Proces verbal din 15.06.2017

PV sedinta extraordinara 15.06.2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 15.06.2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 823 din 14.06.2017.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 23;

Președinte de ședință este domnul consilier Iuliu-Radu Bănica.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absenței domnului consilier Alexandrescu Mihai Alexandru de la ședința ordinară din data de 25.05.2017 care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: Raport privind situația existentă în ceea ce privește posibilitățile de achiziționare a Brandului ”Fotbal Club Argeș”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am convocat această ședință extraordinară, după cum bine știți pentru recuperarea brandului ” F.C. Argeș.

Domnul consilier Florea Daniel: Am vrea să ne explicați de ce nu au acceptat ultima sumă propusă de noi de 350 mii lei.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Pragul unde s - a oprit licitația și suma pe care o acceptă Ministerul de Finanțe este de 549.504 lei plus T.V.A. Astăzi trebuie să facem o altă ofertă pe care s - o accepte, cât mai apropiată de suma impusă de Ministerul de Finanțe. Pentru a vă lămuri mai bine asupra acestui lucru o să dau cuvântul domnului lichidator judiciar Enoiu Nicolae.

Domnul Enoiu Nicolae: După cum știți societatea F.C. Argeș se află în procedura de faliment, procedură ce a urmat unui an de observații, respectiv procedura insolvenței. Nu s-a putut întocmi un plan de reorganizare al societății deși existau 16 acționari în structura clubului, fapt pentru care intrând în faliment s-au inventariat bunurile. După cum vă amintiți, în situația în care s-a înființat la Muzeul Județean secția de sport creditorii au fost de acord să dea cupele și diplomele care s-au găsit în panoplia F.C. Argeș.

În ceea ce privește brandul , acesta însemnă certificatul de înregistrare a clubului F.C. Argeș la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, inclusiv culorile, certificat care a fost făcut pe o perioadă de 10 ani din 2007 și expiră la sfârșitul acestui an, existând posibilitatea de a se prelungi. După ce brandul a fost evaluat, a început procedura de valorificare făcută de lichidatorul judiciar dar cu aprobarea creditorilor. S-au desfășurat 41 de licitații în decursul celor doi ani și jumătate, s-au purtat discuții dar fără nici un rezultat, iar creditorul majoritar bugetar a înțeles că numai Consiliul Local Pitești este singurul care a făcut cele mai bune oferte. Am participat la toate discuțiile cu creditorul majoritar, la toate ofertele pe care le-ați înaintat , dar ei au considerat că nu pot accepta sub acest minim de 40% din valoarea estimată adică 549.504 lei plus T.V.A.

Domnul consilier Cristian Gentea: Depinde foarte mult de ceea ce ne dorim. Consider că achiziționarea brandului F.C. Argeș și modernizarea stadionului o să aducă mulți spectatori pe teren. Termenul limită pentru achiziționarea brandului este 30 iunie, în concluzie noi trebuie să stabilim în acest moment dacă dăm această sumă de 549.504 lei plus T.V.A deoarece este ultima șansă. Ar trebui să se facă o ședință extraordinară pentru rectificare de buget cât și pentru transferul brandului către S.C.M. Pitești.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: S.C.M. Pitești a avut un parcurs foarte bun și trebuie să profităm de șansa de a achiziționa Brandul F.C.Argeș. În ceea ce privește această încăpățânare a creditorului el riscă să rămână cu marfa nevândută, deoarece Consiliul Local este singurul care a oferit sumele cele mai mari pentru brand, iar pragul de 40% riscă să nu fie realizat. Noi ne dorim foarte mult această achiziție, dar această negociere se poartă foarte tranșant, suntem prinși undeva la mijloc, dar ar trebui să existe un compromis: să punem și noi ceva și să lase și creditorul puțin din preț.

Aș dori să precizez că au fost aprobate niște sume de bani, iar bugetul Municipiului Pitești a fost supus dezbaterii publice și aprobat în Consiliul Local și au fost alocați bani cu grijă, în mai multe domenii, iar această sumă de 550 mii lei va implica o cheltuială suplimentară bugetară. Efortul pe care Piteștiul, primăria și consiliul local trebuie să-l facă nu este tocmai facil.

Domnul consilier Daniel Florea: În urma celor 41 de licitații Consiliul Local a fost cel mai serios și a oferit cel mai mult. Aș vrea să ne spuneți ce altă ofertă ați mai avut?

