Hotărârea nr. 73/2017

HCL privind aprobarea bugetului institutiilor de invatamant preuniversitar 2017 I

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13161/2017 al Direcției Economice și al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6 /2017, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 1-5.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 47,03 mii lei din excedentul anilor anteriori, din care suma de 39,03 mii lei pentru secțiunea de funcționare, iar suma de 8 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești pe anul 2017.

Art.2. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 6 și nr.7.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,85 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Zinca Golescu” Pitești pe anul 2017.

Art.3. Se aprobă bugetul Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 8-11.

Art.4. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 12-17.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 32,18 mii lei din excedentul anilor anteriori, din care suma de 30,18 mii lei pentru secțiunea de funcționare, iar suma de 2 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților fmarrt3X£-4ix^venituri proprii al Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești pe anul 201/Xfo Ă A'/N Art.5. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 18 și nr. 19.                           |j          \ = 1

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 14,38 mii lei mn'Lcicț^lerituL'^anv’lor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților rw^^t^i^v^ituri proprii al Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești pe anul 20

Art.6. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic „Armând Călinescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 20-23.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 83,61 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Armând Călinescu” Pitești pe anul 2017.

Art.7. (1) Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 24-27.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 10,08 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești pe anul 2017.

Art.8. (1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 28 și nr. 29.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 20,17 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2017.

Art.9. (1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 30 și nr. 31.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 143,57 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești pe anul 2017.

Art.10. (1) Se aprobă bugetul Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 32 și nr. 33.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 26,01 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești pe anul 2017.

Art.ll. Se aprobă bugetul Liceului de Arte „Dinu Lipatti” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 34-36.

Art.12. Se aprobă bugetul Liceului Teologic „Elim” Pitești pe anul 2017, potrivit anexei nr. 37.

Art.13. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Dacia” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 38-41.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 172,15 mii lei din excedentul anilor anteriori, din care suma de 104,15 mii lei pentru secțiunea de funcționare, iar suma de 68 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Dacia” Pitești pe anul 2017.

Art.14. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 42-45.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 3,19 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești pe anul 2017.

Art.15. (1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Astra” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 46 și nr. 47.

1 anilor


iei de 57,42 mii lei di bugetului activităților ti pe anul 2017.

Gimnaziale „Nicola


(2) Se aprobă utilizarea sun anteriori pentru secțiunea de funcționare a proprii al Liceului Tehnologic „Astra” Piteș Art.16. (1) Se aprobă bugetul Școlii anul 2017, potrivit anexelor nr. 48 și nr. 49.


(2) Se aprobă utilizarea sumei de 3,50 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Nicolae Simonide” Pitești pe anul 2017.

Art.17. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu” Pitești pe anul 2017 potrivit anexelor nr. 50 și nr. 51.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 12,94 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu” Pitești pe anul 2017.

Art.18. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 52 și nr. 53.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 13,71 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Pillat” Pitești pe anul 2017.

Art.19. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Traian” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 54 și nr. 55.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 12,25 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Traian” Pitești pe anul 2017.

Art.20. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 56 și nr. 57.

Art.21. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 58 și nr. 59.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,53 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Pitești pe anul 2017.

Art.22. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Arghezi” Pitești pe anul 2017, potrivit anexei nr. 60.

Art.23. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Marin Preda” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 61 și 62.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 1,03 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Marin Preda” Pitești pe anul 2017.

Art.24. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 63 și nr. 64.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 9,39 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești pe anul 2017.

Art.25. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 65 și nr. 66.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,69 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” Pitești pe anul 2017.


Art.26. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Mircea cel anul 2017, potrivit anexelor nr. 67 și nr. 68.

xcedentul


ilor

anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activitățilofr ffrianțate din venituri ... _ ...__ . . ... ___...... . -"-1


(2) Se aprobă utilizarea sumei de 3,53 mii lei

proprii al Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Pitești pe anul


Art.27. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Alexandru Davila” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 69 și nr. 70.

Art.28. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 71 și nr. 72.

Art.29. (1) Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 73 și nr. 74.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 5,56 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Școlii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale” Pitești pe anul 2017.

Art.30. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Mușatescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 75-77.

Art.31. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 78-80.

Art.32. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 81 și nr. 82.

Art.33. Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 83 și nr. 84.

Art.34. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Normal „Istețel” Pitești pe anul 2017, potrivit anexei nr. 85.

Art.35. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 86 și nr. 87.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 9,95 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești pe anul 2017.

