JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 29.07.2010, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 39422 din 26.07.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu nu este prezent la ședința de consiliu, atribuțiile domniei sale fiind preluate de doamna director executiv Elena Țintilă-Neacșu. Doamna director executiv Elena Țintilă-Neacșu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 17;

 • - consilieri absenți - 6 (doamnele consilieri Anca-Ștefania Barbu și Ecaterina Popescu și domnii consilieri Florin Gardin, Adrian-Mihai Prodănel, Vasile-Dorin Voicu, Nicolae-Valeriu Zărnescu).

Întrucât doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu nu este prezentă, președinte de vârstă este domnul consilier Gheorghe Oprea.

Se supune la vot motivarea absenței doamnei consilier Liliana-Angela Gagiu și a absențelor domnilor consilieri Gheorghe Codrescu și Gheorghe Frătoaica de la ședința ordinară din data de 08.07.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului de măsuri în scopul îmbunătățirii și creșterii calității aerului în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 249/29.07.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru preluarea, fără plată, la domeniul public al Municipiului Pitești, a lucrărilor la rețelele de alimentare cu apă și canalizare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, realizate de alți investitori decât Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.,

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 250/29.07.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea unor piețe agroalimentare volante”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Inițiativa este lăudabilă. Vă propun ca cel puțin la una sau două dintre aceste piețe volante să aibă acces numai producătorii agricoli și să îndepărtăm speculanții. Vom vedea cum va decurge activitatea comercială în această situație și vom face și un sondaj de opinie în rândul populației pentru a determina gradul de satisfacție”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este o propunere binevenită și de mult timp acționăm în acest sens însă sunt producători din diverse zone care nu pot sta aici. În același timp, nu-i pot numi speculanți pe cei care pleacă cu marfă de aici (spre exemplu, îngrășăminte) și se întorc cu legume sau zarzavaturi din alte zone. De aceea, cel mai bine ar fi să prevedem în proiectul de hotărâre că utilizarea piețelor agroalimentare volante se va face cu prioritate de către producătorii agricoli”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 251/29.07.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Negoiu nr.5 și Aleea Căminelor nr.25”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 252/29.07.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea unui mandat special”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 253/29.07.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.97/10.03.2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că în anexa proiectului de hotărâre, la poziția 3, sintagma „Joi, 16.10.2010” se înlocuiește cu sintagma „Joi, 16.09.2010”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 254/29.07.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în trimestrul al IV-lea al anului 2010 pentru stagiunea 2010-2011”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anitte-Michalle Ionescu: „Propun ca sintagma «Adulții cu handicap grav sau accentuat» de la art.2 lit. „c” să devină «Persoanele cu handicap grav sau accentuat»”.

