Hotărârea nr. 235/2017

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 28437/20.06.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.29158/2017, nr.29159/2017, nr.29160/2017, nr.29161 /2017 și nr.29162/2017;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și municipiul Pitești,                                                pentru împlini

neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Anghel, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florina și Ion Aron, domiciliată în municipiul pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie


domiciliată în d^Wde căsătorie

Pitești, neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gheorghița și Ion Badea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Constantin Bazavan, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Veronica și Nicolae Bucur, domiciliată în municipiul Pitești,                          pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Florica și Decebal Ciurea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Cristian Daneș, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ecaterina și Constantin David, domiciliată în municipiul Pitești,                                  pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art. 10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ecaterina și Gheorghe Drăgușin, domiciliată în municipiul Pitești,                            sc. A, et.l, ap.8, pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.l 1. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Constantina și Ion Duran, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Florea Fusea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Emilia și Gheorghița Lazăr, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Cătălina și Tase Măruntu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.


Art.15.

municipiul Pitești, neîntreruptă.

Art.16.

municipiul Pitești, neîntreruptă.


Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Fio rea Năstase, domiciliată în pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Marin Neacșu, domiciliată în pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Niculae Pleșea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Nicolae Ploscaru, domiciliată în municipiul Pitești,                                             pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.


Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Ion Popa, domiciliată în municipiul Pitești,                                          pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Ion Rusu, domiciliată în municipiul Pitești,                        pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.21. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Niculina și Gheorghe Tache, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.22. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Alexandrina și Sergiu Temelie, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.23. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gheorghița și Păun Tufa, domiciliată în municipiul Pitești,                                                    pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.24. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Margareta și Isidon Turbatu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.25. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Evdochia și Ion Udrescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                   pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.26. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Liliana-Monica și Lucian Voiculescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.27. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Florin Voinea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.28. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000 cu modificările ulterioare.

Art.29. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 235 din 29.06.2017
Contrasemnează: SECRET Andrei-Cătăli# Călugăru