Art.36. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 88 și nr. 89.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 35,37 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești pe anul 2017.

Art.37. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 90 și nr. 91.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 71,47 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești pe anul 2017.

Art.38. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 92-95.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 40,54 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „ Floare de Colț” Pitești pe anul 2017.

Art.39. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 96 și nr. 97.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 12,46 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților Jjjuanțalejdin venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

Art.40. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Pr« Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 98 și nr. 99.        I

t „Armonia


Art.41. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Pb

pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 100 si nr. 101.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 1,96 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Armonia” Pitești pe anul 2017.

Art.42. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 102-105.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 9,95 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Pitești pe anul 2017.

Art.43. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Fermecat” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 106 și nr. 107.

Art.44. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 108-111.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 7,91 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” Pitești pe anul 2017.

Art.45. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Aripi Deschise” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 112 și nr. 113.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 30,46 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Aripi Deschise” Pitești pe anul 2017.

Art.46. (1) Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Pui de Lei” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 114 și nr. 115.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 0,03 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Pui de Lei” Pitești pe anul 2017.

Art.47. Se aprobă bugetul Grădiniței cu Program Prelungit „Castelul Magic” Pitești pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 116 și nr. 117.

Art.48. Numărul total de posturi și fondul salariilor de bază aferente instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2017 sunt cele prevăzute în anexa nr. 118.

Numărul de salariați aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

Anexele nr. 1-118 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.49. Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală și ordonatorii terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.


Contrasemnează SECRETAR Andrei-Cătăliți Călugăru

Pitești

Nr. 73 din 30.03.2017

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Național „I.C. Brătianu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402__________________________________________________________________________________________________________________-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10215

0

6403

6541

6708

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

5675

0

6403

6541

6708

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

5675

0

6403

6541

6708

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 + 10 C

10

4751

0

5450

5576

5731

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 01 + 10.01.03 la 10

1001

3880

0

5450

5576

5731

Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02.06+

1002

2

0

0

0

0

Contribuții (cod 10 03 01 la 10 03 06)

1003

869

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

642

0

671

683

695

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

492

0

671

683

695

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

85

0

0

0

0

Deplasan. detasari, transferări (cod 20.06 01+20 06 02)

2006

1

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

5

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20 30 04+20 30 06+20.3’

2030

28

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

7

0

7

7

7

Ajutoare sociale (cod 57 02 01 la 57.02 05)

5702

7

0

7

7

7

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59.02 + 59 C

59

275

0

275

275

275

Burse

5901

275

0

275

275

275

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

4540

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

4540

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 +71.0

71

4540

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

4540

0

0

0

0- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

4.540

4.540

4.540

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

4.540

4.540

4.540

1. Reabilitări

4.540

4.540

4.540

-Reabilitare și consolidare Colegiul Național „l.C. Brătianu”

11.574

11.574

4.540

4.540

4.540

12.2017

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „I.C. Brătianu" , pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
Capitolul 6510 Invatamant Paragraful 0402

Buget 201

' Bl r\

- E&timari

II

PREVEDERIa\

-v >’■- I Z:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din^xfi^?; credi^Vs bugetare^ destinate stingerii plăților restante

* 7z

2019

2020

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00 16+00.17+45.

000110

33,9

0

33,9

33,9

33,9

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

33,9

0

33,9

33,9

33,9

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00 14)

0012

33.9

0

33,9

33,9

33,9

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 10+31 10)

0013

10,11

0

10.11

10,11

10,11

Venituri din proprietate (cod 30 10.05+30.10.08+30 10

3010

10,11

0

10,11

10,11

10,11

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

10,11

0

10,11

10,11

10,11

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

10,11

0

10,11

10,11

10.11

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

23.79

0

23,79

23,79

23,79

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.

3310

23.79

0

23,79

23,79

23,79

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

23.79

0

23,79

23,79

23.79

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.C

000110

33,9

0

33,9

33,9

33,9

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

33,9

0

33.9

33,9

33,9

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

33,9

0

33,9

33,9

33,9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

10,11

0

10,11

10,11

10,11

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10 08+30.10

3010

10,11

0

10,11

10,11

10,11

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05 30)

301005

10,11

0

10,11

10,11

10,11

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

10,11

0

10,11

10,11

10,11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

23,79

0

23,79

23,79

23,79

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.