Inițiatorul acceptă propunerea doamnei consilier Anitte-Michaelle Ionescu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă de doamna consilier Anitte-Michalle Ionescu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 255/29.07.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind asocierea pentru exploatarea în comun a 35 de panouri publicitare luminoase amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Nicoale-Valeriu Zărnescu. Consilieri prezenți: 18.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în comisia de evaluare a ofertelor cu privire la asocierea pentru exploatarea în comun a 35 de panouri publicitare luminoase amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Cristian Gentea, Radu-Cristian Nistor, Nicolae-Valeriu Zărnescu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea asocierii municipiului Pitești cu unități administrativ-teritoriale din județul Argeș - orașul Topoloveni și comuna Bascov - în scopul constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat «TERMOSERV ARGEȘ»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Cred că acest proiect ar fi necesitat mai mult timp pentru dezbatere. Geografic vorbind, comuna Bascov este aproape de Pitești și ne putem imagina cum s-ar prezenta situația, însă orașul Topoloveni este mult mai departe. Pe de altă parte, există rețele de termoficare în comuna Bascov? Dacă da, pe ce porțiune, dacă nu, ce investiții presupune acest lucru? Nu știu dacă în Topoloveni există și dacă da, nu cunosc măsura în care este funcțională. De asemenea, noi avem probleme de încasare a agentului furnizat în Pitești. Fiind vorba de o asociație - cu orașul Topoloveni și comuna Bascov - vom participa la pierderi și la câștiguri în măsura procentele pe care le deținem. În contextul în care puterea economică a celor trei localități diferă și ținând cont de faptul că noi întâmpinăm anumite dificultăți la colectarea plăților pentru furnizarea agentului termic în municipiul Pitești, presupun că în orașul Topoloveni și comuna Bascov situația va fi mai grea. Scopul și obiectivele asociației sunt întradevăr prevăzute în anexa proiectului de hotărâre însă, fiecare necesită anumite explicații pe care, neprimindu-le până acum, le putea asculta la momentul de față”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Aveți dreptate, trebuie făcută o prezentare a ceea ce a determinat situația actuală. OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare stabilește normative de personal pentru fiecare localitate în parte. Pentru municipiul Pitești a fost stabilit un număr de 892 de bugetari, în condițiile în care numărul existent este de 2182. După cum știți, avem servicii publice precum: Administrația Domeniului Public, Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, Serviciul Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală, Centrul Cultural Pitești, Filarmonica Pitești, Poliția Comunitară a Municipiului Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești care furnizează cetățenilor servicii publice. Personalul din cadrul acestor structuri împreună cu personalul din cadrul primăriei reprezintă bugetarii în număr de 2182. Ce putem face? Este clar că va trebui să reorganizăm anumite activități din cadrul acestor servicii publice, înființând astfel societăți comerciale. Aceasta este singura formă permisă de ordonanța menționată. Diferența dintre serviciul public și societatea comercială ar consta în: la serviciul public nu plătesc TVA, nu plătesc amortizare iar la societatea comercială vor interveni contractele colective de muncă cu negocieri și, bineînțeles, partea salarială va fi mai ridicată. Acest lucru va însemna o creștere a cheltuielilor cu aproximativ 40% pentru oferirea aceluiași serviciu public cetățenilor, de către o societate comercială și nu de către un serviciu public. Astfel, pe de-o parte, bugetul va crește pentru oferirea serviciilor publice respective iar pe de altă parte, există OUG nr.55/2010, care ne obligă să reducem cu 20% cheltuielile cu bunurile și serviciile. Am discutat cu domnul ministru Vasile Blaga și domnia sa ne susține însă acestea sunt impuneri ale FMI-ului.

Nu comentez utilitatea sau oportunitatea, spun numai ce soluție avem. În aceste condiții, ce anume să organizăm în societate comercială? Să desființăm Filarmonica? Aceasta ar fi o greșeală și, de aceea, am externalizat corul cu care vom încheia contract de prestări servicii numai în situațiile în care va fi nevoie. La Poliția Comunitară a Municipiului Pitești vor fi externalizate 54 de persoane pentru că norma este de un polițist la 1000 de locuitori. De la 1 ianuarie 2011 va deveni poliție locală însă vom mai vedea ce va fi atunci.

Vom organiza ca societate comercială ce mai rămâne și anume: activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi, activitatea de îndepărtare a zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții, activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, activitatea de curățare a străzilor, drumurilor, aleilor, piețelor și a celorlalte locuri publice din cadrul Serviciului Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală, activitatea de igienizare și regularizare a cursurilor de apa - izvoare, paraie, râuri - din intravilanul municipiului Pitești și serviciul de termoficare. De ce așa? Societățile comerciale existente în prezent au fost înființate potrivit unei legi speciale care a permis 5

autorităților locale organizarea unor societăți comerciale cu acționar unic consiliul local. Acum trebuie să fie doi acționari: consiliul local și probabil SC Salubritate 2000 SA (cu privire la activitățile la care am făcut referire mai devreme).