Domnul Enoiu Nicolae: Am mai avut o oferta de 100 mii de euro dar Ministerul Finanțelor a refuza - o, reducerea la acea dată fiind de 50 %.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este ultima dată când putem să facem o ofertă serioasă, aceea de 549.504 lei, pentru a putea recupera brandul. Pentru a depune o ofertă fermă, am trimis colegii de la compartimentul de specialitate să facă un proiect de hotărâre deoarece mâine ar trebui s-o transmitem. Acest lucru este de mare interes pentru toți cetățenii acestui oraș.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Toată lumea dorește achiziționarea brandului, dar suma este destul de mare și simțim că ne este forțată mâna. Ar fi fost în regulă dacă și creditorii ar fi lăsat puțin din această sumă deoarece suntem singurii interesați.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Ne-am consultat în PNL și considerăm că este vorba de asumarea brandului, susținem în totalitate oferta și considerăm că este un bun patrimonial care poate fi pus în valoare numai de comunitatea locală. Prin acest brand avem posibilitatea de a câștiga mai mult pentru susținerea sportului iar banii merg la creditorul principal, care este statul român prin Ministerul Finanțelor, astfel nu o să se poată facă speculații.

Domnul consilier Marin Preda: Ar trebui ca propunerea noastră să fie de 550 mii cu T.V.A. cu tot.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Sunt de acord cu achiziționarea brandului. Dar aș dori să specific că un brand valorează atât cât îți oferă piață, dacă se oferă mult este valoros dacă se oferă puțin nu are o valoare așa mare. Ar trebui să se tragă concluzia cât valorează acesta. Legislatia precizează : daca nu reusesti sa faci această valorificare în cursul primelor proceduri să vii cu un nou raport de evaluare si apoi să se facă licitația. Când raportul de evaluare este întocmit vom vedea unde ne putem situa.

Aș dori să știu ce achiziționăm: ”brandul ” sau ”brandul, sigla și palmaresul”?

Domnul Enoiu Nicolae: În momentul în care se prelungește perioadă de valorificare, se scade până la un anumit nivel fără a se întocmi un alt raport de evaluare. Cand s-a cerut modalitatea prin care am evaluat acest brand am dat toate documentele respective și am făcut prima dată selectia anunțată privind desemnarea evaluatorilor, unde s-a prezentat un singur evaluator, desi am avut numeroase discuții telefonice cu numeroși evaluatori. Primăria a spus că va inștiința ANEVAR (Agenția Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și va solicita sa ne spună părerea despre evaluarea brandului din raportul de evaluare. ANEVAR a transmis adresa către Primaria Municipiului Pitești cu anumite aspecte care ar fi neconcludente.

Domnul consilier Daniel Florea: Aș dori să ne spuneți cât la sută din sumă de 549.504 lei plus T.V.A. revine Ministerului de Finanțe?

Domnul Enoiu: Mai întâi se achită cheltuielile de administrare, apoi salariații și restul aproximativ 350 mii plus T.V.A. la Ministerul de Finanțe.

Doamna consilier Mariana Tatiana Preduț: Am analizat cu toții care este situația și cel mai bine este să se întocmescă un proiect de hotărâre și să vedem ce se întâmplă.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Doamna Preduț are dreptate, trebuie să stăbilim oferta fermă pentru a se realiza proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Gentea Crsitian: Oferta nostră să fie 550 mii plus T.V.A. și să se specifice și transferul brandului către SCM Pitești.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Trebuie să se facă un alt proiect de hotărâre pentru transferarea denumirii FC Argeș la S.C.M. Pitești.

Domnul președinte de sedință supune la vot oferta de 550 mii plus TVA care este aprobată în unanimitate de voturi, urmând să se întocmească un proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi ”Informare privind organizarea unor manifestări de interes public în municipiul Pitești.

Domnul primar Constantin Cornel Ionica: Vom organiza o piață de antichități, în fața sediului Filarmonicii Pitești si va avea loc o data pe saptămână - duminica între orele 8,00 - 13,00, precum si ”Festivalul mâncărurilor” care se va desfășura la sfârșit de săptămână în zona Parcare Bowling. Dorim ca și în municipiul Pitești să aibă loc astfel de manifestări.

Consiliul local ia act de conținutul informării.

Se ia pauza pentru realizarea proiectului de hotarare de către compartimentele de specialitate.

Domul președinte de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domul președinte de ședință supune la vot ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru achiziționarea „Brand-marcă F.C. Argeș” și rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: Consider că în loc de sintagma ”se aprobă achiziționarea brandului” să se folosească sintagma ”se aprobă participarea la licitație în vederea achiziționării brandului”.

5

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Să se specifice că oferta nostră maximă este de 550 mii lei.

Domnul primar Constantin Cornel: Vom face oferta cu această precizare: brand, sigla, culori si palmares, dar nu putem preciza acest lucru în proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele făcute de domnii consilieri Cristian Gentea și Narcis-Ionuț Sofianu 5                                               5

însușite de executiv , care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.218/15.06.2017.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iuliu-Radu Bănică

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Anca-Ramona Nistor

1ex.