3310

23,79

0

23,79

23,79

23,79

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

23,79

0

23,79

23,79

23,79

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

80,93

0

33,9

33,9

33,9

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

72,93

0

33,9

33,9

33,9

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

72,93

0

33,9

33,9

33,9

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

72,93

0

33,9

33,9

33,9

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01 30)

2001

0

0

33,9

33,9

33,9

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+

2005

30

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

3

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3

2030

25,93

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+7(

D

8

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.C

71

8

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71 01.30)

7101

8

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

47,03

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

39,03

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

930197

8

0Programul de investiții al Colegiului Național „I.C. Brătianu” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2017

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

8

8

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8

8

Dotări

8

8

8

8

12.2017Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 30.03.2017

Lista de dotări a Colegiului Național „I.C. Brătianu” Pitești finanțată din venituri proprii

pe anul 2017

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Copiator

buc.

1

8

TOTAL

8

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Național „Zinca Golescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402_______________________________________________________________________________________________________________________-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6114

0

6926

7074

7283

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

6114

0

6926

7074

7283

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

6114

0

6926

7074

7283

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

5065

0

5847

5982

6178

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 11

1001

4079

0

5847

5982

6178

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02 01 la 10.02.06+

1002

2

0

0

0

0

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

1003

984

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+2(

20

680

0

710

723

736

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

485

0

710

723

736

Reparații curente

2002

20

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

45

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

1

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

30

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

50

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

2025

25

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

2030

20

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19

0

19

19

19

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

19

0

19

19

19

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

350

0

350

350

350

Burse

5901

350

0

350

350

350

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Zinca Golescu”, pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402_______________________________________________________________________________________________________________________.mii |ei.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00 16+00 17+45.

000110

9.2

0

9.2

9.2

9,2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

9,2

0

9,2

9.2

9.2

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00.14)

0012

9,2

0

9,2

9,2

9.2

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

5,97

0

5,97

5,97

5,97

Venituri din proprietate (cod 30 10.05+30 10.08+30.10.

3010

5.97

0

5,97

5,97

5,97

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

5,97

0

5,97

5,97

5,97

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

5,97

0

5,97

5,97

5.97

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

3,23

0

3,23

3,23

3,23

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

3,23

0

3,23

3,23

3,23

Alte venituri

361050

3,23

0

3.23

3,23

3,23

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00 (

000110

9.2

0

9.2

9,2

9,2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

9.2

0

9,2

9,2

9,2

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00 14)

0012

9.2

0

9.2

9.2

9.2

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31 10)

0013

5,97

0

5,97

5,97

5,97

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10 08+30.10

3010

5.97

0

5,97

5,97

5,97

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30 10.05.30)

301005

5,97

0

5,97

5,97

5,97

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituții

30100530

5,97

0

5,97

5,97

5,97

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

3,23

0

3,23

3,23

3.23

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

3,23

0

3,23

3,23

3,23

Alte venituri

361050

3,23

0

3,23

3,23

3,23

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10,05

0

9,2

9.2

9,2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

10,05

0

9.2

9.2

9,2

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

10,05

0

9.2

9.2

9,2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

2

0

2

2

2

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 11

1001

2

0

2

2

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

8,05

0

7,2

7.2

7.2

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

2,58

0

7.2

7,2

7.2

Consultanta si expertiza

2012

3

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30.04+20 30 06+20.3

2030

2,47

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

0,85

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

0,85

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Național „Alexandru Odobescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020


Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

(

/ / - I

PREVEDERI ANUALE

y,

ij// .>'1 Mi ('''

X^LOC

y/

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL

2018

20T9-"•

2020

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4704

0

5284

5400

5515

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4697

0

5284

5400

5515

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

4697

0

5284

5400

5515

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 (

10

4035

0

4597

4702

4807

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01 03 la 10

1001

3287,2

0

4597

4702

4807

Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01 la 10 02 06+

1002

8

0

0

0

0

Contribuții (cod 10 03 01 la 10.03 06)

1003

739,8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

559

0

584

595

605

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20 01 09+20.01 30)

2001

422.8

0

584

595

605

Reparații curente

2002

81.3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+2

2005

31,5

0

0

0

0

Deplasări, detasan. transferări (cod 20 06 01+20 06.02)

2006

4.1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

16.2

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3.1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

23

0

23

23

23

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02 05)

5702

23

0

23

23

23

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 (

59

80

0

80

80

80

Burse

5901

80

0

80

80

80

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

7

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

7

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

7

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01 01 la 71 01 03+71 01 30)

