Hotărârea nr. 437/2017

HCl aprobare Lista cereri locuinte sociale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 53281/13.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

  • - Procesul-verbal nr. 50545/30.10.2017 a Comisiei de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, precum și ale H.C.L. nr. 100/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă “Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”, potrivit anexei nr.l.

(2) Lista aprobată potrivit alin.(l) se afișează la sediul Primăriei Municipiului Pitești și este valabilă pentru anul 2018.

Art.2 (1) Se resping cererile înscrise în anexa nr. 2 care cuprinde și motivarea respingerii.

(2) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contestațiile împotriva punctajului din “Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești” și împotriva respingerii cererilor de obținere a unei locuințe sociale se pot formula în termen de 30 de zile de la data afișării listei, la instanța de contencios administrativ.

Art.4 Modificarea, prin hotărâre de consiliu a “Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”, se face ca urmare a admiterii contestațiilor.

Art.5 Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 437 din 20.11.2017

LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE

ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALENr. crt.

Nume si prenume

Adresa de domiciliu

Nr. cerere

Punctaj

Nr.ancheta sociala

Mp/mb fam

1

DOBRIN ELENA MĂDÂLINA

39464/18.09.2013

29

2775/21.01.2015ȚH524/28.08.2014

DAS; 15897/27.10.2017 DAS

10,35

2

NICOLAE ADRIAN

12822/20.03.2017

26

11779/24.08.2017

2,67

3

ANDREI FLORENTINA GABRIELA

39975/20.09.2013

26

2733/21.01.2015; 14920/04.09.2014 DAS

5,25

4

DOBRIN EMILIA

1501/11.01.2012

26

23448/03.06.2013 ; 15834/26.10.2017 DAS

7,33

5

CIOCAN ALINA NICOLETA

12394/23.02.2012

26

24257/07.06.2013

13,33

6

STAICU MARIA

31117/16.07.2012

25

29251 /08.07.2013; 10804/01.08.2017D AS

5,00

7

BĂDIȚĂ ADRIAN GEORGIAN

12803/17.03.2014

25

2799/21.01.2015; 15158/09.09.2014 DAS;

10616/28.07.2017

5,83

8

PANĂ VASILE NICOLAE

2071/15.01.2014

25

2864/21.01.2015; 14922/04.09.2014 DAS

7,00

9

TURBUREANU TATIANA

26373/20.06.2013

25

28482/03.07.2013 ; 10589/27.07.2017

10,75

10

POPESCU MARIAN

3208/21.01.2014

24

2869/21.01.2015; 14672/01.09.2014

DAS; 13339/25.09.2017DAS

2,50

11

MIRCEA ELENA

36958/03.09.2013

24

2849/21.01.2015; 15013/05.09.2014

DAS; 10604/27.07.2017DAS

2,66

12

GHIȚĂ CONSTANTIN ROMEO

17967/14.04.2014

24

2796/21.01.2015; 14668/01.09.2014 DAS; 10831 /02.08.2017DAS

4,40

13

TAFARANGĂ IOANA

14055/17.03.2016

24

11213/05.10.2016 DAS; 10485/26.07.2017DAS

5,00

14

VINTILESCU STAN ALIN

55785/24.12.2013

24

2894/21.01.2015; 14842/03.09.2014

DAS; 10997/07.08.2017DAS

5,91

15

DEACONEASA FILOFTEIA ANINA

26536/07.05.2009

24

21817/04.07.2013

7,55

16

CRISTEA CAMELIA

31493/30.06.2016

23

10891/28.09.2016 DAS

5

17

TUDOSE FLOREA

37714/21.08.2014

23

T01.2016; 15337/01.10.2015 DAS; 10483/26.07.20

5,50

18

ZIDARU ELENA ADELINA

37535/05.09.2013

23

2896/21.01.2015; 15316/10.09.2014 DAS

5,90

19

OPREA CĂTĂLINA

8088/24.02.2012

23

25746/17.06.2013 /; 12647/13.09.2017

6,16

20

MARINICĂ ENACHE IONEL

5573/07.02.2011

23

34605/14.08.2013

6,83

21

NEACĂ ANDREEA LILIANA

3342/22.01.2014

23

2852/21.01.2015; 15320/10.09.2014 DAS

7,00

22

MIHĂILESCU LILIEANA

38493/12.09.2013

23

2845/21.01.2015; 14673/01.09.2014

DAS; 10667/31.07.2017DAS

15,37


23

CHIRIAC ION ADRIAN

24

TURCU MARIANA ECATERINA

25

GRIGORIȚĂ PAUL

26

CHIRIȚĂ IONELA MĂDĂLINA

27

CHIRIȚĂ ȘTEFAN IOSIF

28

ASPROIU FLORINEL CĂTĂLIN SI

CRISTINA NICOLETA

29

CÎRSTEA IONELA

30

CIUBOTARU TUDOREL VALERIU

31

OPROIU MARIA CRISTINA

32

OPREA ION

33

CÎRNARU COSTIN

34

BĂDESCU ALINA ELENA

35

PETRACHE ION

36

OLÂRESCU VALENTIN

37

NEDELEA AURELIA ANDREEA

38

DĂNCIULESCU IONEL LEONARD

39

NICA POPOVICI IOANA ROXANA

40

PÎRVU MIHAELA ADRIANA

41

DUMITRU ADRIANA LUCICA

42

GHEORGHE ELENA ROXANA

43

VIȘINEANU (fostă BÎCĂ) ELENA

44

ZODIAȘU CARMEN

45

DINU RĂZVAN ADRIAN

46

MANOLACHE EMILIA

LOREDANA

47

BĂLAN GEORGE COSMIN

48

NICOLAE DOINA

49

CÎRSTEA SORINA MARINELA

50

VOICA MIHAELA CLAUDIA

3282/22.01.2015

22

?.O1.2016; 17484/11.11.2015 DAS; 10625/28.07.2C

2,50

52890/09.12.2013

22

2893/21.01.2015; 14790/03.09.2014 DAS

2,50

21260/08.05.2014

22

2789/21.01.2015; 14788/03.09.2014

DAS; 10724/31.07.2017DAS

3,33

4078/27.01.2014

22

2760/21.01.2015; 14940/04.09.2014

DAS; 13074/20.09.2017

5,24

4076/27.01.2014

22

2759/21.01.2015; 14941 /04.09.2014

DAS; 13063/20.09.2017

5,24

15138/02.04.2015

22

/20.01.2016; 15212/29.09.2015 DAS; 10618/28.07.

