Hotărârea nr. 124/2017

HCL stabilirea chiriei pentru locuintele ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea chiriei pentru locuințele A.N.L. din Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.13722/23.03.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr.13921/2017 și nr. 13922/2017;

-Adresa nr.2716/24.02.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 13559/22.03.2017 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând și prevederile Legii nr. 152/15.08.1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei pentru locuințele A.N.L., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. încheierea actelor adiționale cu privire la modificarea chiriei, se face prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care este obligat să verifice îndeplinirea clauzelor contractuale.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.04.2017.

Pitești

Nr. 124 din 30.03.2017


£wex A

M n.e.L.nt'. /fagzoiq. '

Tineri sub 35 ani

Etaj

Număr cadastral

Nr. ap

Nr.

camere

Suprafața utila

Total suprafața utila

Preț lei/mp stabilit cf ordin MDRAP nr. 1077 din 29.07.2016

Valoare inlocuire (lei)

Recuperarea investiției (amortizare lei)

Cheltuieli de intretinere curenta si reparații curente (lei)

Cheltuieli de reparații capitale (lei)

Cheltuieli administrare (lei)

Cota autoritati publice (lei)

Chirie neta anuala (lei)

Chirie neta lunara (lei)

Valoare chirie după ponderare rang local itati (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

1

2

3=1x2

4 = 3: 60 ani

5 = 3 x 0,40%

6 = 3x0,51%

7 = 3 x 0,2%

8 = 3x

0,0%

9 =

4+5+6+7+8

10 = 9: 12

luni

11 = 10* Rang

12 = 11 ♦ Venit

Coeficient =

0,90

Coeficient =

0,95

Coeficient =

1,00

P

86298-CI -U25

25 (fost 1)

1

37,19

37,19

1.757,88

65.375,56

1.089,59

261,50

333,42

130,75

0,00

1.815,26

151,27

136,14

122,53

129,34

136,14

P

86298-CI -U26

26 (fost 2)

1

38,56

38,56

1.757,88

67.783,85

1.129,73

271,14

345,70

135,57

0,00

1.882,13

156,84

141,16

127,04

134,10

141,16

P

86298-CI -U27

27 (fost 3)

2

40,49

40,49

1.757,88

71.176,56

1.186,28

284,71

363,00

142,35

0,00

1.976,34

164,69

148,23

133,40

140,81

148,23

P

86298-CI -U28

28 (fost 4)

1

37,48

37,48

1.757,88

65.885,34

1.098,09

263,54

336,02

131,77

0,00

1.829,42

152,45

137,21

123,49

130,35

137,21

P

86298-CI -U31

31 (fost 7)

1

38,11

38,11

1.757,88

66.992,81

1.116,55

267,97

341,66

133,99

0,00

1.860,17

155,01

139,51

125,56

132,54

139,51

P

86298-CI - U32

32 (fost 8)

1

38,08

38,08

1.757,88

66.940,07

1.115,67

267,76

341,39

133,88

0,00

1.858,70

154,89

139,40

125,46

132,43

139,40

P

86298-CI -U34

34 (fost 10)

1

38,93

38,93

1.757,88

68.434,27

1.140,57

273,74

349,01

136,87

0,00

1.900,19

15835

142,51

128,26

135,39

14231

P

86298-CI -U35

35 (fost 11)

1

37,90

37,90

1.757,88

66.623,65

1.110,39

266,49

339,78

133,25

0,00

1.849,92

154,16

138,74

124,87

131,81

138,74

I

86298-CI -U38

38 (fost 14)

1

39,03

39,03

1.757,88

68.610,06

1.143,50

274,44

349,91

137,22

0,00

1.905,07

158,76

142,88

128,59

135,74

142,88

1

86298-CI -U39

39 (fost 15)

1

39,02

39,02

1.757,88

68.592,48

1.143,21

274,37

349,82

137,18

0,00

1.904,58

158,72

142,84

128,56

135,70

142,84

I

86298-CI -U40

40 (fost 16)

