Hotărârea nr. 106/2017

HCL aprobare Program minimal activitati Filarmonica

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului minimal de activități aferent trimestrelor II-IV ale anului 2017 și validarea activităților realizate în trimestrul I din 2017 de către Filarmonica Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12965/20.03.2017 al Direcției de Dezvoltare Locală privind aprobarea Programului minimal de activități aferent trimestrelor II-IV ale anului 2017 și validarea activităților realizate în trimestrul I din 2017 de către Filarmonica Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

-Adresa Filarmonicii Pitești nr. 1451/20.03.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.12961/20.03.2017;

Văzând prevederile art.36 alin.6 lit. „a” pct.4 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, ale H.G. nr. 1301/02.12.2009 și ale H.C.L. nr. 186/20.06.2007 privind înființarea Filarmonicii Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă Programul minimal de activități pe anul 2017 al Filarmonicii Pitești, denumit în continuare „Program”, potrivit Anexei nr. 1.

  • (2) Validează programul pentru trimestrul 1 din 2017, potrivit Anexei nr.2.

  • (3) Aprobă programul aferent trimestrelor II-IV din 2017, potrivit Anexei nr. 2.

  • (4) Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (5) Finanțarea cheltuielilor pentru realizarea programului prevăzut la alin. 1 se face, în condițiile legii, din sume alocate de la bugetul Filarmonicii Pitești pe anul 2017.

Art.2. în situația în care Programul minimal stabilit potrivit art. 1 nu este realizat, Primarul Municipiului Pitești, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, poate diminua alocația bugetară stabilită inițial.

Art.3. Direcția Dezvoltare Locală și Filarmonica Pitești vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 106 din 30.03.2017


PROGRAMUL MINIMAL DE ACTIVITĂȚI AL FILARMONICII PITEȘTI PE ANUL 2017


Nr. crt.

Proiecte

Tip proiect

Număr proiecte

Deviz estimat lei

Plăți cf. legislației în vigoare

TOTAL GENERAL

(1)

(2)

(3]

(4)

(5)

(6]

(7)

Concerte: -extraordinare -simfonice -vocal-simfonice -operetă în concert -operă în concert -recitaluri camerale -educative -festivaluri -artă cinematografică -concursuri

Proiecte mici

38

0-10000

Taxe UCMR-ADA, impozit spectacol, taxă SEAP, taxă timbru Cruce Roșie, Contracte civile de prestări servicii (acordaj pian etc)

('

Proiecte medii

38

10001-

30000

Proiecte mari

4

30001-

50000

Total

80

1229

200

1429NOTĂ: Programul minimal pentru anul 2017 este întocmit în conformitate cu H.G. nr. 1301/02.12.2009, cu modificările ulterioare


Anexa nr. 2 la H.C.L.        /3o>cS20V7

Lista programelor și proiectelor culturale din Programul minimal de activități pe anul 2017

Nr. Crt.

Data

Program

Descrierea sumară a

programului/

proiectului

Nivelul de

interes/

grupuri țintă

Rezultatele așteptate

1

19.01.

Invitați de prestigiu la Pitești (1)

Concert simfonic extraordinar

Local/Național /Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, precum și promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

2

26.01

Pagini romantice (1)

Concert simfonic

idem

idem

3

02.02.

Clasica [1]

Concert simfonic

idem

idem

4

09.02.

Invitați din Europa [1]

Concert simfonic

idem

idem

5

10.02

Invitați din Europa (2)

Concert cameral

6

16.02.

Pagini romantice (2)

Concert simfonic

idem

idem            f/7 * /-

\ *

7

17.02

Laureati ai concursurilor

J

naționale

Concert cameral

idem

idem             fi

V V  J

/

8

23.02.

Invitați de prestigiu (2)

Concert simfonic

idem

idem

9

01.03

Școala Altfel (1)

Concert educativ

idem

10

02.03.

Concert de mărțișor

Concert simfonic

idem

idem

11

03.03

Confluența artelor (1)

Concert cameral

idem

idem

12

09.03.

Pagini romantice (3)

Concert simfonic

idem

idem

13

10.03.

Noi formule concertistice (1)

Concert simfonic

idem

idem

14

16.03

Unionismul prin muzică

Concert simfonic

idem

idem

15

17.03.

Centenar Lipatti (1)

Concert cameral

idem

idem

16

23.03.

Invitați din lume (1)

Concert vocal-simfonic

idem

idem

17

24.03

Noi formule concertistice (2)

Concert cameral

idem

idem

18

30.03.

Primă audiție mondială

__________________________________2____________________________________

Concert simfonic

idem

idem

19

31.01.

Recurs la tradiție (1)

Concert cameral

idem

idem

20

06.04.

Pagini romantice (4)

Concert simfonic

idem

idem

21

07.04.

Muzica de azi (1)

Concert cameral

idem

idem

22

13.04.

