Proces verbal din 05.12.2017

PV sedinta extraordinara 05.12.2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 05.12.2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.1595 din 29.11.2017.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică           - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru           - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți        - 22;

 • - consilieri absenți         - 1 (domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț).

Președinte de ședință este domnul consilier Gardin Florin.

Sosește în sală domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț. Consilieri prezenți:23.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Justificăm convocarea ședinței extraordinare prin caracterul excepțional al unor proiecte de hotărâre care se află astăzi pe ordinea de zi, în principal fiind vorba de salariile profesorilor.

Se ține un moment de reculegere în memoria Regelui Mihai I al României, la propunerea domnului primar Constantin-Cornel Ionică.

Domnul consilier Gentea Cristian: Cunosc foarte bine Regulamentul Consiliului Local, știu că, fiind ședință extraordinară nu avem punctul ”Diverse”, însă vreau să-mi rog colegii, să-mi permită să solicit o informare pentru ședința din luna ianuarie.

Ieri am avut o discuție cu domnul Inspector General Școlar Tudosoiu Dumitru și am aflat că, în momentul în care a fost achiziționată centrala la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima” exista deja un set de microcentrale care deserveau școala în sine și sala de sport. Centrala nou achiziționată urma să deservească cantina, căminul și câteva ateliere. În acest moment, atât cantina cât și căminul sunt închise. Vreau să știu dacă, la momentul achiziționării s-au cunoscut aceste aspecte, ce se va face în continuare, având în vedere că această centrală este foarte puternică, de 1300 KW, necesită fochist și nu se mai justifică utilizarea ei și, de ce la momentul respectiv nu ne-am gândit la o soluție pentru toată locația. Pentru toate aceste lucruri aș dori o informare, în cursul lunii ianuarie.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este o situație atipică la acest colegiu despre care am mai discutat: cheltuieli foarte mari la utilitățile publice, solicitări nejustificate. Nu este normal să avem două surse de căldură. Centrala fiind de capacitate foarte mare ar fi necesare 4 posturi de fochiști deoarece aceasta trebuie supravegheată 24 din 24 de ore.

Propun să nu mai așteptăm informarea solicitată de domnul consilier Gentea Cristian și să stabilim o comisie care să analizeze situația creată la acest colegiu, să vină cu propuneri concrete pentru rezolvarea acesteia. Din această comisie să facă parte 1-2 reprezentanți de la SC Apă Canal 2000 SA, 1-2 reprezentanți de la SC Termo Calor Confort SA. Să votăm chiar astăzi înființarea acestei comisii. Domnul

5

viceprimar Zidaru Laurențiu Marian este șeful în executiv pe coordonarea activității din infrastructura școlară și este bine să coordoneze această comisie. Cu această

5                          5

comisie va trebui să colaboreze și reprezentanți ai Corpului de Control din Primărie, de la Audit precum și de la Inspectoratul Școlar Județean.

Domnul consilier Gentea Cristian: L-aș ruga pe domnul consilier Neacșu Mariean, în măsura în care timpul îi permite, să facă parte din comisie.

Consiliul Local al Municipiului Pitești este de acord ca domnul consilier Neacșu Mariean să facă parte din comise.

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea domnului primar Constantin Cornel Ionică care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Vă mulțumesc pentru propunerea făcută, vă asigur că mă voi implica serios, mă voi informa iar, acolo unde nu mă voi descurca o să apelez la specialiști.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel: La ultima ședință a consiliului

5                                                                                                               5               5

de administrație, cei de la Colegiul ”Dimitrie Dima” au venit cu o solicitare pentru ca noi să aprobăm conectarea la SC Termo Calor Confort SA întrucât centrala nu deservește decât 5 ateliere. Ar fi bine ca acea comisie să verifice și contractul cu SSM

5                                                                                                                                                                                              5

pentru că, ei, efectiv ne-au propus să se rezilieze contractul și în următoarele 2 luni să rămână fără firmă care să realizeze aceste lucruri. În momentul acela i-am întrebat cine suportă amenda care este de 800 milioane iar ei au răspuns foarte simplu: ”primăria”.

Doamna Mariana-Tatiana Preduț, din luna februarie, a solicitat o expertiză, o evaluare pentru centrala termică cea nouă de 1300 KW, însă nici până acum nu s-a realizat nimic.

Domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț: Acest compartiment de audit al primăriei ar trebui să lucreze alături de comisie, dar separat sub aspectul realizării auditului, scopul comisiei fiind acela de a identifica pierderile provenite din neglijența celor care se ocupă de managementul colegiului sau din alte cauze.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Auditul va lucra în paralel cu această comisie. Noi, astăzi nu facem propuneri nominale.