6,17

79/04.01.2016

22

10892/28.09.2016 DAS; 11551/22.08.2017

6,59

21936/12.05.2014

22

2764/21.01.2015; 15460/11.09.2014

DAS; 10621 /28.07.2017DAS

6,71

4858/02.02.2017

22

10522/26.07.2017 DAS

8,26

38491/07.09.2015

22

10904/28.09.2016 DAS; 10484/26.07.2017

9,38

27467/27.06.2013

22

29177/08.07.2013; 13446/26.09.2017DAS

10,00

22079/13.05.2014

22

2747/21.01.2015; 14677/01.09.2014 DAS

11,21

51177/12.11.2015

22

11268/06.10.2016 DAS

20,70

38554/22.08.2017

21

13332/25.09.2017 DAS

3,35

40907/11.09.2014

21

).01.2016;17478/l 1.11.2015 DAS; 13342/25.09.20

3,90

11948/12.03.2014

21

2772/21.01.2015; 15979/19.09.2014 DAS

4,13

21651/27.04.2016

21

11332/06.10.2016 DAS; 13637/27.09.2017 DAS

4,42

28225/28.06.2012

21

28969/15.07.2013

5,00

54674/17.12.2013

21

2780/21.01.2015; 15165/09.09.2014 DAS;

10627/28.07.2017

5,13

15024/27.03.2014

21

2898/21.01.2015; 14916/04.09.2014 DAS

5,19

36117/27.08.2013

21

2740/21.01.2015; 14700/01.09.2014

DAS; 10824/02.08.2017DAS

5,36

32651/28.07.2012

21

26251/19.06.2013

7,30

56928/08.120.2017

21

10719/24.08.2017

7,73

3621/23.01.2014

21

2839/21.01.2015; 1176/20.01.2015 DAS;

10606/27.07.2017

7,78

36287/29.07.2016

21

10858/27.09.2016 DAS; 14383/05.10.2017

8,23

35911/07.08.2014

21

2856/21.01.2015; 15802/18.09.2014 DAS

8,25

27002/12.06.2014

21

2900/21.01.2015; 14678/01.09.2014 DAS;

10624/28.07.2017

8,97

13437/28.03.2012

21

29250/08.07.2013

9,05

51

COSTEA FLOREA

52

CIOBANU ADRIAN

53

GHIȚĂ ADRIANA ȘI CLAUDIU

54

BUJOREANU MARIUS

55

CEOBANU MARIAN LAURENȚIU

56

ANGHEL GABRIELA

57

OLTEANU NICUȘOR ADRIAN

58

CHIRIȚÂ IONUȚ REMUS

59

GROSU FLORIN VICTOR

60

ANDREI MARIANA ANGELICA

61

TOMA GEORGIANA- IULIA

62

CHIRIȚÂ ILIE LAURENȚIU

63

NICULAIE SIMONA VASILICA

64

BÎRLĂ RELU FLORIAN

65

SLIMACH ALIN GABRIEL

66

TOADER IULIAN FELIX

67

NICULAE CRISTINA LUSTRA

68

FURDUI IOANA ALEXANDRA

69

MIHAI ELENA RALUCA

70

CALU CĂTĂLINA DENISA

71

DUȚU LUMINIȚA MAGDALENA

72

STANCIU ELENA ALINA

73

LĂZĂROIU DUMITRU

74

RĂDULESCU IONEL ȘI RAMONA IONELA

75

OPRESCU MIHAELA

76

GĂRĂGĂU FLORINA

77

FLOREA ADRIANA-MARIA

78

VLAD GEORGETA

79

DEACONU (fostă BULICHI) ANA M.

80

MUNTEAN GHEORGHE TEODOR

81

TURCU IONUȚ

82

IANCU IONUȚ ELVIS (prin NICULAE CRISTINA LUSTRA)

83

IGEAC ALIN DANIEL


2173/14.01.2008

21

25739/17.06.2013

9,22

50075/21.11.2013

21

2761/21.01.2015; 15311/10.09.2014 DAS

9,27

25497/03.06.2014

21

2794/21.01.2015; 15312/10.09.2014 DAS

9,44

14562/25.03.2014

21

2744/21.01.2015;!4705/01.09.2014 DAS

9,90

47019/04.11.2013

21

2801 /21.01.2015; 14626/01.09.2014 DAS

10,18

24982/06.05.2010

21

24569/10.06.2013; 10582/27.07.2017

10,93

14646/21.03.2016

20

11702/17.10.2016 DAS; 11546/22.08.2017

2,66

42919/22.09.2014

20

/20.01.2016; 17482/11.11.2015 DAS; 13075/20.09.

3,30

45123/27.09.2016;

20

13791/05.12.2016 DAS; 10619/28.07.2017

3,33

39242/23.08.2016

20

14026/09.12.2016 DAS; 13636/27.09.2017

3,80

46003/14.10.2015

20

11697/17.10.2016 DAS

4,42

35469/05.08.2014

20

2758/21.01.2015; 14942/04.09.2014 DAS;

13064/20.09.2017

5,24

39039/16.09.2013

20

2858/21.01.2015; 15104/08.09.2014 DAS

5,40

14138/27.03.2015

20

3212/20.01.2016; 16989/29.10.2015 DAS

6,01

47871/17.10.2014

20

2972/19.01.2016; 17497/11.11.2015 DAS

6,19

46922/30.10.2012

20

29125/08.07.2013

6,50

3404/25.01.2017

20

11840/25.08.2017 DAS

7,13

4699/30.01.2014

20

2783/21.01.2015;15319/10.09.2014 DAS

7,64

31802/24.07.2013

20

36086/26.08.2013

7,70

14996/27.03.2014

20

2768/21.01.2015; 15317/10.09.2014 Das

8,10

9986/07.03.2011

20

24498/10.06.2013

9,00

18595/26.04.2013

20

29497/09.07.2013; 1058/27.07.2017 DAS

9,28

33286/21.07.2014

20

2841/21.01.2015; 15986/19.09.2014 DAS

10,00

55105/05.12.2014

20

>.01.2016; 15208/29.09.2015 DAS; 13639/27.09.20

10,54

6601/09.02.2016

20

11763/18.10.2016 DAS

11,35

39408/28.08.2017

20

13331/25.09.2017 DAS

H,4

24288/05.06.2012

20

26257/19.06.2013 ; 12707/14.09.2017

11,59

2930/18.01.2010;