1

40,88

40,88

1.757,88

71.862,13

1.197,70

287,45

366,50

143,72

0,00

1.995,37

166,28

149,65

134,69

142,17

149,65

I

86298-CI -U41

41 (fost 17)

1

37,62

37,62

1.757,88

66.131,45

1.102,19

264,53

337,27

132,26

0,00

1.836,25

153,02

137,72

123,95

130,83

137,72

I

86298-CI -U42

42 (fost 18)

1

39,31

39,31

1.757,88

69.102,26

1.151,70

276,41

352,42

138,20

0,00

1.918,74

159,89

143,91

129,51

136,71

143,91

1

86298-CI -U43

43 (fost 19)

1

39,15

39,15

1.757,88

68.821,00

1.147,02

275,28

350,99

137,64

0,00

1.910,93

159,24

143,32

128,99

136,15

14332

1

86298-CI -U44

44 (fost 20)

1

39,37

39,37

1.757,88

69.207,74

1.153,46

276,83

352,96

138,42

0,00

1.921,67

160,14

144,13

129,71

136,92

144,13

1

86298-CI -U45

45 (fost 21)

1

38,66

38,66

1.757,88

67.959,64

1.132,66

271,84

346,59

135,92

0,00

1.887,01

15735

14133

127,37

134,45

141,53

I

86298-CI -U46

46 (fost 22)

1

39,35

39,35

1.757,88

69.172,58

1.152,88

276,69

352,78

138,35

0,00

1.920,69

160,06

144,05

129,65

136,85

144,05

I

86298-CI -U48

48 (fost 24)

1

38,92

38,92

1.757,88

68.416,69

1.140,28

273,67

348,93

136,83

0,00

1.899,70

15831

142,48

128,23

13535

142,48

1

86298 -CI - U49

49 (fost 25)

1

38,58

38,58

1.757,88

67.819,01

1.130,32

271,28

345,88

135,64

0,00

1.883,11

156,93

14133

127,11

134,17

14133

I

86298-CI -U50

50 (fost 26)

2

60,46

60,46

1.757,88

106.281,42

1.771,36

425,13

542,04

212,56

0,00

2.951,08

245,92

22133

199,20

21036

22133

n

86298 - CI -U51

51 (fost 27)

1

38,96

38,96

1.757,88

68.487,00

1.141,45

273,95

349,28

136,97

0,00

1.901,66

158,47

142,62

128,36

135,49

142,62

n

86298 - CI -U53

53 (fost 29)

1

41,12

41,12

1.757,88

72.284,03

1.204,73

289,14

368,65

144,57

0,00

2.007,09

167,26

15033

135,48

143,00

150,53

n

86298 - CI -U54

54 (fost 30)

1

37,60

37,60

1.757,88

66.096,29

1.101,60

264,39

337,09

132,19

0,00

1.835,27

152,94

137,65

123,88

130,76

137,65

n

86298 - CI -U55

55 (fost 31)

1

39,09

39,09

1.757,88

68.715,53

1.145,26

274,86

350,45

137,43

0,00

1.908,00

159,00

143,10

128,79

135,95

143,10

n

86298-CI -U56

56 (fost 32)

1

39,16

39,16

1.757,88

68.838,58

1.147,31

275,35

351,08

137,68

0,00

1.911,42

15938

143,36

129,02

136,19

14336

n

86298-CI -U58

58 (fost 34)

1

39,14

39,14

1.757,88

68.803,42

1.146,72

275,21

350,90

137,61

0,00

1.910,44

15930

143,28

128,95

136,12

143,28

n

86298-CI -U59

59 (fost 35)

1

39,29

39,29

1.757,88

69.067,11

1.151,12

276,27

352,24

138,13

0,00

1.917,76

159,81

143,83

129,45

136,64

143,83

n

86298-CI -U60

60 (fost 36)

1

38,93

38,93

1.757,88

68.434,27

1.140,57

273,74

349,01

136,87

0,00

1.900,19

15835

142,51

128,26

135,39

142,51

n

86298-CI -U61

61 (fost 37)