7101

7

0

0

0

0


Paragraful 0301

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

149,8

0

168

171,5

175

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

149,8

0

168

171,5

175

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

149,8

0

168

171,5

175

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 (

10

124

0

141

144

147

Cheltuieli salariate in bani (cod 10 01 01 + 10.01.03 la 10

1001

101.2

0

141

144

147

Contribuții (cod 10.03 01 la 10.03.06)

1003

22,8

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

25,8

0

27

27,5

28

Bunuri si servicii (cod 20,01.01 la 20.01 09+20.01 30)

2001

18,9

0

27

27.5

28

Reparații curente

2002

4

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+2

2005

1.5

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06 01+20 06 02)

2006

0.1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1 2

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

0.1

0

0

0

0

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4554,2

0

5116

5228,5

5340

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4547,2

0

5116

5228,5

5340

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

4547,2

0

5116

5228,5

5340

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 (

10

3911

0

4456

4558

4660

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01 01 + 10.01 03 la 10

1001

3186

0

4456

4558

4660

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

1002

8

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03 06)

1003

717

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

533,2

0

557

567,5

577

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

403,9

0

557

567,5

577

Reparații curente

2002

77.3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+2

2005

30

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDE

=?l ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01*20 06.02)

2006

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

23

0

23

23

23

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.05)

5702

23

0

23

23

23

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 C

59

80

0

80

80

80

Burse

5901

80

0

80

80

80

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

7

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

7

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 0

71

7

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01 01 la 71 01.03+71.01.30)

7101

7

0

0

0

0

Programul de investiții al Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

7

7

7

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

7

7

7

Dotări

7

7

7

7

7

12.2017

Anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 30.03.2017

Lista de dotări a Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești pe anul 2017

Capitolul 65.02 - învățământ

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Soft Platformă PED

buc.

1

7

TOTAL

7

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Național „Alexandru Odobescu", pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402________________ ___________________________________________________________________________ .m|l |ej.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.

000110

16,85

0

16,85

16,85

16,85

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

16,85

0

16,85

16,85

16,85

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00 14)

0012

16,85

0

16,85

16,85

16.85

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

16.75

0

16,75

16,75

16,75

Venituri din proprietate (cod 30 10 05+30.10.08+30.10

3010

16,75

0

16,75

16,75

16,75

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

16,75

0

16,75

16,75

16,75

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

16,75

0

16,75

16,75

16,75

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

0,1

0

0,1

0.1

0,1

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.

3310

0.1

0

0,1

0.1

0,1

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

0,1

0

0,1

0,1

0,1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00 C

000110

16.85

0

16.85

16.85

16.85

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

16,85

0

16.85

16,85

16.85

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

16,85

0

16,85

16,85

16,85

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

16,75

0

16,75

16,75

16,75

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10 08+30.10

3010

16,75

0

16,75

16.75

16,75

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05 30)

301005

16,75

0

16,75

16,75

16,75

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

16,75

0

16,75

16,75

16,75

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

0,1

0

0.1

0,1

0,1

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.

3310

0.1

0

0.1

0,1

0.1

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

0.1

0

0,1

0.1

0,1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

18,16

0

16,85

16,85

16,85

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

18,16

0

16,85

16.85

16,85

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

18,16

0

16,85

16.85

16,85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

18,16

0

16,85

16,85

16,85

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

0,5

0

16,85

16,85

16,85

Reparații curente

2002

7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01 +

2005

10,66

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

1.31

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

1.31

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Economic „Maria Teiuleanu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020


Capitolul 6502 Invatamant TOTAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

U'Ă (--$*

^^s^imafi 1

fțjR'f f     / s»‘     //

PREVEDERI ANUALE

v/X *z

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4126

0

4531

4632

4740

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4076

0

4531

4632

4740

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

4076

0

4531

4632

4740

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 (

10

3491

0

3986

4078

4177

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 01+10.01 03 la 10

1001

2866

0

3986

4078

4177

Cheltuieli saianale in natura (cod 10 02.01 la 10 02 06+

1002

10

0

0

0

0

Contnbutii (cod 10 03.01 la 10.03.06)

1003

615

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

519

0

479

488

497

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01 09+20.01.30)

2001

329

0

479

488

497

Reparații curente

2002

140

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+2

2005

17

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06 01+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

19

0

19

19

19

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57 02 05)

5702

19

0

19

19

19

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59.(

59

47

0

47

47

47

Burse

5901

47

0

47

47

47

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

50

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 0

71

50

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71 01 30)