61792/05.11.2009

20

29999/12.07.2013; 30833/09.10.2017

12,00

7427/16.02.2017

19

4054572X^.7.2017 DAS

3,94

35950/07.08.2014

19

284’2/21:61.2015; 149244)4.09.2014 DAS

5,35

9321/26.02.2014

19

28S2/21.01.2015; 15459/H .09.2014 DAS

5,44

38436/12.09.2013

19

2807/21.01.2015; 1532 li/10.09.2014

DAS; 14874/11.10.2017DAS

6,00

35504/25.07.2016

19

11264/06,10 2016 DAS; 12/76/19.09.2017DAS

6,16


84

BĂDOI SANDU FLORIN

85

GĂRĂGÂU MARIANA IRINA

86

BLÎNDU ECATERINA

87

RÎCĂ FLORIN GABRIEL

88

CÎRJE NICOLETA RAMONA

89

TUDOSE IONUȚ

90

PÎRJOL FLORIAN

91

ȚURLEA MARIANA

92

BARBU IULIAN-MARINEL

93

DUMITRU MĂDÂLINA MIHAELA

94

ONILĂ ADRIANA

95

BUTOI MARIANA

96

NICULAE ELENA MARIA

97

ROȘU VICTORIȚA MARIANA

98

ZAMFIR DANIELA

99

ALBU ELENA FLORENTINA

100

VOICULEȚ MARINEL COSMIN

101

STANCU VASILE FLORIAN

102

GIUREA DAN LAURENȚIU

103

NIȚU FLOAREA

104

PREDA DUMITRU MARIUS

105

CIOBOATÂ NINA ELENA

106

CĂCĂNICÂ ALIN IULIAN

107

BRATU LAURENȚIA

108

VLÂDULESCU IONUȚ

109

MARINESCU ELENA MAR1NELA

110

NEACȘU MARIN CLAUDIU

111

LUȚÂ MARIANA MARILENA

112

TĂNASE NICOLETA și IONEL

113

brătulbscufloarea

114

jS' îi. N I

SANDU GAZELA

115

.CIURCĂU ILIE DANIEL

116

GĂRĂGÂU ANA MĂDÂLINA

117

RADU ANDREE AȚULI AN A


43026/10.10.2013

19

2749/21.01.2015; 14676/01.09.2014 DAS;

10623/28.07.2017

6,67

1069/13.02.2014

19

2805/21.01.2015; 15461 /11.09.2014

DAS; 10622/28.07.2017DAS

6,71

79521/18.12.2008

19

28343/02.07.2013

6,82

52061/04.12.2013

19

2877/21.01.2015; 14711/02.09.2014 DAS

7,06

44630/26.08.2010

19

44630/26.08.2010

8,49

34697/28.07.2017

19

13335/25.09.2017 DAS

8,73

67602/08.12.2009

19

25740/17.06.2013

8,92

18886/27.03.2009

19

30454/16.07.2013

9,06

59791/27.10.2009

19

29176/08.07.2013 ; 10626/28.07.2017

10,00

28441/19.06.2014

19

2837/21.01.2015; 1175/20.01.2015 DAS

10,19

7060/15.02.2011

19

23080/30.05.2013 ; 10937/04.08.2017

10,26

32511/24.07.2015

19

2943/19.01.2016; 15335/01.10.2015 DAS

11,08

24365/17.05.2016

18

11384/07.10.2016 DAS

3,05

9204/26.02.2014

18

2874/21.01.2015; 15162/09.09.2014 DAS

3,52

13489/19.03.2014

18

2897/21.01.2015; 15110/08.09.2014 DAS

3,57

41288/15.09.2016

18

13633/29.11.2016 DAS

4,06

31374/06.07.2017

18

11780/24.08.2017

4,10

32517/15.07.2014

18

2886/21.01.2015; 14843/03.09.2014 DAS

4,37

6805/12.02.2014

18

2785/21.01.2015; 14751 /02.09.2014 DAS

4,79

5990/06.02.2014

18

2859/21.01.2015; 15108/08.09.2014

DAS; 13445/26.09.2017DAS

5,00

17794/22.04.2013

18

28041 /01.07.2013; 12788/15.09.2017

5,00

6582/15.02.2012

18

23060/30.05.2013

5,05

37210/28.08.2015

18

10889/28.09.2016 DAS

5,12

3402/25.01.2017

18

11839/25.08.2017 DAS

5,25

26802/11.06.2014

18

2895/21.01.2015; 15464/12.09.2014 DAS

5,33

36718/30.08.2013

18

2904/21.01.2015; 1177/21.01.2015 DAS

5,60

1797/14.01.2014

18

2850/21.01.2015;15930/19.09.2014 DAS

5,66

58953/28.12.2015

18

11265/06.10.2016 DAS

6,00

34369/28.07.2014

18

2890/21.01.2015; 14937/04.09.2014 DAS

6,49

8162/24.02.2012

18

24506/10.06.2013

6,70

14946/05.04.2011

18

26263/19.06.2013

6,84

25488/03.06.2014

18

2754/21.01.2015; 14666/01.09.2014 DAS

6,90

3483/22.01.2014

18

2802/21.01.2015; 14467/28.08.2014 DAS

7,16

20146/07.05.2015

18

2967/19.01.2016; 16993/29.10.2015 DAS

7,55


118

DIMA VIOREL

119

ENE (fostă FERARU) ELENA

120

STOICA ADINA GEORGETA

121

HĂRDUȚ VIOREL

122

MOTRUN ADRIANA IONELA

123

GAJGĂ GHEORGHIȚA MARIETA

124

CIURCU IONUȚ MÂDÂLIN

125

TOSUM CLAUDIA

126

ȘERBĂNICÂ MARIANA

127

DIN ANIȘOARA

128

DENUȚÂ GABRIELA

129

DICU FLORIN IONUȚ

130

ȘCHIOPU OVIDIU

131

BERTA VLADIMIR DAN

132

MITRACHE NICOLAE

133

DRAGOMIR MARIANA

134

PARTENIE ION CĂTĂLIN

135

NICULAE VERONICA

136

OPRESCU ALIN CONSTANTIN

137

DUȚU VALENTIN

138

MILITARU CRISTINA MONICA

139

MILITARU ALEXANDRU

140

ANDREI TUDOR BOGDAN

141

CIOBANU MARIUS

142

STATE ELENA

143

CIUCĂ IONUȚ ADRIAN

144

GIBAN ION

145

BADIU ANDA

146

GRĂDINARU ANA IONELA

147

CONSTANTIN IOANA

148

PASĂRE MARCEL

149

/ ;