1

39,08

39,08

1.757,88

68.697,95

1.144,97

274,79

350,36

137,40

0,00

1.907,51

158,96

143,06

128,76

135,91

143,06

n

86298 - CI -U62

62 (fost 38)

1

38,91

38,91

1.757,88

68.399,11

1.139,99

273,60

348,84

136,80

0,00

1.899,22

15837

142,44

128,20

135,32

142,44

1188,37

JWL

2.089.011,86

34.816,86

8.356,05

10.653,96

4.178,02

0,00

58.004,90

4.833,74

4.35037

3.91533

4.132,85

4.350,37

Tineri peste 35 ani

Etaj

Număr cadastral

Nr. ap

Nr.

camere

Suprafața utila

Total suprafața utila

Preț lei/mp stabilit cf ordin MDRAP nr. 1077 din 29.07.2016

Valoare inlocuire (lei)

Recuperarea investiției (amortizare lei)

Cheltuieli de intretinere curenta si reparații curente (lei)

Cheltuieli de reparații capitale (lei)

Cheltuieli administrare (lei)

Cota autoritati publice (iei)

Chirie neta anuala (lei)

Chirie neta lunara (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitati (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

1

2

3=1x2

4 = 3: 60 ani

5 = 3 x 0,40%

6 = 3x0,51%

7 = 3 x 0,2%

8=3x1%

9 =

4+5+6+7+8

10 = 9: 12 luni

11 = 10* Rang

12= 11 * Venit

Coeficient =

0,90

Coeficient =

0,95

Coeficient =

1,00

P

86298-CI -U25

25 (fost 1)

1

37,19

37,19

1.757,88

65.375,56

1.089,59

261,50

333,42

130,75

653,76

2.469,02

205,75

185,18

166,66

175,92

185,18

P

86298 - CI - U26

26 (fost 2)

1

38,56

38,56

1.757,88

67.783,85

1.129,73

271,14

345,70

135,57

677,84

2.559,97

213,33

192,00

172,80

182,40

192,00

P

86298-CI -U27

27 (fost 3)

2

40,49

40,49

1.757,88

71.176,56

1.186,28

284,71

363,00

142,35

711,77

2.688,10

224,01

201,61

181,45

191,53

201,61

P

86298-CI -U28

28 (fost 4)

1

37,48

37,48

1.757,88

65.885,34

1.098,09

263,54

336,02

131,77

658,85

2.488,27

207,36

186,62

167,96

17729

186,62

P

86298 - CI -U31

31 (fost 7)

1

38,11

38,11

1.757,88

66.992,81

1.116,55

267,97

341,66

133,99

669,93

2.530,10

210,84

189,76

170,78

18027

189,76

P

86298 - CI -U32

32 (fost 8)

1

38,08

38,08

1.757,88

66.940,07

1.115,67

267,76

341,39

133,88

669,40

2.528,10

210,68

189,61

170,65

180,13

189,61

P

86298-CI - U34

34 (fost 10)

1

38,93

38,93

1.757,88

68.434,27

1.140,57

273,74

349,01

136,87

684,34

2.584,53

215,38

193,84

174,46

184,15

193,84

P

86298-CI -U35

35 (fost 11)

1

37,90

37,90

1.757,88

66.623,65

1.110,39

266,49

339,78

133,25

666,24

2.516,15

209,68

188,71

169,84

179,28

188,71

I

86298-CI -U38

38 (fost 14)

1

39,03

39,03

1.757,88

68.610,06

1.143,50

274,44

349,91

137,22

686,10

2.591,17

215,93

194,34

174,90

184,62

194,34

I

86298-CI -U39

39 (fost 15)

1

39,02

39,02

1.757,88

68.592,48

1.14321

274,37

349,82

137,18

685,92

2.590,51

215,88

194,29

174,86

184,57

19429

I

86298-CI -U40

40 (fost 16)

1

40,88

40,88

1.757,88

71.862,13

1.197,70

287,45

366,50

143,72

718,62

2.713,99

226,17

203,55

183,19

193,37

203,55

I

86298-CI -U41

41 (fost 17)

