Hotărârea nr. 86/2017

HCL privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.37-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.37/05.07.2016 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 10319/03.03.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, actualizată;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează H.C.L. nr.37/05.07.2016 privind „Lista reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești”, în sensul că anexa se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Direcția Dezvoltare Locală și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, cu personalitate juridică, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDPitești

Nr. 86 din 30.03.2017

Anexă la H.C.L. nr. £ /Jq^0\7

LISTA reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Nr. crt.

Denumirea și adresa unității de învățământ preuniversitar

Numele și prenumele reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației

1.

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

Str. 9 Mai, nr. 50

Duțulescu Gheorghe

2.

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206

Costescu Cătălin

3.

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

Alexăndrescu Mihai -Alexandru

4.

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian , nr. 35

Janță Constantin - Daniel

5.

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Str. Râurilor, nr. 5

Popescu Ionuț

6.

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Str. Nicolae Bălcescu , nr. 141

Gardin Florin

7.

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

Popescu Ionuț

8.

Școala Gimnazială „Marin Preda”

Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37

Neacșu Mariean

9.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Str. Tineretului, nr. 4

Alexăndrescu Mihai -Alexandru

10.

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

Str. Bradului, nr. 13

Dinu Dănuț

11.

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

Str. Zimbrului, nr. 3

Bănică Iuliu - Radu

12.

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

Str. Făgăraș , nr. 10

Preduț Mariana - Tatiana

13.

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2

Stanciu Alexandrina

14.

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

Str. Intrarea Petrache Poenaru, nr.4

Costescu Cătălin

15.

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

Str.Vasile Parvan, nr. 3

Olariu Gheorghe Ionuț

16.

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

Alexăndrescu Mihai -Alexandru

17.

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. Ionescu Gion , nr.5

Gentea Cristian

18.

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

Str. Călugăreni, nr. 3

Matei Ion

19.

Colegiul Național „I.C. Brătianu”

Str. Armând Călinescu, nr. 14                //<^

Gentea Cristian

20.

Colegiul Național „Zinca Golescu”         II * X

Str. Egalității, nr. 34                               f/ :(

\      Florea Daniel

21.

Colegiul Național „Alexandru Odobescu” \\            j

Str.Vasile Parvan, nr. 1                          V

M JOlariu Gheorghe Ionuț

22.

Liceul Teoretic „Ion Barbu”                            G

Str. Transilvaniei, nr. 6

Janță Constantin - Daniel

23.

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

Alexăndrescu Mihai -Alexandru

24.

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

Str. Războieni, nr. 35

Gardin Florin

25.

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

Str. Carol Davila , nr. 1

Popescu Ionuț

26.

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

Dinu Dănuț

27.

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

Gardin Florin

28.

Colegiul Tehnic „Costin D.Nenițescu”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 23

Morlova Eduard

29.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

Morlova Eduard

30.

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

Zidaru Ionuț - Gabriel

31.

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

Str. Teiuleanu, nr.l

Olariu Gheorghe Ionuț

32.

Liceul cu program sportiv „Viitorul”

B-dul Petrochimiștilor nr. 31A

Sofianu Narcis - Ionuț

33.

Liceul Teologic „Elim”

Str. Negru Vodă , nr. 29

Popescu Ionuț

34.

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2 bis

Neacșu Mariean

35.

Grădinița cu program prelungit „Primii Pași”

B-dul Republicii, nr. 84

Preduț Mariana - Tatiana

36.

Grădinița cu program prelungit „Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr.65

Florea Daniel

37.

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

Str. Constructorilor, nr. 2A

Stanciu Alexandrina

38.

Grădinița cu program prelungit „Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 10

Stanciu Alexandrina

39.

Grădinița cu program prelungit „Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

Preda Marin

40.

Grădinița cu program prelungit „Armonia”

Str. Independenței, nr. 20

Preduț Mariana - Tatiana

41.

Grădinița cu program prelungit „Albă ca Zăpada”

Str.Stejarului, nr.l 1

Gardin Florin

42.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă , nr. 17

Duțulescu Gheorghe

43.

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”

Str. Câmpului, nr. 20

Stanciu Alexandrina

44.

Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

Popescu Ionuț

45.

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei”

Strada Horia, Cloșca și Crișan, nr. 9

Preda Marin

46.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

Popescu Ionuț

47.

Grădinița cu program normal „Istețel”

Str. Dobrescu Argeș, nr. 4

Janță Constantin - Daniel