ZZ     '

LOLICÂ MARIA MARILENA

150f

NIȚU CONSTANTIN CLAUDIU

1511

RADU NICOLAE

152 \

CÎRSTEA ANETA MJHAELA

19102/24.04.2014

18

2TW1 1.01.2015; 14907/04.09.2014 DAS

7,95

10556/06.03.2015

18

?.01.2016; 15214/29.09.2015 DAS; 10614/28.07.20

8,23

2117/16.01.2015

18

2973/19.01.2016; 16988/29.10.2015 DAS

8,43

37656/07.07.2009;

11666/17.03.2011

18

23460/03.06.2013

8,59

17865/25.04.2012

18

24508/10.06.2013

8,84

42630/08.10.2013

18

3128/21.01.2015; 15160/09.09.2014 DAS

9,01

8332/20.02.2014

18

2755/21.01.2015; 15125/08.09.2014 DAS

9,01

21980/23.05.2013

18

25192/13.06.2013; 10590/27.07.2017 DAS

9,50

6525/12.02.2013

18

26739/21.06.2013

9,85

38543/22.08.2017

18

13337/25.09.2017 DAS

9,92

63895/17.11.2009

18

29817/11.07.2013

10,00

16727/15.04.2013

18

26124/19.06.2013

11,30

2330/17.01.2013

18

28718/04.07.2013

11,43

23055/30.05.2013

18

29128/08.07.2013

11,60

35172/20.08.2013

18

36089/26.08.2013 ; 12005/30.08.2017

11,72

37192/11.08.2017

18

13334/25.09.2017

12,20

30324/30.06.2017

18

11550/22.08.2017 DAS

12,8

9686/22.02.2010

18

28711/04.07.2013;10587/27.07.2017 DAS

13,85

37062/04.08.2016

18

11326/06.10.2016 DAS; 12978/19.09.2017DAS

16,48

10559/05.03.2014

18

2776/21.01.2015; 15124/07.09.2014 DAS

17,00

36379/21.08.2015

18

11267/06.10.2016 DAS; 10583/27.07.2017 DAS

23,00

34676/11.08.2015

17

2959/19.01.2016; 16996/29.10.2015 DAS

0,00

30085/09.07.2015

17

2941 /19.01.2016; 16992/29.10.2015 DAS

3,05

19524/05.05.2015

17

2945/19.01.2016; 17472/11.11.2015 DAS

3,33

6108/08.02.2013

17

26082/18.06.2013

3,76

47177/15.10.2014

17

2946/19.01.2016; 17492/11.11.2015 DAS

3,97

44743/21.10.2013

17

2786/21.01.2015; 14671 /01.09.2014 DAS

4,47

3341/22.01.2014

17

2748/21.01.2015; 14925/04.09.2014 DAS

4,90

53529/11.12.2013

17

2795/21.01.2015; 14917/04.09.2014 DAS

5,00

31081/04.07.2014

17

2756/21.01.2015; 14959/04.09.2014 DAS

5,30

33989/20.09.2011

17

44995/22.10.2013

5,35

3123/21.01.2014

17

2840/21.01.2015; 14921/04.09.2014 DAS

5,35

9032/01.03.2012

17

25735/17.06.2013

5,50

30947/18.07.2013

17

36023/26.08.2013

5,50

2070/15.01.2014

17

2763/21.01.2015; 15314/10.09.2014 DAS

5,60

153

VASILE GABRIEL

154

DRĂGHICI IONUȚ

155

FODOROIU CAMELIA

156

JUȘCÂ MARIANA

157

MOGÎRDĂU CORNELIA

158

OLARU GIANINA IONELA

159

GEORGESCU ALIN ANDREI

160

VIZITIU DOINA

161

BĂTRÂNU COSMIN

162

POPA ADRIAN GEORGE

163

BAZALĂU COSMIN PETRE

164

ILIESCU GRAȚIELA

165

CHIROIU STELUȚA FLORENTINA

166

TĂNASE GEORGETA

167

ANGHEL CONSTANTINA

168

ANIȚEI FLORIN DĂNUȚ

169

VLAD IONUȚ

170

RADU ANDREEA IULIANA

171

SLABU NICOLETA ALINA

172

DUMITRU POMPILIA ELENA

173

RADU CAMELIA

174

FURICĂ CAMELIA FLORICA

175

MORARU GEORGETA LILIANA

176

GHEORGHE DUMITRA

177

POPESCU FLORINA ALEXANDRA

178

CEOBANU VALENTINA

179

ENACHE MĂDĂLIN OCTAVIAN

180

GEANĂ EMILIAN IONUȚ

181

TUQOR GEORGE ALEXANDRU

182/

BĂNICĂ SORIN

183

STAN CONSTANTIN MARIAN

18jl

GHILENCEA DIANA FLORINA

18$

BĂLAN VASILE DANIEL

18f>\

MANDACHE GIULJĂNO

187

MANDU BIANC^ANDREEA


46732/13.10.2014

17

2979/19.01.2016; 17483/11.11.2015 DAS

5,77

2883/23.06.2014

17

2779/21.01.2015; 15014/05.09.2014 DAS

6,00

3580/23.01.2014

17

2798/21.01.2015; 14693/01.09.2014 DAS

6,19

49721/29.10.2014

17

2954/19.01.2016; 16985/29.10.2015 DAS

6,25

4970/02.02.2012