1

37,62

37,62

1.757,88

66.131,45

1.102,19

264,53

337,27

132,26

661,31

2.497,56

208,13

187,32

168,59

177,95

187,32

I

86298-CI -U42

42 (fost 18)

1

39,31

39,31

1.757,88

69.102,26

1.151,70

276,41

352,42

138,20

691,02

2.609,76

217,48

195,73

176,16

185,95

195,73

I

86298-CI -U43

43 (fost 19)

1

39,15

39,15

1.757,88

68.821,00

1.147,02

275,28

350,99

137,64

688,21

2.599,14

216,59

194,94

175,44

185,19

194,94

I

86298 - CI - U44

44 (fost 20)

1

39,37

39,37

1.757,88

69.207,74

1.153,46

276,83

352,96

138,42

692,08

2.613,75

217,81

196,03

176,43

18623

196,03

I

86298-CI -U45

45 (fost 21)

1

38,66

38,66

1.757,88

67.959,64

1.132,66

271,84

346,59

135,92

679,60

2.566,61

213,88

192,50

173,25

182,87

192,50

1

86298-CI -U46

46 (fost 22)

i

39,35

39,35

1.757,88

69.172,58

1.152,88

276,69

352,78

138,35

691,73

2.612,42

217,70

195,93

176,34

186,13

195,93

1

86298-CI -U48

48 (fost 24)

i

38,92

38,92

1.757,88

68.416,69

1.14028

273,67

348,93

136,83

684,17

2.583,87

215,32

193,79

174,41

184,10

193,79

I

86298-CI -U49

49 (fost 25)

i

38,58

38,58

1.757,88

67.819,01

1.130,32

271,28

345,88

135,64

678,19

2.561,30

213,44

192,10

172,89

182,49

192,10

I

86298 - CI - U50

50 (fost 26)

2

60,46

60,46

1.757,88

106.281,42

1.771,36

425,13

542,04

212,56

1.062,81

4.013,90

334,49

301,04

270,94

285,99

301,04

n

86298-CI -U51

51 (fost 27)

1

38,96

38,96

1.757,88

68.487,00

1.141,45

273,95

349,28

136,97

684,87

2.586,53

215,54

193,99

174,59

18429

193,99

ii

86298 - CI - U53

53 (fost 29)

1

41,12

41,12

1.757,88

72.284,03

1.204,73

289,14

368,65

144,57

722,84

2.729,93

227,49

204,74

184,27

194,51

204,74

n

86298-CI -U54

54 (fost 30)

1

37,60

37,60

1.757,88

66.096,29

1.101,60

264,39

337,09

132,19

660,96

2.496,24

208,02

18732

168,50

177,86

18722

n

86298 - CI -U55

55 (fost 31)

1

39,09

39,09

1.757,88

68.715,53

1.145,26

274,86

350,45

137,43

687,16

2.595,16

216,26

194,64

175,17

184,90

194,64

n

86298-CI -U56

56 (fost 32)

1

39,16

39,16

1.757,88

68.838,58

1.147,31

275,35

351,08

137,68

688,39

2.599,80

216,65

194,99

175,49

18524

194,99

n

86298 - CI - U58

58 (fost 34)

1

39,14

39,14

1.757,88

68.803,42

1.146,72

27521

350,90

137,61

688,03

2.598,48

216,54

194,89

175,40

185,14

194,89

n

86298 - CI -U59

59 (fost 35)

1

39,29

39,29

1.757,88

69.067,11

1.151,12

276,27

352,24

138,13

690,67

2.608,43

217,37

195,63

176,07

185,85

195,63

n

86298 - CI - U60

60 (fost 36)

1

38,93

38,93

1.757,88

68.434,27

1.140,57

273,74

349,01

136,87

684,34

2.584,53

215,38

193,84

174,46

184,15

193,84

n

86298-CI -U61

61 (fost 37)

1

39,08

39,08

1.757,88

68.697,95

1.144,97

274,79

350,36

137,40

686,98

2.594,49

216,21

194,59

175,13

184,86

194,59

n

86298 - CI -U62

62 (fost 38)