Referitor la serviciul de termoficare, creez această asociație care va constitui un operator ce va asigura furnizarea căldurii și a apei calde. Nu este este obligatoriu ca operatorul să opereze la toți asociații. Întâmplarea face că operează parțial la Bascov și operează și la Topoloveni. Am vorbit și cu domnul primar Boțârcă și este mai bine pentru noi și din punct de vedere al colaborării și din punct de vedere financiar. Aceasta a fost logica înființării asociației în discuție. Părerea mea este că această ordonanță 63/2010 este o greșeală întrucât mărește cheltuiala autorității locale cu aproximativ 40%. Dacă cineva dorește să propună o altă organizare, mai eficientă decât cea pe care am prezentat-o, nu avem paternitatea niciunei organizări.

În urma organizării rezultă că trebuie concediați 208 bugetari. Organigramele sunt trimise la Agenția Națională a Funcționarilor Publici urmând să fie supuse aprobării consiliului local, potrivit legislației în vigoare. Potrivit calculelor actuale, din primărie vor fi concediate 29 de persoane, de la Administrația Domeniului Public Pitești 37 de persoane, de la Poliția Comunitară a Municipiului Pitești 54 de persoane, de la Filarmonica Pitești 31 de persoane, de la Centrul Cultural Pitești 2 persoane, de la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești 19 persoane.

Am considerat ca ședința consiliului local în cadrul căreia vor fi promovate proiectele de hotărâri referitoare la organigrame și bugete să fie pe data de 12 august 2010, urmând ca hotărârile aprobate să intre în vigoare pe data de 15 sau 16 august, pentru a lăsa posibilitatea funcționarilor publici și personalului contractual disponibilizați să beneficieze de termenul pentru concediere colectivă, întrucât oamenii au nevoie de bani, mai ales în preajma deschiderii noului an școlar. În același timp, cele două ordonanțe de Guvern vor fi dezbătute în Parlament în luna septembrie însă vom încerca să le aducem în discuția sesiunii extraordinare care se dorește a fi convocată la data de 17 sau 19 august. De asemenea, și eu și alți primari am discutat cu Avocatul Poporului, domnia sa sesizând Curtea Constituțională.

Asemenea Primăriei Sectorului 1 București, vom contesta în justiție legalitatea acestei OUG nr.63/2010. A fost sesizată și Comisia Europeană și vom sesiza și Comitetul Regiunilor, în cadrul căruia sunt membru titular. Acestea sunt măsuri prin care dorim să salvăm eficiența și nu sunt măsuri îndreptate împotriva cuiva”.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor: „Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești a fost înființat pentru a fi reduse pierderile și acum renunțăm la acest serviciu public în favoarea unei societăți comerciale?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Sunt de acord cu dumneavoastră însă cred că ați înțeles motivele din prezentarea făcută anterior. Veniți, vă rog, cu o soluție și vom păstra serviciul public. Potrivit legislației actuale nu vom mai primi bani pentru toată administrația existentă la acest moment.Puteți respinge proiectul de hotărâre însă eu nu-l voi retrage. Este obligatorie o formă de organizare care să corespundă cerințelor legislației în vigoare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 13 voturi „pentru” și 5 „abțineri” (Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Radu-Cristian Nistor), devenind

Hotărârea nr. 256/29.07.2010.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Puteți să veniți cu propuneri și vom modifica hotărârea dacă acestea se vor dovedi a fi mai eficiente”.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor precizează că, potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Aceste societăți nu vor primi din patrimoniul municipiului ci se va recurge la concesionare, dare în administrare, etc. Această hotărâre însă, nu se referă la patrimoniu ci este vorba de o asociere”.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu precizează că hotărârea privește asocierea municipiului cu alte unități administrativ-teritoriale, acest lucru presupunând votul majorității consilierilor locali în funcție.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților în comisia de evaluare a ofertelor cu privire la asocierea pentru exploatarea în comun a 35 de panouri publicitare luminoase amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Cristian Gentea

 • 2. Radu-Cristian Nistor

 • 3. Nicolae-Valeriu Zărnescu

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă în urma votului, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 247/08.07.2010.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Oprea

p.SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red.Bianca Nițu

1ex.