17

24581/10.06.2013

6,39

4284/28.01.2014

17

2860/21.01.2015; 15801 /18.09.2014 DAS

6,63

49845/25.10.2016

17

13611/28.11.2016 DAS

6,66

57647/17.12.2015

17

11330/06.10.2016 DAS

6,76

17412/17.03.2008

17

29179/08.07.2013

6,85

49458/21.10.2016

17

13770/05.12.2016 DAS

6,96

24548/28.05.2014

17

2737/21.01.2015; 14765/02.09.2014 DAS

7,06

22534/24.05.2012

17

25728/17.06.2013

7,07

33356/11.07.2016

17

11269/06.10.2016 DAS; 12763/14.09.2017

7,23

33757/08.08.2013

17

36020/26.08.2013

7,33

2509/16.01.2014

17

2732/21.01.2015; 15105/08.09.2014 DAS

7,61

36516/12.08.2014

17

2730/21.01.2015; 14468/28.08.2014 DAS

7,61

32699/27.07.2015

17

2980/19.01.2016; 17475/11.11.2015 DAS

8,00

8488/20.02.2014

17

2873/21.01.2015; 14506/28.08.2014 DAS

8,49

12676/17.03.2017

17

10642/28.07.2017 DAS

9,6

62888/11.11.2009

17

24971/12.06.2013

9,91

27186/26.06.2013

17

34708/14.08.2013

10,00

34593/09.08.2012

17

28721/04.07.2013; 16253/02.11.2017 DAS

10,00

51011/11.11.2015

17

11701/17.10.2016 DAS

10,00

40715/26.09.2011

17

26272/19.06.2013 ; 12764/14.09.2017

10,00

8521/21.02.2014

17

2870/21.01.2015; 15931/19.09.2014 DAS

10,07

37051/27.08.2015

17

11699/17.10.2016 DAS; 11783/24.08.2017DAS

10,18

12220/13.03.2014

17

2781 /21.01.2015; 14908/04.09.2014 DAS

10,19

17624/24.04.2012

17

26260/19.06.2013

10,92

38087/15.07.2010

7649/23.02.2012

24658/11.06.2013

17

25904/18.06.2013

11,21

47974/06.11.2012

17

28717/04.07.2013/

11,41

25744/17.06.2013

17

28351/02.07.2013

11,50

19633/02.05.2017

17

11777/24.08.2017

11,66

22684/29.05.2013

17

28346/02.07.2013

12,00

44508/13.08.2009

17

22830/28.05.2013

12,29

4783/31.01.2012

17

23107/31.05.2013

12,90


188

CEOBANU GABRIEL EMANUEL

189

STĂNCIULESCU CONSTANTINA

190

CÎRSTEA MARIN

191

GHEORGHE SANDA

192

ZARAFU LILIANA

193

TUDOR MARIA

194

ZAMFIR GHEORGHE MARCEL

195

CÂRSTEA ALEXANDRA

196

BRATU IULIA STELUȚA

197

GHIȚÂ FLORICA

198

CRĂCIUN DANIEL IONUȚ

199

DAVID MIHAI DĂNUȚ

200

ION AURA

201

GĂNȚOI LAURENȚIU IONUȚ

202

NICOLAE MARIA

203

CONSTANTIN GHEORGHE

204

CHIFU MIHAELA

205

SĂNDULESCU LAURA

206

BĂLAN MARIAN

207

CÂRSTEA MARIANA

208

TINICÂ GEORGETA LEONORA

209

GEORGESCU PARASCHIV

210

COSTACHE MUGUREL MARIAN

211

COMAN ȘTEFAN OCTAVIAN

212

DINU DUMITRU

213

ȘEDER ANCA LIANA

214

RĂDULESCU ADRIAN și ELENA

MIRELA

215

MAiUNESCU NÎAțUUS CĂTĂLIN

216

IORDACHEIONUȚ

217

BOLOVAN MARIUS

218

DUȚĂ SORIN-MAR1AN

219

PAȚAC NICOLETA ALINA

220

ANDREI MIHAELA-MARIA

221

MARIA ELENA ?


44393/22.09.2016

17

13855/06.12.2016 DAS; 10585/27.07.2017

14,00

27650/28.06.2013

17

28047/01.07.2013

14,50

10136/07.03.2013

17

28677/04.07.2013

16,00

47753/12.10.2016

17

13868/07.12.2016 DAS

18,79

46023/01.11.2011

19847/09.05.2013

17

25547/10.06.2013

27,56

11521/14.03.2013

17

28069/01.07.2013

38,00

40859/10.09.2014

42136/17.09.2014

16

2981/19.01.2016;17494/l 1.11.2015 DAS

0,00

33324/21.07.2014

16

2766/21.01.2015; 15011/05.09.2014 DAS

3,80

52293/17.11.2014

16

2942/19.01.2016; 17477/11.11.2015 DAS

3,95

17096/16.04.2015

16

2952/19.01.2016; 17495/11.11.2015 DAS

4,94

18733/18.04.2014

16

2753/21.01.2015; 15232/09.09.2014 DAS

5,05

32151/11.07.2014

16

2778/21.01.2015; 15109/08.09.2014 DAS

5,95

53519/11.12.2013

16

2808/21.01.2015; 15315/10.09.2014 DAS;