1

38,91

38,91

1.757,88

68.399,11

1.139,99

273,60

348,84

136,80

683,99

2.583,21

215,27

193,74

174,37

184,05

193,74

1188,37

1188,37

2.089.011,86

34.816,86

8.356,05

10.653,96

4.178,02

20.890,12

78.895,01

6.574,58

5.917,13

5.325,41

5.621,27

5.917,13

Tineri sub 35 ani

Etaj

Număr cadastral

Nr. ap

Nr.

camere

Suprafața utila

Total suprafața utila

Preț lei/mp stabilit cf ordin MDRAP nr.

1077 din

29.07.2016

Valoare inlocuire (lei)

Recuperarea investiției (amortizare lei)

Cheltuieli de intretinere curenta si reparații curente (lei)

Cheltuieli de reparații capitale (lei)

Cheltuieli administrare (lei)

Cota autoritati publice (Iei)

Chirie neta anuala (lei)

Chirie neta lunara (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitati (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

1

2

3 = 1x2

4 = 3: 60 ani

5 = 3 x 0,40%

6 = 3x0,51%

7 = 3 x 0,2%

8 = 3x

0,0%

9 =

4+5+6+7+8

10 = 9 : 12

luni

11 = 10* Rang

12 = 11 ♦ Venit

Coeficient =

0,90

Coeficient =

0,95

Coeficient =

1,00

I

86012 - CI - U4

3

2

53,65

53,65

1.757,88

94.310,26

1.571,84

377,24

480,98

188,62

0,00

2.618,68

21822

196,40

176,76

186,58

196,40

I

86012 -CI - U5

4

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

0,00

1.886,52

15721

141,49

127,34

134,41

141,49

II

86012 - CI - U6

5

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

0,00

1.886,52

15721

141,49

127,34

134,41

141,49

11

86012 -CI - U7

6

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

0,00

1.886,52

157,21

141,49

127,34

134,41

141,49

11

86012 -CI - U9

8

I

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

0,00

1.886,52

15721

141,49

127,34

134,41

141,49

m

86012-C1 -UI0

9

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

0,00

1.886,52

15721

141,49

127,34

134,41

141,49

IU

86012-C1 -U12

11

2

53,65

53,65

1.757,88

94.310,26

1.571,84

37724

480,98

188,62

0,00

2.618,68

21822

196,40

176,76

186,58

196,40

300,55

300,55

528.330,83

8.805,51

2.113,32

2.694,49

1.056,66

0,00

14.669,99

1.222,50

1.100,25

990,22

1.045,24

1.100,25

Tineri peste 35 ani

Etaj

Număr cadastral

Nr. ap

Nr.

camere

Suprafața utila

Total suprafața utila

Preț lei/mp stabilit cf ordin MDRAP nr.

1077 din

29.07.2016

Valoare inlocuire (lei)

Recuperarea investiției (amortizare lei)

Cheltuieli de intretinere curenta si reparații curente (lei)

Cheltuieli de reparații capitale (lei)

Cheltuieli administrare (lei)

Cota autoritati publice (lei)

Chirie neta anuala (lei)

Chirie neta lunara (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitati (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