7101

50

0

0

0

0


Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3879

0

4292

4390

4492

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3829

0

4292

4390

4492

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF<

01F

3829

0

4292

4390

4492

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 (

10

3254

0

3747

3836

3929

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01 01+10 01 03 la 10

1001

2672

0

3747

3836

3929

Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+

1002

10

0

0

0

0

Contribuții (cod 10 03 01 la 10 03.06)

1003

572

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

509

0

479

488

497

Bunuri sl servicii (cod 20.01 01 la 20 01.09+20.01 30)

2001

319

0

479

488

497

Reparații curente

2002

140

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+2

2005

17

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06 01+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Cârti, publicații si matenale documentare

2011

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

19

0

19

19

19

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57 02 05)

5702

19

0

(C,

19

19

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 C

59

47

0

47

47

47

Burse

5901

47

0

4/

47

47

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

50

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7101+710

71

50

0

0

0

0

Active fixe (cod 71 01 01 la 71.01.03+71 01 30)

7101

50

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDE

^l ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

247

0

239

242

248

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

247

0

239

242

248

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

247

0

239

242

248

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10 (

10

237

0

239

242

248

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01 03 la 10

1001

194

0

239

242

248

Contribuții (cod 10 03 01 la 10.03.06)

1003

43

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 te 20 06+20

20

10

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20 01 09+20 01.30)

2001

10

0

0

0

0

Programul de investiții al Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

50

50

50

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

50

50

50

Dotări

50

50

50

50

50

12.2017

Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 30.03.2017

Lista de dotări a Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești pe anul 2017

Capitolul 65.02 - învățământ

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

I

Centrală termică

buc.

1

50

TOTAL

50

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Economic „Maria Teiuleanu", pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402_______________________________________________________________________________________________________________ -mii |e|.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00 02+00 15+00 16+00.17+45

000110

9,41

0

25

25

25

1. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00 12)

0002

9,41

0

25

25

25

C VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

9,41

0

25

25

25

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31 10)

0013

5,73

0

15

15

15

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30 10 08+30 10 C

3010

5,73

0

15

15

15

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30 10.05 30)

301005

5,73

0

15

15

15

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către institutiit

30100530

5.73

0

15

15

15

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 10+34

0014

3,68

0

10

10

10

Diverse venituri (cod 36 10 04+36 10 50)

3610

3,68

0

10

10

10

Alte venituri

361050

3,68

0

10

10

10

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00 0

000110

9,41

0

25

25

25

I VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

9,41

0

25

25

25

C VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00 14)

0012

9,41

0

25

25

25

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31 10)

0013

5,73

0

15

15

15

Venitun din proprietate (cod 30 10 05+30.10 08+30 10.C

3010

5,73

0

15

15

15

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

5,73

0

15

15

15

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiit

30100530

5,73

0

15

15

15

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 10+34

0014

3.68

0

10

10

10

Diverse venituri (cod36.10 04+ 36 10 50)

3610

3,68

0

10

10

10

Alte venituri

361050

3,68

0

10

10

10

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

41,59

0

25

25

25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

39,59

0

25

25

25

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

39,59

0

25

25

25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

39,59

0

25

25

25

Bunuri si servicii (cod 20 01 01 la 20.01.09+20.01 30)

2001

7,59

0

25

25

25

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.0

2004

4

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+2

2005

1-

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20 06 02)

2006

2

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

8

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70

D

2

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 0

71

2

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01 03+71 01 30)

7101

2

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

32,18

0

Programul de investiții al Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești finanțat din venituri proprii pe anul 2017

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe scama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

2

2

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2

2

Dotări

2

2

2

2

12.2017

Anexa nr. 17 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 30.03.2017

Lista de dotări a Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2017

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Program evidență elevi

buc.

1

1

2

Program gestiune cărți bibliotecă

buc.

1

1

TOTAL

2

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL_________________________________________________________________________________ .m|| |ej.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5055

0

5719

5847

5990

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

5055

0

5719

5847

5990

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

5055

0

5719

5847

5990

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 (

10

4444

0

5082

5199

5331

Cheltuieli salarialein bani (cod 10 01 01+10.01 03 la 10

1001

3620,6

0

5082

5199

5331

Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+1

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03 01 la 10 03 06)

1003

818,4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20

20

558

0

584

595

606

Bunuri si servicii (cod 20 01 01 la 20.01.09+20 01.30)

2001

448

0

584

595

606

Reparații curente

2002

32

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20 C

2004

7

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+2

2005

13

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20 06 02)

2006

0,5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

13

0

c

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni ir

2025

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 3(

2030

29,5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

23

0

23

23

23

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57 02 05)