10740/31.07.2017

6,00

9316/26.02.2014

16

2793/21.01.2015; 14525/28.08.2014 DAS

6,34

51424/28.11.2012

16

24509/10.06.2013

6,55

17717/22.04.2013

16

34813/14.08.2013

6,66

26533/20.06.2013

16

28346/02.07.2013

7,30

41400/15.09.2014

16

2971/19.01.2016; 16998/29.10.2015 DAS

7,33

29009/24.06.2014

16

2750/21.01.2015; 15466/12.09.2014 DAS

7,41

8266/17.02.2016

16

11765/18.10.2016 DAS

7,78

35032/13.08.2015

16

2975/19.01.2016; 16997/29.10.2015 DAS

8,00

11621/11.03.2014

16

2792/21.01.2015; 14906/04.09.2014 DAS

8,19

3277/25.01.2017

16

10486/26.07.2017 DAS

8,53

36177/08.08.2014

16

2920/21.01.2015; 13161 /09.09.2014 DAS

8,66

34531/09.08.2012

16

26247/19.06.2013

9,09

54932/19.12.2013

16

2885/21.01.2015; 15291 /10.09.2014 DAS

10,00

6604/11.02.2014

16

2876/21.01.2015; 14702/01.09.2014 DAS

10,00

38251/26.08.2014

16

2957/19.01.2016; 15213/29.09.2015 DAS

10,21

10052/07.03.2013

16

22832/29.05.2013

10,27

45579/20.08.2009

16

24574/10.06.2013

10,60

12447/26.02.2009

16

24540/10.06.2013

10,78

1053/10.01.2014

16

2872/21.01.2015; 14627/01.09.2014 DAS

11,00

42928/22.09.2014

16

2939/19.01.2016; 15334/01.10.2015 DAS

11,11

16521/13.04.2011

16

27787/28.06.2013 ; 10935/04.08.2017

11,33


222

ARVAT VALERIU

223

MARTIN FLORIAN MARIUS

224

GÂGÂLEATÂ DOMNICA

225

SEU MARIANA MIHAELA

226

NECULA MARIN

227

BĂRBOIU STELIAN LUCIAN

228

DUMITRU DANIEL

229

UȘURELU MARIUS IULIAN

230

IORDACHE ANDREEA SÂNZIANA

231

BOȚOGH1NA ANDREEA

GEORGIANA

232

DUMITRU LAURA

233

DRĂGHICI PAUL

234

NEAGOE DANIELA IOANA

235

FIERARU MAR1OARA

236

MARIN CORNEL

237

DRAGOMIR NARCISA

238

MARIN LUCIAN ROBERT

239

GHIDĂRCEL MARIANA

240

DOBRE ION

241

GURIN ECATERINA

242

DIDIȚĂ FLORICA ANCUȚA

243

SAVU ECATERINA

244

TĂNASE ION

245

TUDORACHE ELENA MIHAELA

246

GRIGORE DANA ADRIANA

247

PREDA VIANA ELENA

248

MANOLACHE CRISTINA

249

SÎRBU ROXANA

250

RADU EUGENIA

251

COȘEREANU DRAGOȘ MIHAI

252

PALANGĂ GHEORGHE

253

NICOLAE ROBERT

ZXN/X\

254

ȘTEFAN BOGDANA GRAȚIELA

255

BRATU MIHAIL ROBERT

256

G^ORGESCU MARIUS

257

MATEILUCIAN < /

11251/10.03.2014

16

2729/21.01.2015; 14505/28.08.2014 DAS

11,33

5447/04.02.2014

16

2848/21.01.2015; 15980/19.09.2014 DAS

11,71

44785/26.09.2016

16

14025/09.12.2016 DAS

12,81

2824/19.01.2016

16

11328/06.10.2016 DAS

13,05

43874/25.09.2014

16

).01.2016; 15211/29.09.2015 DAS; 10617/28.07.20

13,33

30242/04.06.2010

16

27700/28.06.2013

14,50

28900/02.07.2012

16

28341/02.07.2013

14,87

3614/26.01.2015

16

).01.2016; 17496/11.11.2015 DAS; 13498/26.09.20

15,90

27875/26.06.2012

16

23115/31.05.2013

17,13

11988/18.03.2013

16

24554/10.06.2013

17,50

5020/03.02.2014

16

2773/21.01.2015; 14503/28.08.2014 DAS

18,33

4082/26.01.2012

16

25743/17.06.2013

20,86

5178/28.01.2010

16

28710/04.07.2013; 10588/27.07.2017 DAS

21,00

55979/30.12.2013

16

2784/21.01.2015; 14915/04.09.2014 DAS

46,00

2233/19.01.2015

15

2955/19.01.2016; 15207/29.09.2015 DAS

0,00

1506/12.01.2016

15

11703/17.10.2016 DAS

4,5

51524/11.11.2014

15

2956/19.01.2016; 17474/11.11.2015 DAS

4,51

9142/22.02.2016

15

11266/06.10.2016 DAS

6,39

28585/03.07.2013

15

36019/26.08.2013

7,08

48529/17.10.2016

15

13703/29.11.2016 DAS

8,38

3995/27.01.2014

15

2777/21.01.2015; 15111/08.09.2014 DAS

8,74

33884/08.08.2013

15

36085/26.08.2013

8,75

10881/13.03.2013;

15

28720/04.07.2013; 10586/27.07.2017 DAS

9

4310/27.01.2016

15

11329/06.10.2016 DAS

9,16

31481/16.07.2015

15

2953/19.01.2016; 16991 /29.10.2015 DAS

9,28

29929/30.06.2014

15

2866/21.01.2015; 14841 /03.09.2014 DAS

9,99

72540/14.11.2008

15

30418/16.07.2013

10,00

941/09.01.2014

15

2883/21.01.2015

10,00

46272/30.10.2013

15

2879/21.01.2015; 14791/03.09.2014 DAS

10,00

5407/04.02.2014

15

2757/21.01.2015; 15552/15.09.2014 DAS

10,00

9828/27.03.2008

15

28716/04.07.2013

10,75

6479/10.02.2014

15

Z'CFJHVZ 1 .U 1 .ZV rjȚI                  1H

DAS;drepturile de a beneficia de o locuință socială sunt suspendate până la încetarea drepturilor locative izvorâte din contractul de n x?  J-. .1----

10,80

40349/24.09.2013

15

2884/21.01.2015; 15012/05.09.2014 DAS

10,83

6290/11.02.2013

15

26741/21.06.2013

10,97

35366/04.08.2014

15

2788/21.01.2015; 14911/04.09.2014 DAS

11,06

37700/07.07.2009;

32034/04.06.2009

15

27719/28.06.2013

11,50

258

MIU ELISABETA MARILENA

259

MIRCEA LUMINIȚA

260

PUIU CORNEL VALERICĂ

261

NEDELCU MIRELA ROXANA

262

VOICU SORIN IONUȚ

263

NICULCEA IULIANA

264

RIZOAICA ILIE IRINEL

265

DICU MAGDALENA

266

MARINICĂ ION

267

VOICU MIHAI NICOLAE

268

CATARGIU MIOARA ALINA

269

PĂTRUNĂ ION

270

BONTAȘ ELENA

271

VOICU CARMEN

272

CIRIPAN STANA

273

IONESCU CORNEL

274

MARIN CRISTINEL

275

STANCIU CRISTINA-IOANA

276

MIHAI ELENA LAVINIA

277

POSTOLACHE CARMEN

278

OANCEA CRISTINA

279

UȚĂ NICOLAE IONUȚ

280

CIOROBEA FLORENTINA

281

IOANA DAN ROBERT

282

PĂTRAȘCU ANA

283

POPESCU PAUL IONUȚ

284

ȘTEFĂNfiSeUP£TRE ADRIAN

A A/ /x\

285

STANCU MARGARETA

286

VASILE DANIELA

287

BOCȘE IULIANA MÂDĂLINA

288

^TIRBĂȚ PETRU DANIEL

289

ȘTEFAN CORNELIA

N                 '   ,

46053/01.11.2011

15

35139/19.08.2013

11,78

23731/02.06.2011

15

23241/31.05.2013

12,00

27682/06.06.2016

15

11140/03.10.2016 DAS

12,00

12087/18.03.2013

15

26127/19.06.2013

12,98

24794/29.04.2009

15

24501/10.06.2013

13,03

13737/20.03.2014

15

2857/21.01.2015;14914/04.09.2014 DAS

13,76

1389/13.01.2014

15

2878/21.01.2015; 15416/11.09.2014 DAS

14,25

12801/17.03.2014

15

2771 /21.01.2015; 14564/29.08.2014

DAS;11549/22.08.2017DAS

15,09

41256/05.09.2016

15

13771 /05.12.2016 DAS; 11548/22.08.2017

15,09

15111/11.03.2009

15

28815/04.07.2013

15,31

47402/10.11.2011

15

24777/11.06.2013

16,55

14120/26.03.2015

15

2965/19.01.2016; 15376/01.10.2015 DAS

16,69

44975/22.10.2013

15

2800/21.01.2015; 14844/03.09.2014 DAS

18,00

25460/14.06.2013; 1

4258/12.03.2007

15

27708/28.06.2013

18,90

11195/15.03.2012

15

28345/02.07.2013

19,05

19647/08.05.2012

15

25533/14.06.2013 ; 13447/26.09.2017

22,00

17786/22.04.2013

15

26289/19.06.2013 ;