1

2

3 = 1x2

4 = 3: 60 ani

5 = 3 x 0,40%

6 = 3x0,51%

7 = 3 x 02%

8=3x1%

9 =

4+5+6+7+8

10 = 9: 12 luni

11 = 10* Rang

12= 11 * Venit

Coeficient =

0,90

Coeficient =

0,95

Coeficient =

1,00

86012-CI -U4

3

2

53,65

53,65

1.757,88

94.310,26

1.571,84

37724

480,98

188,62

943,10

3.561,78

296,82

267,13

240,42

253,78

267,13

I

86012-CI -U5

4

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

679,42

2.565,95

213,83

192,45

173,20

182,82

192,45

u

86012-CI - U6

5

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

679,42

2.565,95

213,83

192,45

173,20

182,82

192,45

n

86012 - CI -U7

6

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

679,42

2.565,95

213,83

192,45

17320

182,82

192,45

n

86012 - CI - U9

8

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

679,42

2.565,95

213,83

192,45

173,20

182,82

192,45

UI

86012-C1 -U10

9

1

38,65

38,65

1.757,88

67.942,06

1.132,37

271,77

346,50

135,88

679,42

2.565,95

213,83

192,45

17320

182,82

192,45

m

86012-C1 -U12

11

2

53,65

53,65

1.757,88

94.310,26

1.571,84

377,24

480,98

188,62

943,10

3.561,78

296,82

267,13

240,42

253,78

267,13

300,55

300,55

528.330,83

8.805,51

2.113,32

2.694,49

1.056,66

5.283,31

19.953,29

1.662,77

1.496,50

1.346,85

1.421,67

1.496,50

Tineri sub 35 ani

Etaj

Număr cadastral

Nr. ap

Nr.

camere

Suprafața utila

Total suprafața utila

Preț lei/mp stabilit cf ordin MDRAP nr.

1077 din

29.07.2016

Valoare inlocuire (lei)

Recuperarea investiției (amortizare lei)

Cheltuieli de intretinere curenta si reparații curente (lei)

Cheltuieli de reparații capitale (lei)

Cheltuieli administrare (lei)

Cota autori tati publice (lei)

Chirie neta anuala (lei)

Chirie neta lunara (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitati (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

1

2

3=1x2

4 =3:60 ani

5=3x0,40%

6 = 3x0,51%

7 = 3x0,2%

8 = 3x

0,0%

9 =

4+S+6+7+8

10 = 9: 12 luni

11 = 10 ♦ Rang

12= 11 ♦ Venit

Coeficient =

0,90

Coeficient =

0,95

Coeficient =

1,00

P

86301 - CI -U4

ap. 4

1

38,06

38,06

1.757,88

66.904,91

1.115,08

267,62

341,22

133,81

0,00

1.857,73

154,81

139,33

125,40

132,36

139,33

P

86301 - CI -U5

ap. 5

1

50,09

50,09

1.757,88

88.052,21

1.467,54

352,21

449,07

176,10

0,00

2.444,92

203,74

183,37

165,03

174,20

183,37

I

86301 - CI -Ull

ap. 11

2

54,54

54,54

1.757,88

95.874,78

1.597,91

383,50

488,96

191.75

0,00

2.662,12

221,84

199,66

179,69

189,68

199,66

II

86301 - CI -UI3

ap. 13

2

48,42

48,42

1.757,88

85.116,55

1.418,61

340,47

434.09

170,23

0,00

2.363,40

196,95

177,26

159.53

168,39

177,26

II

86301 -CI -UI7

ap 17

2

54,09

54,09

1.757,88

95.083,73

1.584,73

380,33

484,93

190,17

0,00

2.640,16

220,01

198,01

178,21

188,11

198,01

111

86301 - CI -U2I

ap. 21

1

39,90

39,90

1.757,88

70.139,41

1.168,99

280,56

357,71

140.28

0,00

1.947,54

162,29

146,07

131,46

138,76

146,07

111

86301 - CI -U22

ap. 22

1

39,89

39,89

1.757,88

70.121,83

1.168,70

280,49

357,62

140,24

0,00

1.947,05

162,25

146,03

131,43

138,73

146,03

III

86301 - CI -U23

ap 23

2

54,57

54,57

1.757,88

95.927,51

1.598,79

383,71

489,23

191,86

0,00

2.663,59

221,97

199,77

179,79

189,78

199,77

IV

86301 - CI -U26

ap 26

2

55,32

55,32

1.757,88

97.245,92

1.620,77

388,98

495.95

194,49

0,00

2.700,20

225,02

202,51

182,26

192,39

202,51

IV

86301 - CI -U29

ap. 29

2

54,14

54,14

1.757,88

95.171,62

1.586,19

380,69

485,38

190,34

0,00

2.642,60

220,22

198,19

178,38

188,29

198,19

IV

86301 - CI -U30

ap. 30

1

37,45

37,45

1.757,88

65.832,61

1.097,21

263,33

335,75

131,67

0,00

1.827,95

152,33

137,10

123,39

130,24

137,10

526,47

526,47

925.471,08

15.424,52

3.701,88

4.719,90

1.850,94

0,00

25.697,25

2.141,44

1.927,29

1.734,56

1.830,93

1.927,29

Tineri peste 35 ani

Etaj

Număr cadastral

Nr. ap

Nr.

camere

Suprafața utila

Total suprafața utila

Preț lei/mp stabilit cf ordin MDRAP nr.

1077 din 29.07.2016

Valoare inlocuire (lei)

Recuperarea investiției (amortizare lei)

Cheltuieli de intretinere curenta si reparații curente (lei)

Cheltuieli de reparații capitale (lei)

Cheltuieli administrare (lei)

Cota autori tati publice (lei)

Chirie neta anuala (lei)

Chirie neta lunara (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitati (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri Cei)

1

2

3 = 1x2

4 =3:60 ani

5 = 3x0,40%

6=3x0,51%

7 = 3x0,2%

8 = 3x 1%

9 =

4+5+6+7+8

10 = 9: 12 luni

11 = 10* Rang

12=11 • Venit

Coeficient =

0,90

Coeficient =

0,95

Coeficient =

1,00

P

86301 - CI -U4

ap. 4

1

38,06

38,06

1.757,88

66.904,91

1.115,08

267,62

341,22

133,81

669,05

2.526,78

210,56

189,51

170,56

180,03

189,51

P

86301 - CI-U5

ap. 5

1

50,09

50,09

1.757,88

88.052,21

1.467,54

352,21

449,07

176,10

880,52

3.325,44

277,12

249,41

224,47

236,94

249,41

1

86301-CI - Ull

ap. 11

2

54,54

54,54

1.757,88

95.874,78

1.597,91

383,50

488,96

191,75

958,75

3.620,87

301,74

271,57

244,41

257,99

271,57

n

86301 - CI -UI3

ap. 13

2

48,42

48,42

1.757,88

85.116,55

1.418,61

340,47

434,09

170,23

851,17

3.214,57

267,88

241,09

216,98

229,04

241,09

n

86301 - CI -U17

ap 17

2

54,09

54,09

1.757,88

95.083,73

1.584,73

380,33

484,93

190.17

950,84

3.591,00

299,25

269,32

242,39

255,86

269,32

iii

86301 - CI -U21

ap 21

1

39,90

39,90

1.757,88

70.139,41

1.168,99

280,56

357,71

140,28

701,39

2.648,93

220,74

198,67

178,80

188,74

198,67

iii

86301 - CI -U22

ap. 22

1

39,89

39,89

1.757,88

70.121,83

1.168,70

280,49

357,62

140,24

701,22

2.648,27

220,69

198,62

178,76

188,69

198,62

ni

86301 - CI -U23

ap. 23

2

54,57

54,57

1.757,88

95.927,51

1.598,79

383,71

489,23

191,86

959,28

3.622,86

301,91

271,71

244,54

258,13

271.71

IV

86301 - CI -U26

ap. 26

2

55,32

55,32

1.757,88

97.245,92

1.620,77

388,98

495,95

194,49

972,46

3.672,65

306,05

275,45

247,90

261,68

275,45

IV

86301 - CI -U29

ap. 29

2

54,14

54,14

1.757,88

95.171,62

1.586,19

380,69

485,38

190,34

951,72

3.594,31

~“=^Stf9,57

242,62

256,09

269.57

IV

86301 - CI -U30

ap. 30

37,45

37,45

1.757,88

65.832.61

1.097,21

26333

335,75

131,67

658,33

2.486,28

Z^2faj9

167,82

177,15

186,47

<526,47

526,47

925.471,08

15.424,52

3.701,88

4.719,90

1.850,94

9.254,71

34.951,96

Zî21^6

124ilJS

< 2.359,26

2.490,33

2.621,40