Proces verbal din 14.03.2017

PV sedinta extraordinara 14.03.2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 14.03.2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.421 din 09.03.2017.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică           - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru            - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție

 • - consilieri prezenți

 • - consilieri absenți

 • - 23;

 • - 22;

- 1 (domnul consilier Sofianu Ionuț-Narcis).

Președinte de ședință este domnul consilier Laurențiu-Marian Zidaru.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absenței doamnei consilier Stanciu Alexandrina și a domnului consilier Preda Marin de la ședința ordinară din data de 23.02.2017, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție la obiectivul ”Reabilitare Piața Găvana”

5

La punctul nr. 8 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție la obiectivul ”Reabilitare Piața Trivale”.

5

La punctul nr. 9 de pe ordinea de zi -”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind procedurile de întocmire a studiului de fezabilitate parte a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții: Pod peste râul Argeș cu două benzi de circulație pe sens care face legătura între Strada Depozitelor din municipiul Pitești și DN73, în dreptul comunei Mărăcineni judetul Argeș.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.26/16.02.2017 privind Rețeaua Școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, în anul școlar 2017 - 2018”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 62/14.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea aplicabilității HCL nr.83/26.03.2015 privind darea în administrare a unui imobil.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 63/14.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești, la proiectul «Performanța în serviciile de administrație publică locală ale municipiului Pitești».

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Încercăm să obținem o sumă considerabilă, nerambursabilă, pentru implementarea acestui proiect.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 64/14.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de includerea în Programul Național de Reabilitare a 2000 de unități școlare. Pentru noi, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” și alte unități de învățământ sunt prioritare, în vederea obținerii de fonduri nerambursabile.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 65/14.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reabilitare clădire - tronson 1 ”Colegiul Național Zinca Golescu” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 66/14.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare cămin școlar” Colegiul Economic Maria Teiuleanu din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vorbim de o reabilitare totală a căminului din incinta Colegiului Economic ”Maria Teiuleanu”, clădire P+3 și de o transformare într-o unitate unitate de cazare tip hotel de două stele, cu baie proprie, totul realizându-se pe fonduri nerambursabile.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Vă felicit, domnule primar, pentru această inițiativă. Această promisiune există de mulți ani și iată că, în sfârșit, acest obiectiv se regăsește pe lista de investiții. Va fi o sursă de atragere a banilor la bugetul local și la bugetul unității de învățământ. Anul acesta suntem gazdele Olimpiadei Naționale de Limba Engleză, vom avea 500 de elevi și profesori. În demersurile pe care le-am făcut pentru cazarea acestora am întâmpinat dificultăți, având în vedere că, la nivelul municipiului Pitești, nu prea găsim unități de cazare și masă cu tarife de 80 lei, sumă de care beneficiază un elev participant la olimpiadă. În aceste condiții, reabilitarea căminului este ideală și pentru organizarea următoarelor evenimente de acest tip.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 67/14.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție la obiectivul ”Reabilitare Piața Găvana”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Consider că reabilitarea pieței Găvana va fi un real succes.Vom avea parcări generoase în zonă deoarce vom desființa chioșcurile amplasate în anii '92, climatizarea va fi făcută prin tubulatură atât pentru perioada de vară cât și pentru cea de iarnă, boxele vor fi redimensionate în funcție de necesități, se va închide toaleta cu ieșire spre exterior.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică precizează că se încearcă obținerea multor fonduri nerambursabile, termenul de depunere al documentațiilor fiind până pe 17.03.2017.

Domnul consilier Florea Daniel: În piața din Găvana există trei zone: cea de legume, bazarul și cea din față. Reabilitarea privește toate aceste zone?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Reabilitarea nu are legătură cu partea din față. Partea bazarului va fi desființată iar comercianți care își desfășoară activitatea acolo îi vom muta undeva în parte stângă a pieței.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Aș dori să știu dacă s-a făcut un calcul 5              5                                  5

economic și câți bani aduc aceste două piețe (Piața Găvana și Piața Trivale), anual? Dacă o piață nu aduce bani la buget obligatoriu va trebui să găsim alte soluții. De exemplu am putea să o închiriem cu obligația de a o reabilita.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Sunt încasați aproximativ un milion de euro/an. Aceste două piețe sunt cele care funcționează bine. Situația cea mai gravă o avem la piețele din cartierele Prundu și Războieni. Oricine poate veni cu soluții pentru aceste două piețe.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 68/14.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție la obiectivul ”Reabilitare Piața Trivale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică prezintă domnilor consilieri planurile de reabilitare a Pieței Trivale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 69/14.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind procedurile de întocmire a studiului de fezabilitate parte a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții: Pod peste râul Argeș cu două benzi de circulație pe sens care face legătura între Strada Depozitelor din municipiul Pitești și DN73, în dreptul comunei Mărăcineni judetul Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de un pod cu o lungime de 530 m care pornește de la Lukoil - Mărăcineni și ajunge în strada Depozitelor, lângă Autobază, cu piste pentru biciclete și zonă pietonală.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 70/14.03.2017.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Suntem într-o situație complicată în ceea ce privește avizele și proiectele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Vă dau ca și exemplu parcarea de la Biserica Mavrodolu, unde suntem în situația de a suspenda activitatea, având în vedere cerințele celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș. Acolo proiectul ne-ar costa o sumă substanțială. De asemenea mai avem 20 de unități de învățământ pentru care trebuie să elaborăm proiecte și să facem dotări în conformitate cu cerințele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș.

Domnul Prim-Ministru Sorin Grindeanu a cerut să se facă o analiză a situației și acolo unde nu există fonduri de finanțare să se facă solicitări către

5              5                                                                                                                                                   5

ministere.

Domnul președinte de ședință: S-a spus că există numai 12 experți la nivelul întregii țări urmând să mai acorde autorizarea unor experți în vederea verificării și eliberării autorizațiilor. Există posibilitatea ca și termenul să fie prelungit.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: La momentul acesta termenul ar fi 30 iunie și nici măcar nu sunt autorizați experții ISU. Pentru realizarea acestor avize costurile vor fi foarte mari.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurențiu-Marian Zidaru 9

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Gabriela Mădălina Oprea 1ex.