27,90

66752/20.10.2008

15

27718/28.06.2013

30,00

24444/17.05.2016

14

11700/17.10.2016 DAS

0,00

48500/27.10.2015

14

11633/13.10.2016 DAS

6,00

13306/23.03.2015

14

2964/19.01.2016; 17480/11.11.2015 DAS

6,66

35039/13.08.2015

14

2978/19.01.2016; 17481 /11.11.2015

DAS; 12690/13.09.2017

8,74

15532/24.03.2016

14

11698/17.10.2016 DAS

9,07

3733/21.01.2009

14

30477/16.07.2013 ; 13055/20.09.2017

9,13

8231/20.02.2014

14

2871/21.01.2015; 14675/01.09.2014 DAS

10,00

55921/30.12.2013

14

2868/21.01.2015; 15984/19.09.2014 DAS

10,22

28383/20.06.2017

14

UlCptUilit Ut d uvii^nvia Ut u lutumid ăutiald SUHl suspendate până la încetarea drepturilor locative izvorâte din contractul de închiriere aflat în j—1

10,39

50269/22.01.2013

14

2881 /21.01.2015; 14918/04.09.2014 DAS

10,70

42879/04.08.2009

14

27705/28.06.2013

10,88

20866/06.05.2014

14

2741/21.01.2015; 14504/28.08.2014 DAS

11,11

22649/15.05.2014

14

2888/21.01.2015; 14667/01.09.2014 DAS

11,66

7792/23.02.2012

14

25732/17.06.2013

12,00

290

DORU CLAUDIA IOANA

291

IONESCU DORINA

292

MOCANU RUXANDRA

293

ROȘIORU GANDY MIHAI

294

CONSTANTIN MARIANA MIRELA

295

RADU SILVIA LILIANA

296

VOINEA VALERIA-VERONA

297

CIOLAC COSTEL

298

SEREDA ELENA GABRIELA

299

GHEORGHE SILVIA NICOLETA

300

ANGHELINA IONUȚ-GEORGEL

301

TEODORESCU VALENTINA

302

GLIGĂNEANU GABRIEL DANIEL

303

POPA MARIA

304

SPOIALĂ CRISTINA

305

GĂLĂȚANU GEORGIANA NADIA

306

ILIE VALENTIN ION

307

CONSTANTIN DANIEL

308

BĂLTEANU VIOREL

309

ALIXANDRU LUMINIȚA

310

PUIU TRAIAN ALEXANDRU

311

ANDREI STELIAN FLORIAN

312

VLĂDULESCU FLORIAN

313

SURUGIU MIHAIL

314

ADAM MARIANA

315

VASILE GEORGETA

316

FLOREA LAURA AURELIA

317

ANA MARIA MIRABELA

318

TUDOR FLORIN

319

CHIRIȚÂ MARIAN

320

SOARE IONUȚ MITICĂ

321

HUMĂ MĂRICEL

322

Ă^GHEL IONEL

323

....

GARAGAU IONELA

324

MIHAIL CĂTĂLIN și IONELA

325

COC JUG ELENA

16576/04.04.2014

14

2774/21.01.2015; 14972/04.09.2014 DAS

12,12

37823/09.09.2013

14

2809/21.01.2015:15414/11.09.2014 DAS

12,30

1952/15.01.2013;

2293/17.01.2013

14

25032/12.06.2013

12,41

7919/06.02.2008

14

28812/04.07.2013

12,46

12279/19.03.2013

14

29249/08.07.2013

12,50

33216/18.07.2014

14

2887/21.01.2015; 14936/04.09.2014 DAS

13,03

6053/07.02.2013

14

28959/05.07.2013

13,33

34445/15.05.2008

14

24260/07.06.2013

14,37

14801/22.03.2016

14

10890/28.09.2016 DAS

14,50

42168/17.09.2014

14

2951/19.01.2016; 17479/11.11.2015 DAS

14,76

25174/13.06.2013

14

28340/2.07.2013

15,21

38586/07.09.2015

14

11761/18.10.2016 DAS; 10669/31.07.2017DAS

15,29

5718/08.02.2012

14

26745/21.06.2013

15,32

12703/21.03.2013

14

28728/04.07.2013

15,40

59790/18.09.2008

14

24500/10.06.2013

16,00

15653/10.04.2012

14

27701/28.06.2013

16,90

51521/13.11.2015;