5702

23

0

23

23

23

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 C

59

30

0

30

30

30

Burse

5901

30

0

30

30

30

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4594

0

5194

5311

5439

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4594

0

5194

5311

5439

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF1

01F

4594

0

5194

5311

5439

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 (

10

4013

0

4589

4695

4814

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01.01+10.01.03 la 10

1001

3266

0

4589

4695

4814

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+'

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03 01 la 10.03.06)

1003

742

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

528

0

552

563

572

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01 09+20.01 30)

2001

418

0

552

572

Reparații curente

2002

32

0

O      fi

A 0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20.C

2004

7

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+2

2005

13

0

a

\ * \\ 0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06 01+20.06.02)

2006

0,5

0

■=<

Consultanta si expertiza

2012

4

0

' Wl f

Pregătire profesionala

2013

10

0

w

' ,J).

6: // o

Protecția muncii

2014

13

0

iZ' v(1 r;<kC

o

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni ii

2025

1

0

^/ull9)

o

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30 04+20 30 06+20 3(

2030

29,5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

23

0

23

23

23

Ajutoare sociale (cod 57 02 01 la 57 02 05)

5702

23

0

23

23

23

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59 C

59

30

0

30

30

30

Burse

5901

30

0

30

30

30

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

259

0

295

301

310

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

259

0

295

301

310

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDE

?l ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

259

0

295

301

310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.C

10

244

0

279

285

293

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 10.01 03 la 10

1001

201

0

279

285

293

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

1003

43

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20

20

15

0

16

16

17

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20 01 09+20.01 30)

2001

15

0

16

16

17

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

202

0

230

235

241

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

202

0

230

235

241

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

202

0

230

235

241

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 + 10 (

10

187

0

214

219

224

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10

1001

153,6

0

214

219

224

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03.06)

1003

33,4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

15

0

16

16

17

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

15

0

16

16

17

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu" , pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402___________________________________________________________________________-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.

000110

4,92

0

7

7

7

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

4.92

0

7

7

7

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

4.92

0

7

7

7

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

3,36

0

5

5

5

Venituri din proprietate (cod 30.10 05+30.10.08+30.10.

3010

3,36

0

5

5

5

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10 05.30)

301005

3,36

0

5

5

5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

3,36

0

5

5

5

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

1,56

0

2

2

2

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.

3310

1,56

0

2

2

2

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

1,56

0

2

2

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.(

000110

4,92

0

7

7

7

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00 12)

0002

4,92

0

7

7

7

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00 14)

0012

4,92

0

7

7

7

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 10+31.10)

0013

3,36

0

5

5

5

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10 08+30.10.

3010

3,36

0

5

5

5

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

3.36

0

5

5

5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

3.36

0

5

5

5

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

1,56

0

2

2

2

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33

3310

1,56

0

2

2

2

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

1,56

0

2

2

2

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

19,3

0

7

7

7

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

19.3

0

7

7

7

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

19,3

0

7

7

7

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

19,3

0

7

7

7

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

0

0

7

7

7

Reparații curente

2002

4.3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

15

0

0

0

0

Deficit 93.01 96

9301

14,38

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

14,38

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Tehnic „Armând Călinescu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL____________________________________________________________________________________________ .mjj |ej.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3502

0

3923

4010

4103

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3478

0

3923

4010

4103

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

3478

0

3923

4010

4103

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10

10

2993

0

3420

3499

3585

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10 01.03 la 1(

1001

2419

0

3420

3499

3585

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

569

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

414

0

432

440

447

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

294

0

432

440

447

Reparații curente

2002

55

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

20

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20 :

2030

20

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

26

0

26

26

26

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.05)

5702

26

0

26

26

26

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59

59

45

0

45

45

45

Burse

5901

45

0

45

45

45

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7!

D

24

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

24

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71 C

71

24

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

24

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

62

0

70

72

74

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

62

0

70

72

74

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

62

0

70

72

74

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

62

0

70

72

74

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

50

0

70

72

74

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

12

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

45

0

45

45

45

Burse

5901

45

0

45

45

45

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+71

D

24

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

24

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 ,C

71

24

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01.03+71.01.30)

7101

24

0

0

0

0Programul de investiții al Colegiului Tehnic „Armând Călinescu” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

24

24

24

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

24

24

24

Dotări

24

24

24

24

24

12.2017

Anexa nr. 22 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 30.03.2017

Lista de dotări a Colegiului Tehnic „Armând Călinescu” Pitești pe anul 2017

Capitolul 65.02 - învățământ

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem alarmare antiefracție

buc.

