce credeți că este potrivit și pentru detensionare, în principal, dar asta nu înseamnă că ceea ce am gândit și ceea ce am făcut în calitate de inspector școlar general, dar și în calitate de consilier, nu a fost argumentat.

Doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț: Hotărârea a fost votată în unanimitate. Motivația mea de a vota pentru comasare a fost și aceea că, domnii profesori din consiliul local nu avut un punct de vedere nefavorabil acesteia. Unul din argumente a fost acela că interesul elevilor nu va fi afectat, aceștia urmând să-și desfășoare orele de curs dimineața, într-o locație cu o bază materială superioară celei din care provin, cu profesori cu experiență.

Noi răspundem de gestionarea banului public și dacă această măsură care nu afectează interesul elevilor scade cheltuielile din bugetul local, aceasta a determinat votul meu favorabil.

Este dreptul celor care protestează, să pretesteze. Nu am văzut nicio notificare din partea Colegiului Odobescu prin care să ne spună că le-a fost afectat exercițiul școlar sau activitatea didactică. Ei nu contestă neapărat comasarea, ci transparența acestei decizii.

Domnule consilier Forin Gardin, ce v-a schimbat opinia de la ședința extraordinară până astăzi?

Domnul consilier Florin Gardin: Eu vorbesc ca principiu, pentru viitor. Aici procesul este invers. În loc să ne reclame cei mutați, ne reclamă gazda. Eu vorbesc pentru viitor, să nu mă înțelegeți greșit.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Orice am spune, lucrurile sunt deja pornite și sunt în degenerare. Noi nu avem interese personale și nici nu vrem să stricăm exercițiul școlar. Mai devereme sau mai târziu, școlile se vor închide natural din lipsa elevilor. Vor deveni foarte multe spații inutile, vor intra în conservare. Lucrurile acestea se văd de la un an la altul. Noi am acordat tot sprijinul unităților de învățământ pentru ca elevii și cadrele didactice să-ți desfășoare în bune condiții exercițiul școlar.

Domnul consilier Radu Bănică părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 19.

Sumele cu cheltuielile de întreținere, sunt imense, clase puține, elevi din ce în ce mai puțini. Noi ne dorim ca actul școlar să fie susținut la capacitate maximă.

Situația a degenerat, au ieșit să protesteze în curtea școlii, pe facebook se scriu tot felul de articole.

Propun, dacă sunteți de acord, să oprim, să închidem capitolul acesta, să venim cu o hotărâre care să abroge H.C.L. nr. 26/2017.

Domnul președinte de ședință: Eu sunt în consiliul de administrație la Colegiul Odobescu și nu am fost sunat niciodată să participi la vreo ședință. Lipsește comunicarea.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Este foarte târziu la sfârșitul lui martie.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vom analiza situația și vom face așa cum este bine și legal.

Inițiatorul retrage de pe ordinea de zi punctul de vedere, urmând a fi promovat un proiect de hotărâre care să nu mai prevadă comasarea celor două unități de învățământ.

Se trece la procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în comisia de validare.

În urma votului exprimat, comisia de validare dă citire rezultatului votului, și anume, domnul consilier Olariu Gheorghe - Ionuț.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 60/23.02.2017.

Se trece la procedura de vot secret pentru numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești.

În urma votului exprimat, comisia de validare dă citire rezultatului votului, fiind desemnați următorii:

 • 1. Gentea Cristian

 • 2. Sofianu Narcis-Ionuț

 • 3. Zidaru Laurențiu-Marian

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 61/23.02.2017.

DIVERSE:

Domnul consilier Cristian Gentea: Vă voi prezenta, pe scurt, din 6 în 6 luni, situația de la S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Termo Calor Confort S.A. O consider o chestiune de respect față de dvs., în primul rând, iar în al doilea rând, îmi doresc ca și ceilalți colegi din consiliile de administrație să-mi urmeze exemplul. Sunt niște chestiuni pe care vreau să le aflați de la noi, așa cum este normal și nu din presă.

Situația la S.C. Apă Canal 2000 S.A.: A încheiat anul 2016 cu un rezultat brut preliminar de 15.487.000 mii lei. Tarifele sunt nemodificate din luna ianuarie 2015.

Societatea are două credite contractate scadente unul în anul 2028, celălalt în anul 2031.

Situația proiectelor cu finanțare externă : v-am tot vorbit despre fazare, în anul 2016 a fost semnat contractul de finanțare privind fazarea proiectului în valoare de 126.809.000 mii lei, inclusiv T.V.A., și la această dată, din 11 contracte, mai sunt fazate două contracte.

O mare realizare este și Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Argeș - Etapa 2014 - 2020.

Situația la S.C. Termo Calor Confort S.A.: În momentul de față, energia termică este produsă în 57 de centrale termice. Au fost reabilitate rețele secundare de distribuție a energiei termice și alte investiții din fonduri de la primărie și ministerul dezvoltării. Numărul avariilor în anul 2016 au scăzut cu peste 50%, a crescut randamentul acestor centrale termice și nu în ultimul rând, o realizare de profit.

Marea problemă a societății o reprezintă creanțele, facturile neîncasate (4.644.000 mii lei). Se fac eforturi deosebite pentru recuperarea acestora.

Datoriile, la ora actuală, sunt mult reduse față de anii precedenți.

De asemenea, prețurile și tarifele au scăzut. Mai puține debranșări.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se vede o schimbare majoră în bine, atât la S.C. Apă Canal 2000 S.A., cât și la S.C. Termo Calor Confort S.A. Nu mai este nici pe departe ceea ce a fost odată. Dar, cu toate acestea, mai sunt multe de făcut.

Domnul consilier Gheorghe Duțulescu: În ce stadiu sunt discuțiile cu F.C. Argeș?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suntem cu ochii pe el. Am avut niște discuții legate de acest subiect. Echipa merge foarte bine. Avem și o ofertă de finanțator.

Domnul președinte de ședință: Domnul consilier Dănuț Dinu m-a rugat să vă reamintesc de simularea de la Podul Viilor.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionuț - Gabriel Zidaru

SECRETAR,

Andrei - Cătălin Călugăru

Red. Ionela-Simina Bolbea 1 ex.