4A/10.11.2015

14

276/11.01.2016 DAS

17,00

21092/17.05.2013

14

24577/10.06.2013

17,07

43719/15.10.2013

14

2752/21.01.2015; 15338/11.09.2014 DAS

17,53

31419/08.07.2014

14

2734/21.01.2015; 14938/04.09.2014 DAS

19,50

8119/24.02.2012

14

26011/18.06.2013

20,89

1853/13.01.2017

14

10828/02.08.2017 DAS

23,33

35972/21.08.2012,

35A/27.06.2013

14

28612/04.07.2013

29,00

21480/17.05.2012

14

24258/07.06.2013

31,72

54163/02.12.2015

13

11385/07.10.2016 DAS

5,35

7773/15.02.2016

13

11829/19.10.2016 DAS

7,50

7697/05.02.2008

13

34025/09.08.2013

8,00

31708/30.06.2016

13

11762/18.10.2016 DAS

8,82

40222/23.09.2013

13

2891 /21.01.2015; 14792/03.09.2014 DAS

10,00

41522/15.09.2014

13

3214/20.01.2016; 17487/11.11.2015 DAS

10,00

48047/13.10.2016

13

13634/29.11.2016 DAS

13,05

12258/15.03.2017

13

10521/26.07.2017 DAS

15,73

15070/10.05.2013

13

28074/01.07.2013

16,15

12505/03.03.2009:1

5868/13.03.2009

13

28348/02.07.2013

17,33

39802/27.07.2010

18293/25.04.2013

13

24264/07.06.2013

22,30

7645/20.02.2013

13

26732/21.06.2013

32,50

326

NICOLESCU CAMELIA

327

ILIUȚĂ GABRIEL VASILE

328

RÎȘNOVEANU ROBERT

329

MIHALACHE VICTORIA

330

FLOAREA NICOLETA SILVIA

331

PUIȘORU GETA PETRUȚA și GHEORGHE

332

CÎRSTEA MARINELA

333

DOBRINESCU MARIANA

CRISTINA

334

ZAMFIR MARIANA FLORICA

335

COMAN ILIE NARCIS

336

GĂVĂNECI MAGDALENA EMILIA

337

ENE MARIANA

338

DUMITRESCU FLORIN

339

NEACȘU PETRE ALIN

340

DIACONU CAMELIA COSMINA

341

PETRIA FLORINA CAMELIA

342

ALDEA GH. MIHAELA          !

343

ENACHE NICOLETA           !

344

CHIRIȚĂ MIRELA

345

GHIȚĂ DRAGOȘ

346

JIANU FLORENTINA DEEA

347

NIȚU PETRE                   ]

348

APOSTOL CARMEN MARIA     1

349

STOICA MARCELA            <

350

RADU GABRIEL ALIN          1

351

MUȘAT GEORGETA NICOLETA 1

352

MUSTAȚĂ CLAUDIA          1

353

RADU ELENA ALINA          1

354

GRĂDINARU ROBERT VASILE   1

355

NICULAEAUREtz^

356

TIGHICI ANGELICA '\         1

357

BARON CONSTANTIN         !

358

ILIE DUMITRA                 !

r J


19510/14.04.2016

13

11764/18.10.2016 DAS

44,00

18240/26.04.2011

13

26130/18.06.2013

48,00

1239/13.01.2015

12

2970/19.01.2016; 16990/29.10.2015 DAS

8,30

31546/08.07.2014

12

2844/21.01.2015; 15101 /08.09.2014 DAS

8,33

56999/16.12.2014

12

2949/19.01.2016; 16986/29.10.2015 DAS

8,66

31163/28.06.2016

12

4665/22.04.2016 DAS

9,40

54385/02.12.2014

12

2947/19.01.2016; 16995/29.10.2015 DAS

10,03

5619/16.10.2007

5748/29.01.2009

12

26119/18.06.2013

10,55

52762/19.11.2014

12

2982/19.01.2016; 18360/02.12.2015 DAS

12,00

7436/21.02.2012

12

28805/04.07.2013

12,46

16897/15.04.2015

12

2950/19.01.2016; 16987/29.10.2015 DAS

12,66

12216/26.02.2009, 6240/03.02.2010; 9885/06.03.2013

12

27703/28.06.2013

13,25

35668/22.08.2013

12

36090/26.08.2013

14,36

58261/22.12.2015

12

11766/18.10.2016 DAS

14,47

18829/29.04.2013

12

27713/28.06.2013

14,60

47258/15.10.2014

12

2966/19.01.2016; 16994/29.10.2015 DAS

16,43

53286/12.12.2012

12

26737/21.06.2013

16,87

12888/18.03.2014

12

2782/21.01.2015;! 5688/16.09.2014 DAS

17,90

33649/16.06.2009

12

28956/05.07.2013

19,10

46273/25.08.2009

12

28804/04.07.2013

19,11

5682/01.02.2010

12

27714/28.06.2013

20,08

11043/10.03.2015

11

2963/19.01.2016; 17530/12.11.2015 DAS

10,00

3677/25.01.2016

11

11331/06.10.2016 DAS

10,5

8677/26.02.2013;

15157/04.04.2013

11

24499/10.06.2013

13,17

44820/08.10.2015

11

11634/13.10.2016 DAS

15,59

42820/22.09.2014

11

2961/19.01.2016; 15336/01.10.2015 DAS

16,69

35941/04.08.2017

10

13333/25.09.2017

4,00

49508/28.10.2014

10

2968/19.01.2016; 15338/01.10.2015 DAS

13,25

37932/18.08.2017

10

13340/25.09.2017

15,00

14310/24.03.2014

10

2853/21.01.2015; 14679/01.09.2014 DAS

26,50

6078/04.02.2016

10

13811/06.12.2016 DAS

30,00

33877/23.07.2014

9

2746/21.01.2015; 15106/08.09.2014 DAS

8,50

37217/04.09.2013;

34A/19.09.2013;36

823/14.08.2014

9

2811/21.01.2015;! 4958/04.09.2014 DAS

11,50359

BRATU CAMELIA

360

CĂLDĂRARIU LUCIAN

52045/08.11.2016

8

drepturile de a beneficia de o locuință socială sunt suspendate până la încetarea drepturilor locative izvorâte din contractul de închiriere aflat în derulare

52,23

1877/13.01.2017

4

drepturile de a beneficia de o locuință socială sunt suspendate până la încetarea drepturilor locative izvorâte din contractul de închiriere aflat în derulare

31,18

LISTA PERSOANELOR ALE CĂROR CERERI / SOLICITĂRI PRIVIND REPARTIZAREA DE LOCUINȚE SOCIALE SUNT RESPINSE


Nr.

crt.

Nume si prenume

1

ALBOI MIHAELA

2

ALBU MARJA

3

BARBU VERONICA

4

CHILIMENT MIHAELA DELIA

5

GHICA IONUȚ DAMIAN

6

LUNGU ADRIAN

7

MIHAI ELENA CRISTINA

8

OTEȘTEANU ALEXANDRU GEORGE

9

SEVCIUC DUMITRA MĂDĂLINA

10

sAnculescu ramOna elena


Nr. cerere

Punctaj

Observații

Propunere

12100/13.03.2014

0

A achiziționat locuință proprietate personală

respingere

4672/30.01.2014

0

I s-a repartizat unitate locativă din fondul de locuințe destinate închirierii chiriașilor evacuați din case naționalizate

respingere

16035/05.04.2017

0

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

12677/21.03.2013

0

Nu locuiește la adresa declarata

respingere

17133/12.04.2017

0

Nu locuiește la adresa declarată

respingere

51116/27.11.2012

0

I s-a repartizat locuință de serviciu

respingere

4014/27.01.2014

0

I s-a repartizat locuință ANL

respingere

39756/30.08.2017

0

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

55701/29.11.2016

0

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

54532/03.12.2015

0

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere