Hotărârea nr. 121/2017

HCL conferire Diploma de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13502/22.03.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Viorica și Gheorghe Badea, domiciliată în municipiul Pitești,                                            , pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Valeriu Bogaciu, domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Paula și Alexandru Chiriță, domiciliată în municipiul Pitești,                      pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Jenica și Ion Dănatie, domiciliată în municipiul Pitești,                                              pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Agatița și Alexandru Dincă, domiciliată în municipiul Pitești,                                          pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eugenia și Florea Dinescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                     pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rodica și Petre Drăgoi, domiciliată în municipiul Pitești,                                      _ pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Natalia și Nicolae Dumitru, domiciliată în municipiul Pitești,                                      pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Dumitrescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Ioan a-Doin^^W^rk/l pentr        îreaâ>?

iei Floaresplși Gțțeorg


nză,

Kani


Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei

domiciliată în municipiul Pitești, de căsătorie neîntreruptă.

|ie, de


Art.l 1. Se acordă Diploma de fidelitate fami

domiciliată în municipiul Pitești, ani de căsătorie neîntreruptă.

^S/LIUIAS;


Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Constantin Morlova, domiciliată în municipiul Pitești,                                    pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Filofteia și Mihai Murgu, domiciliată în municipiul Pitești,                    pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Ovidiu Negescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                         pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rodica-Ecaterina și Gheorghe Nicolae, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Dumitru Onete, domiciliată în municipiul Pitești,                                                  pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Constantina și Constantin Păun, domiciliată în municipiul Pitești,                                      pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Tatiana și Gheorghe Popa, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Iulian Rosentveig, domiciliată în municipiul Pitești,                                 pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Marin Sotir, domiciliată în municipiul Pitești,                                            pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.21. Se acordă Dinloma de fidelitate familiei Ștefana și Dumitru Tofan, domiciliată în municipiul Pitești,                                         pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.22. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Veronica și Constantin Uțoi, domiciliată în municipiul Pitești,                                   pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.23. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Anica și Aurel Văleanu, domiciliată în municipiul Pitești,                                  pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.24. Hotărârea produce efecte de la data împlinirii termenului prevăzut de HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare.

Art.25. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000 cu modificările ulterioare.

Art.26. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 121 din 30.03.2017
Andrei-Cătăflm Călugăru