1

24

TOTAL

24

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Armând Călinescu" , pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6S10 Invatamant

Paragraful 0402_______________________________________________________________________________________________________________________.mj| |ej.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00 15+00 16+00.17+45.

000110

41,4

0

41,4

41,4

41,4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.12)

0002

41,4

0

41,4

41,4

41,4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

41,4

0

41.4

41,4

41,4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

34,4

0

34,4

34,4

34,4

Venituri din proprietate (cod 30.10 05+30.10.08+30.10.

3010

34,4

0

34,4

34.4

34,4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

34,4

0

34,4

34,4

34,4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

34,4

0

34,4

34,4

34,4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

7

0

7

7

7

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

7

0

7

7

7

Alte venituri

361050

7

0

7

7

7

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.(

000110

41,4

0

41,4

41,4

41,4

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00 12)

0002

41,4

0

41,4

41,4

41,4

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00.14)

0012

41,4

0

41,4

41,4

41,4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

34,4

0

34,4

34,4

34,4

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30 10.

3010

34,4

0

34,4

34,4

34,4

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

34,4

0

34,4

34,4

34.4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

34,4

0

34,4

34,4

34,4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 10+34

0014

7

0

7

7

7

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

3610

7

0

7

7

7

Alte venituri

361050

7

0

7

7

7

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

125,01

0

41,4

41,4

41,4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

125,01

0

41,4

41,4

41,4

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

125,01

0

41,4

41,4

41,4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2C

20

125.01

0

41,4

41,4

41,4

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09+20.01.30)

2001

58,01

0

41,4

41,4

41,4

Reparații curente

2002

22

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06.01+20.06.02

2006

5

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30.04+20.30.06+20.:

2030

15

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

83,61

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

83,61

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020Capitolul 6502 Invatamant

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4235

0

4903

5013

5238

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4229

0

4903

5013

5238

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

4229

0

4903

5013

5238

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 +10.C

10

3665

0

4316

4416

4631

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01 01+10 01.03 la 10

1001

2865

0

4316

4416

4631

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10 02.06+'

1002

10

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03 06)

1003

790

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

509

0

532

542

552

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

394

0

532

542

552

Reparații curente

2002

60

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.C

2004

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

2005

25

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

2

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

45

0

45

45

45

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.05)

5702

45

0

45

45

45

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.(

59

10

0

10

10

10

Burse

5901

10

0

10

10

10

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

6

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 +710

71

6

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01 01 la 71 01 03+71.01.30)

7101

6

0

0

0

0

Paragraful 0401

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

315

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

315

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

315

0

0

0

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10 (

10

315

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10 01 03 la 10

1001

254

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

61

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

45

0

45

45

45

Ajutoare sociale (cod 57,02 01 la 57 02 05)

5702

45

0

45

45

45

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 C

59

10

0

10

10

10

Burse

5901

10

0

10

10

10

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79

D

6

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 +710

71

6

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71,01 03+71.01.30)

7101

6

0

0

0

0

Paragraful 0403

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

296

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

296

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

296

0

0

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 (

10

296

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 01+10.01 03 la 10

1001

240

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03 06)

1003

56

0

0

0

0

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

200

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

200

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

200

0

0

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 C

10

200

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 01+10.01.03 la 10

1001

160

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03 06)

1003

40

0

0

0

0Programul de investiții al Colegiului Tehnic „Dimitrie Diina” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

6

6

6

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

6

6

6

Dotări

6

6

6

6

6

12.2017Anexa nr. 26 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 30.03.2017

Lista de dotări a Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești pe anul 2017

Capitolul 65.02 - învățământ

Nr. ort.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Masă vibrantă pavele

buc.

1

3

2

Matriță pentru pavele

buc.

1

3

TOTAL

6

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima", pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6S10 Invatamant

Paragraful 0402________________________________________________________________________________________________ .m|| |ei.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00 15+00 16+00.17+45.

000110

325,3

0

326

326

326

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.12)

0002

325,3

0

326

326

326

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

325,3

0

326

326

326

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

71

0

71

71

71

Venituri din proprietate (cod 30.10 05+30.10.08+30.10.

3010

71

0

71

71

71

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

71

0

71

71

71

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

71

0

71

71

71

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

254,3

0

255

255

255

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33

3310

227,74

0

228

228

228

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, camii

331014

227,74

0

228

228

228

Diverse venituri (cod 36.10.04+36 10.50)

3610

26,56

0

27

27

27

Alte venituri

361050

26,56

0

27

27

27

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.(

000110

325.3

0

326

326

326

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

325,3

0

326

326

326

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00.14)

0012

325,3

0

326

326

326

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 10+31.10)

0013

71

0

71

71

71

Venituri din proprietate (cod 30.10 05+30.10.08+30.10.