Concert pascal

Concert vocal-simfonic

idem

idem

23

19.04

Festival de percuție, ed. 2

Concert cameral

idem

idem

24

20.04

Pro Simfonia Lalelelor 40

Concert simfonic

idem

idem

25

21.04

Festival de percuție, ed. 2

Concert cameral

idem

idem

26

27.04

Invitați din lume (2)

Concert simfonic extraordinar

idem

idem

27

28.04

Noi formule concertistice (3)

Concert cameral

idem

idem

28

04.05

Invitați din Europa (3)

Concert simfonic

idem

idem

29

05.05

în căutarea tinerelor talente cn

Concurs elevi

idem

idem

30

06.05

în căutarea tinerelor talente

(2)

Concurs elevi

idem

idem

31

11.05

Invitați din Europa (4)

Concert simfonic

idem

idem

32

12.05

Noi formule concertistice (4]

Concert cameral

idem

idem

33

14.05

Aniversări [1]

Concert simfonic

idem

idem                   w      :

34

18.05

Filarmonica -10 ani

Concert vocal-simfonic

idem

idem         U      Xî

35

19.05

Filarmonica -10 ani

Concert vocal-simfonic în aer liber

idem

Uem

36

25.05

Filarmonica -10 ani

Concert simfonic

idem

idem       WfîAAv1

37

26.05.

Compozitori de astăzi (1)

Concert cameral

idem

idem

38

01.06.

Festival Tineri interpreți, ediția a Vl-a

Concert simfonic

idem

idem

39

02.06.

Noi formule concertistice (5)

Concert cameral

idem

idem

40

04.06

Școala Altfel (2)

Concert educativ

idem

idem

41

08.06.

Tineri interpreți în concert

Concert simfonic

idem

idem

42

09.06

Enesciana (1]

Concert cameral

idem

idem

43

15.06

Aniversări (2)

Concert vocal-simfonic

idem

idem

44

22.06

Compozitori de astăzi [2]

Concert simfonic

idem

idem

45

26.06

Noi formule concertistice (6)

Concert cameral

idem

46

29.06.

închidere stagiunea a X-a

Concert simfonic extraordinar

idem

idem

47

18.08

Concert în aer liber în Piața Primăriei

Concert simfonic extraordinar

idem

idem

48

14.09.

Deschiderea stagiunii a Xl-a

Concert simfonic

idem

idem

49

21.09.

Pagini romantice (3)

Concert simfonic

idem

idem

50

22.09

Noi formule concertistice (7)

Concert cameral

idem

idem

51

28.09

Invitați din Europa (5)

Concert simfonic

idem

idem

52

29.09

Aniversări (3)

Concert simfonic

idem

idem

53

03.10

Noi formule concertistice [8]

Concert cameral

idem

idem

54

05.10

Integrala Ceaikovski (1)

Concert simfonic

idem

idem

55

06.10.

Compozitori de azi (3)

Concert cameral

idem

idem

56

12.10.

Latino

Concert simfonic

idem

idem

57

13.10

Noi formule concertistice (9)

Concert cameral

idem

idem

58

19.10

Pagini romantice (5)

Concert simfonic

idem

idem

59

20.10.

Program rusesc

Concert cameral

idem

idem

60

23.10.

100% românesc

Concert cameral

idem

idem

61

26.10.

Invitați din lume (3)

Concert simfonic

idem

62

27.10.

Valori contemporane

Concert cameral

idem

idem       V

TT

63

02.11

Enesciana (2)

Concert simfonic

idem

idem       \\

64

03.11

Noi formule concertistice

[10]

Concert cameral

idem

idem

65

09.11.

Integrala Ceaikovski (2)

Concert simfonic

idem

idem

66

10.11.

Aniversări (3)

Concert cameral

idem

idem

67

16.11.

Integrala Enescu (3)

Concert simfonic

idem

idem

68

17.11

Pagini romantice (6)

Concert cameral

idem

idem

69

23.11

Integrala Ceaikovski (3)

Concert simfonic

idem

idem

70

24.11

Noi formule concertistice

cw

Concert cameral

idem

idem

71

27.11

100% românesc

Concert cameral

idem

idem

72

30.11

Ziua Națională a României

Concert simfonic extraordinar

idem

idem

73

05.12

Aniversări (4)

Concert cameral

idem

idem

74

07.12.

Pagini romantice (7)

Concert simfonic

idem

idem

75

08.12

Noi formule concertistice (12)

Concert cameral

idem

idem

76

11.12

Pagini romantice (8)

Concert simfonic

idem

idem

77

15.12

Aniversări (4)

Concert cameral

idem

idem

78

19.12

Cântece de Crăciun (1)

Concert coral

idem

idem

79

20.12

Cântece de Crăciun (2)

Concert coral

idem

idem

80

21.12

Gală Vieneză

Concert simfonic de Crăciun

idem

idem