Hotărârea nr. 41/2017

HCL privind infintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 6788/14.02.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

Văzând prevederile art. 8 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se înființează Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice care se desfășoară pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, în următoarea componență:

 • 1. Ionică Constantin-Comel

 • 2. Călugăru Andrei-Cătălin

 • 3. Cms. șef Olteanu Iulian

 • 4. Cms. șef Balaban Marius

 • 5. Valerică Nicolae


 • - Primarul Municipiului Pitești;

 • - Secretarul Municipiului Pitești;

 • - Șeful Poliției Municipiului Pitești;

 • - Șeful Secției nr.l Poliție;

 • -  Director general Poliția Locală a Municipiului Pitești;

 • -  Prim adjunct al Inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș;

 • - Șef Serviciu Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

(2) în cazul în care membrii comisiei, nominalizați la alin. (1), nu pot participa la ședințele comisiei, aceștia vor fi reprezentați de următoarele persoane, după cum urmează:                                                              ___

 • • dl. primar Constantin-Comel Ionică va fi repre t de dkv viceprimar

Laurențiu-Marian Zidaru;                                         -—

 • •  dl. secretar Andrei-Cătălin Călugăru va

Mihaela-Carmen Ștefănescu, Director Executiv - Direcția Admifaisfe


6. Lt. Col. Toma Marius Cezar


7. Lt. Col. Spirea Gabriel
 • •  Dl. cms. șef Olteanu Iulian va fi reprezentat de dl. cms. șef Stan Florin -adjunctul Șefului Poliției Municipiului Pitești;

 • •  Dl. cms. șef Balaban Marius va fi reprezentat de dl. cms. șef Iordache Marian - adjunctul șefului Secției nr.l Poliție;

 • •  dl. Valerică Nicolae va fi reprezentat de dl. Mihai Florea Ciprian - Director general adjunct Poliția Locală a Municipiului Pitești;

 • •  dl. lt. col. Toma Marius Cezar va fi reprezentat de dl. mr. Vîlcu Răzvan -ofițer specialist;

 • •  lt. Col. Spirea Gabriel va fi reprezentat de cpt. Miroiu George - ofițer specialist.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor comisiei prevăzută la art. 1 de către Secretarul Municipiului Pitești.

începând cu data adoptării prezentei, HCL nr. 88/25.08.2016, își încetează aplicabilitatea.

Pitești

Nr. 41 din 23.02.2017