Toate documentele care vor rezulta în urma acestor analize vor fi cuprinse într-un material care va fi prezentat fiecăruia dintre dumneavoastră.

Prin dispoziție voi nominaliza membrii acesteia, inclusiv persoana desemnată de dumneavoastră, domnul consilier Neacșu Mariean.

~                                                                     5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vreau să vă informez că avem o sumă de bani importantă necheltuită. Fiind singurul oraș fără datorii, în funcție de proiectele cu fonduri nerambursabile atrase, în cazul în care nu vom putea asigura cofinanțarea, putem ajunge în situația de a accesa o linie de credit.

În legătură cu bugetul pentru anul 2018 nu putem să ne pronunțăm deoarece el se elaborează în funcție de legea bugetului, după ce aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Domnule primar, dacă doriți să le atrageți atenția colegilor de la Direcția Economică care se ocupă de elaborarea proiectului bugetului local să aibă în vedere că în proiectul Legii Bugetului Național, care a fost publicat pe site-ul Parlamentului, există inserate prevederi care nu ne avantajează.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 447/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 448/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.371/10.10.2017 privind unele măsuri pentru organizarea ”Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2017” și a ”Sărbătorilor de iarnă 2017-2018”, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Organizăm ”Orășelul Copiilor” în zona Bowling. Avem multe solicitări de la comercianți care vor să participe, însă nu este spațiu suficient pentru a mulțumi pe toată lumea și de aceea vrem să punem la dispoziție o zonă, în Parcul Ștrand, care se află în afara celei amenajate cu fonduri europene.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 449/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unei subvenții de la bugetul local pentru Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, Asociația Salvați Copiii, filiala Argeș și Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - filiala Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 450/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 451/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 452/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea, fără plată, către Poliția Locală a Municipiului Pitești, a unui autoturism.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 453/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții «Sală de ceremonii funerare și grup sanitar Cimitir Sf. Gheorghe» - din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 454/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 347/28.09.2017 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 455/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.37/05.07.2016 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 456/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea aplicabilității HCL nr.218/19.05.2014.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 457/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea Grădinii Zoologice Pitești - Etapa a-II-a»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 458/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de Intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare Calea Craiovei (sensul de coborâre, între blocul 41 și B-dul Frații Golești), municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: În urmă cu trei ani am realizat a treia bandă pe sensul de urcare pe Calea Craiovei. Acum realizat o schiță de proiectare pentru a treia bandă și pe sensul de coborâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Este o idee foarte bună, însă vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea realizării unui pasaj peste strada principală.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că deja există un asemenea proiect.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 459/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare și Împrejmuire GPP Armonia”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.460/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor imobile-terenuri, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, respectiv din administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de Sala Polivalentă. Am depus documentația care a fost avizată însă, ne-a fost returnată în vederea completării cu anumite documente, printre care și cele referitoare la proprietatea terenului și la utilitățile publice. Terenul trebuie să fie în structura celor care realizează investiția.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 461/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea imobilului situat în Pitești, Bulevardul Republicii, bl.D5b, parter, de către Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de solicitarea acestei Asociații de Pensionari care funcționează de mai mult timp în acest imobil. Lege nu mai permite alocarea spațiului gratuit. Ne-am întâlnit cu reprezentanți ai acestei asociații, am discutat și au fost de acord să plătească, deci vor rămâne acolo.

Domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț: Din punct de vedere al prevederilor Legii nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, fiind vorba de o structură asociativă, normal este să se organizeze o licitație publică.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică precizează că este vorba de o lege specială și nu este necesară licitația publică.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 462/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea aplicabilității HCL nr.112/27.09.2012, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.463/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.437/20.11.2017 referitoare la aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.464/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unui imobil în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.465/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unui imobil - construcție platformă betonată, în suprafață de 1890 mp, situat în incinta Târgului Săptămânal al Municipiului Pitești, din administrarea SC Salpitflor Green SA în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.”

5                                                                                          5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constatin Cornel Ionică: Este vorba de o parte din terenul de la Târgul Săptămânal care va fi utilizată de Administrația Domeniului Public pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal. Am achiziționat platforma pentru ridicarea mașinilor. Acum este o prevedere conform căreia trebuie să avem casier non stop pentru a da posibilitatea cetățenilor să-și recupereze mașina în orice moment.

Doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț: Am putea apela la plata electronică, să punem un site la dispoziția celor care vor să-și recupereze seara mașina.

5

Domnul primar Constatin Cornel Ionică: Căutăm rezolvare pentru această problemă și propunerea dumneavoastră ar putea fi o soluție.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.466/05.12.2017.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florin Gardin

SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Gabriela Mădălina Oprea 1ex.