3010

71

0

71

71

71

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

71

0

71

71

71

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

71

0

71

71

71

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

254,3

0

255

255

255

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.

3310

227,74

0

228

228

228

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cami

331014

227,74

0

228

228

228

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36 10 50)

3610

26.56

0

27

27

27

Alte venituri

361050

26.56

0

27

27

27

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

335,38

0

326

326

326

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

335,38

0

326

326

326

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

335,38

0

326

326

326

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

335,38

0

326

326

326

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

111

0

326

326

326

Reparații curente

2002

10

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

207.38

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20 06 02

2006

2

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Deficit 93.01.96

9301

10,08

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

10,08

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului Teoretic „Ion Barbu" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020Capitolul 6502 Invatamant

Paragraful 0402________________________________________________________________________________________________________________ -mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3244

0

3679

3761

3861

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3244

0

3679

3761

3861

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

3244

0

3679

3761

3861

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 (

10

2841

0

3259

3334

3427

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01.01+10.01 03 la 10

1001

2325

0

3259

3334

3427

Cheltuieli salanale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+

1002

10

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03 01 la 10.03.06)

1003

506

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20

20

385

0

402

409

416

Bunuri si servicii (cod 20 01 01 la 20.01 09+20 01.30)

2001

295

0

402

409

416

Reparații curente

2002

79

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

3

0

3

3

3

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02.05)

5702

3

0

3

3

3

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59 02 + 59 C

59

15

0

15

15

15

Burse

5901

15

0

15

15

15

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Barbu", pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6510 Invatamant

Paragraful 0402________________________________________________________________________________________________________ .mjj |e|-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00 16+00.17+45.

000110

24,31

0

40

45

50

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

24.31

0

40

45

50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

24,31

0

40

45

50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

24,31

0

40

45

50

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.

3010

24,31

0

40

45

50

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

24,31

0

40

45

50

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instiluti

30100530

24,31

0

40

45

50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00 C

000110

24,31

0

40

45

50

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

24,31

0

40

45

50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

24,31

0

40

45

50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 10+31.10)

0013

24,31

0

40

45

50

Venituri din proprietate (cod 30 10.05+30.10.08+30.10.

3010

24,31

0

40

45

50

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

24,31

0

40

45

50

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituti

30100530

24,31

0

40

45

50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

44,48

0

40

45

50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

44,48

0

40

45

50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

44,48

0

40

45

50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+2C

20

44,48

0

40

45

50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

44,48

0

40

45

50

Deficit 93.01.96

9301

20,17

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

20,17

0

Detalierea cheltuielilor bugetului Liceului Teoretic „Ion Cantacuzino" pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Capitolul 6502 Invatamant

TOTAL_________________________________________________________________________________________________ -mii |e|.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2017

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2018

2019

2020

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3543

0

4012

4102

4205

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3543

0

4012

4102

4205

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF

01F

3543

0

4012

4102

4205

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

3109

0

3559

3641

3736

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10 01.03 la 1(

1001

2529

0

3559

3641

3736

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10 02.06+

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

575

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+2(

20

403

0

422

430

438

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

313

0

422

430

438

Reparații curente

2002

40

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

19

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06 01+20.06 02

2006

16

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13

0

13

13

13

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.05)

5702

13

0

13

13

13

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59

59

18

0

18

18

18

Burse

5901

18

0

18

18

18

Paragraful 0402

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3125

0

3534

3613

3703

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3125

0

3534

3613

3703

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF-

01F

3125

0

3534

3613

3703

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

2691

0

3081

3152

3234

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 1(

1001

2189

0

3081

3152

3234

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03 01 la 10.03.06)

1003

497

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

403

0

422

430

438

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)

2001

313

0

42J

< 438

Reparații curente

2002

40

0

O M Ao

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+

2005

19

0

°

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20 06.02

2006

16

0

vA 0

Pregătire profesionala

2013

15

0

p r

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13

0

/' II 13

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.05)

5702

13

0

•             13

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59

59

18

0

18

Burse

5901

18

0

18'

18

Paragraful 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

418

0

478

489

502

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

418

0

478

489

502

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01F

418

0

478

489

502

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

418

0

478

489

502

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

340

0

478

489

502

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

78

0

0

0

0